Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 185 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PÎNZAR, Alexandru (autor) Catastihul de spovedanii al enoriașilor bisericii unui sat din Țara Loviștei, la începutul secolului al XIX-lea 84-103 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DECA, Eugen (autor) Monumente de arhitectură și artă religioasă, strămutate și restaurate în muzeul satului vîlcean 56-65 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V DUMITRESCU, Ionuț (autor) Caracteristici ale locuinței din zona etnografică Vîlcea 66-73 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie PURECE, Silviu (autor) The end of the roman habitation at Buridava (Stolniceni, Vîlcea County) 91-96 engleză
2010 Analele Brăilei, 10, seria istorie-cultură-civilizație MĂNESCU-HOREZU, Constantin (autor) Memoria unui ilustru european pe meleagurile plaiului Horezu 279-292 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 ARMĂȘESCU, Ioana (autor) Ocupații tradiționale, meșteșuguri și industrii complementare într-o localitate pastorală din subcarpații Olteniei (sec. XVIII-XX) 35-46 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie JURCA, Chira (autor) Regimentul 44 Argeș în luptele din Țara Loviștei 1915-1916 Istorie Modernă şi Contemporană 317- română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX PURECE, Silviu (autor) Discuții privind un tezaur necunoscut de monede romane imperiale descoperit la hotarul dintre Slăvitești și Băbeni (județul Vîlcea) 25-32 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX PURECE, Silviu (autor) Monede romane descoperite la Buridava romană (Stolniceni, jud. Vîlcea) aflate în colecția muzeuluio județean Vîlcea 111-130 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX PURECE, Silviu (autor) Un antoninian emis de Allectus aflat în colecția Muzeului Județean Vîlcea 83-96 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 IOSIFARU, Mariana (autor), TULUGEA, Claudiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Cîteva considerații asupra celor două spade din bronz aflate în colecția muzeului județean Vîlcea 75-80 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 CRIȘAN, Camelia (autor), SOTELECAN, Carmen (autor), STĂNCULESCU, Simona (autor) Steagul primăriei orașului Rîmnicu Vîlcea 815-821 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 PURECE, Silviu (autor) Isolated finds of Roman Republican coins from Buridava, contained in the collection of Vîlcea County Museum 105-111 engleză
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BERCIU, Dumitru (autor) Cercetări privind preistoria județului Vîlcea .11- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TUDOR, Dumitru (autor) Cîteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava 29- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Rîmnicu-Vîlcea 37- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I IONESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea așezămintului medieval Mănăstirea Govora din judeșuk Vîlcea 57- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I ȘENDRULESCU, Ion (autor) Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Vîlcea 123- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I FOCȘA, Gheorghe (autor) Însemnătatea documentelor etnografice și de artă populară din județul Vîlcea 131- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HAMPARTUNIAN, Nubar (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Rîureni, județul Vîlcea 161- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HOLTEI, Sever (autor), NANIA, Ion (autor) Depozitul de bronzuri de la Sacoti-Slătioara, județul Vîlcea 173- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Fabrica de hîrtie din Rămnicu Vîlcea în secolul al XVII-lea 273- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil (autor) Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, jud. Olt și Drăgășani, jud. Vîlcea 339- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor), ROGOCIU, Traian (autor) Anton Pann la Rîmnicu Vîlcea 395- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor) Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecția muzeului județean Vîlcea 401- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHELMEZ ANA, Violeta (autor) Toporul de bronz de la Berbești 35- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BĂLAȘA, Dumitru (autor) Etnogeneza și continuitate. Identificarea cetății Rusidava cu Gîrdești. Un toponim necunoscut 45- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru (autor) Însemnări pe carți vechi tipărite la Episcopia Rîmnicu Vîlcea 73- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MARINOIU, Costea (autor) 270 ani de activitate tipografică la Rîmnicu Vîlcea. Elemente de folclor în manuscrisele și tipăriturile vîlcene din sec. XVII-XVIII 81- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUMITRESCU, Aurel (autor) Un tezaur monetar din sec. XVII-XVIII descoperit la Rîmnicu Vîlcea 101- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MAMULARU, Gheorghe (autor) Aspecte din istoricului apelor minerale din Călimănești 107- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MĂLDĂRESCU, Petre (autor) Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PÎRNUȚĂ, Gheorghe (autor) Din istoria culturii și școlii în județul Vîlcea, sec. XVI-XIX 133- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BERCIU, Dumitru (autor) O fructieră pictată la Buridava dacică 37- română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PURCĂRESCU, Petre (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Prima campanie de săpături arheologice de la Buridava dacă 41- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDREESCU, Gheorghe (autor) Cîteva vîrfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vîlcea .11- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BUSULOC, Elena (autor) Vestifii feudale de la Rîmnicu Vîlcea 24- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ZAHARIA, Dumitru (autor) Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 57- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III MARINOIU, Costea (autor) File din istoria cărții vîlcene (sec. XVII-XVIII) 63- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Corneliu (autor) Acțiuni de rezistență ale țărănimii vălcene împotriva exploatăriiclericale în secolului al XVII-lea 70- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VASILE, Radu (autor) Aspecte din județul Vîlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vînzarea țăranilor bimici 81- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III STĂNCULESCU, Florea (autor) Un important document vîlcean din timpul revoluției de la 1848 94- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe (autor) Vîlceni participanți la lupta din Dealul Spirii 105- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURECE, Sergiu (autor) Județul Vîlcea și Unirea 109- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vîlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 126- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDRONIE, Dumitru (autor) Frămîntări și mișcări țărănești din județul Vîlcea în perioada 1878-1900 131- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURCĂRESCU, Petre (autor) Portretul unui revoluționar vîlcean de la 1848 167- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BALINTESCU, Alexandru (autor) Valori din patriminiul cultural național în secția de artă plastică a Muzeului Județean Vîlcea 173- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III DECA, Eugen (autor) Meșteșugul olăritului în comuna Sălătrucel 176- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III GEORGESCU, Nicolae (autor) Așezările și arhitectura rurală de pe Valea Bistrișei (cursul mijlociu) 182- română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III OPREA, Ion (autor) Cadrul geografic și etnografic al Depresiunii Jiblea-Berislăvești 201- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV IOSIFARU, Mariana (autor) Descoperiri arheologice geto-dacice pe raza municipiului Rîmnicu Vălcea 27- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURCĂRESCU, Petre (autor) Un mormînt daco-getic descoperit în municipiul Rm. Vîlcea 33- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Stoiniceni-Rîmnicu Vîlcea 43- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VLĂDESCU, Cristian (autor) Centrele militare romane din sectorul de nord al limesului alutan 55- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV JACOTA, Dorin (autor) Mărturii străine despre realități istorico-geograqfice din Vîlcea în sec- II-XVI 67- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BĂNICĂ-OLOGU, Nicolae (autor) Structura habitatului citadin în rîmnicul medieval 73- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Corneliu (autor) Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia 95- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BALAȘA, Dumitru (autor) Oameni și fapte din istoria localității Olănești 101- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MATEI CARMEN, Irina (autor) Stabiunea balneară Olănești într-un afiș publiciar de la jumtatea secolului al XIX-lea 127- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PURECE, Sergiu (autor) Lupta țărănimii vîlcene pentru dreptate socială în deceniul premergător Unirii Principatelor 131- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ANDRONIE, Dumitru (autor) Manifestări ale țărănimii vîlcene în anul răscoalei din 1888 143- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MAMULARU, Gheorghe (autor) Un secol de istorie al stațiunii Călimănești-Căciulata 157- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV VOICULESCU, Mihail (autor) Școala vîlceană-sprijinitoare a luptei romanilor din Transilvania pentru libertate națională 163- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MANOLE, Petre (autor) Frămîntări țărănești în județul Vîlcea în anii 1908-1916 165- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea muncitorească din județul Vîlcea în anii crizei economice (1929-1933) 171- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DUMITRAȘCU, Aurel (autor) Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Vîlcea (11 iunie 1948) 181- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV SOARE, Ion (autor) Toponimie și istorie în județul Vîlcea 195- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MARINOIU, Costea (autor) Loviștea-toponimie și istorie 199- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRIA, Petre (autor) Locuri și nume străvechi în Titeștii Vîlcii 207- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV DECA, Eugen (autor) Centrul de ceramică din omuna Lungești, județul Vîlcea 211- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV FLOREA, Nina (autor) Croiul și ornamentația cămății femeiești din microzona Horezu-Vîlcea 217- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV ENE, Ioana (autor) Un document etnografic foarte rar - tableta apotropaică din colecția Muzeului Județean Vîlcea 247- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV MIRCESCU, Elena (autor) Aspecte privind combaterea atacului de Merulius lacrymans la două monumente din județul Vîlcea 257- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV BERBECEL, Cornelia (autor) Două monumente de artă din comuna Pietrari-Vîlcea 261- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V TUȚULESCU, Ion (autor) O nouă așezare de tip Glina la Ionești, județul Vîlcea .9- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V PURECE, Silviu (autor) Un fragment de centura? Realizat din monede romane imperiale aflate în colecția Muzeului Județean Vîlcea 32- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Cercetări arheologice la bolnișa cu hramul "Schimbarea la față a lui Isus" Mănăstirea Bistrița, comuna Costești, județul Vîlcea 55- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V IOSIFARU, Mariana (autor) Cercetări arheologice la biserica "Cuvioasa Paraschiva" din satul Călinești, orașul Vrezoi, județul Vîlcea 61- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din anii 2006-2007 în județul Vălcea 70- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V EPURE, Florin (autor) Valori de patrimoniu cultural național. Ctitoria mitropolitului Ștefan de la Bălănești-Horezu (1655-1959) 106- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V ALECA, Bogdan (autor), BEU, Liliana (autor) Proiectata desfințarea a județului Vîlcea la 1833 112- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V OANE, Sorin (autor) Vîlcea în timpul dictaturii antonesciene (1941-1944) 160- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V DECA, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgășani-Vîlcea 170- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V DUMITRESCU, Ionuț (autor) Tipologia așezărilor rurale din Vîlcea 174- română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V ENE, Ioana (autor) Valori de artă medievală. Colecția Muzeului Județean Vîlcea 183- română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ȚULUGEA, Caudiu-Aurel (autor) Plastica Statcevo-Criș din așezarea neolitică de la Copăcelu, Rîmnicu Vîlcea, jud. Vîlcea .9-19 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TUȚULESCU, Ion (autor) Două reprezentări plastice aparținînd epocii bronzului descoperite la Copăcelu-Valea Rai 36-42 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Bunavestire" (fostul schit Climent) satul Pietrari de Jos, comuna Pietrari, județul Vîlcea 73-85 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI IOSIFARU, Mariana (autor), PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor), TUȚULESCU, Ion (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Cercetări arheologice preventive la biserica "Sfîntul Nicolae", oraș Berbești, sat Valea Mare, județul Vîlcea 86-93 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SÎIULESCU, Lăcrămioara (autor) Călători străini prin Vîlcea, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 113-117 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI GRIGORESCU, Valeria (autor) Noi date despre biserica bolniță "Adormirea Maicii Domnului" a Episcopiei Rîmnicului 118-122 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DIACONESCU ILIE, Claudiu (autor) Carol Novak - primul mare antreprenor străin din nordul județului Vîlcea 130-133 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI SĂULESCU, Flavius-Cătălin (autor) Domnitorul Carol I și Rîmnicu Vîlcea în anul 1873 141-144 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI TERTECI, Carol (autor) Alegerile anului 1946 în documente de arhivă vîlcene 173-176 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI DUMITRESCU, Ionuț (autor) Gospodăria rurală tradițională din Vîlcea 182-191 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI ENE, Ioana (autor) Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vîlcea 203-209 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din nordul Olteniei - cu specială privire la județul Gorj și Vîlcea (depozite fosilifere-paleolitic) .9-13 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BENEA, Marcel (autor), BLAJAN, Mihai (autor), GAROAFA, Dumitru (autor) Unelte litice descoperite pe teritoriul comunei Popești (județul Vîlcea). Studiu petrografic și arheologic 14-29 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BLĂJAN, Mihai (autor), PETRESCU, Eugen (autor) Securea de luptă din piatră descoperită la Mrenești, comuna Crețeni, județul Vîlcea 36-39 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BLĂJAN, Mihai (autor), ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Topoare-ciocan de minerit din colecția Muzeului "A. Sacerdoteanu" Vîlcea 40-43 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII PURECE, Silviu (autor) Tezaure romane imperiale descoperite pe teritoriul județului Vîlcea 63-79 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII IOSIFARA, Mariana (autor) Biserica de lemn din Grușețu, comuna Costești, județul Vîlcea 93-101 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII TERTECI, Carol (autor) Cîteva pricini de judacați din Vîlcea secolelor XVI-XVII 133-139 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII ALECA, Bogdan (autor) Epidemia de holeră în județul Vîlcea în anii 1830-1931 160-165 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII ANINIS, Tiberiu (autor) Independența de stat a României oglindită în colecția de medalii a Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoteanu" Vîlcea 172-177 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII BEU, Liliana (autor) Amănunte privind constituirea la Vîlcea a Partidului Conservator-Democrotat 221-225 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII LAZĂR, Ioan (autor) O introducere în cultura populară din Vîlcea (substratul și stratul) 242-247 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII DUMITRESCU, Ionuț (autor) Casa tradițională cu foișor din Vîlcea 248-252 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII DUMITRESCU, Ionuț (autor), FLORESCU, Oana (autor) Construcții pomi-viticole din Vîlcea 269-275 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII LUNGOCI, Sabin (autor) Centre de confecționare a iazurilor de zestre în Vîlcea 276-281 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII SCROCIOB, Diana (autor) Cîteva probleme de conservare privind noua expoziție de bază a Muzeului "Aurelian Sacerdoțeanu" Vîlcea 282-285 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII ENE, Ioana (autor) O icoană din epoca lui Șerban Cantacuzino în colecția Muzeului Județean "Aurel Sacerdoteanu" Vîlcea 290-292 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII PURECE, Silviu (autor) Monede din colecția Muzeului Județean Vîlcea. Colecția Doctor Ploscaru 95-102 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TERTECI, Carol (autor) Despre cultura Ipotești-Cîndești în județul Vîlcea 103-110 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII IOSIFARU, Mariana (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Pietreni, com. Costești, jud. Vîlcea. (Scurt istoric și cercetări arheologice preventive 2010) 122-134 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII LUNGOCI, Sabin (autor) Evoluția demografică în Rîmnicu Vîlcea din cele mai vechi timpuri pănă în prezent 151-158 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ANINIȘ, Tiberiu (autor) Medaliile domnitorilor romani din colecția Muzeului Județean Vîlcea 183-187 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ALECA, Bogdan (autor) Magistratul orașului Rîmnic 208-216 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII GAROAFĂ, Dumitru (autor) Despre Banat și "Liga Culturală" din Rîmnicu Vîlceala Conferința Păcii de la Paris 244-254 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor), GEICULESCU, Radu-Gabriel (autor) Scurt istoric despre vila Ștefănescu și cinematograful dib Băile Govora, jud. Vîlcea 267-273 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII OANE, Sorin (autor) Ion Antonescu la Olănești, 1-9 august 1944 274-276 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MĂNESCU, Constantin (autor) Memoria vie a unui muzeograf vîlcean 287-292 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CRISTEA, Alina-Cristina (autor) Prin colecția de sculptură a Muzeului Vîlcean. Emilian Celine (Sevastos) și Militia Petrașcu 343-347 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BONDOC, Dumitru (autor) Vechi manuscrise ale bisericii Sf. Nicolae din Pietreni - Vîlcea 353-371 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DUMITRESCU, Ionuț (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Vîlcea 390-394 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DECA, Eugen (autor) Considerații istorico-etnografice asupra comerțului din Vîlcea în perioada secolelor al XVIII-XIX-lea 395-404 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII DUMITRESCU, Ionuț (autor), FLORESCU, Oana (autor) Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă din zona Călimănești 418-422 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BĂLOSU, Corneliu (autor) Repertoriul poetic al colindatului din Țara Loviștei 423-434 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BEU, Daniela (autor) Restaurarea unui covor oltenesc din colecția Muzeului Satului Vîlcean, Bujoreni 439-449 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX NIȚU, Elena-Cristina (autor), ȚUGULEA CLAUDIU, Aurel (autor) Analiza ansamblului litic cioplit din așezarea Copăcelu-Valea Raii (județul Vîlcea, Romania9 43-62 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX IOSIFARU, Mariana (autor) Situri arheologice din orașul Ocnele Mari, județul Vîlcea 82-94 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX ISTRATE PURECE, Silviu (autor) Monede republicane descoperite izolat la Buridava )Ocnița, județul Vîlcea) aflate în colecția Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vîlcea 132-139 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TERTECI, Carol (autor) Materiale arheologice din Rîmnicul medieval (I) 140-146 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX LAZĂR, Ioan (autor) Spiritualitate, cultură și artă în Rîmpicul medieval și premodern - încercare de sinteză 177-192 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MOROIANU DAN, Mihai (autor) Comerțul în Rîmnicul Vîlcea între 1821-1900 193-198 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX ALECA, Bogdan (autor) Aspecte referitoare la sistematizarea orașului Rîmnic în perioada regulamentară 199-209 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX ALECA DOINA, Petruța (autor) Comanda de foc a Rămnicului în perioada regulamentară 210-216 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor), GEICULESCU, Radu-Gabriel (autor) Parcul Central din Băile-Govora, județul Vîlcea (Scurt istoric) 243-258 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX OANE, Sorin (autor) Disputa dintre vîlceni și brașoveni pe tema Imnului Național. O părere 288-297 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX ENE, Ioana (autor) Nume de zugravi vîlceni din a doua jumatate a secolului al XVIII-lea identificate în colecția de artă veche românească a Muzeului Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" din Rîmnicu Vîlcea și date despre activitatea lor 332-340 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX LAZĂR, Ioan (autor) Icoane brîncovenești și postbrîncovenești din județul Vîlcea (1680-1730) 341-342 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CRISTEA, Alina-Cristina (autor) Un pictor avangardist 343-348 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX DICAN, Gheorghe (autor) Salonul național de artă contemporană Rîmnicu Vîlcea 2-20 august 2011 349-356 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MANDAI, Alina (autor) Meșteșugul cojocăritului în Țara Oltului 357-362 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX DUMITRESCU, Ionuț (autor) Contribuții la studiul mobilierului popular din Vîlcea 363-367 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX LUNGOCI, Sabin (autor) Instrumente tradiționale în Vîlccea. Fluierul. Originea și evoluția fluierului 373-379 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X FLOREA, Nița (autor), IOSIFARU, Mariana (autor), STAN, Nicolae (autor) Unelte litice descoperite întîmplător în comuna Berislăvești, județul Vîlcea 24-30 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X IOSIFARU, Mariana (autor), POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Vase de sticlă descoperite la Buridava dacică 74-88 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X ȚUGULEA CLAUDIU, Aurel (autor) Cronica cercetărilor arheologice pe anii 2009-2010 în județul Vîlcea 98-116 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X FRANCU, Emilian (autor), ȚUGULEA CLAUDIU, Aurel (autor) Date noi privind biserica Sf. Dumitru din Rm. Vîlcea 136-142 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X DECA, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra proprietăților viticole și pomicole ale mănăstirilor din Vîlcea, în trecut 143-147 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X GAROAFĂ, Dumitru (autor) Activitatea de arhiva la principalii creatori de documente din administrația județului Vîlcea în perioada regulamentară (1831-1858) 148-161 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor), GEICULESCU, Radu-Gabriel (autor) Scurt istoric al vilei Alexandru Iliescu (fosta Casă de Cultură) Băile Govora-județul Vîlcea 188-195 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X MOROIANU DAN, Mihai (autor) Evoluția stațiunilor balneare vîlcene în perioada modernă 194-199 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X OANE, Sorin (autor) Ce fel de oraș este Rîmnicu-Vîlcea. Un material pentru folosul primarilor Rîmnicului (și ni doar pentru ei) 219-226 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X DUMITRESCU, Ionuț (autor) Aspecte ale albinăritului în Vîlcea 227-231 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X MIREA, Diana (autor) Un registru al apostolilor aproape complet aflat în colecția de artă veche românească a Muzeului Județean Aurelian Sacerdoteanu Vîlcea 268-274 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X PĂRĂUȘANU, Ovidiu (autor) Măsuri de conservare și protejare a exponatelor din spațiile expoziționale ale Muzeului de Istorie a judeșului Vîlcea 327-339 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CURSARU, Simona (autor) Formele și ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiție și modernitate 132-137 română
1978 Drobeta, III BERCIU, Dumitru (autor) Buridava puternic centru al geto-dacilor .5- română
1978 Drobeta, III FLORESCU, Radu (autor) Cîteva observații cu privire la limesul transalutan 55- română
1980 Drobeta, IV SMÎRCEA, Doina (autor) Din activitatea revoluționară a organizației județenmeUTC Vîlcea în anii 1933-1938 223- română
1982 Drobeta, V TUDOR, Dumitru (autor) Materiale arheologice din castrul Praetorium I - Copăceni, județul Vîlcea, descoperite de Grigore G. Tocilescu 49- română
1999 Drobeta, IX GHERGHE, Otilia (autor) Episcopia de Rîmnic și Unirea Principatelor 142- română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie TUȚULESCU, Ion (autor) Reprezentări plastice zoomorfe aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Ocbița, județul Vîlcea 46-56 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații privind bisericile de lemn din Țara Loviștei 37-49 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Ionuț (autor) Materiale și tehnici de construcție la bisericile de lemn din Vîlcea 106-110 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII DUMITRESCU, Ionuț (autor) Așezările vâlcene: satul, gospodăria, locuința III. Etnografie 241-248 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TERTICI, Carol (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud. Vîlcea I. Arheologie 69-75 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV IOSIFARU, Mariana (autor), STAN, Nicolae (autor) Despre două ciocane - topor din piatră, cu șanț, descoperite întâmplător, în jud. Vâlcea și jud. Hunedoara I. Arheologie 47-53 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV TUȚULESCU, Ion (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Câteva descoperiri arheologice din județul Vâlcea I. Arheologie 71-83 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TERTICI, Carol (autor), ȚUGULEA, Claudiu (autor) Materiale ceramice Verbicioara din colecțiile Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea I. Arheologie 109-116 română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații asupra habitatului rural de pe Valea rîului Olănești 159- română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară DUMITRESCU, Ionuț (autor) Aspecte ale ceremonialului de nuntă din Țara Loviștei 81-92 română
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BERCIU, Dumitru (autor), IOSIFARU, Mariana (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, jud. Vîlcea 226-228
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V PURECE, Silviu (autor) Tezaurul dacic de la Măldărești, județul Vîlcea 21-26 română
1978 Muzeul Național, IV CRISTEA-PITEȘTEANUL, Gherasim (autor) Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș 571-574 română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TĂTULEA, Viorica (autor) Centre de confecționare a mobilierului țărănesc din Vîlcea 137- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor), AVRAM, Romeo (autor) Cercetări arheologice efectuate la Castra Traiana (Sîmbotin, com. Dăești, jud. Vîlcea) 41- română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, XL, seria IV MĂNESCU, Constantin (autor) Memoria revoluționarului Nicolae Bălcescu pe meleaguri vîlcene 333- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CONSTANTIN, Gabriela (autor) Participarea județului Vîlcea la expoziile universale 371- română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), DUMITRESCU, F. (autor) Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vîlcea în sec. XVI-lea și al XVII-lea 139-1149 română
1980 Studii și Comunicări, V OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoșterea oribatidelor (Acari, Oribatei) dintr-o pădure de fag din zona Munților Coziei 128-132 română