Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 246 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII ILIESCU, Octavian A fost monetărie la București în evul mediu ? Studii 103-110 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII OLTEANU, Ștefan Locul și rolul orașului București în contextul producției meșteșugărești din Țara Românească în evul mediu Studii 111-120 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX PANAIT, Panait I. Dezvoltarea cercetărilor arheologice medievale la București (1953-1971) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 101-108 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘERBAN, Constantin Rolul Bucureștilor în formarea culturii orășenești în Evul Mediu Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 115-121 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORUȚĂ, Maria Descoperiri monetare medievale pe șantierele arheologice bucureștene Din patrimoniul cultural bucureştean 209-213 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI TOMESCU, Alexandru-Nicolae Un domnitor bucureștean, Mihnea-Mihail Voievod, în lupta pentru independența poporului român Studii şi articole 17-25 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV BORONEANȚ, Vasile Chitila fermă. Studiu momografic I. Istoricul cercetărilor Patrimoniu bucureştean 49-54 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV DUPONT, Liana Restaurarea formelor deschise, închise și ermetice RESTAURARE, CONSERVARE 357-361 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LAZĂR, Mariana Dania - componentă principală a proprietății Mănăstirii Cotroceni Studii şi articole 111-124 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ZĂNESCU, Ionel Alaiuri domnești Studii şi articole 198-207 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII TEODORESCU, Virgiliu Z. Mircea Voievod: cel Mare sau cel Bătrân? Pledoarie pentru a-i acorda domnitorului Mircea Voievod epitetul "cel Mare" Personalităţi bucureştene 344-350 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX SCRIPCARIU, Adriana Comunitate și sfinți în Bucureștii evului mediu Studii şi articole 153-176 română
1970 Cercetări istorice, I CHEPTEA, Stela Săpături arheologice de la Hlincea lași din anul 1964 II. Arheologie 77-90 română
1970 Cercetări istorice, I ANDRONIC, Al. Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
1970 Cercetări istorice, I CIHODARU, C Localizarea unor triburi din lista geografului Bavarez III. Istorie politică şi social-economică 119-132 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORAȘ, N. Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
1971 Cercetări istorice, II TEODOR, Dan Gh. Descoperiri din sec. VI-VII la Iași - Crucea lui Ferenț II. Arheologie 119-128 română
1971 Cercetări istorice, II GOROVEI, Ștefan Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
1971 Cercetări istorice, II GRIGORAȘ, N. Un important monument de artă feudală al Iașului - Galata - VI. Monumente şi locuri istorice 349-364 română
1972 Cercetări istorice, III MEHMED, A. Mustafa Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
1972 Cercetări istorice, III PARADAIS, Claudiu, PARADAISER, Maria Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
1972 Cercetări istorice, III CRĂCIUN, Georgeta Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Istorie politică şi social-economică 101-110 română
1972 Cercetări istorice, III MÂLCOMETE, P. Nicolae Iorga și istoria comerțului intern al țărilor române III. Istorie politică şi social-economică 195-205 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. Dimitrie Cantemir la tricentenarul nașterii lui (1673-1973) I. Editorial 7-25 română
1973 Cercetări istorice, IV TEODOR, Dan Gh. Apartenența etnică a culturii Dridu III. Arheologie 127-142 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘIMANSCHI, Leon Mențiuni de acte moldovenești de la sfirșitul secolului al XIV-lea IV. Istorie politică şi social-economică 151-160 română
1973 Cercetări istorice, IV ZAHARIA, D. D. Cantemir și L. F. Marsigli despre stadiul contemporan al Imperiului Otoman V. Note 383-391 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. Trei documente inedite din secolul al XVIII-lea referitoare la neamul Stroici VI. Documente 399-406 română
1973 Cercetări istorice, IV MACOVEI, Adrian O instalație pentru finisat stofe, atestată documentar la Iași, 1805 VI. Documente 407-408 română
1973 Cercetări istorice, IV MIHAIL, Paul Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea VI. Documente 411-415 română
1973 Cercetări istorice, IV ABRUDAN, P. CR. VLADESCU, C. KONIG, DAN POPA. Arme în muzeele din România VII. Recenzii 417-424 română
1974 Cercetări istorice, V HUMINIC-TECLEAN, Maria Muzeul de istorie a Moldovei II. Muzeologie 15-35 română
1974 Cercetări istorice, V GRIGORAȘ, N. Lupta de eliberare condusă de Ion Vodă cel Viteaz (februarie - iunie 1574) IV. Istorie politică şi social-economică 101-130 română
1974 Cercetări istorice, V CIHODARU, C Mihai Viteazul în Moldova (mai - iunie 1600) IV. Istorie politică şi social-economică 131-145 română
1974 Cercetări istorice, V VACARIU, D Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
1974 Cercetări istorice, V BORDEIANU, M. Dosoftei - deschizător de drumuri în lirica românească IV. Istorie politică şi social-economică 153-160 română
1974 Cercetări istorice, V ABRUDAN, P. Odoarele bisericești și documentele duse în Polonia de către Ioan Sobieski în anul 1686 IV. Istorie politică şi social-economică 161-169 română
1974 Cercetări istorice, V LEMNY, Șt. Documente referitoare la istoria orașului Suceava adunate de S. FI. Marian V. Documente 257-264 română
1974 Cercetări istorice, V CIOCAN, Nistor DAN BĂDĂRĂU, IOAN CAPROȘU, Iașii vechilor zidiri VI. Recenzii 284-285 română
1974 Cercetări istorice, V LEMNY, Șt. Călători străini despre țările române, vol. V VI. Recenzii 295-299 română
1975 Cercetări istorice, VI SOLCANU, I. Portretul lui Ștefan cel Mare în pictura epocii sale IV. Istorie politică şi social-economică 83-100 română
1975 Cercetări istorice, VI GRIGORAȘ, N. Beilicul din Iași și asasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica (1 octombrie 1777) IV. Istorie politică şi social-economică 101-122 română
1975 Cercetări istorice, VI Mitropolia Moldovei și Sucevei, monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1973-1974 ; 453 p. (P. Abrudan) VI. Recenzii 277-279 română
1976 Cercetări istorice, VII MERIȘCA, C Cum au dispărut șase sate răzeșești de pe harta Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 103-111 română
1976 Cercetări istorice, VII CIHODARU, C Inadvertențe privind cercetarea domniei lui Ioan Vodă cel Viteaz în Moldova (1512-1514) III. Istorie politică şi social-economică 113-122 română
1976 Cercetări istorice, VII GRIGORAȘ, N. Reformele cu caracter administrativ ale lui Constantin Mavrocordat III. Istorie politică şi social-economică 123-164 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIHODARU, C Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
1977 Cercetări istorice, VIII GRIGORAȘ, N. Românii de la est de Carpați și organizarea lor până la în temeierea statului românesc al Moldovei III. Istorie politică şi social-economică 267-285 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIOBANU, V. Relațiile lui Ștefan cel Mare cu Polonia, oglindite în istoriografia poloneză III. Istorie politică şi social-economică 287-293 română
1977 Cercetări istorice, VIII CAPROȘU, Ioan, PRICOP, A. Documentele satului Rînghilești (II) IV. Documente 495-501 română
1977 Cercetări istorice, VIII LEMNY, Șt. Documenta Romaniae Historica. A. Moldova, vol. 1, 1976 VI. Recenzii 572-573 română
1977 Cercetări istorice, VIII SPINEI, Michaela Jean-Noel Biraben. Les hommes et la peste en France et dans les pays europeens et mediterraneens VI. Recenzii 594-597 română, franceză
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X IONIUC, A Restaurarea și conservarea unei cărți de la Muzeul de literatură. II. Restaurare - Conservare 67-73 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X SPINEI, Victor Săpăturile arheologice de la Băiceni-Dîmbul lui Pletosu în anii 1967-1968. III. Arheologie 261-272 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CIHODARU, C Observații în legătură cu porturile de pe cursul inferior al Dunării în secolele XI-XIV IV. Istorie politică şi social-economică 281-303 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X REZACHEVICI, C. Tratatul între Petru Rareș și Sigismund I (28-31 august 1538) din vremea campaniei lui Suleiman Magnificul în Moldova. IV. Istorie politică şi social-economică 305-326 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CIOFU, Valerian Iconografia lui Dimitrie Cantemir în artele secolelor XVII-XIX. IV. Istorie politică şi social-economică 327-348 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X GRIGORAȘ, N. Funcția judecătorească a domniei în Moldova. Domnul și instanțele auxiliare (1741-1832). IV. Istorie politică şi social-economică 355-386 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CLIVETI, Gh. Evoluția urbanistică a Iașilor la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. IV. Istorie politică şi social-economică 387-401 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X LEMNY, Șt. N. Grigoraș, Țara Românească a Moldovei de la Întemeierea statului până la Ștefan cel Mare (1359-1457). VII. Recenzii 694-696 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X LEMNY, Șt. Petru Rareș, EA., Buc., 1978. VII. Recenzii 696-698 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X FILIPCIUC, I. Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România VII. Recenzii 698-700 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CHIȚANU, S. Dacoromania. Jahrbuch fiir ostliche Latinităt. VII. Recenzii 716-719 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. Dările personale ale populației din Țara Românească a Moldovei și dările în bani pentru turci de la întemeierea statului și până la reforma lui Constantin Mavrocordat (1369-1741) IV. Istorie 299-323 română
1980 Cercetări istorice, XI GOROVEI, Ștefan Pe marginea unei filiații incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareș IV. Istorie 325-330 română
1980 Cercetări istorice, XI IONIȚĂ, Sanda Maria Comșa, Cultura materială veche românească. Așezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploiești VII. Recenzii 742-746 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. Documenta Romaniae Historica, A Moldova, III, C. Cihodaru, I. Caproșu, Nistor Ciocan VII. Recenzii 746-747 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. Eugenia Neamțu, Vasile Neamțu, Stela Cheptea, Orașul medieval Baia in secolele XIV-XVII VII. Recenzii 747-748 română
1980 Cercetări istorice, XI GRIGORAȘ, N. Valentin Al. Georgescu - Petre Strihan, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1811-1831). Partea 1. Organizarea judecătorească, vol. 1, (1611-1740) VII. Recenzii 748-749 română
1980 Cercetări istorice, XI CIUDIN, Nicolae Vasile Cristian, Istoriografia generală VII. Recenzii 754-756 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII SUHAR, Nușa Elemente de artă din secolul al XVII-lea din monumentul de arhitectură de la Păușești I. Muzeologie 59-63 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII MANEA, Veronica Doina Aspecte privind restaurarea coperților din piele cu ornamente aurite. II. Restaurare - Conservare 97-100 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII BUTNARU, Viorel O nouă monedă bizantină de la Gugești (județul Vaslui). III. Arheologie 169-172 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII SPINEI, Victor Considerații cu privire la populația locală din zona centrală și meridională a Moldovei în secolele XI-XII III. Arheologie 173-203 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GOROVEI, Ștefan Mărturiile unui document. IV. Istorie 307-316 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII GRIGORAȘ, N. Dările în Moldova de la întemeierea statului și până la 1741 (II). IV. Istorie 317-341 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII ABRUDAN, Petru Profesorul Dr. Nicolae Grigoraș la 70 de ani VII. Aniversări 695-697 română
1997 Cercetări istorice, XVI ASĂVOAIE, C. Observații privind fundațiile de biserică descoperire la Volovăț (jud. Suceava) I. Studii şi cercetări arheologice 5-14 română
1997 Cercetări istorice, XVI GHERMAN, Elena, PUȘCAȘU, Voica Maria Cercetările arheologice efectuate la biserica ”Sfinții arhangheli Mihail și Gavril" sat Stroiești, com. Todirești. jud. Iași I. Studii şi cercetări arheologice 15-29 română
1997 Cercetări istorice, XVI COJOCARIU, C Reforma administrativă a lui Constantin Mavrocordat. Câteva considerații III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 49-68 română
1997 Cercetări istorice, XVI CAPROȘU, Ioan Sama visteriei Moldovei din decembrie 1784 III. Instituţii româneşti în pragul modernităţii 69-109 română
1997 Cercetări istorice, XVI IFTIMI, S Un element de ceremonial medieval: ”Sărutatul papucului" IV. Cultură şi civilizaţie 111-119 română
1997 Cercetări istorice, XVI DRĂGAN, Ioan Precursorii români ai lui Olahus IV. Cultură şi civilizaţie 121-128 română
1997 Cercetări istorice, XVI RĂUSANU, Mihai Legăturile Patriarhiei din Alexandria cu Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 129-143 română
1997 Cercetări istorice, XVI MELINTE, Elena Duca Sotorovici tipograful de la Thassos - primul editor particular din Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 145-156 română
1997 Cercetări istorice, XVI NASTASĂ, Lucian Orest Tafrali și studiile de bizantinologie IV. Cultură şi civilizaţie 157-172 română
1997 Cercetări istorice, XVI DENIZE, Eugen Veneția. Țările Române și expansiunea otomană la începutul secolului al XVI-lea (1504-1529) V. Relaţii internaţionale 243-258 română
1997 Cercetări istorice, XVI BOZIAC, Ilie Începuturile istoriei Moldovei (Costică Asăvoaie) VII. Note de lectură 409-409 română
1997 Cercetări istorice, XVI CÂNDEA, Ionel, SÂRBU, Valeriu Istoricul orașului Brăila din cele mai vechi timpuri până la 1950 (Costică Asăvoaie). VII. Note de lectură 412-413 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare 9-18 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 ZUGRAVU, Nelu Deux notes de geographie ecclesiastique I. Studii şi articole - Etudes et articles 151-161 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 CHIRIAC, Costel Certaines observations concernant les informations historico-litteraires byzantines a l'egard de la region du Bas-Danube pendant les V - X siecles I. Studii şi articole - Etudes et articles 185-226 franceză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 LAZĂR, Valeriu Repertoriul arheologic al județului Mureș (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 199-301 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 TEODOR, Dan Gh. Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.H. (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 305-306 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 PSELLOS, Mihail Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077) (MIHAI TIULIUMEANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 306-309 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 PLATON, Alexandru Florin, PUNGĂ, Ghoerghe Vasalitatea medievală: ipostaze europene și românești I. Instituţii, mentalităţi 11-46 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 IFTIMI, S Un model oriental: soțiile circaziene ale domnilor români (secolele XVI - XVII) I. Instituţii, mentalităţi 83-94 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 RĂDVAN, Laurențiu Considerații privitoare la autonomia și raporturile cu domnia ale principalelor orașe-reședință domnească din Țara Românească I. Instituţii, mentalităţi 95-112 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 LUCA, Cristian Considerații pe marginea unor documente inedite privitoare la relațiile lui Petru Cercel cu Venetia (1558) II. Relaţii internaţionale 119-142 română; italiană
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CHIABURU, Elena Tehnică și organizare în atelierul tipografic din Țara Moldovei până la 1829 IV. Economie şi societate 221-257 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 IUTIȘ, Gheorghe Problema "regimului de stări" în Țările Române în concepția lui Gheorghe I. Brătianu VI. Istoriografie 385-391 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CANTACUZINO, Gheorghe Unele aspecte ale culturii urbane medievale la Câmpulung (Muscel) VII. Artă şi arhitectură urbană 425-438 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 NEAMȚU, Vasile Orașul medieval Baia (Civitas Moldaviensis) (ADRIANA MOGLAN) VIII. Note bibliografice 457-460 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 MITRIC, Olimpia Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (CĂTĂLINA ILIESCU) VIII. Note bibliografice 460-461 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 GONȚA, Alex I. Studii de istorie medievală. Texte selectate (LAURENȚIU RĂDVAN) VIII. Note bibliografice 463-465 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 "Historia Urbană" (LAURENȚIU RĂDVAN) VIII. Note bibliografice 465-466 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX RĂDVAN, Laurențiu Cu privire la începuturile orașului medieval din spațiul românesc II. Istorie medievală 157-167 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX BIȚA, Traian Observații privind monedele tip comun muntean atribuite lui Mircea cel Bătrân II. Istorie medievală 169-181 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX PETCU, Adrian Nicolae Cu privire la mănăstirea Dealul în secolul al XV-lea II. Istorie medievală 183-191 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX PLATON, Alexandru Florin Mentalul colectiv medieval: o "lume pe care am pierdut-o". Structuri definitorii II. Istorie medievală 193-230 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX PUNGĂ, Zamfira O condică de proprietăți din anul 1745 a vel vistiernicului Toader Palade II. Istorie medievală 231-260 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CIOBANU, Veniamin, JIANU, Angela Impresii de călătorie la Dunărea de Jos ale unui diplomat englez (1790-1791) II. Istorie medievală 261-282 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX IFTIMI, S lzvoade privitoare la întocmirea alaiurilor de ceremonie la începutul veacului XIX III. Istorie modernă şi contemporană 283-299 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX MITREA, Ioan Așezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-Bahna. Realități arheologice și concluzii istorice, Piatra Neamț, 1998, 174 p. (IULIA MOLDOVAN) V. Recenzii şi note bibliografice 527-532 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII PUNGĂ, Ghoerghe Din documentele satului Românești (j. Botoșani) I. Izvoare 97-108 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII ILIE, Eliza Scrisoarea din 1723 a mitropolitului Gheorghe al IV-lea al Moldovei I. Izvoare 109-126 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII RĂDVAN, Laurențiu Moșiile orașelor din Țara Românească în secolele XIV-XVI II. Studii 163-184 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII DOBRINCU, Dorin Vămile și ocnele în Moldova epocii fanariote. Aspecte fiscale II. Studii 199-206 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII CONSTANTINOV, V. A. Posteritatea lui Radu Mihnea (Moldova și Țara Românească între 1626 și 1633. Confruntări interne și externe) II. Studii 207-230 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII PUNGĂ, Zamfira Informații cu privire la proprietăți ale familiei boierilor Palade din Moldova (sec. Al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea.) II. Studii 233-268 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII BIȚA, Traian “Bokdan et filiis suis” III. Puncte de vedere 291-298 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII LEFTER, Lucian Valeriu 12 aprilie 1457: o problemă de logică istorică* III. Puncte de vedere 299-310 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII PILAT, Liviu Doljești – 12 aprilie 1457 III. Puncte de vedere 311-320 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII FLOAREȘ, Dan Asediul Cetății Neamțului (1691). Observații III. Puncte de vedere 321-324 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII IFTIMI, S Pe urmele lui Daniil Philippidis (1755-1832) IV. Varia 325-337 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI IAȚCU, Ioan Un exemplu al devotamentului față de Dumnezeu și Împărat: bazilica „Sf. Cosma și Damian” de la Bizone (Cavarna, Bulgaria) 123-135 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI FLOAREȘ, Dan Demantelarea cetății Șcheia. Ipoteze 149-162 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI GHERMAN, Elena Un domeniu feudal din ținutul Cârligăturii 163-172 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI SENCIUC - BORCEA, Olivia Dimensiunea cultural - religioasă a alimentației în Moldova și Țara Românească (secolele XVI-XVIII) 175-192 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI BRĂDEANU, Emanuel Marii dregători ai Țării Moldovei la jumătatea secolului al XVIII-lea (1741 – 1749) 211-231 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI POPESCU, Alexandra Marcela Câteva considerații privind învinuirea de „hiclenie” în Moldova medievală 233-246 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI CERETEU, Igor Cartea românească tipărită în București în fonduri și colecții din Chișinău (ultimele decenii ale secolului al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea) 407-455 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX POPESCU, Alexandra Marcela Fapte de necredință săvârșite de boieri moldoveni. Pâra la Poartă 115-126 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX PACI, Evalda Franciscus Blanchus: Dictionarium Latino-Epiroticum, Romæ 1635 147-155 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX ILIE, Eliza Imaginea Bizanțului în cronografele cu circulație în spațiul românesc 157-201 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX Recenzii. Note de lectură 327-344 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI POPESCU, Alexandra Marcela Fapte de necredință săvârșite de boieri moldoveni. Pribegia 55-63 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI SENCIUC - BORCEA, Olivia Istoriografia românească a alimentației: geneză, surse documentare, direcții și metode de cercetare 65-81 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CONSTANTINOV, V. A. Din istoria Basarabilor. Interpretări cu privire la cronica de la Bucovăț 83-92 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI APĂVĂLOAEI, Bobi Alimentarea cu apă a orașului Iași în perioada domniilor fanariote 93-106 română
2013 Cercetări istorice, XXXII IAȚCU, Ioan The Painting of Roman Dobruja (5th-6th AD): A General View 113-129 engleză
2013 Cercetări istorice, XXXII POPOVICI, Rodica Carreaux de poele a aigles bicéphales dans la Moldavie médiévale (Xve-XVIIe siècles) 131-163 franceză
2013 Cercetări istorice, XXXII POPESCU, Alexandra Marcela Hiclenia – explicații terminologice 165-176 română
2013 Cercetări istorice, XXXII GOROVEI, Ștefan Movileștii. Considerații finale 177-194 română
2013 Cercetări istorice, XXXII FLOAREȘ, Dan O tipăritură din Anvers privitoare la evenimente din domnia lui Gaspar Grațiani (1620) 195-210 română
2013 Cercetări istorice, XXXII BERCEANU, Maria Reformele lui Constantin Mavrocordat, început al modernizării administrative în Moldova. Un studiu de caz: Ținutul Bacău 211-248 română
2013 Cercetări istorice, XXXII FELEA, Alina Din istoria căsătoriilor mixte. Căsătoria cu țiganii în spațiul românesc în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 265-277 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CERETEU, Igor Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII LEFTER, Lucian Valeriu, TIRON, Tudor-Radu The feudal ceremony of Colomeea/Kolomyja (september 12th 1485). Notes on the Moldavian heraldry and vexillology during the reign of Prince Stephen the Great 57-78 română, engleză, latină
2014 Cercetări istorice, XXXIII MÂȚĂ, Lucia-Minodora, POPOVICI, Rodica Stove Tiles Ornamented with less Known Decorative Motifs: the Lion, the Dragon and the Knight 79-100 engleză
2014 Cercetări istorice, XXXIII EPURE, Violeta-Anca Organizare bisericească, credințe, superstiții și obiceiuri în Principatele Române în viziunea consulilor și călătorilor francezi prepașoptiști 101-123 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV LEFTER, Lucian Valeriu, TIRON, Tudor-Radu Însemnări genealogice și heraldice privind familiile din Moldova care s-au stabilit în est (secolele XV-XVIII) 109-136 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV SENCIUC - BORCEA, Olivia Consumul de alcool și beția în Moldova și Țara Românească, secolul al XVI-lea – începutul secolului al XIXlea: Semnalări documentare 137-159 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV BODALE, Arcadie M., TĂRNĂUCEANU, Claudia Două documente din veacul al XVIII-lea de la Finanz- und Hofkammerarchiv din Viena, referitoare la înnobilarea armenilor plecați din Moldova, la Gherla 161-168 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia Biserica ”Sfântul Nicolae” din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2012, 519 p. (cu 93 figuri și 16 planșe) (Tiberius D. PĂRPĂUȚĂ) 374-376 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Economic Realities Reflected in the Heraldic Seals of the Mediaeval Moldavia 61-84 engleză
2016 Cercetări istorice, XXXV Cercetări arheologice preventive asupra ansamblului bisericii Sf. Gheorghe din Botoșani 85-112 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Cafea, cafegii, felegene si zarfuri în ara Moldovei (secolul al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) 163-186 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI IAȚCU, Ioan, MARIN, Tamilia Elena New Discoveries on the Middle Prut River: A Rare Type of Sinopean Amphora 95-104 engleză
2017 Cercetări istorice, XXXVI HRIBAN, Cătălin The Adversary and its Weapon. The Late Medieval Depictions of the Anti-Christian 105-153 engleză
2017 Cercetări istorice, XXXVI FLOAREȘ, Dan Petru Șchiopul și epoca sa, Editura Vasiliana ’98, Iași, 2017, 255 p. 352-357 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI HÂNCU, Ion Scara vieții, ediție îngrijită de prof. univ. dr. hab. Gheorghe Postică, Chișinău, 2016, 300 p. 360-361 română
2017 Cercetări istorice, XXXVI POPOVICI, Rodica Paraschiva-Victoria Batariuc (13 ianuarie 1948-17 iunie 2016) 363-373 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII RUSU, Eduard Polihronionul – modalitate de evidențiere a puterii domnești prin muzică 85-94 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII FLOAREȘ, Dan Câteva observații privind originea și tinerețea lui Aron Vodă „Tiranul” 95-100 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII COȘA, Anton Genealogie și heraldică: familia Stârcea 101-121 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII GOROVEI, Ștefan Cantemireștii: contribuții genealogice și heraldice 123-140 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII PUȘCAȘU, Voica Maria Palatul Culturii din Iași. Istorie, arheologie și restaurare. Observații de parament și rezultate ale cercetărilor arheologice preventive efectuate la edificiul Palatului Culturii din Iași în etapa octombrie 2008-ianuarie 2009 141-196 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII FELEA, Alina Relațiile de familie în Țara Moldovei (secolul al XVIIlea – începutul secolului al XIX-lea): rudenia spirituală din nășia de botez 197-222 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII IFTIMI, Sorin Portretele familiei lui Antonie Vodă Ruset. De la frescă la șevalet 197-222 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POENARU, Liviu O baladă necunoscută despre Baba Novac VI. Folclor 511-513 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ISAC, Eva Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BALAȘA, D. Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Gheorghe Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica, MARINOIU, Vasile Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Dorina Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI COMȘA, Maria Considerații privind păstoritul pe teritoriul Romaniei de la sfîrșitul secolului al III-lea pîna către sfîrșitul secolului al XIII-lea Capitolul I - Arheologie-istorie 57-70 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Județul Jaleșului Capitolul I - Arheologie-istorie 84-91 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII GÎRDU, Gheorghe Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NOVAC, Vasile 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu și medievistica românească IV. Documentar - Memorialistică 309-314 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CHIRIȚĂ, Mihai Noțiuni vechi referitoare la starea socială și fiscalitate în Țara Românească folosite în documentele din secolele XV-XIX II. Istorie 73-92 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X VILĂU, Cosmin Lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul - operă a unui gorjean - II. Istorie 93-97 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (I) III. Documentar - Memorialistică 133-151 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru Spada medievală de la Bumbești-Jiu, (județul Gorj) II. Istorie 99-101 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GÂRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați in sloboziile din Gorj (lI) II. Istorie 103-132 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂLĂTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela, HORTOPAN, Dumitru Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MOTORGA, Emanoil, MOTORGA, Emanuela Evoluția istorică a unor sate din comuna Stejari, jud. Gorj II. Istorie 75-104 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MOTORGA, Emanuela Satele din vechia comuna Piscoiu II. Istorie 105-117 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Comuna Găneasa. Preliminarii la un studiu istorico-arheologic III. Istorie 89-106 română
2011 Muzeul Oltului, 1 CĂPĂTARU, Doru Mănăstirea Căluiu tezaur de artă feudală românească III. Istorie 161-166 română
2012 Muzeul Oltului, 2 MIREA, Pavel, TORCICĂ, Ion Cercetări arheologice la Islaz (jud. Teleorman) I. Arheologie 21-42 română
2012 Muzeul Oltului, 2 TEODORESCU, Dorin Istoria tiparului în Țara Românească II. Istorie 101-108 română
2012 Muzeul Oltului, 2 UDREA, Florentina Ctitorii moșnenești în județul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca și Ibănești VII. Patrimoniu 409-416 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina în perioada premodernă (1600-1821) II. Istorie 123-188 română
2002 Patrimonium Banaticum, I IAMBOR, Petru Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat (sec. IX-XIV) Arheologie 115
2002 Patrimonium Banaticum, I SĂCARĂ, Nicolae Donjonul de la Turnu-Ruieni Istoria artei, arhitectură, monumente 189
2004 Patrimonium Banaticum, III CIOBANU, Tiberiu Istoriografia românească interbelică referitoare la Banatul medieval Istorie 137
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOZSA, Andreea, NEAȚU, Călin Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiș) Arheologie şi Istorie Antică 95
2005 Patrimonium Banaticum, IV BOLDEA, Ligia Date asupra unei familii de juzi români bănățeni ai secolului al XVI-lea Istorie 193
2006 Patrimonium Banaticum, V LAZAROVICI, Gheorghe Șantierul arheologic Parța. Campania 2006 Arheologie şi Istorie Antică 7
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MITREA, Ioan Romanitate și creștinism în secolele V-VI în lumea satelor din spațiul carpato-nistrean I. Studii şi articole 17-44 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I MURARIU, Ioan Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Covurlui și Tecuci în sec. XVIII-XIX I. Studii şi articole 51-58 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I NICULESCU, Gustav Curriculum opțional pentru clasa a VI-a II. Didactica şi istoria învăţământului 141-142 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I OLTEANU, Ștefan Comunități sătești la est de Carpați în epoca migrațiilor. Așezarea de la Davideni din secolele V-VIII - Mitrea Ioan III. Note şi recenzii 157-158 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I LEOVEANU, Relu Profesorul Ioan Murariu la a 65-a aniversare IV. Cronici aniversare 183-190 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II MITREA, Ioan Perenitatea ideilor lui V. Pârvan privind istoria geto-dacilor și etnogeneza românilor I. V. Pârvan - 120 de ani de la naştere 13-24 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II LEONTE, Constantin 420 de ani de la tipărirea a paliei de la Orăștie IV. Didactica şi istoria învăţământului 157-162 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II CRUCEANU, Viorel În templul lui Ianus. Studii și gânduri despre trecut și viitor - Mureșanu Camil V. Note şi recenzii 170-172 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III ARTIMON, Alexandru Orașul Bacău în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504) I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 5-14 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III PITICAR, Gruie Ștefan cel Mare în literatura română I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 15-23 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MITREA, Ioan Ștefan cel Mare în memoria băcăuanilor I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 24-56 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MITREA, Ioan Exploatarea sării în perioada marilor migrații (sec, I-XIII e.n) în spațiul carpato-dunărean - Ciobanu Doina V. Note şi recenzii 149-152 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III CRUCEANU, Viorel Ștefan cel Mare și Sfînt în memoria băcăuanilor - Mitrea I., Artimon A. V. Note şi recenzii 159-163 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III COROI, Maria Ștefan cel Mare și Sfînt - 500. Evocări băcăuane V. Note şi recenzii 164-165 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MITREA, Ioan De la demitizarea lui Ștefan cel Mare la intoxicarea cititorilor II. Istoria românilor 51-58 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ȘERBAN, Constantin Instituția domniei din Moldova în perioada premergătoare instaurării epocii fanariote (1658-1711) II. Istoria românilor 59-86 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MITREA, Ioan Arheologia mileniului I p. Chr. - Ploiești V. Note, recenzii, viaţă ştiinţifică 225-230 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MURARIU, Ioan Câteva precizări necesare în legătură cu sărbătoarea "Zilele Bacăului" V. Şcoală, Biserică, Educaţie 226-229 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI TEODOR, Dan Anții și alanii în spațiul carpato-dunăreano-pontic (secolele VI-VIII) II. Istoria românilor 42-48 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău II. Istoria românilor 49-66 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI BERCEANU, Maria Adunările de stări și monarhiile medievale în europa occidentală III. Istorie universală 217-226 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI FARCAȘ, Simona Mileniul românesc, 1000 de ani de istorie în imagini - Filitti Georgeta, Matei Dorin V. Note şi recenzii 269-270 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare - Gorovei Șt. V. Note şi recenzii 271-274 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MITREA, Ioan Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani I. Moment aniversar 5-14 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MITREA, Ioan Daco-romanitatea și românitatea în opera lui V. Pârvan II. Istoria românilor 33-39 română