Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 65 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1988 Litua - Studii și Cercetări, IV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) IROD, Vasile (autor) Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activității de cercetare științifică IV. Învăţămînt 279-303 română
articol de periodic 2000 Studii și Articole de Istorie: SAI, 65 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GIURESCU, Dinu C. (autor) Despre Planul de învățământ, programe si manuale Puncte de vedere 177-181 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Educarea valorilor și atitudinilor Didactica 59-67 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BALUTOIU, Valentin (autor) Un exemplu de utilizare a calculatorului la orele de istorie Didactica 67-79 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Magda (autor) Proiect didactic: Revoluția tehnologică și expansiunea societății industriale Didactica 79-89 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TUDORICA, Aurelian (autor) Proiect didactic: Conservatorism- idei și medii sociale Didactica 89-97 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BARBU, Diana (autor) Proiect didactic: Revoluția de la 1848-1849 cauze, scopuri, documente programatice Didactica 97-101 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PRODAN, Dan (autor) Metodica și metodicile predării istoriei în învățământul preuniversitar românesc Puncte de vedere 197-209 română
articol de periodic 2001 Studii și Articole de Istorie: SAI, 66 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TEODORESCU, Bogdan (autor) Masă rotundă: Învățământul preuniversitar de istorie. Bilanțul unui deceniu Puncte de vedere 209-217 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MURGESCU, Bogdan (autor) Metodologia cercetării istorice. Prezentare sintetică Metodologie şi didactică 107-129 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- competențe manageriale ale profesorului Metodologie şi didactică 129-137 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Carol (autor) Despre utilizarea informațiilor arheologice în predarea istoriei vechi Metodologie şi didactică 137-141 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MIHĂILESCU, Rodica (autor) Marea colonizare greacă (indicații metodice) Metodologie şi didactică 141-147 română
articol de periodic 2002 Studii și Articole de Istorie: SAI, 67 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERCEA, Marilena (autor) Un alt fel de studiu de caz Metodologie şi didactică 147-151 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- orientări metodologice contemporane Metodologie şi didactică 79-87 română
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PRODAN, Dan (autor) Didactica istoriei. Reconsiderări. Aprofundări. Noi contribuții Metodologie şi didactică 115-123 română, engleză
articol de periodic 2003 Studii și Articole de Istorie: SAI, 68 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NEDELCU, Policsenia (autor) Proiect didactic Metodologie şi didactică 123-131 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- Metode și tehnici interactive Didactică 53-63 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BALUTOIU, Valentin (autor) Predarea interdisciplinară a istoriei folosind calculatorul Didactică 63-81 română, engleză
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MICU, Elena (autor) Programa cursului opțional - "Istoria Statelor Unite ale Americii" Didactică 81-90 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TUDORICA, Rodica (autor) , Dr., TUDORICA, Aurelian (autor) Programa cursului opțional- Istoria culturii europene în Antichitate și în Evul Mediu Didactică 90-100 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STANESCU, Ecaterina (autor) Filmul ca sursă istorică Didactică 100-105 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Drd., SPATAN, Adriana (autor) Cunoașterea empatică în cadrul orelor de istorie (un exemplu) Didactică 105-111 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Didactica istoriei- educație pentru cetățenie europeană Didactică şi metodică 173-179 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala OSANU, Octavian (autor) Aplicarea noului sistem de evaluare la istorie Didactică şi metodică 179-191 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GILA, Cristina (autor) Cetățean român - cetățean european Didactică şi metodică 191-203 română
articol de periodic 2005 Studii și Articole de Istorie: SAI, 70 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SPATAN, Adriana (autor) Lecția de istorie la muzeu. Preferința pentru un exponat Didactică şi metodică 208-215 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VITANOS, Constantin (autor) Particularități ale predării-învățării-evaluării în epoca globalizării Didactica istoriei 5-20 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DOMINTE, Paul (autor) Excursia în oraș proiectată managerial Didactica istoriei 20-32 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala VARACEANU, Ion (autor) Metode și tehnici interactive în procesul de predare- învățare a istoriei Didactica istoriei 32-40 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PIROTICI, Constanta (autor) Predarea istoriei femeii în primele clase de liceu Didactica istoriei 40-49 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Prof. Dr., DRAGUSANU, Marian (autor) Realizarea unei lecții despre domnia lui Ștefan cel Mare, la clasa a XII-a, prin metoda de gândire critică RAFT Didactica istoriei 49-56 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STANESCU, Ecaterina (autor) Evaluarea prin proiect. Studiu de caz: Concursul EUSTORY Didactica istoriei 56-64 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Prof., BATISTA, Beatrice-Adelaida (autor) Jocul de rol Didactica istoriei 64-68 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PAUN, Stefan (autor) Proiectarea științifică a instruirii pentru învățarea din clasă a lecției de istorie Didactica istoriei 68-81 română
articol de periodic 2006 Studii și Articole de Istorie: SAI, 71 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BALUTOIU, Valentin (autor) Modalități de utilizare a calculatorului în predarea-învățarea istoriei Didactica istoriei 81-90 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GRIGORESCU, Stefan (autor) Civilizația românească în context european Didactică şi metodică 185-190 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BULACU, Iulia-Cristina (autor) Formarea grupurilor la clasă și lucrul în echipă; de la teorie la practică Didactică şi metodică 190-205 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala NICHIFOR, Dorina (autor) , STINGA, Lelia (autor) Predarea interactivă și învățarea prin cooperare la disciplina istorie Didactică şi metodică 205-215 română
articol de periodic 2007 Studii și Articole de Istorie: SAI, 72 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CAPITA, Carol (autor) , CAPITA, Laura (autor) Marginalii la programa de istorie pentru clasa a XII-a Didactică şi metodică 215-223 română
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala Programa de istorie pentru clasa a IX-a de liceu Didactică şi metodică 163-173 română
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) Programele de istorie pentru liceu- o perspectivă didactică Didactică şi metodică 173-187 română, franceză
articol de periodic 2008 Studii și Articole de Istorie: SAI, 73 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BALAN, Angela Mihaela (autor) Exercițiu de utilizare a Inteligenței dominante Didactică şi metodică 233-246 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 76 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BOLUM, Marian (autor) Aspecte referitoare la integrarea istoriei locale în lecțiile de istorie națională la ciclul gimnazial Didactica, metodica şi management educaţional 89-101 română, engleză
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala GHERHES, Mihaela-Cristina (autor) Theoretical aspects of some educational interaction methods to teach history Didactică şi metodică 252-257 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DUMITRU, Neculai (autor) Points of view regarding the development and usage of the lesson plan on the blackboard during the teaching-learning-evaluation process in the history class Didactică, metodică şi management educaţional 118-135 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala IONESCU, Melania (autor) , IONESCU, Nicolae (autor) Teaching project: deportations in Baragan Didactică, metodică şi management educaţional 135-146 română, engleză
articol de periodic 2012 Studii și Articole de Istorie: SAI, 79 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TATU, Emilena Irinela (autor) "Life stories; My Grandparents"- a project of local history Didactică, metodică şi management educaţional 146-159 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala DINULESCU, Constantiu (autor) The lmportance of the Didactic Means in the Process of Teaching-Learning-Assessing History Didactică, metodică şi management educaţional 86-97 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MIULESCU, Bogdan-Ștefăniță (autor) The Role of Modern Strateg ies in the Didactic Assessment at History Classes Didactică, metodică şi management educaţional 96-113 română, engleză
articol de periodic 2013 Studii și Articole de Istorie: SAI, 80 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) Learning Seen from a Qualitative Perspective. lmplications in History Teaching Didactică, metodică şi management educaţional 126-137 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MIHALACHE, Cătălina (autor) Din istoria literaturii didactice românești. Manualele de istorie naționată (secolul al XIX-lea-prima jumătate a secolului al XX-lea) [From the History of Romanian Didactical Literature. National History Textbooks (19th Century- First Half of the 20th Century)], Iași, Editura Universității „Al.I. Cuza", 2013. (Cătălina Mihalache) RECENZII 285-289 română
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Catinca-Adriana (autor) Teaching and Studying National History in Quebec: From Promoting Religious Values to Developing Critical Thinking Istoria învăţământului 151-166 română, engleză, franceză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala HORNOIU, Cristina (autor) Introductory Notions in the Study of History- Approachesfor the 4th Grade Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 181-199 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAMATESCU, Mihai (autor) The History Curricula in the Secondary School: Skills vs. Content or Long Term vs. Short Term Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 207-215 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CURELEA, Daniela (autor) Considerations On the Flow Implementation - Monitoring - Evaluation of Educational Projects in the High School Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 215-230 română, engleză
articol de periodic 2017 Studii și Articole de Istorie: SAI, 84 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala SANDU, Camelia (autor) A lternative Methods of Learning History- Making a Documentary Film Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 231-239 română, engleză
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STAN, Catinca-Adriana (autor) Le passe retouche au pinceau: usages des ceuvres d'art dans Ies manuels quebecois d'histoire Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 166-177 română, franceză
articol de periodic 2018 Studii și Articole de Istorie: SAI, 85 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) The Travel Story in Romanian History Textbooks Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 177-199 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala CIOBANU, Vasile (autor) The Use of Historical Sources in Class. Case Study: The Resolution of the Saxon Assembly Held on January 8th in Mediaș Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 251-274 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala PREDA-TUDOR, Ana (autor) Debate at the Class History Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 274-287 română, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERA, Antonia (autor) , LUTZ, Diana-Georgiana (autor) , MACREANU, Iulian (autor) , VADUVA, Cosmina (autor) , POPOVICI, Vlad (autor) The Use of Wikipedia, The Free Encyclopaedia and of its Associated Digital Tools in Teaching and Learning History Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 287-305 romană, engleză
articol de periodic 2019 Studii și Articole de Istorie: SAI, 86 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BONTEANU, Raluca Cristina (autor) , ILINCUTA, Maria Cristina (autor) "Taxedu"- A Smart Software for History Lessons Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 305-311 romană, engleză
articol de periodic 2020 Studii și Articole de Istorie: SAI, 87 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BATAGUI, Florina (autor) , BATAGUI, Razvan (autor) The Romanian Revolution of December 1989: Learning and Teaching Methodes in and out of School Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 208-215 română, engleză
articol de periodic 2020 Studii și Articole de Istorie: SAI, 87 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala TICU, Alina Ramona (autor) Computer Assisted Learning as Auxiliary Technology lnvolved in the Process of Learning History- Between Theory and Practice Didactică şi management educaţional în predarea şi învăţarea istoriei. Analize şi opinii 215-228 română, engleză