Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 382 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Atmosfera în rândul populației Bucovinei în preajma Unirii ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 99-105 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII ȘOPTELEA, Liviu (autor) Simbolul Crucii la români MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 343-347 română
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Valențele cântecului popular românesc II. Obiceiuri 161-162 română
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Documente inedite privind mișcarea națională româna în Maramureș IV. Istoria culturii 391-400 română
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Mihai Eminescu, huțulii și legătura lor cu românii IV. Istoria culturii 457-460 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CSISZAR, Isabela (autor) Casa - Spațiu sacru la românii și maghiarii din Maramureș 67-72 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III LĂȚEA, Felicia (autor) Colindatul la români și slavi 109-110 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III BOTOȘ, Ion (autor) Un neam nobil din dreapta Tisei 301-312 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V BOTOȘ, Ion (autor) Un neam nobil din dreapta Tisei III. Personalităţi 310-321 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI BÎTCĂ, Maria (autor) Costumul în alaiurile cu măști la români și la popoarele balcanice 89-94 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII VEREȘ, Cristian (autor) Repere istorice ale românilor maramureșeni din Transcarpatia 288-297 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TAVADAR, Ioan (autor) Onomastica veche din zona Maramureșului Istoric 155-159 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BOROICA, Ioan (autor) Românii maramureșenii și artele între 1848-1918 198-216 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII TODINCĂ, Gheorghe (autor) Românii din Cehoslovacia în "Graiul Maramureșului" (1932-1936) 281-288 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX TODINCA, Gheorghe (autor) Ion Mihaly de Apșa despre români și neamul românesc 133-148 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX BOTOȘ, Ion (autor) Maramureșenii din dreapta Tisei în componența statului Român 149-163 română
2015 Acta Musei Maramorosiensis, XI GHERGHEȘ, Ilie (autor) Maramureșul din dreapta Tisei (azi, Ucraina) (1 Decembrie 1918 - 26 iulie 1921). Românii rămân „ între gazde" ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 53-58 română
2015 Acta Musei Maramorosiensis, XI BOTOȘ, Ioan (autor) Muzeul de Istorie și Etnografie al Românilor din Transcarpatia, Ucraina ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 111-119 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. I BÂRLEA, Iuon (autor) „Din Maramureș” ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 118-124 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. I BOTOȘ, Ion (autor) Hronica Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „ Dacia" (partea I) PERSONALITĂŢI - VARIA 244-253 română
2017 Acta Musei Maramorosiensis, XIII GHERHEȘ, Mihaela Cristina (autor) Protocolul Reuniunii Învătătorilor Români greco-catolici - Săliștea de Sus (29 mai 1890) ISTORIE- ISTORIA CULTURII 172-175 română
2018-2019 Acta Musei Maramorosiensis, XIV/XV GHERHEȘ, Ilie (autor) Topofilie și identitate națională românească în Maramureș Etnografie 130-132 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica BODALE, Horațiu (autor) The Romanians, the Italians and the national ideal Studii 157-162 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica BODALE, Horațiu (autor) Națiuni și loialități: romanii și italienii din monarhia habsburgică la jumătatea secolului XIX Studii 85-90 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău JELESNEAC, Mihail (autor) Contribuții la punerea în valoare a unor bunuri provenite din săpătură arheologică. Tehnici de realizare în epocă Restaurare. Conservare 749-752 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MOISA, Gabriel (autor) Romanian community of Trianon Hungary. About beginnings in view of romanian researchers in Hungary Istorie 437-442 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CÎMPEAN, Simona (autor) Migrația românească în contextul multiculturalismului european Etnografie 537-544 română (şi un rezumat în engleză)
1938 Balcania, I IORDAN, Al. (autor) Prof. ST. ROMANSKJ, Българско население около града Каракалъ, Романия (Etablissement des Bulgares autour de la ville de Caracal, Roumanie). Extrait de Македонски прегледъ год. IX, Nr. 3-4, pp. 77-92. Comptes rendus 258 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) N. IORGA, Histoire des Roumains et de la Romanité orientale, publiée sous les auspices de Sa Majesté le Roi Charles II, par l'Académie Roumaine: Imprimerie de l'Etat, Bucarest 1937. Comptes rendus 267-269 franceză
1941 Balcania, IV TUFESCU, Victor (autor) O măruntă populație balcanică din Banat, Crașovenii 503-529 română
1942 Balcania, V, nr. 1 TRÂPCEA, Teodor N. (autor) Contribuții la istoria Românilor din Peninsula Balcanică 207-364 română
1943 Balcania, VI DRAGOMIR, Silviu (autor) André Șaguna et Joseph Rajačić Histoire 242-282 franceză, română, sârbă
1943 Balcania, VI DRĂGANU, Nicolae (autor) Ancienneté et expansion des Roumains d'après la toponymie, l'onomastique et la langue Philologie et folklore 423-463 franceză
1943 Balcania, VI MIHĂILESCU, Vintilă (autor) ANDRÉ RONAI, Tableau ethnique du bassin des Carpathes, avec une carte hors texte; pp. 193-216 de la Revue d'histoire comparée. Etudes hongroises, XXI-e année, 1943• Nouvelle série; tome I-er, n-os 1-2; Paris, Les Presses universitaires de France. Comptes rendus 528-535 franceză
1943 Balcania, VI DRAGOMIR, Silviu (autor) Dr. THIM JOZSEF, A magyarországi 1848-49-iki szerb föölkelés története. Kiadja a magyar történelmi társulat. (Magyarország ujabbkori történetének forrásai). Histoire de la rébellion serbe de 1848-49 en Hongrie. 3 volumes. Comptes rendus 554-563 franceză
1943 Balcania, VI CARAMAN, Petru (autor) ANUARUL ARHIVEI DE FOLKLOR (L'Annuaire des Archives de Folklore. VI, publié par Ion Mușlea, Bucarest 1942 (425 pages). Comptes rendus 569-572 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 DRAGOMIR, Silviu (autor) La patrie primitive des Roumains et ses frontières historiques Histoire 63-101 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 DRAGOMIR, Silviu (autor) La politique religieuse des Habsbourg et les interventions russes au XVIII-e siècle Histoire 152-172 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 PETROVICI, Emil (autor) Les slaves en Grèce et en Dacie Philologie et folklore 465-473 franceză
1945 Balcania, VIII DAN, Mihail P. (autor) CONSTANTINESCU, N. A., Originea și expansiunea Românilor. Privire istorică (Origine et expansion des Roumains. Aperçu historique), Bucarest, Casa Școalelor édit., in-8°, 98 p. + 3 chartes. Comptes rendus 239-243 franceză
1945 Balcania, VIII TRÂPCEA, Teodor N. (autor) PASCU, ȘTEFAN, Contribuțiuni documentare la istoria Românilor în sec. XIII și XIV (Contributions documentaires à l'histoire des Roumains aux XIIIe et XIVe siècles), Sibiu, 1944, in-8°, 76 pag. Comptes rendus 255-257 franceză
1945 Balcania, VIII TRÂPCEA, Teodor N. (autor) DAN P. MIHAIL, Cehi, Slovaci și Români în veacurile XIII-XVI (Tchéques, Slovaques et Roumains aux XIIIe-XVIe siècles), Sibiu, 1944, in-8°, 477 p. Comptes rendus 258-262 franceză
1971 Banatica, 1 CORDOȘ, Nicolae (autor) Lugojenii și Emanuil Gojdu III. Istorie modernă şi contemporană 281-287 română
1971 Banatica, 1 NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe și valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1877) III. Istorie modernă şi contemporană 301-310 română
1977 Banatica, 4 FAUR, Viorel (autor) Mișcarea memorandistă în Bihor IV. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
1995 Banatica, 13-II SIGMIREAN, Cornel (autor) Români la Universitatea din Budapesta (1900-1919) Doctori în științe 127-167 română
1995 Banatica, 13-II SOROȘTINEAN, Valeria (autor) Augustin Bunea - Un canonic din Blaj la Roma și Viena 169-179 română
2000 Banatica, 15-II MĂRAN, Mircea (autor) Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică 169-173 română
2000 Banatica, 15-II POPI, Gligor (autor) Poziția românilor din Voivodina și eforturile pentru conservarea etnică 175-179 română
2005 Banatica, 17 BOLDEA, Ligia (autor) Noi date asupra elitelor românești bănățene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) 307-322 română
2005 Banatica, 17 PÎRVU, Ion (autor), SANDU, Valentin (autor) Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 HORVATH, Sabina (autor) Despre înmormîntările comune la daco-romani sau la românii de astăzi și despre unele superstiții - Popp Vasile V. Recenzii 379-381 română
2018 Biharea, 2018 GOMAN, Ioan (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale funcționării ,,vecinătății” românilor din satul Veseud (jud. Sibiu) în prima jumătate a secolului al XX-lea I. Etnografie 79-98 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CHIȚANU, S. (autor) Dacoromania. Jahrbuch fiir ostliche Latinităt. VII. Recenzii 716-719 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BARON, Ovidiu (autor) Etno-fragmentarium: Identitate și diferență. Românii în lume 121-125 română
2011 Cibinium ACU, Dumitru (autor) Asociațiunea Astra, ieri și azi - 150 de ani de la înființare 14-20 română
2013 Cibinium, seria 2013 OPRESCU, Liliana (autor) Ana Grama, Românii sudtransilvani în secolul al XIX-lea. ECONOMII. Contribuții documentare comentate, Sibiu, Editura InfoArt Media, 2012, 336 p. 327-330 română
1984 Columna GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Un mesaj de iubire 8-9 Română
1978 Crisia, VIII BĂLTESCU, Mircea (autor), RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
1978 Crisia, VIII FAUR, Viorel (autor) Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
1992 Crisia, XXII GLUCK, Eugen (autor) O cronică ebraică despre români II. Articole şi note 261-264 română
2018 Crisia, XLVIII POPESCU, Luminița (autor) Solidaritate și caritate la româncele din Ungaria în anii Marelui Război 189-203 română
2019 Crisia, XLIX DRECIN, Mihai (autor), LENARTH, Raluca (autor) Refugiul românilor din teritoriul ocupat în anii Primului Război Mondial. Studiu de caz: Familia Partenie Cosma în Italia (toamna 1917-toamna 1919) 289-301 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I, nr. 1-2 POP, Ioan-Aurel (autor) Un privilegiu regal solemn de la 1366 și implicațiile sale Elite 69-86 română (rezumat în franceză)
1998 Mediaevalia Transilvanica, II, nr. 2 RUSU, Cosmin (autor) Românii și sașii pînă la 1848 (Relații economice, sociale și politice) - Nagler T. RECENZII 345-348 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III, nr. 1-2 DUMITRAN, Ana (autor), GODOR, Botond (autor) Înnobilarea românilor în epoca principatului autohton al Transilvaniei și semnificațiile sale religioase Etnie şi confesiune 27-42 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI, nr. 1-2, seria 2001-2002 ACHIM, Viorel (autor) Convertirea la catolicism a românilor din zona Beiușului în două documente din anul 1421 Etnie şi confesiune 83-95 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII, nr. 1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Românii din Regatul Ungariei și cetățile medievale (privire specială asupra secolelor XIII-XIV) 85-106 română (rezumat în engleză)
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea Studii şi Materiale 207-213 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 COMAN, Ghenuța (autor) Evoluția culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor arheologice cu privire la secolele V-XIII Note şi discuţii 479-497 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis SPINEI, Victor (autor) Contribuții la istoria spațiului est-carpatic din secolul al XI-lea până la invazia mongolă din 1241 Studii şi Materiale 93-184 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Liga Culturală Studii şi Materiale 207-219 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis FLORESCU, Gheorghe (autor) Adunarea Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918). Implicații și semnificații Note şi discuţii 301-312 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CHIȚESCU, Lucian (autor) Cu privire la formațiunile statale românești în secolele VI-XIII Note şi discuţii 533-537 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) Victor Spinei, Realități etnice și politice în Moldova meridională. Români și turanici, Editura Junimea, Iași, 1985, 238 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 332-334 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis DRAGOTESCU, Marcel (autor) Dovezi arheologice ale continuității populației autohtone în secolele V-IX e.n. în județul Neamț Arheologie 151-157 română, franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Dan Gh. Teodor, CREȘTINISMUL LA EST DE CARPAȚI DE LA ORIGINI ȘI PÂNĂ ÎN SECOLUL AL XIV-LEA, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1991, 230 p., 35 de figuri și hărți. RECENZII 339-341 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamț. Cercetările arheologice din anii 1988-1991 Studii şi materiale arheologice 279-332 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis POPOVICI, Rodica (autor), TEODOR, Dan (autor) Așezarea medievală timpurie de la Borniș - „Vărărie”, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 333-354 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis BURAC, Constantin (autor) Testamentul Hurmuzăcheștilor Istorie 501-508 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Fibule descoperite în așezarea din secolele V-VII d.H. de la Davideni-Neamț Studii şi materiale arheologice 123-131 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis BOTZAN, Marcu (autor) Influența factorilor ecologici asupra migrațiilor și transhumanței la distanță în stepa nord-pontică Cercetări interdisciplinare în arheologie 209-214 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ion Nestor - creator de școală arheologică In memoriam 327-336 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis IVĂNESCU, Sorin (autor) Istoricul orașului Brăila, din cele mai vechi timpuri până la 1540, Brăila, 1993 RECENZII 342-343 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis COTIUGĂ, Vasile (autor) Sever Dumitrașcu, Biharea, I, Săpăturile arheologice din anii 1973-1980, Editura Universității Oradea, Oradea, 1994, 269 p. + 124 fig. + CXXVII planșe. RECENZII 352-354 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis ZUGRAVU, Nelu (autor) Emilian Popescu, Christianitas daco-romana. Florilegium Studiorum, Editura Academiei Române, București, 1994, 496 p. + planșe. RECENZII 355-356 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis IVĂNESCU, Sorin (autor) Gheorghe Postică, Civilizația veche românească din Moldova, Editura Știința, Chișinău, 1995 RECENZII 356-358 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis CIUBOTARU, Elena (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MITREA, Ioan (autor) Cercetările arheologice de la Borșeni-Neamț Studii şi materiale arheologice 131-193 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) DAN GH. TEODOR, Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d.Chr., Editura Helios, Iași, 1996, 197 p. RECENZII 496-498 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis TOFAN, Constantin (autor) Dregători ai Țării Moldovei în Evul Mediu. Vameșii (secolele XIV-XVII) Istorie 511-529 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) ȘTEFAN OLTEANU, Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice și social-politice, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1997, 327 p. RECENZII 563-565 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani! In Honorem 7-16 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis BUZENSCHI, Florentina (autor) Un muzeu inedit: "Neculai Popa" de la Târpești Muzeografie 485-495 română, engleză
2002 Patrimonium Banaticum, I MAGDU, Lia (autor) Dr. Mirjana Maluckov - O mare prietenă a românilor Istoria Culturii 333
1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea 155-162 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RETEGAN, Simion (autor) Parohii, biserici și preoți din protopopiatul greco-catolic al Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 163-177 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII BOLOVAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a zonei Lechința între revoluția pașoptistă și primul război mondial 179-194 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII IUGA, Traian (autor) Aspecte ale mișcării memorandiste în județul Bistrița-Năsăud 195-201 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII GOȚIA, Dorin (autor) Interferențe culturale româno-săsești oglindite în documentele Societății Astra. 1861-1918 217-228 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII LAZĂR, Valeriu (autor) Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română, engleză
1994 Revista Bistriței, VIII LUMPERDEAN, Ioan (autor) "La longue durée" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa Centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial 155-165 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX PANĂ, Virgil (autor) Cîteva aspecte privind învățămîntul minoritar în Transilvania între 1918-1940 279-303 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI CÎMPEANU, Remus (autor) Realități românești reflectate în arhiva direcției școlare Oradea la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 137-140 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI URECHE, Lazăr (autor) Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI SIGMIREAN, Cornel (autor) Studenți români la Politehnica din Budapesta (1871-1919) 165-190 română, engleză
1997 Revista Bistriței, X-XI CRĂCIUN, Cornel (autor) Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghieni în anii interbelici 191-204 română, franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istorice și statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918 EROS - CĂSĂTORIE - FAMILIE. Demografia: metodă de reconstituire a familiei 45-51 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" WEBER, Peter (autor) O identitate distinctă printre românii ardeleni. Profesorul Grigore Moldovan (1845-1930) SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Identitate şi minorităţi 133-137 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" HRINIUC, Radu (autor) Românii-americani între identitate etnică și asimilare. Considerații generale SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Identitate şi minorităţi 153-156 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" NEMETI, Irina (autor) Parcae - ursitoare. Studiu de mitologie contrastivă SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Mituri, rituri, credinţe populare 213-218 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" POPAN, Marius (autor) Școala istorică de la Göttingen și începutul cercetării istorice a sud-estului Europei (1770-1810) Studii şi Comunicări 353-362 română, germană
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" SABĂU, Nicolae (autor) Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Tîrgu Mureș Studii şi Comunicări 363-384 română, franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" ORGA, Valentin (autor) Societatea românească orăștiană pînă la Unirea din 1918 Instituţii. Viaţă socială 96-112 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MORAR-VULCU, Călin (autor) Organizarea locală și componența etnică. P.C.R. Cluj, 1945-1950 Instituţii. Viaţă socială 126-136 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" BEJINARIU, Corina (autor) Moartea în casă. Performări spațiale și comportament ritual Religie. Biserică. Rituri. Ritualuri 181-195 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" NEMETI, Irina (autor) Regimul spațial al ierburilor magice în credințele populare românești Religie. Biserică. Rituri. Ritualuri 196-199 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" DIN, Petre (autor) Aspecte privind viața privată și viața publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai decolului al XVIII-lea Reprezentări. Imaginar 213-217 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" BÎRLEA, Eugenia (autor) Schema lui Philippe Aries și atitudinea față de moarte în spațiul românesc Reprezentări. Imaginar 218-230 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" CÎRJĂ, Ioan (autor) Les roumaines de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la période 1848-1851 - entre réalité et imaginaire Reprezentări. Imaginar 231-244 franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MITU, Sorin (autor) Constituirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea Naţiune şi minoritate 245-250 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SEMAN, Cosmin (autor) Moise Nicoară în Basarabia - 1839 Naţiune şi minoritate 251-257 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MUNTEAN, Ovidiu (autor) Observatori francezi despre naționalitățile din Transilvania pînă în 1848 Naţiune şi minoritate 258-262 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" IVAN, Adrian (autor) La Transylvanie et ses nationalités à la fin de la Première Guerre Naţiune şi minoritate 263-272 franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" GAIU, Corneliu (autor) Vestigii feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 379-408 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV MUREȘAN, Florin (autor) Aspecte din viața satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea 149-189 română
2001 Revista Bistriței, XV DIN, Petre (autor) Mitul "bunului împărat" în Transilvania sub Iosif al II-lea 203-214 română
2001 Revista Bistriței, XV ANDREI, Mirela (autor) Românii ardeleni și împăratul austriac. Avatarurile mitului "bunului împărat" - de la sfărșitul sec. XVIII-lea la perioada pașoptistă 215-222 română
2001 Revista Bistriței, XV SIGMIREAN, Cornel (autor) Satul și formarea intelectualității românești din Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistrița-Năsăud 223-226 română
2001 Revista Bistriței, XV TOPAN, Paul (autor) Problema căsătoriei și ciclul vieții familiale în protopopiatul ortodox Turda (1850-1914) 227-237 română
2001 Revista Bistriței, XV LOVIN, Minerva (autor) Imaginea Canadei și Statelor Unite în presa românească din Transilvania în epoca dualismului austro-ungar 250-269 română
2001 Revista Bistriței, XV POPA, Mircea (autor) Italia văzută de călători români din Transilvania 270-281 română
2001 Revista Bistriței, XV NEMETI, Irina (autor) Ursitoarele în mitologia românilor 349-360 română, franceză
2002 Revista Bistriței, XVI TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Românii ardeleni și propaganda imperială. Problema manualelor școlare 219-224 română
2002 Revista Bistriței, XVI ANDREI, Mirela (autor) Considerații istoriografice privind evoluția vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea 225-246 română
2002 Revista Bistriței, XVI SEMAN, Cosmin (autor) Ioan Micu Moldovan - analist politic al perioadei premergătoare instalării regimului dualist în Transilvania (1848-1865) 247-257 română
2002 Revista Bistriței, XVI SIMA, Ana Victoria (autor) Percepția vizitei în Transilvania a pro-nunțiului vienez Michele Viale Prela la nivelul mentalului colectiv 259-267 română
2002 Revista Bistriței, XVI VULEA, Camelia (autor) Din activitatea lui Dimitrie Moldovan după 1863. Participarea la Dieta de la Sibiu 269-280 română, engleză
2002 Revista Bistriței, XVI FEȘTILĂ, Leonora (autor) Înfințarea școlii comunale din Ilva Mare 281-283 română
2002 Revista Bistriței, XVI NEMETI, Irina (autor) Zînele în mitologia românilor 285-307 română, franceză
2003 Revista Bistriței, XVII DIN, Petre (autor) Românii ardeleni și împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului "bunului împărat" Istorie 175-180 română
2003 Revista Bistriței, XVII GAVRILĂ, Gheorghe (autor), TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Marea adunare națională de la Blaj din 3/15 mai 1848 într-o descriere inedită a unui memorialist sighișorean Istorie 201-206 română
2003 Revista Bistriței, XVII EPPEL, Marius (autor) Vasile Mangra și noul activism politic Istorie 241-246 română
2003 Revista Bistriței, XVII ORGA, Valentin (autor) Din zile de detenție. Însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918 Istorie 247-265 română
2003 Revista Bistriței, XVII MUREȘAN, Virgil (autor) Transformarea socialistă a agriculturii - studiu de caz - localitățile Jeica și Teaca din județul Bistrița-Năsăud (aspecte socio-culturale) Istorie 295-306 română
2003 Revista Bistriței, XVII ANTIHI, Adriana (autor) Gheorghe Cernea - folclorist, etnograf al zonei Tîrnavei Mari Istorie 307-310 română
2004 Revista Bistriței, XVIII BALTAG, Gheorghe (autor) Așezări și tipuri de locuințe din bazinul Tîrnavei Mari între sec. III-X d. Hr. Arheologie 139-193 română, germană
2004 Revista Bistriței, XVIII COSTEA, Ionuț (autor) Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice Istorie 217-226 română
2004 Revista Bistriței, XVIII DIN, Petre (autor) Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea Istorie 227-232 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII DIN, Petre (autor) The Myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians in Transylvania Istorie 233-242 engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII NEMETI, Irina (autor) Demonul nașterii în mitologia românilor (Avestița, Striga sau Samca) Istorie 243-248 română, italiană
2004 Revista Bistriței, XVIII VULEA, Camelia (autor) Învățămîntul elementar din vicariatul greco-catolic al Hațegului și impactul legislației școlare dualiste (1868-1900). Problema localurilor școlare Istorie 315-323 română
2004 Revista Bistriței, XVIII MUREȘAN, Virgil (autor) Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie 353-364 română
2004 Revista Bistriței, XVIII PETRAȘ, Lucian (autor) Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 Istorie 365-373 română, engleză
2005 Revista Bistriței, XIX DIN, Petre (autor) Românii transilvăneni între sentimentul identității naționale moderne și cel al aparteneței la Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea Istorie 189-194 română
2005 Revista Bistriței, XIX COVACI, Maria Diana (autor) Relații interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox și greco-catolic Reghin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX Istorie 217-225 română, franceză
2005 Revista Bistriței, XIX PETRAȘ, Lucian (autor) Activitatea desfășurată de Ștefan Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 Istorie 249-255 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel (autor) Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849). Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor Istorie 209-217 română, germană
2006 Revista Bistriței, XX POPOVICI, Vlad (autor) Publicații activiste proguvernamentale românești din Ungaria dualistă. Discursul politic al ziarelor "Patria" și "Viitorul" Istorie 293-300 română, germană
2006 Revista Bistriței, XX PETRAȘ, Lucian (autor) Gruparea tribunistă și criza Partidului Național Român din anii 1910-1912. Între disputa politică și confruntarea de idei Istorie 301-307 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX UILĂCAN, Iosif (autor) Colonizarea de la Nimigea ungurească Istorie 309-311 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV 7-12 română, engleză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română, franceză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MARA, Anamaria (autor) Țiganii: geneza unei structuri identitare marginale 69-80 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MARC, Dorel (autor) Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-culturale 127-138 română, germană
2008 Revista Bistriței, XXII PETEANU, Claudia (autor) "Consilierea matrimonială" a cuplurilor din comunitățile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 301-306 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
2009 Revista Bistriței, XXIII UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica românească din Bistrița - 1792 125-134 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII DIN, Petre (autor) Ioan Slavici între spiritul etic și acuzația de colaboraționism 1918-1925 135-141 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII POPOVICI, Vlad (autor) Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare în viața politică a românilor din Ungaria (1869-1896). O perspectivă teoretică Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 189-196 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Cadrul intelectual al asocierii între idei și realizări în districtul Năsăud (1861-1876) Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 201-210 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII POP, Iulia-Maria (autor) Reuniunea "Mariana" a învățătorilor greco-catolici din Năsăud. Statute și forme de organizare Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 211-218 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII BALOG, Anișoara (autor), BALOG, Marin Iosif (autor) Institute și societăți de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociașionismului și spiritului de salidaritate Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 219-224 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII DĂNCILĂ, Andreea (autor) Activitatea "Societății scriitorilor români" în Transilvania la început de secol XX Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 251-256 română, engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 367-384 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV POPAN, Marin (autor) Pfründerecht und Bauvorhaben von unierten rumänischen Kirchen in den freien bistritzer sächsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-405 germană, română
2010 Revista Bistriței, XXIV DIN, Petre (autor) Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluției de la 1848-1849 407-415 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI ONOFREIU, Adrian (autor) Restituiri istorice. Cronica parohiei greco-catolice Șoimuș scrisă de Ioan Baciu 173-202 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI DĂNCILĂ, Andreea (autor) Astra și recunoașterea literară în Transilvania: premiul "Andrei Mureșanu" 216-222 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII COVACI, Diana (autor) Profesionalizarea clerului greco-catolic român din Transilvania în perioada modernă: abordări teoretice 176-181 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII DOLOGA, Dorin (autor) Lupta națională din Transilvania în perioada 1867-1914 182-186 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII HABOR, Oana (autor) Studenți români din Ținutul Năsăudului înscriși pe listele Facultăților de Medicină din Monarhia Austro-Ungară. Corespondența acestora cu Administrația Fondurilor Grănicerești 281-287 română, engleză
2014 Revista Bistriței, XXVIII DOBRESCU, Valeriu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Din istoricul băncii „Coroana” din Bistrița (1903-1919) 288-298 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX DOLOGA, Dorin (autor), VLAȘIN, Florin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial 189-203 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX ONOFREIU, Adrian (autor) Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică 204-217 română, germană
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI VLAȘIN, Florin (autor) Rolul registrelor de stare civilă în cercetarea demografică. Studiu de caz – Căsătoria și divorțul la românii ortodocși din localitatea Bistrița-Bârgăului în perioada 1850-1870 168-173 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI BĂIEȘ, Alexandru (autor) Activități economice ale populației evreiești în Districtul Năsăud (1861-1876) 174-178 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI VLAȘIN, Cornelia (autor) Fondurile grănicerești năsăudene și formarea elitelor românești din Țara Năsăudului 179-192 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Bistrița-Năsăud la Primul Război Mondial (1914-1918) 166-181 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII CÂRJA, Ion (autor), CÂRJA, Cecilia (autor) Marele Război și redimensionarea loialităților. Români ardeleni și bănățeni după despărțirea de „bunul împărat” 225-231 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția locuitorilor din regiunea Bistrița-Năsăud la «Fondul jertfelor liniei demarcaționate» (1919) 241-247 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (autor) Spre o pictură național-bisericească sau integrarea motivelor identitar-naționale în decorația compozițiilor monumentale bisericești promovate de Octavian Smigelschi 79-93 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII DIN, Petre (autor) Grigore Romalo și Primul Război Mondial. Anul 1917 94-100 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Timiș-Torontal la Primul Război Mondial (1914-1918) 101-123 română, engleză
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae GRAUR, Tiberiu (autor) Natura în concepția poporului român 23 română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara Acad. Prof., DAICOVICIU, Constantin (autor) Unele considerații cu privire la etnogeneza poporului român 5-10 română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara DUNĂRE, Nicolae (autor) Sate din Zărand specializate în meșteșuguri țărănești 117-171 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 227-234 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Din lupta intelectualității hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1831-1833) Istorie Modernă şi Contemporană 265-283 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis JIVAN, Iosif (autor) Considerații asupra cauzelor răzvrătirii țăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721 Studii şi articole 89-97 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Procesul pentru cununa de pe mormîntul lui Avram Iancu (1900-1902) Studii şi articole 149-168 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis CORDOȘ, Nicolae (autor) "Țara noastră" - revista "Astrei" destinată publicului sătesc Note şi discuţii 262-268 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Iancu de Hunedoara și lupta poporului român pentru neatârnare Centenarul independenţei de stat a României 19-28 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis RETEGAN, Simion (autor) Date statistice din arhiva Guberniului Transilvaniei privitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale Studii şi articole 377-396 română, germană
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), CORDOȘ, Nicolae (autor) Cîteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a românilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea Studii şi articole 405-419 română, germană
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis CLEMENTE, Constantin (autor) Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) Note şi discuţii 605-608 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara Studii şi articole 281-287 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PAVEL, Eugen (autor) Cărți cu însemnări manuscrise (II) Studii şi articole 309-319 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională până la 1848 Studii şi articole 321-328 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania Studii şi articole 465-474 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu Studii şi articole 561-572 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis ESKENASY, Victor (autor), RUSU, Adrian (autor) Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 Note şi discuţii 667-674 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X Studii şi articole 71-81 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PELIGRAD, Dumitru (autor) Un hunedorean afirmat în Mărginimea Sibiului. Nicolae Hențiu (1842-1923) Studii şi articole 231-235 română, germană
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NAGHI, Gheorghe (autor) Revendicările românilor din Orăștie în perioada absolutistă Studii şi articole 237-247 română, engleză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV BUTA, Vasile (autor) Nume de familie și date demografice din Hălmagiu Studii şi articole 287-298 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Elemente ale culturii spirituale dacice în obiceiuri tradiționale românești Studii şi articole 407-418 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis POPESCU, Ovidiu (autor) Credința geto-dacilor în nemurire, element de continuitate Studii şi articole 171-178 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis POP, Ioan Aurel (autor) Datul oilor în Țara Hațegului în veacul al XV-lea și la începutul veacului al XVI-lea Studii şi articole 287-294 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BERINDEI, Dan (autor), DOGARU, Maria (autor) Preocupări pentru alcătuirea unei istorii naționale românești la mijlocul secolului al XIX-lea Studii şi articole 369-375 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis LASCU, Nicolae (autor) Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil Studii şi articole 411-415 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis RUS, Traian (autor) Considerații privind caracterul plebiscitar, democratic al alegerilor și activității Consiliilor Naționale Române Studii şi articole 425-442 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis SECOȘAN, Elena (autor) Pădurenii din Hunedoara Studii şi articole 665-684 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis CLEMENTE, Constantin (autor) Variante ardelenești ale paparudelor Studii şi articole 723-726 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis CUREC, Margareta (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Cu privire la starea de spirit a țărănimii bănățene în timpul răscoalei populare din 1784 Bicentenarul răscoalei lui Horea 33-41 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș despre portretul moral al lui Horea Bicentenarul răscoalei lui Horea 49-54 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis GLUCK, Eugen (autor) Contribuții noi cu privire la răsunetul răscoalei populare din 1784, în presa din Anglia, Cehia și Germania Bicentenarul răscoalei lui Horea 68-78 română, engleză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis RUSU, Adrian Andrei (autor) Dovezi pentru continuitatea adunărilor românești din Țara Hațegului după mijlocul secolului al XV-lea Studii şi articole 169-180 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Costin (autor) Ohaba și Ponor - două moșii românești din Țara Hațegului și stăpînii lor în secolele XV-XVI Studii şi articole 181-194 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolele XVI-XVII Studii şi articole 203-214 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis POP, Ioan Aurel (autor) Din documentele Arhivei Naționale Slovace de la Bratislava despre Țara Hațegului la începutul secolului al XVI-lea Studii şi articole 215-220 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Participanți hunedoreni la Marea Unire Studii şi articole 309-313 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Liviu (autor) Acțiuni de masă antirevizioniste, antirăzboinice în județul Hunedoara (1932-1936) Studii şi articole 343-350 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor) Lectori ai manualului de istorie al lui Martin Bolla: semnificații culturale și politice Studii şi articole 373-389 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Cîteva date privitoare la activitatea despărțămintelor hunedorene ale Astrei Studii şi articole 397-402 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis APOLZAN, Lucia (autor) Aspecte ale arhitecturii tradiționale în gospodăria din așezările carpatice Studii şi articole 453-460 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Din trecutul municipiului Deva. De la prima atestare documentară până în secolul al XVI-lea Studii şi articole 160-169 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BOLDEA, Ligia (autor) Cîteva considerații privitoare la familia nobilă de Măcicaș (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 171-177 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis RUSU, Florentina (autor) Fenomene istorico-demografice în Țara Hațegului din evul mediu pînă la 1900 Studii şi articole 241-247 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ZAHARIA, Dumitru (autor) Informații despre ținuturile hunedorene în manuscrisele Marsilli de la Biblioteca Universității din Bologna Studii şi articole 252-260 română, italiană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis NAGHI, Gheorghe (autor) Un manuscris inedit a lui Ștefan Moldovan privitor la Țara Hațegului la mijlocul secolului al XIX-lea (I) Studii şi articole 306-326 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (I) Studii şi articole 327-335 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Un hunedorean în Legiunea Română din Italia - Ștefan Oțel din Brad Studii şi articole 366-388 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis DAVID, Mihai (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 690-719 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis HOTEA, Meda Diana (autor) Manifestări ale mentalității colective țărănești la mijlocul secolului al XVII-lea în Transilvania Studii şi articole 173-177 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand Studii şi articole 243-252 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Adeziunea românilor hunedoreni la Memorandumul din 1892 Studii şi articole 461-466 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Ioan (autor) Contribuția protopopului Lugojului Dr. George Popovici la mișcarea națională din Banat Studii şi articole 473-481 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis MINEA, Ilie (autor) Țara Hațegului Note şi discuţii 721-728 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc Note şi discuţii 775-780 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Din activitatea despărțămintelor hunedorene ale Astrei pentru păstrarea și perpetuarea tradiției populare Note şi discuţii 801-805 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Pentru libertate și unitate națională. Documente hunedorene 1848-1920. Volum întocmit de Ion Frățilă, Mihai Cerghedean, Vasile Ionaș, Dumitru Bama, Viorel Vânătoru, București, 1990, 440 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 904-905 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ENESCU, Radu (autor) Hispanitate și românitate Studii şi articole 227-233 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Religie și diplomație în Țările Române (sec. XVI) Studii şi articole 265-273 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ALB, Vasile Dan (autor), CRIȘAN, Sorin Ioan (autor) Cîteva aspecte ale ortodoxismului și greco-catolicismului, în Transilvania, în prima jumatate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 283-289 română, engleză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni Studii şi articole 375-382 română, germană
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LASCU, Horea (autor) Documente sibiene despre răscoala lui Horea Studii şi articole 383-389 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Tendințe de unitate religioasă la românii din Transilvania în timpul revoluției de la 1848 Studii şi articole 505-511 română, engleză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 Studii şi articole 513-528 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) O conscripție din anii 1850 și 1857 din Ilia Studii şi articole 529-566 română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor) Dimitrie Moldovan - fiu al Devei. Rolul lui în viața politică a Transilvaniei din perioada 1848-1867 Studii şi articole 567-621 română, germană
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul pedagogic hunedorean între anii 1848-1883 Studii şi articole 623-660 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Vasile (autor) Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) Studii şi articole 661-667 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Simion Retegan, Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 256 p.+ 17 planșe Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 945-948 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" HANCU, Ana (autor) Documente mureșene privind revoluția de la 1848-1849 Studii şi articole 9-23 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" TĂTAR, Octavian (autor) George Barițiu - Un pedagog de seamă al generației de la 1848. Aprecieri ale hunedorenilor cu privire la activitatea sa Studii şi articole 25-29 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BIȚU, Voichița (autor) Izbânzi ale ortodoxiei: Andrei, Baron de Șaguna Studii şi articole 45-63 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LAZĂR, Ioachim (autor) Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate românilor din anul 1896 Studii şi articole 201-216 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LAZĂR, Ioachim (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) O aniversare cu adînci semnificații: Centenarul nașterii mitropolitului Andrei Șaguna (1809-1909) Studii şi articole 267-292 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CRIȘAN, Vasile (autor) Tratativele româno-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici, într-un document inedit Studii şi articole 299-317 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CIUBĂNCAN, Vasile (autor), GANEA, Maria (autor) Evoluții demografice hunedorene în perioada 1930-1941 Studii şi articole 443-466 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei Studii şi articole 641-652 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ANDRUȘ, Rodica (autor) GELU NEAMȚU, Revoluția română din Transilvania, 1848-1849. Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. RECENZII 765-766 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BICHICEAN, Gheorghe (autor) Reprezentarea stărilor privilegiate în congregațiile generale din Voievodatul Transilvaniei Studii şi articole 431-485 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) Studii şi articole 611-621 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis FIRCZAK, Gheorghe (autor) Cultura luminilor. Românii în istoriografia maghiară Studii şi articole 687-715 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Atitudinea autorităților habsburgice față de emigrările din Transilvania reflectată în cîteva documente de arhivă Studii şi articole 737-740 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis STANCIU, Laura (autor) Petru Maior - precursor al romantismului Studii şi articole 755-769 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan (autor) Modalități culturale la românii ardeleni în "Vormärz": N. Pauleti (I) Studii şi articole 771-778 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis LUPEA, Cornel (autor) Ofițerii români din regimentul I grăniceresc român de la Orlat Studii şi articole 831-861 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania Studii şi articole 863-871 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis DREGHICIU, Doina (autor) Momente din viața și activitatea mitropolitului Andrei Șaguna (1808-1873) Studii şi articole 7-21 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis JOSAN, Nicolae (autor) Despre ultima parte a activității politice a lui Andrei Șaguna (1865-1873) Studii şi articole 105-124 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis MARC, Dorel (autor) Miron Cristea și rolul bisericii în promovarea conștiinței naționale a românilor ardeleni în vremea dualismului austro-ungar Studii şi articole 157-166 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Aspecte privind locul și rolul dr. Ioan Mihu în desfășurarea tratativelor din 1910 cu guvernul ungar Studii şi articole 273-283 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis MESTECĂNEAN, Melania (autor) Social și național în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 353-362 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis COLCERIU, Mihaela (autor) Repere istoriografice și doctrinare. Stadiul cercetărilor (I) Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 363-373 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis PĂDUREANU, Dominuț (autor) Considerații privind obștile sătești, cnezatele, voievodatele și "țările" de pe Valea Abrudului și Arieșului Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 375-401 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Premisele cooperării militare româno-austriece la Mureșul Inferior (aprilie - octombrie 1848) Studii şi articole 45-55 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis HANCU, Ana (autor) Documente mureșene inedite privind revoluția din 1848-1849 Studii şi articole 57-72 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis HANCU, Ana (autor) Două circulare de la 1848 trimise protopopului Eliae Farago de către consorțiul episcopesc - Blaj Studii şi articole 81-84 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DINU, Cristina (autor) Evocarea revoluției române de la 1848-1849 din Transilvania în activitățile "Ligii Culturale" Studii şi articole 99-102 română, germană
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis BURLACU, Ioana (autor) Mărturii din arhivele străine despre revoluția română de la 1848-1849 în Transilvania Studii şi articole 103-106 română, germană
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis RUS, Valer (autor) Decembrie 1855 - "Excomunicarea" Gazetei Transilvaniei de către episcopul Andrei Șaguna Studii şi articole 117-120 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis VULEA, Camelia Elena (autor) Aspecte din activitatea lui Dimitrie Moldovan între 1849-1860 Studii şi articole 161-180 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor), ROTAR, Marius (autor) Sensibilități și mentalități colective în lumea satului transilvănean (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) Anatomia unei atitudini Studii şi articole 189-194 română, germană
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Vasile (autor) Ioan Popescu și "Organul pedagogic" Studii şi articole 195-200 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis COZMA, Aurelia (autor) Influența situației politice asupra activității "Astrei" pînă la 1918 Studii şi articole 301-314 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis GOȚIA, Dorin (autor) Activitatea Astrei în perioada 1914-1918 și locul ei în istoria românilor Studii şi articole 369-376 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Eugenia (autor) Un cuvînt hunedorean la semicentenarul morții lui Avram Iancu - Dr. Iustin Pop Studii şi articole 483-488 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis DULEA, Olivian (autor) Considerații privind locuirea în Banat și Transilvania în secolele VII-VIII d. Hr. (II. Necropole și morminte izolate) Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 209-244 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis PETROV, Gheorghe (autor) Biserica mănăstirii Sfînta Treime din Măgina, județul Alba. Studiu preliminar de cercetare arheologică Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 245-258 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MIRCEA, Ionela (autor) Preoția și impactul preoților în lumea satelor (secolul al XVIII-lea și al XIX-lea) Studii şi articole - Istorie 351-354 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MIRCEA, Gabriela (autor), MIRCEA, Ioan (autor) Preliminarii ale răscoalei lui Horea, relevate de un raport, din 25 septembrie 1784, al lui Tiron Dragoș, arhidiaconul greco-catolic al Alba Iuliei Studii şi articole - Istorie 355-360 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis ȘTIRBAN, Marcel (autor) Episcopul Ioan Lemeni (1832-1850) și problemele epocii sale Studii şi articole - Istorie 411-432 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Programul național al lui Ioan Tomici pentru eparhiile Arad, Timișoara și Vîrșeț (martie - aprilie 1848) Studii şi articole - Istorie 433-437 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BURLACU, Emil (autor), BURLACU, Ioana (autor) Ziua de 3-15 mai 1848 în consțiința contemporanilor și posterității Studii şi articole - Istorie 439-450 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Învățămîntul românesc din orașul Hațeg în perioada 1848-1918 Studii şi articole - Istorie 451-477 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu-Longin pentru publicarea aricolului "Mea Culpa" (Decembrie 1909) Studii şi articole - Istorie 545-550 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Francisc Hossu-Longin cu George Barițiu (1877-1892) - 12 scrisori Studii şi articole - Istorie 551-561 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis ALBERT, Carmen (autor) Comportament demografic și calitatea vieții în valea Almăjului la 1938 Studii şi articole - Istorie 621-633 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Tragedia clerului și distrugerile lăcașurilor de cult românesc în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania  Istorie 43-84 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis RUS, Valer (autor) Imaginea preoților români în timpul revoluției de la 1848-1849 așa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 121-128 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis POENAR, Anca (autor) Cîteva documente inedite cu privire la relațiile interconfesionale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: greco-catolici și ortodocși din Țara Hațegului  Istorie 129-142 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor) Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondența lui Spiridon Fetti și Ioan Pipoș cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862  Istorie 143-166 română, germană
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DOBOZI, Beatrice (autor) Contribuții la biografia protopopului de Reghin Galaction Șagău (1843-1914) Istorie 167-172 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DRĂGAN, Ciprian (autor) Mișcarea națională a românilor din Hunedoara între anii 1849-1867  Istorie 217-226 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis PETRESCU, Dorin (autor) Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866  Istorie 291-324 română, germană
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Aspecte ale modernizării societății transilvănene la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea  Istorie 325-337 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis CÎZU, Camelia (autor) Aspecte legate de arhitectura unor biserici de lemn de pe Valea Mureșului (Dumbrăvița, Târnava, Târnăvița, Bărăștii Iliei, Șoimuș, Boz, Căbești și Gialacuta) Istoria Artei 687-994 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis RUSTOIU, Ioana (autor) Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus (Jud. Alba), în câteva documente din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istoria Artei 707-714 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DAVID, Mihai (autor) Mitologie istorică în Țara Zarandului Etnografie 727-738 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis PĂDUREANU, Dominuț (autor) Evoluția demografică a Țării Moților între secolele XVII-XIX Demografie 741-791 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BODA, Gherghina (autor) Muzeul în secolul al XIX-lea, instituție a memoriei colective și fenomen de conștiință socială MUZEOLOGIE 813-833 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BODA, Gherghina (autor) Proiecte de înființare a unui muzeu național românesc în periodicele din a doua jumătate a secolului al XIX-lea MUZEOLOGIE 845-865 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MARC, Dorel (autor) Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  Istorie 137-142 română, germană
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis VULEA, Camelia Elena (autor) Modalități de instituire a preoților în vicariatul greco-catolic al Hațegului (1850-1918) Istorie 143-160 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Vicariatul greco-catolic Hațeg. File de cronică  Istorie 161-164 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis LĂCĂTUȘ, Lucian (autor) Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului național în Transilvania  Istorie 165-172 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BÎRLIANU, Marius (autor) Organizarea administrativă a Scaunului Orăștiei între 1867-1914  Istorie 209-222 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BODA, Gherghina (autor) Hunedorenii și Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei  Istorie 259-262 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis IVĂNUȘ, Dan (autor) Drapelul uniunii foștilor legionari români Sibiu 1918-1919  Istorie 369-372 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Un catalog al cărților Reuniunii învățătorilor greco-catolici din ținutul Hațegului Istoria Culturii 651-654 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Populația ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 și 2002  Demografie 821-826 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis TĂTAR, Octavian (autor) Transilvania identitară a secolelor XV-XVI Istorie medievală 260-281 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis DIN, Petre (autor)