Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 405 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1985 Acta Musei Porolissensis, IX MATEI, Alexandru Cuptorul pentru ars ceramică cenușie ștampilată descoperit în așezarea dacilor liberi de la Panic (jud. Sălaj) Istorie Veche şi Arheologie 247- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău KALMAR, Zoia Elemente ale culturii Lengyel în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 61- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău NEMETI, Ioan Unele aspecte ale cronologiei La Tène-ului în nord-vestul României Istorie Veche şi Arheologie 71- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Sistemul defensiv al provinciilor dacice între realitate și ficțiune Istorie Veche şi Arheologie 183- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VULPE, Alexandru Despre cele mai vechi akinakai pe teritoriul României Istorie Veche şi Arheologie 83- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOGÎLTAN, Florin, TAMBA, Dan Materiale arheologice aparținînd culturii Wietenberg descoperite la Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 61-78 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Raport preliminar privind spăturile arheologice și lucrările de conservare executate la Porolissum în anii 1988-1991 Istorie Veche şi Arheologie 143-185 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea neolitică de la Tăuan. II Migrațiune și difuziune. Chalcoliticul balcano-anatolian. Propuneri pentru un model de analiză procesuală Istorie Veche şi Arheologie .11-47 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Unelte neolitice cioplite din corneene, descoperite în bazinul Someșan. Date petrografice și arheologice Istorie Veche şi Arheologie 57-65 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MUREȘAN, Olimpia Cercetarea materialului arheologic. Radiografierea Restaurare. Conservare 729-734 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare BĂCUEȚ CRIȘAN, Sanda Rit și ritual funerar la Port „Corău”. Cercetările anilor 2002–2012 Neolitic 17-38 română (şi un rezumat în engleză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, Studii și comunicări, seria istorie - științele naturii MATEESCU, N. Descoperiri și cercetări arheologice în Argeș Istorie 7-15 română (şi un rezumat în franceză)
1971 Argesis - Studii și Comunicări, III MATEESCU, N. Omagiu istoriei și adevărului - Păstrarea monumentelor țării Istorie 145-152 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie - muzeografie - cultură CIOFLAN, Teodor Cercetările arheologice de la Popești, jud. Argeș Istorie 5-12 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie - muzeografie - cultură BICA, Ion Aspecte religioase geto-dacice din arealul argeșean în lumina documentelor arheologice Istorie 13-16 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria istorie - muzeografie - cultură CIOFLAN, Teodor, PETOLESCU, Constantin C. Castrul roman de piatră de la Câmpulung (Pescăreasa, jud. Argeș). Cercetările din anii 1978-1989 Istorie 17-30 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria istorie CIOFLAN, Teodor, MASCHIO, Romeo Săpăturile arheologice de salvare de la Șerbănești, județul Argeș Arheologie, istorie medie 7-14 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria istorie NANIA, Ion Despre "Metereaque turba getaque" Arheologie, istorie medie 25-32 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Două atașe din bronz aflate în colecția Muzeului Județean Argeș Arheologie, istorie medie 33-35 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria istorie MĂNDESCU, Dragoș Începuturile cercetărilor arheologice în Argeș și Muscel (sec. XVII-XIX) Arheologie, istorie antică 53-66 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I PANAIT, Panait I. Contribuții arheologice la cunoașterea satului în sec. al XV-lea pe teritoriul de azi al Bucureștilor Studii şi materiale de istorie 219-228 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CONSTANTINIU, Margareta Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 319-324 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CANTACUZINO, Gheorghe, MORINTZ, Sebastian Descoperirile arheologice de la Cernica și importanța lor pentru cunoașterea vechilor culturi din țara noastră Cercetări arheologice 7-26 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII COSMA, Viorel Permanențe ale relațiilor de colaborare dintre Muzeul de Istorie a municipiului București și instituțiile de cultură ale județului Ilfov Materiale de muzeografie 437-441 română
1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIII SANDU-CUCULEA, Vasilica Cronica Cercetărilor Arheologice Cronica 379-382 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX ANTONESCU, Rodica, MUNTEANU, Rodica Procedee mai vechi utilizate în resataurarea ceramicii arheologice Studii şi articole 116-121 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait I. Arheologul dr. Aristide Ștefănescu In memoriam 392-393 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORIU, I. Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
1970 Cercetări istorice, I DIACONESCU, EM. Teohari Antonescu - înaintaș al muzeografiei românești I. Cercetări de muzeografie 21-27 română
1970 Cercetări istorice, I SPINEI, V O psalie din corn descoperită la Băiceni II. Arheologie 67-72 română
1970 Cercetări istorice, I PALADE, V. Mormânt de înhumație din sec. al IV-lea, descoperit la Ivești (jud. Vaslui) II. Arheologie 73-76 română
1970 Cercetări istorice, I ANDRONIC, Al. Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
1970 Cercetări istorice, I ZUB, Al. A. D. Xenopol, note istoriografice III. Istorie politică şi social-economică 187-201 română
1971 Cercetări istorice, II VICOVEANU, D. Metodă pentru restaurarea oului antic I. Muzeografie istorică 69-75 română
1971 Cercetări istorice, II NIȚU, A. Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-Aldeni din sudul Moldovei II. Arheologie 77-102 română
1971 Cercetări istorice, II TEODOR, Dan Gh. Descoperiri din sec. VI-VII la Iași - Crucea lui Ferenț II. Arheologie 119-128 română
1972 Cercetări istorice, III BRUDIU, M. Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
1972 Cercetări istorice, III SANIE, Ș. O camee și o gemă de la Bărboși II. Arheologie 55-58 română
1973 Cercetări istorice, IV SANIE, Ș., SANIE, Silviu Cercetările arheologice de la Dumbrava (com. Ciurea, județul Iași) III. Arheologie 61-92 română
1973 Cercetări istorice, IV BLOȘIU, Cătălina Considerații preliminare asupra necropolei birituale din secolul al IV-lea e.n. De la Lețcani - Iași III. Arheologie 93-125 română
1973 Cercetări istorice, IV TĂTULEA, Mărgărit C., VICOVEANU, D. Depozitul de piese de cult de la Poiana III. Arheologie 143-150 română
1973 Cercetări istorice, IV NAGHIU, Iosif Preocupări de muzeografie locală colecții și colecționari din județul Botoșani V. Note 393-398 română
1973 Cercetări istorice, IV GOSTAR, N Acad.Constantin Daicoviciu VII. Recenzii 425-426 română
1974 Cercetări istorice, V HUMINIC-TECLEAN, Maria Muzeul de istorie a Moldovei II. Muzeologie 15-35 română
1974 Cercetări istorice, V SANIE, Ș. Proiect de organizare a expoziției temporare: Mărturii arheologice despre satul dacic (secolele I-II e.n.) de la Dumbrava, com. Ciurea, jud. Iași II. Muzeologie 55-58 română
1974 Cercetări istorice, V BLOȘIU, Cătălina Noi observații și ipoteze cu privire la mormântul de la Concești III. Arheologie 59-80 română
1974 Cercetări istorice, V IONIȚĂ, Gh. I. Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Miorcani (județul Botoșani) III. Arheologie 81-92 română
1974 Cercetări istorice, V GOSTAR, N Un altar epigrafic din fosta colecție a lui Vasile Ursăcescu din Curteni, jud. Vaslui III. Arheologie 93-100 română
1975 Cercetări istorice, VI NIȚU, A. Reprezentarea păsării în decorul pictat al ceramicii cucuteniene din Moldova III. Arheologie 45-54 română
1975 Cercetări istorice, VI ICONOMU, C. Un nou akinakes descoperit la Cozia (jud. Iași) III. Arheologie 55-67 română
1976 Cercetări istorice, VII VICOVEANU, D. Conservarea ceramicii cu ajutorul silicatului de sodiu I. Muzeologie 37-48 română
1976 Cercetări istorice, VII LUCHIAN, Cristina Utilizarea benzotriazolului ca inhibitor de coroziune pentru obiecte antice de bronz. I. Muzeologie 45-48 română
1976 Cercetări istorice, VII NIȚU, A. Teme plastice ornitomorfe și zoomorfe pe ceramica cucuteniană din Moldova II. Arheologie 49-55 română
1976 Cercetări istorice, VII LASZLO, A. Începuturile primei vârste a fierului pe teritoriul Moldovei - Unele rezultate și probleme II. Arheologie 57-75 română
1976 Cercetări istorice, VII ICONOMU, C., OCHEȘEANU, R. Un pond de Cyzie în colecțiile Muzeului de istorie a Moldovei din Iași II. Arheologie 77-82 română
1976 Cercetări istorice, VII ȘADURSCHI, Paul, SANIE, Ș. Tezaurul de la Dersea (jud. Botoșani) II. Arheologie 83-90 română
1977 Cercetări istorice, VIII CHIRICA, Viorica Considerații cu privire la paleoliticul final de pe teritoriul României II. Arheologie 109-123 română
1977 Cercetări istorice, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia Unele probleme ale fazei Cucuteni A, in lumina săpăturilor arheologice de la Topile II. Arheologie 125-144 română
1977 Cercetări istorice, VIII NIȚU, A. Continuitatea ceramicii pictate între culturile Cucuteni - Tripolie și Gorodsk - Usatovo (Horodiștea - Foltești) II. Arheologie 145-212 română
1977 Cercetări istorice, VIII ICONOMU, C. Depozitul de bronzuri de la Tătărăni (comuna Dănești, jud. Vaslui) II. Arheologie 213-229 română
1977 Cercetări istorice, VIII CHEPTEA, Stela, TEODOR, Silvia O amforă ștampilată de la Hîrlău II. Arheologie 231-233 română
1977 Cercetări istorice, VIII VASILESCU, Mihail Tracii in epopeile homerice III. Istorie politică şi social-economică 235-247 română (şi un rezumat în franceză)
1977 Cercetări istorice, VIII ICONOMU, C. Alexandru Păunescu, Paul Șadurschi, Vasile Chirica, Repertoriul arheologic al județului Botoșani VI. Recenzii 571-572 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X NIȚU, A. Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii și periodizarea etapelor culturii cucuteniene III. Arheologie 93-162 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X MONAH, Dan Idoli en violon din cultura Cucuteni III. Arheologie 163-175 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X PALADE, V. Descoperiri sarmatice din secolele II-III e. n. în sud - estul colinelor Tutovei. III. Arheologie 247-260 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X GOSTAR, N Thebtunis Papyrus II 686 IV. Istorie politică şi social-economică 273-280 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X LASZLO, A. Un schimb de scrisori între Vasile Pârvan și Francisc Laszlo V. Documente 639-644 română, maghiară
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X LASZLO, A. Otto Trogmayer, Das Bronzezeitliche Grăberfeld. Bei Tape VII. Recenzii 691-694 germană
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X ICONOMU, C. Nicolae Gostar VII. Recenzii 721-722 română
1980 Cercetări istorice, XI MĂCĂRĂSCU, M. Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu rășini schimbătoare de ioni II. Restaurare - Conservare 91-93 română
1980 Cercetări istorice, XI NIȚU, A. Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramicii și periodizarea etapelor culturii cucuteniene III. Arheologie 135-222 română
1980 Cercetări istorice, XI HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului paleofaunistic din așezarea hallstattiană târzie de la Curteni (jud. Vaslui). III. Arheologie 223-227 română
1980 Cercetări istorice, XI ICONOMU, C. Un aspect al influenței elenistice în lumea geto-dacică III. Arheologie 227-247 română
1980 Cercetări istorice, XI COJOCARIU, Mihai, SANIE, Ș., SANIE, Silviu Tezaurul de la Muncelul de Sus și unele probleme·ale circulației monetare romane în Moldova III. Arheologie 249-268 română
1980 Cercetări istorice, XI LEMNY, Doina Marta Coja, Pierre Dupont, Histria V. Ateliers ceramiques VII. Recenzii 741-742 română
1980 Cercetări istorice, XI IONIȚĂ, Sanda Maria Comșa, Cultura materială veche românească. Așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești VII. Recenzii 742-746 română
1980 Cercetări istorice, XI PUȘCAȘU, Voica Maria Emilia Zaharia VII. Recenzii 757-758 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GEBA, Maria Contribuții la studiul ceramicii prin metode fizico-chimice II. Restaurare - Conservare 77-80 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GRECU, C. Pledoarie pentru respectarea principiilor și normelor restaurării științifice a bunurilor de patrimoniu II. Restaurare - Conservare 81-88 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII LEMNY, Doina Argumente pentru restaurarea științifică a ceramicii. II. Restaurare - Conservare 87-88 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CHIRICA, Vasile, CIUDIN, Nicolae, POPOVICI, Dragomir Date preliminare privind așezarea Precucuteni III de la Chiperești-lași. III. Arheologie 101-111 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII LUCA, Gavril Statueta antropomorfă cucuteniană de la Drăgușeni-Fălticeni III. Arheologie 113-116 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII ANDRONIC, Al. Descoperirile traco-geto-dacice de la Vaslui III. Arheologie 117-126 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII ICONOMU, C. Cercetările arheologice de la Curteni-Dealul Viei și Dealul Pietrăriei (jud. Vaslui). III. Arheologie 127-151 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII POPOVICI, Rodica Descoperiri din secolele III-II î.e.n. la Borniș-Neamț III. Arheologie 153-158 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII SPINEI, Victor Considerații cu privire la populația locală din zona centrală și meridională a Moldovei în secolele XI-XII III. Arheologie 173-203 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII CATARGIU, Virgil Despre rolul și specificitatea istoriei în concepția lui Vasile Pârvan. VI. Evocări 651-653 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GRIGORAȘ, N. Locul lui Ilie Minea în istoriografia română. La o sută de ani de la naștere 1881-1981 VI. Evocări 683-688 română
1997 Cercetări istorice, XVI ASĂVOAIE, C. Observații privind fundațiile de biserică descoperire la Volovăț (jud. Suceava) I. Studii şi cercetări arheologice 5-14 română
1997 Cercetări istorice, XVI HAIMOVICI, Sergiu Observațiuni cu privire la resturile animaliere descoperite în stațiunea cucuteniană din faza A, de la Bălțați (jud. Iași) II. Cercetări interdisciplinare 31-37 română
1997 Cercetări istorice, XVI BEJENARU, Luminița, HRIȘCU, Carmen Observații arheozoologice asupra unor specii de animale vânate în evul mediu pe teritoriul Dobrogei II. Cercetări interdisciplinare 39-48 română
1997 Cercetări istorice, XVI NASTASĂ, Lucian Orest Tafrali și studiile de bizantinologie IV. Cultură şi civilizaţie 157-172 română
1997 Cercetări istorice, XVI Prehistoire Europeenne. (Senica Țurcanu). VII. Note de lectură 410-410 română
1997 Cercetări istorice, XVI CÂNDEA, Ionel, SÂRBU, Valeriu Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1950 (Costică Asăvoaie). VII. Note de lectură 412-413 română
1997 Cercetări istorice, XVI Al XIII-lea congres internațional de științe preistorice și protoistorice Forli, 1996 VIII. Viaţa ştiinţifică şi culturală 435-437 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare 9-18 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 ANGHELINU, Mircea Observații asupra musterianului carpatic I. Studii şi articole - Etudes et articles 19-36 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 LOPEZ-BAYON, Ignatio, NOIRET, Pierre, OTTE, Marcel Regards sur le Paleolithique superieur de la Moldavie I. Studii şi articole - Etudes et articles 37-46 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 CHIRICA, Vasile Le Paleolithique de Mitoc I. Studii şi articole - Etudes et articles 47-75 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 PĂUNESCU, Alexandru Premiers objets d'art paleolithique decouverts sur le territoire de la Dobroudja I. Studii şi articole - Etudes et articles 77-83 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 MANTU, Cornelia Magda Cronologia absolută a culturilor neolitice din România și relațiile cu lumea egeoanatoliană I. Studii şi articole - Etudes et articles 83-100 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 COMȘA, Eugen Importanța cultivării plantelor în epoca neolitică pe teritoriul Munteniei I. Studii şi articole - Etudes et articles 101-112 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 HAIMOVICI, Sergiu Unele probleme arheozoologice privind aspectul cultural Stoicani-Aldeni din sud-estul României . II. Studii interdisciplinare - Etudes Interdisciplinares 283-287 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 CODOBAN, Aurel Sacru și ontofanie. Pentru o nouă filosofie a religiilor (GIANINA BUZEA) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 309-311 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX MANTU, Cornelia Magda, NICOLESCU, Gh., VLAD, Ana Maria Pigmenții de pictură în complexul cultural Cucuteni-Tripolie I. Istorie veche, arheologie 9-31 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX COMȘA, Eugen Figurinele și alte piese de lut ars reprezentând păsări din epoca neolitică descoperite în Moldova I. Istorie veche, arheologie 89-104 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX UNGUREANU, Carmen Descoperiri de amfore la Poiana (campania din anul 1968) I. Istorie veche, arheologie 105-137 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX PARASCHIV, Dorel Amfore romano-bizantine descoperite la Piatra Frecăței-Beroe I. Istorie veche, arheologie 149-156 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX Praehistoria, vol. I, 2000, Universitatea Miskolc, Ed. Archaeolinqua Foundation & Publishing House, 188 p. (RUXANDRA ALAIBA) V. Recenzii şi note bibliografice 501-514 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX SANIE, Silviu Din istoria culturii și religiei geto-dacice, ediția a II-a (revăzută și adăugită), 329 p. XCIV pl., Iași, 1999.(CARMEN UNGUREANU) V. Recenzii şi note bibliografice 509-514 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII ȚURCANU, Senica Industria litică cioplită aparținând Culturii ceramicii liniare de pe teritoriul României I. Izvoare 7-25 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII KOGĂLNICEANU, Rodica, URSULESCU, Nicolae Necropola sarmatică de la Isaiia (c. Răducăneni, J. Iași) date preliminare I. Izvoare 27-58 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII MIU, Georgeta Studiul antropologic al scheletelor din necropola sarmatică de la Isaiia I. Izvoare 59-71 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheo-zoologic al materialului provenit din habitatul de la Siliștea (c. Români, j. Neamț) aparținând Culturii Costișa I. Izvoare 81-90 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII BACUMENCO, Ludmila Pagini de iconografie ortodoxă: Un triptic descoperit la Ruși-Mănăstioara (j. Suceava) I. Izvoare 91-96 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII BENȚA, Codrin Considerații asupra descoperirilor numismatice din complexele funerare II. Studii 137-162 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII Recenzii. Note de lectură IV. Varia 341-363 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI URSULESCU, Nicolae Prima publicație a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni 11-35 română, germană
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI VĂLEANU, M. C. Reprezentări antropomorfe pe ceramica de la Cucuteni-Cetățuia 37-44 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI NANDRIȘ, John „Pridvorul se prăbușește”. Nu totul este posibil deodată 45-69 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI NUȚU, George, PARASCHIV, Dorel Opaițele romane de la Poșta (Moesia Inferior) (județul Tulcea) 71-85 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI COJOCARU, Victor Interferențe greco-scitice ca reflecție a circulației monetare la marginea stepei 87-91 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI MARIN, Tamilia Elena Considerații privind agricultura la dacii est-carpatici în secolele II î. Hr. - II d. Hr. 115-122 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI SPINEI, Victor Gânduri la o aniversare: profesorul Nicolae Ursulescu 545-549 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX ȚURCANU, Senica Podoabe pentru gât reprezentate pe statuetele antropomorfe ale culturii Cucuteni-Tripolie 9-35 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX DIACONESCU, Maria Asupra unor aspecte ale utilizării cornului de cerb în faza A-B a culturii Cucuteni 37-43 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX DIACONU, Vasile Comunități umane din bronzul târziu în Subcarpații Moldovei. Observații privitoare la dinamica teritorială 45-65 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX URSULESCU, Nicolae Valorificarea cercetărilor românești referitoare la civilizația Cucuteni prin expoziții internaționale 303-323 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX Recenzii. Note de lectură 327-344 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX Obituaria 345-348 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI ȚURCANU, Senica Asupra prezenței pumnalelor din os în cadrul complexului Cucuteni -Tripolie 7-23 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI COTIUGĂ, Vasile, URSULESCU, Nicolae Un nou tip de sceptru de piatră în preistoria României 16-38 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI IONIȚĂ, Gh. I. O necropolă a dacilor liberi la Hârtoape (com. Vânători, jud. Iași) 39-54 română
2013 Cercetări istorice, XXXII URSULESCU, Nicolae Unele comentarii cu privire la sceptrele preistorice figurative recent publicate 11-31 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CALISTRU, Doina, DIACONU, Vasile Obiecte din epoca bronzului descoperite pe Valea Siretului 33-45 română
2013 Cercetări istorice, XXXII ZUGRAVU, Nelu Puncte de vedere ale unui clasicist pe marginea unor opinii privitoare la religiile pre- și protoistorice 61-94 română
2013 Cercetări istorice, XXXII BODNARIUC, Nicolai, NICULICĂ, Bogdan Petru Documente inedite referitoare la colecția de antichități paleolitice a lui Ceslav Ambrojevici 355-368 română
2013 Cercetări istorice, XXXII MAREȘ, Ion Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni, Suceava, 2012 (Radu-Gabriel FURNICĂ) 369-372 română
2013 Cercetări istorice, XXXII SOROCEANU, Tudor Depozitele de obiecte din cupru și bronz din România. Epoca timpurie și mijlocie a bronzului, Cluj-Napoca/Bistrița 2012 (Diana-Măriuca VORNICU) 373-375 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII BRAUNGART, Julia The music-note Linear Pottery Culture in Eastern Romania: Proposal for a relative chronology 9-42 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII NICOLA, Ciprian-Dorin, PREOTEASA, Constantin L’impact anthropique sur l’environnement durant le néo-énéolithique du sud-est de l’Europe // In honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXXI, Piatra-Neamț, 2014, 314 p. (Vasile DIACONU) 283-286 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII VERNESCU, Mirela Bărăganul în preistorie (circa 3500-1200 a. Chr.). Perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului și epoca bronzului, Editura Istros, Brăila, 2013, 304 p. (Vasile DIACONU) 290-294 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII OTA, Radu De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la municipium Septimium Apulense, Editura Altip, Alba Iulia, 2012, 255 p. (Ioan OPREA) 294-297 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV ȚURCANU, Senica Considerații privind statuetele zoomorfe pictate din arealul civilizației Cucuteni-Tripolie 7-35 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV VĂLEANU, M. C. Ocurența silexului în nord-estul României în contextul locuirilor preistorice din zonă 37-107 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Symbolic Connections in the South-East European Chalcolithic: Copper and Anthropomorphic Plastic Art 11-38 engleză
2016 Cercetări istorice, XXXV Cercetări arheobotanice în situl cucutenian Ripiceni - Holm/Telescu (județul Botoșani, România) 39-48 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Observații privind funcționalitatea unor piese din tezaurul de la Stâncești, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoșani 49-60 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Cercetări arheologice preventive asupra ansamblului bisericii Sf. Gheorghe din Botoșani 85-112 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Cornelia-Magda Lazarovici, Mircea Babeș, Poienești – așezări preistorice, Bibliotheca Archaeologica Moldaviae XXII, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2015, 270 p. 295-298 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Sándor József Sztáncsuj, Grupul cultural Ariușd pe teritoriul Transilvaniei, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, 593 p. 299-302 română
2016 Cercetări istorice, XXXV R. G. Collingwood, O autobiografie filosofică, cu un studiu introductiv de Stephen Toulmin; traducere din limba engleză Florin Lobonț și Claudiu Mesaroș; prefață la ediția română James Connely;postfață Florin Lobonț; Editura Trei, București, 1998, 189 p. 309-310 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI VĂLEANU, Mădălin Cornel Evoluția habitatului uman în spațiul carpato-nistrean din Paleoliticul Superior și până în Neolitic 11-32 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI ENEA, Sergiu Constantin Din nou despre simboluri. Scurte considerații despre pintaderele din Neoliticul României 33-45 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI DIACONU, Vasile Un vas eneolitic de tip kernos descoperit la Răucești, județul Neamț 47-53 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI BODI, George, OANCEA, Andrei Victor, OLARU, Mihaela, VASILIU, Ana Lavinia Investigație metodologică asupra posibilității caracterizării porozității ceramice cu ajutorul analizei automate a imaginilor digitale 55-80 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI BRAȘOVEANU, Casandra, TENCARIU, Felix-Adrian, VORNICU, Diana-Măriuca Notă asupra materialelor din perioada Hallstattului Timpuriu descoperite recent în situl Isaiia - Balta Popii 81-94 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI IAȚCU, Ioan, MARIN, Tamilia Elena New Discoveries on the Middle Prut River: A Rare Type of Sinopean Amphora 95-104 engleză
2017 Cercetări istorice, XXXVI HRIBAN, Cătălin The Adversary and its Weapon. The Late Medieval Depictions of the Anti-Christian 105-153 engleză
2017 Cercetări istorice, XXXVI ARNĂUT, Tudor Spații sacre și practici funerare din mileniul I a. Chr. În arealul carpato-balcanic, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetare Științifică „Științele Umanistice”, Laboratorul de Cercetări Științifice „Tracologie”, Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”, Chișinău, 2014, 564 p. (Tamilia-Elena MARIN) 347-351 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI POPOVICI, Rodica Paraschiva-Victoria Batariuc (13 ianuarie 1948-17 iunie 2016) 363-373 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII ȚURCANU, Senica Păsările în imaginarul lumii Cucuteni-Tripolie. Noi reprezentări plastice 11-60 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII BEJENARU, Luminița, BODI, George, SOLCAN, Loredana Considerații asupra reprezentărilor de bovine în decorul pictat al ceramicii Cucuteni-Tripolie 61-84 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MUSCA, Tiberiu Repertoriul descoperirilor comunei primitive in estul Transilvaniei Istorie Veche şi Arheologie 7-15 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 CIUPEA, Ioan, COSTEA, Florea Noi descoperiri arheologice in Țara Făgărașului Istorie Veche şi Arheologie 17-22 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SZEKELY, Zoltan Cetatea dacică din valea Cașinului (județul Covasna) Istorie Veche şi Arheologie 23-34 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 COSTEA, Florea, ȘTEFĂNESCU, Radu Cercetări perieghetice în județul Brașov Comentarii şi discuţii 383-392 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea, DRAGOTĂ, Gheorghe, FRĂTEAN, Ioan Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zsolt Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud. Covasna 17-25 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
1996 Cumidava, XX BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
1996 Cumidava, XX SZEKELY, Zoltan O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
1996 Cumidava, XX DRAGOTĂ, Gheorghe Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
1996 Cumidava, XX ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
1998 Cumidava, XXII COSTEA, Florea Ein vor kurzem in Racoșul de Jos, Kreis Brașov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel Istorie Veche şi Arheologie 3-6 Germană
1998 Cumidava, XXII COSTEA, Florea Așezarea dacică de la Șinca Veche, județul Brașov Istorie Veche şi Arheologie 7-22 Română
1998 Cumidava, XXII SZEKELY, Zoltan Goții și gepizii in Valea Oltului Istorie Veche şi Arheologie 23-28 Română
1998 Cumidava, XXII SZASZ, Lucica Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov Restaurare - conservare 453-466 Română
2002 Cumidava, XXV SZEKELY, Zsolt Contribuții la dezvoltarea culturii Boian in sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia și Brăduț (Jud. Covasna) 3-14 Română
2002 Cumidava, XXV BELC, Marius, IRIMIA, Mihai O seceră de bronz de la Medgidia și rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei 15-20 Română
2002 Cumidava, XXV URSACHI, V O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice 21-25 Română
2002 Cumidava, XXV FLOREA, Costea Constructiile sacre de la Augustin-Tipia Ormenișului și câteva din posibilele lor interpretări 26-41 Română
2002 Cumidava, XXV RUSTOIU, Aurel, SÎRBU, Valeriu Practici funerare la GETO-dacii din sec. II a. Chr - I d. Chr. 42-66 Română
2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana, BĂLOS, Angelica Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
2002 Cumidava, XXV PETICĂ, Mihai Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni 82-86 Română
2002 Cumidava, XXV MOȚEI, Florin Necropole ale culturii Poienești - Vârteșcoiu. Analiză statistică. 87-96 Română
2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ionel Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic 114-128 Română
2002 Cumidava, XXV POPA, Constantin Instrumentar agrar din colecțiile Muzeului de Istorie. Evoluție și tipologie 468-472 Română
2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SCURTU, Lucica "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea Corrigenda. 23-31 Română
2003 Cumidava, XXVI STĂNESCU, Alexandru Determinarea condiției legale a copiilor din inscripțiile din Dacia Romană. 32-62 Română
2005 Cumidava, XVIII STĂNESCU, Alexandru Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
2005 Cumidava, XVIII BATARIUC, Paraschiva-Victoria Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
2005 Cumidava, XVIII COSTEA, Florea Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
2005 Cumidava, XVIII BĂRBULESCU, Țuțu Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
2005 Cumidava, XVIII IACOBEANU, George Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
2007 Cumidava, XXIX FRÂNCULEASA, Alin Descoperiri arheologice din epoca neo-eneolitică la Târgșoru Vechi (Jud.Prahova) 11-27 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea, RUSU, Adrian Andrei Un topor Schneckenberg descoperit la Râșnov - Cetate 28-33 Română
2007 Cumidava, XXIX DIETRICH, Laura, DIETRICH, Oliver Observații privind descoperirile cu caracter funerar din epoca bronzului de la Rotbav, Jud. Brașov 34-45 Română
2007 Cumidava, XXIX FĂRTĂIȘ, Dan, NICULICĂ, Bogdan Date inedite referitoare la ceramica din necropola tumulară de tip Costișa-Komarov, secolele XVIII-XV a. Chr., de la Adâncata, jud. Suceava 46-50 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea, CRIȘAN, Viorica Daci și celți În S.E. Transilvaniei 51-75 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Un "motiv decorativ" neîntâlnit până în prezent pe ceramica dacică 77-81 Română
2007 Cumidava, XXIX BĂLOS, Angelica, SAVU, Lucica Două unelte agricole din fier, de epocă dacică, descoperite În sud estul Transilvaniei 82-87 Română
2007 Cumidava, XXIX STĂNESCU, Alexandru Despre caracterul exclusivist și atestările posibile ale dextrarum iunctio În Dacia 88-94 Română
2007 Cumidava, XXIX MOȚEI, Florin Depozitul de arme medievale de la Codlea (jud. Brașov) 95-101 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea Angustia 315-316 Română
2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea Așezarea Petrești de la Hălmeag, comuna Șercaia, jud. Brașov 11-19 Română
2007 Cumidava, XXX STĂNESCU, Alexandru Despre formula H. M. H. N. S. și atestarea fundațiilor funerare în inscripțiile latine din Dacia romană 20-33 Română
2007 Cumidava, XXX SZEKELY, Zsolt Așezarea culturii Sântana de Mureș- Cerneahov de la Albiș (com. Cernat, jud. Covasna) 34-40 Română
2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea O brățară din perioada migrațiilor, descoperită în cetatea feudală de pe Măgura Codlei, jud. Brașov 41-45 Română
2011 Cumidava, XXXI Drd. BUZEA, Dan, DEAK, Andrea The catalogue of the brine wells and archaeological discoveries found on the Homoroade Valley 49-80 Engleză
2011 Cumidava, XXXI COSTEA, Florea Vier urnenfelderzeitliche Fibeln aus Siebenbuergen 81-93 Germană
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, COSTEA, Florea, SAVU, Lucica Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză
2011 Cumidava, XXXI BĂȚ, Mihai, Dr. ZANOCI, Aurel The fortification Sahama - La Șanț 116-130 Engleză
2011 Cumidava, XXXI ARNĂUT, Tudor, NICULIȚĂ, Ion Le systeme defensif du site archeologique du Sahama Mică 131-152 Franceză
2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica, CRANDELL, Otis Palaeotopography The Use of GIS Software with Data Derived from Resistivity Surveys and Stratigraphic Profiles to Reconstruct Sites and Past Terrains 157-165 Engleză
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SMEU, Vasile Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CALOTOIU, Gheorghe Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SCHUSTER, Cristian Cîteva precizări privind faza a III-a a Culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări I. Arheologie-istorie 7-10 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe, IONESCU, Dan, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CALOTOIU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din județul Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 7-42 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) I. Arheologie-istorie 51-54 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (I) III. Documentar - Memorialistică 133-151 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ȚUGULEA, Claudiu Câteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei I. Arheologie 7-33 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII RĂDULESCU, Livian Istoricul cercetărilor privind plastica antropomorfă neoeneolitică de pe teritoriul Munteniei și Olteniei I. Arheologie 35-51 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII SCHUSTER, Cristian Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? I. Arheologie 59-67 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj I. Arheologie 69-89 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII TUȚULESCU, Ion Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vârstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat I. Arheologie 91-101 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII HORTOPAN, Dumitru Exploatarea și prelucrarea pietrei în Dacia meridională în sec II-III p. Chr. I. Arheologie 111-114 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel VII. Recenzii 345-348 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Vârtop în Oltenia - Lazăr Simona VII. Recenzii 349-351 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII PĂTROI, Cătălin Puncte de vedere privind elemente de tip Vinča din cultura eneolitică Sălcuța I. Arheologie 7-17 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALATOIU, Gheorghe, CHIȚONU, Mădălin, HORTOPAN, Dumitru Unelte de piatră șlefuită din colecțiile Muzeului "Alexandru Ștefănescu" Târgu-Jiu, județul Gorj I. Arheologie 19-32 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra spiritualității geto-dacilor reflectate în descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului I. Arheologie 45-62 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII TERTICI, Carol, TUȚULESCU, Ion Un fragment ceramic antropomorf descoperit la Stolniceni-Buridava romană, jud. Vîlcea I. Arheologie 69-75 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV PĂTROI, Cătălin Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV IOSIFARU, Mariana, STAN, Nicolae Despre două ciocane - topor din piatră, cu șanț, descoperite întâmplător, în jud. Vâlcea și jud. Hunedoara I. Arheologie 47-53 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV COTOROGEA, Adina-Gabriela Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CRĂCIUNESCU, Gabriel Cercetările de salvare de la Drobeta-Turnu Severin. Campania 2011 I. Arheologie 86-100 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian, TUDORIE, Anamaria Date cu privire la complexul C164 de la Turdaș-Luncă (Județul Hunedoara) I. Arheologie 7-17 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV PĂTROI, Cătălin Decorul și modalități de dispunere a sa pe figurinele antropomorfe de lut atribuite culturii eneolitice Sălcuța I. Arheologie 19-47 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV COTOROGEA, Adina-Gabriela Considerații asupra înmormântărilor tumulare din Depresiunea subcarpatică Polovragilor - necropola de la Milosnea 67 I. Arheologie 67-85 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TERTICI, Carol, ȚUGULEA, Claudiu Materiale ceramice Verbicioara din colecțiile Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea I. Arheologie 109-116 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian Despre câteva piese din lut ars din așezarea Basarabi de la Mironești- malul roșu (jud. Giurgiu) I. Arheologie 117-125 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CALATOIU, Gheorghe Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj I. Arheologie 127-142 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009) I. Arheologie 143-162 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CRĂCIUNESCU, Gabriel Zona de la est de Porțile de Fier în evul mediu I. Arheologie 187-214 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂLĂTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela, HORTOPAN, Dumitru Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV HORTOPAN, Dumitru Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CRĂCIUNESCU, Gabriel Câteva observații referitoare la necropola de la Ostrovul Mare, județul Mehedinți I. Arheologie 27-33 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela Cercetările arheologice preventive în situl din perioada bronzului târziu de la Curtișoara-Bumbești-Jiu, km 85 pe DN 66 (E 79), județul Gorj I. Arheologie 33-45 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI SCHUSTER, Cristian Cu privire la uneltele din lut ars folosite la decorarea ceramicii complexului Basarabi I. Arheologie 47-71 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI NEAGOE MARIN, Iulian Necropola medievală de la Crivina, km. Fluvial 894, județul Mehedinți I. Arheologie 59-71 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Gherghe P., Amon L. VIII. Recenzii 433-437 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTROI, Cătălin Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei VIII. Recenzii 439-455 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Grupa Bubanj I a complexului cultural eneolitic timpuriu Sălcuța-Bubanj-Krivodol (SBK) I. Arheologie 5-99 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TUȚULESCU, Ion Habitatul în perioada eneoliticului final în zona deluroasă și montană a Olteniei. Orizontul toartelor pastilate I. Arheologie 100-113 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TERTECI, Carol Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube I. Arheologie 131-143 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COMȘA, Alexandra, SCHUSTER, Christian Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung I. Arheologie 189-208 germană
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu I. Arheologie 248-256 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX UNGUREANU, Adelin Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Prezentare de carte VI. Recenzii 625-628 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CALOTOIU, Gheorghe Recenzie - Vlad Zirra, Fibule de schemă La Tène din România VI. Recenzii 629-632 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Aspecte ale vieții economice în vicus-ul militar Acidava II. Arheologie 35-60 română
2011 Muzeul Oltului, 1 AMON, Lucian, COJOC, Mirela, GHERGHE, Petre Noutăți sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii ani II. Arheologie 61-76 română
2011 Muzeul Oltului, 1 POPOVICI, Sabin O ipoteză privind identitatea proprietarului Villa-ei din cartierul artizanal al Romulei II. Arheologie 77-88 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Comuna Găneasa. Preliminarii la un studiu istorico-arheologic III. Istorie 89-106 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana, RĂDULESCU, Toma Monede romane imperiale inedite din colecția Muzeului Olteniei III. Istorie 107-124 română
2012 Muzeul Oltului, 2 AMON, Lucian Câteva piese militare romane de harnașament descoperite în Oltenia I. Arheologie 43-48 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia Ceramică de import descoperită la Acidava (Enoșești - Piatra Olt) I. Arheologie 49-64 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela, GHERGHE, Petre Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei I. Arheologie 65-78 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BUTOI, Mihai Descoperiri arheologice din județul Olt I. Arheologie 7-30 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GROSU, Aurelia Cercetările arheologice efectuate în castrul și vicus-ul militar Acidava I. Arheologie 31-62 română
2013 Muzeul Oltului, 3 PĂLCĂU, Gavrilă, POPOVICI, Sabin Cercetări arheologice de suprafață în cadrul comunei Bucinișu, județul Olt (I) I. Arheologie 63-72 română
2002 Patrimonium Banaticum, I LAZAROVICI, Cornelia Magda, LAZAROVICI, Gheorghe Corneliu Contribuții privind arhitectura neolitică timpurie Arheologie 9
2002 Patrimonium Banaticum, I DRAȘOVEAN, Florin Neolithic settlements from Hunedoara - Cimitirul Reformat and Grădina Castelului and a position concerning some opinions regarding the Neo-Eneolithic facts from the South-west of Transylvania Arheologie 43
2002 Patrimonium Banaticum, I MARȚIȘ, Florentina Studiu traseologic al materialului litic cioplit din așezarea neolitică de la Sânandrei (Jud. Timiș) Arheologie 77
2002 Patrimonium Banaticum, I CEDICĂ, Valentin, MEDELEȚ, Florin Fortificația de pământ de la Herneacova (Com. Recaș, Jud. Timiș) Arheologie 85
2002 Patrimonium Banaticum, I MICLE, Dorel Un posibil amfiteatru roman la Tibiscum, Loc. Jupa, Jud. Caraș-Severin Arheologie 87
2002 Patrimonium Banaticum, I FLUTUR, Alexandru, MEDELEȚ, Florin Castrul Roman de la Berzovia. Istoricul cercetărilor arheologice Arheologie 95
2002 Patrimonium Banaticum, I BEJAN, Adrian Cultura materială de la Nordul Dunării în prima jumătate a secolului al V-lea d.Hr. (1) Arheologie 101
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I TIMOC, Călin Un document inedit referitor la cercetările arheologice de la Tibiscum-Jupa din perioada interbelică Istorie 175
2003 Patrimonium Banaticum, II SPATARO, Michela Scientific study of ancient pottery production: a case-study from the early neolithic site of Foeni Gaz (Timiș county, Romania) Arheologie 7
2003 Patrimonium Banaticum, II MORAVETZ, Iosif Phytoliths and Archaeology: a case study from the Starcevo site of Dudeștii Vechi, Romania Arheologie 27
2003 Patrimonium Banaticum, II DRAȘOVEAN, Florin, FOTA, Adrian Noi descoperiri arheologice pe teritoriul satului Cruceni (Comuna Foeni, jud. Timiș) Arheologie 55
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCA, Sabin Adrian Noch Einmal zum Siebenburgischen Neolithikum und Aneolithikum Arheologie 69
2003 Patrimonium Banaticum, II CHIU, Florentina Raport preliminar al materialului faunistic din așezarea fortificată din Prima Epocă a Fierului de la Herneacova (jud. Timiș) Arheologie 87
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina Cu privire la o notiță de arheologie creștină Arheologie 95
2003 Patrimonium Banaticum, II MANIU, Adrian, MICLE, Dorel, TIMOC, Călin Construcția romană de la halta Tibiscum - Caransebeș Triaj Arheologie 101
2003 Patrimonium Banaticum, II PETRESCU, Sorin M Câteva ocupații ale comunităților din peșterile Banatului în secolele II-XXI Arheologie 109
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Dorel e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
2004 Patrimonium Banaticum, III BIAGI, Paolo, SPATARO, Michela Noi datări cu radiocarbon în așezările culturii Criș din Banat și Transilvania (România) Arheologie 7
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBOTARU, Dan Leopold, MAILLOL, J M, MORAVETZ, Iosif Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov, comuna Dudeștii Vechi (jud. Tirniș) Arheologie 21
2004 Patrimonium Banaticum, III MORAVETZ, Iosif Extragerea fitoliților din probele de sol. Metodologie arheologică Arheologie 37
2004 Patrimonium Banaticum, III AGHIȚOAIE, Viorica, DRAȘOVEAN, Florin Date despre impresiunea unei țesături descoperite în așezarea neolitică târzie de la Foeni-"Cimitirul Ortodox" (jud. Tirniș) Arheologie 47
2004 Patrimonium Banaticum, III BOCHIȘ, Bogdan Contribuții la repertoriul așezărilor Tiszapolgar din Banatul românesc Arheologie 51
2004 Patrimonium Banaticum, III CEDICĂ, Valentin, PETRESCU, Sorin M Mormintele de incinerație din epoca fierului de Ia Iaz- "Șușara-Rovină" (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) Arheologie 63
2004 Patrimonium Banaticum, III TIMOC, Călin Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
2004 Patrimonium Banaticum, III BENEA, Doina Note de lectură (II) RECENZII 251
2005 Patrimonium Banaticum, IV BĂLTEAN, Ion Cornel Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat Arheologie şi Istorie Antică 7
2005 Patrimonium Banaticum, IV LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța, Casa Cerbului. 1 - 1 5 iulie 2005 Arheologie şi Istorie Antică 27
2005 Patrimonium Banaticum, IV BINDEA, Diana Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parța (campania 2005) Arheologie şi Istorie Antică 73
2005 Patrimonium Banaticum, IV PETRESCU, Sorin M Elemente de magie practică în așezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeș) Arheologie şi Istorie Antică 89
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
2005 Patrimonium Banaticum, IV DRAȘOVEAN, Florin, ȚEICU, Dumitru Fortificația de pământ de la Baziaș Arheologie şi Istorie Antică 107
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
2006 Patrimonium Banaticum, V TIMOC, Călin Cercetări arheologice austro-ungare inedite la castrul roman de la Dicina-Orșova Arheologie şi Istorie Antică 57
2006 Patrimonium Banaticum, V DRAȘOVEAN, Florin, MARE, Mircea, MARȚIȘ, Florentina, ROGOZEA, Petru Raport de cercetare arheologică preventivă derulată în piața "Timișoara 700" Arheologie şi Istorie Antică 61
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I, Anul I, nr. 1 (2015) SANDU, Vasilica Noi descoperiri arheologice în situl Vârteju, cătunul Chirca, Măgurele, județul Ilfov (așezări din epoca neolitică, Hallstatt, secolele II-I î. Hr., II-III și III d. Hr., secolele IX-X) / New archaeological discoveries in Vârteju site, Chirca village, Măgurele, Ilfov county (neolithic settlements, Hallstatt, IInd-Ist century B.C., IInd-IIIrd and IIIrd century A.D., IXth-Xth century) 173-210 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, Anul II, nr. 2 (2016) GAVRILĂ, Elena, MECU, Laurențiu, SCHUSTER, Cristian Die mittel - und spätbronzezeitliche Tei-Kultur und ihre steinernen Hammer - und Kampfäxte / Cultura Tei din Bronzul Mijlociu și Târziu și topoarele sale ciocan și de luptă de piatră 71-94 germană (şi un rezumat în română)
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II, Anul II, nr. 2 (2016) SANDU, Vasilica Situl Străulești-Măicănești. Așezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000 / Le site Străulești-Măicănești. L'habitat des VIe-VIIe siècles ap. J. Chr. La fouille de l'année 2000 166-187 română (şi un rezumat în engleză)
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MITREA, Ioan Zargidava - Revistă de Istorie - Argument I. Studii şi articole 5-6 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I URSACHI, Vasile Zargidava - Centrul politic al regilor daci I. Studii şi articole 7-16 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I ISTINA, Lăcrămioara Așezări neolitice pe Valea Mureșului (II) Noi cercetări arheologice la Turdaș- "Luncă" - Luca S.A. III. Note şi recenzii 151-154 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MITREA, Ioan Alogeni în spațiul getic (sec. III î.e.n. - II-e.n) Credințe și culte religioase - Sibișteanu Livia Liliana III. Note şi recenzii 155-156 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I OLTEANU, Ștefan Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan III. Note şi recenzii 157-158 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I CRUCEANU, Viorel Profesorul Ioan Mitrea la a 65-a aniversare IV. Cronici aniversare 165-182 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II ZUB, Alexandru Pârvan: neliniști escatologice (note de lectură) I. V. Pârvan - 120 de ani de la naştere 5-12 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II MITREA, Ioan Perenitatea ideilor lui V. Pârvan privind istoria geto-dacilor și etnogeneza românilor I. V. Pârvan - 120 de ani de la naştere 13-24 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III ARTIMON, Alexandru Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 5-14 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MITREA, Ioan Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița la 90 de ani I. Aniversări 13-20 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MITREA, Ioan Valori ale civilizației romane în lumea dacilor liberi din regiunile est-carpatice II. Istoria românilor 37-50 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ISTINA, Lăcrămioara Date recente privind Istoria Civilizației Cucuteniene, Iași V. Note, recenzii, viaţă ştiinţifică 223-224 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan Prof. univ. dr. Dumitru Protase la 80 de ani II. Aniversare 30-38 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan Ioan Mitrea în Dialog cu Dumitru Protase II. Aniversare 39-49 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V URSULESCU, Nicolae Date recente despre credințele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei III. Istoria românilor 50-70 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan Orizonturi daco-romane, vol II - Protase D. VI. Note recenzii 246-248 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI SANIE, Silviu Noi descoperiri de însemnări și imagini în spațiul dacic (sec. III a Chr. - III p. Chr). Implicații istorice și lingvistice II. Istoria românilor 31-38 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ZUGRAVU, Nelu Germanicii și Roma. Noi abordări istoriografice III. Istorie universală 199-208 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele date din domeniul arheologiei mexicane precolumbiene III. Istorie universală 209-216 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI URSACHI, Vasile Zargidava văzută de un pseudoarheolog V. Note şi recenzii 248-255 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ZUGRAVU, Nelu Sicretismul religios în dacia română - Nemeti Sorin V. Note şi recenzii 256-258 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MITREA, Ioan Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani I. Moment aniversar 5-14 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUB, Alexandru Vasile Pârvan: preeminența spiritului II. Istoria românilor 15-18 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII RĂȘCANU-GRĂMĂTICU, Oltea Vasile Pârvan și periplul german II. Istoria românilor 19-27 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII BARNEA, Alexandru Două vieți paralele: Vasile Pârvan și Raymund Netzhammer II. Istoria românilor 28-32 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MITREA, Ioan Daco-romanitatea și românitatea în opera lui V. Pârvan II. Istoria românilor 33-39 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ROTARU, Marin Topoare de tip celt descoperite în partea de sud-est a județului Vaslui II. Istoria românilor 52-57 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUGRAVU, Nelu Atlas-dicționar al Daciei romane - Bărbulescu M. V. Recenzii, note, cronică 265-266 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII GHEORGHIU, Constantin Antichitățile creștine din Dobrogea - Netzhammer R. V. Recenzii, note, cronică 266-267 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ISTINA, Lăcrămioara Prof. Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani V. Recenzii, note, cronică 271-277 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII MITREA, Ioan Prof. univ dr. Victor Spinei la 65 de ani 7-18 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII IRIMIA, Mihai Unele aspecte privind raporturile dintre spațiul egeean și regiunile istro-pontice în bronzul tîrziu I. Istoria românilor 19-61 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ZUB, Alexandru Pârvan și Valéry: afinități, analogii I. Istoria românilor 104-113 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele descoperiri arheologice, muzee și monumente istorice din Turcia II. Istorie universală 189-196 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII URSULESCU, Nicolae Hubert Schmidt - profilul unui savant omplicat în cercetările arheologice din România II. Istorie universală 204-216 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII MITREA, Ioan Constantin Daicoviciu: o biografie - Dumitrașcu Sever, Sfrengeu Florin IV. Recenzii şi note bibliografice 283-285 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, XXIV, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2007, 599 P. IV. Recenzii şi note bibliografice 291-292 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII MITREA, Ioan Epioscopia Romanului. Cercetări arheologice - Ursachi V. IV. Recenzii şi note bibliografice 295-397 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX MITREA, Ioan O venerabilă aniversare în arheologia românească: Profesorul Mircea Petrescu-Dâmbovița la 95 de ani 7-10 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Câteva date privitoare la istoricul cercetărilor arheologice subacvatice I. Istoria românilor 11-16 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile Despre posibilitatea existenței prototipurilor și a imitațiilor în industria litică. Discuții pe baza unor topoare de piatră din epoca bronzului I. Istoria românilor 17-28 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX MĂRGHITAN, Liviu Statistica tezaurelor de argint daco-gete descoperite în secolele XIX-XX I. Istoria românilor 37-41 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX MITREA, Ioan Importanța cercetărilor în arheositurile din Valea Budureasca-Prahova pentru încadrarea cronologică și atribuirea etno-culturală a realităților arheologice de la Est de Carpați (sec. V.VII) I. Istoria românilor 43-52 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX LEONTE, Constantin Prezență creștinismului în Dacia română în viziunea lui Vasile Pârvan II. Religie, didactica şi istoria învăţământului 151-154 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului Județean ''Ștefan cel Mare'' Vaslui, XXVIII-XXIX, Vol. I-II, 2007-2008 III. Recenzii şi note bibliografice 199-200 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX DIACONU, Vasile Angvstia, 12, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sf. Gheorghe, Editura Angvstia, 2008, 328 P. III. Recenzii şi note bibliografice 200-201 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X GRIGORE, Nina, OLTEANU, Ștefan Un episod din istoria orașului medieval Gherghița, jud. Prahova (sec.XV-XVI) în lumina cercetărilor istorico-arheologice I. Istoria românilor 40-49 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X BARNEA, Alexandru Dinu Adameșteanu (1913-2004). Evocare la șapte ani de la plecarea spre cei drepți I. Istoria românilor 149-158 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații cu privire la descoperiri arheologice importante din China evidențiate cu prilejul unei călătorii de studii și documentare din 1978 II. Istorie universală - istoria religiilor 183-196 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X URSULESCU, Nicolae Civilizația cucuteniană: credințe religioase sau sistem religios? II. Istorie universală - istoria religiilor 197-221 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații în legătură cu metodele de datare a descoperirilor arheologice preistorice I. Istoria românilor 39-44 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI BABEȘ, Mircea Bersu, von Merhart și elevul lor Ion Nestor I. Istoria românilor 45-66 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI IRIMIA, Mihai Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (II) I. Istoria românilor 67-83 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI DUMITRAȘCU, Sever Două ustensile dacice pentru modelat ceramică I. Istoria românilor 84-91 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Pietroasele (1973-2011) I. Istoria românilor 92-115 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI ANDRONIC, Mugur Un atelier meșteșugăresc din așezarea Sântana de Mureș de la Todirești (com. Todirești, jud. Suceava) I. Istoria românilor 116-122 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI TEODOR, Dan Vestigii magico-rituale din evul mediu timpuriu la est și sud Carpați I. Istoria românilor 123-137 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI MUSTEAȚĂ, Sergiu O nouă lege - o nouă perspectivă pentru protejarea patrimoniului arheologic din Republica Moldova I. Istoria românilor 281-290 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI Zargidava - Sumarul sumarelor 339-351 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea Unele considerații în legătură cu formarea și activitatea de arheolog a Dr. Eugen Comșa I. Oameni care au fost… 19-27 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII BARNEA, Alexandru Vestigii paleocreștine din secolul al IV-lea la Dunărea de Jos II. Istorie 58-75 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII MITREA, Ioan Comunitatea rurală creștină din secolele V-VII de la Davideni-Neamț II. Istorie 76-87 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII MUSTEAȚĂ, Sergiu, POPA, Alexandru, VOSS, Hans-Ulrich Prospecțiuni magnetometrice în Republica Moldova: Rezultate și perspective ale unuI proiect științific moldo-german II. Istorie 251-263 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților Orientali - Munteanu Roxana III. Recenzii şi note 266-269 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ISTINA, Lăcrămioara Depresiunea Neamț. Contribuții arheologice - Diaconu Vasile III. Recenzii şi note 270-272 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TEODOR, Dan Roman discoveries in the East Carpathian Barbaricum (1st century B.C.-5th century A.D.) - Croitoru C. III. Recenzii şi note 273-276 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII DIACONU, Vasile Din arheologia și istoria Moldovei în primul mileniu creștin - Mitrea I III. Recenzii şi note 277-279 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TROFIN, Liliana În descendența lui Pârvan, Mitrea I. III. Recenzii şi note 280-283 română