Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 17 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice (autor) Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
2010 Biharea, 2010 APAN, Adrian (autor) Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (I) I. Etnografie 107-143 română
2011 Biharea, 2011 APAN, Adrian (autor) Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (II) I. Etnografie 79-108 română
2012 Biharea, 2012 APAN, Adrian (autor) Contribuții privind vinurile și viile Văii Eriului în secolul al XIX-lea (III) I. Etnografie 19-31 română
2007 Buridava - Studii și Materiale, V DECA, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra trecutului viticulturii din podgoria Drăgășani-Vîlcea 170- română
1989 Cumidava, XIV MITRAN, Gheorghe (autor) Semnificațiile motivului decorativ fitomorf al viței de vie reprezentat în orfefreria transilvăneană 435- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BOTEZAN, Liviu (autor) Tendințe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a introduce plante tehnice și de a ameliorara soiurile de pomi fructiferi și de viță de vie în perioada 1785-1820 250-255 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII MARCU-BOGAN, Mihaela (autor) Vița-de-vie și vinul în opera lui Plinius cel Bătrîn 257-262 română
2006 Mousaios, XI COSTACHE, Daniel (autor) Tradiții viticole la nordul Dunării 129-136 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Eugen (autor) Vii și livezi în Vîlcea de altădată. Sec. XIV-XIX 108-109 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie DECA, Eugen (autor) Cîteva considerații asupra proprietăților viticole și pomicole ale mănăstirilor din Vîlcea, în trecut 47-48 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie RĂDULESCU, Toma (autor) Documente inedite aflate în colecția Muzeului Olteniei referitoare la viticultură 53-61 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie ENACHE, Ștefan (autor) Legenda viței de vie 122-127 română
1982 Pontica, XV COMȘA, Maria (autor) Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
1987 Sargetia, XX, seria 1986-1987 LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind cultivarea viței de vie în județul Hunedoara (sec. XVI-XIX) 206- română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 HERBAN, Adela (autor) Statutul sindicatului viticol din România - Model pentru organizarea viticultorilor hunedoreni 857-866 română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III PUȘCĂ, I. (autor) Contribuții privind viticultura din bazinul Panciu 359- română