Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul german din București (1917-18) Evoluție și consecințe Miscellanea 281-291 română (rezumat în germană)
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Activitatea muzicală și teatrală în presa românească interbelică din Sălaj Istoria artelor 631-640 română
1943 Balcania, VI CAMARIANO, Ariane (autor) Le théâtre grec à Bucarest au début du XIX-e siècle Art et culture 381-416 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) RĂDULESCU, ION HORIA, Teatrul francez în Muntenia în prima jumàtate a secolului al XIX-lea (Le théâtre français en Valachie pendant la première moitié du XIX-e siècle). Sibiu, Imprimeria “Cartea Românească din •Cluj", 1943, IV+ 150 pages, 17 x 11. Comptes rendus 204-211 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 BOIADJIEV, Pirin (autor) CHELARU, VALENTIN, Influențe literare rornânești în opera dramaturgului bulgar Dobri P. Voinikov (Influences littéraires roumaines dans l'oeuvre du dramaturge bulgare Dobri P. Voinikov), Bucarest, 1941, pp. 107-181. Bul. Inst. Român din Sofia, I, 1941). Comptes rendus 211-215 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 CIORĂNESCU, Alexandru (autor) La tragédie «La Soltane» de Gabriel Bounin (1561) et ses sources Art et culture 417-427 franceză
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța (autor) Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
1977 Cercetări istorice, VIII ARHIP, I (autor) Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
1973 Crisia, III Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român IV. Recenzii 324-325 română
1974 Crisia, IV VIFOR, Alexandru (autor) Cîteva considerații pe marginea volumului al II-lea a "Istoriei teatrului în România 1849-1918 II. Studii şi articole 352-354 română
2005 Crisia, XXXV ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Aurel Lazăr și mișcarea teatrală bihoreană din anii 1927-1930 I. Studii şi articole 253-260 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Matei Vișniec - Occident express Teatru 75-92 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Lucian Alecsa - Năpastă pentru năpastă NOTE, COMENTARII, IDEI 182-182 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Soțul Akulinei NOTE, COMENTARII, IDEI 182-183 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Amadeus NOTE, COMENTARII, IDEI 183-184 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Dăruiți copiilor îngeri NOTE, COMENTARII, IDEI 184-184 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PLOSCARU, Gheorghe (autor) Tudor Vladimirescu - repere teatrale VI. Literatură 386-398 română
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCHESCU, Gheorghe (autor) Contribuții bănățene la teatrul românesc Istoria Culturii 249
1993 Revista Bistriței, VII CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX DIN, Petre (autor) Un boier luminat călător prin Europa - Dinicu Golescu Istorie 203-207 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU, Elena Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română, franceză
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V NASTA, Mihai (autor) Din nou despre versiunile romînești din clasici. Pe marginea unor traduceri din Aristofan Studiile clasice în R.P.R. 363-374 română
1963 Studii Clasice, V PIATKOWSKI, Adelina (autor) NORBERT ZEGERS, Wesen und Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung, lucrare de disertație, Köln, 1959. RECENZII 413-415 română
1963 Studii Clasice, V TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) LIVIU RUSU, Eschil, Sofocle, Euripide, Editura tineretului, Colecția «Oameni de seamă», 1961, 432 p. RECENZII 415-416 română
1964 Studii Clasice, VI NASTA, Mihai (autor) Aspects de la trilogie chez Eschyle Comunicări şi studii 25-56 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Congresul Asociației „G. Budé” din Aix-en-Provence (aprilie 1963) Studiile clasice în lume 361-362 română
1966 Studii Clasice, VIII MARMELIUC, Dimitrie (autor) Reflectări ale contemporaneității în tragediile lui Sofocle Comunicări şi studii 25-34 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Autour de la catharsis tragique: Aristote et l'abbé Brémond Comunicări şi studii 63-75 franceză
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) G. M. SIFAKIS, Studies in the History of the Hellenistic Drama. University of London, The Athlone Press, 1967, XV 200 p. in 16°. RECENZII 363-366 română
1971 Studii Clasice, XIII PIATKOWSKI, Adelina (autor) T. B. L. WEBSTER, The Greek Chorus, London, Methuen & Co., 1970, 212 p. + Indices. RECENZII 312-313 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer OLIVEIRA, Francisco (autor) Theatre and Society in Greece and Rome Comunicări şi studii 131-142 engleză