Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul german din București (1917-18) Evoluție și consecințe Miscellanea 281-291 română (rezumat în germană)
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Activitatea muzicală și teatrală în presa românească interbelică din Sălaj Istoria artelor 631-640 română
1943 Balcania, VI CAMARIANO, Ariane (autor) Le théâtre grec à Bucarest au début du XIX-e siècle Art et culture 381-416 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) RĂDULESCU, ION HORIA, Teatrul francez în Muntenia în prima jumàtate a secolului al XIX-lea (Le théâtre français en Valachie pendant la première moitié du XIX-e siècle). Sibiu, Imprimeria “Cartea Românească din •Cluj", 1943, IV+ 150 pages, 17 x 11. Comptes rendus 204-211 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 BOIADJIEV, Pirin (autor) CHELARU, VALENTIN, Influențe literare rornânești în opera dramaturgului bulgar Dobri P. Voinikov (Influences littéraires roumaines dans l'oeuvre du dramaturge bulgare Dobri P. Voinikov), Bucarest, 1941, pp. 107-181. Bul. Inst. Român din Sofia, I, 1941). Comptes rendus 211-215 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 CIORĂNESCU, Alexandru (autor) La tragédie «La Soltane» de Gabriel Bounin (1561) et ses sources Art et culture 417-427 franceză
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița III. Istoria culturii 447-455 română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) III. Istoria culturii 457-467 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea II. Istorie modernă şi contemporană 421-426 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX OLION, Duduța (autor) Periplu sentimental prin istoria teatrului bucureștean Studii şi articole 255-267 română
1977 Cercetări istorice, VIII ARHIP, I (autor) Omagiu sonetistului Mihai Codreanu V. Evocări 555-559 română
1973 Crisia, III Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român IV. Recenzii 324-325 română
1974 Crisia, IV VIFOR, Alexandru (autor) Cîteva considerații pe marginea volumului al II-lea a "Istoriei teatrului în România 1849-1918 II. Studii şi articole 352-354 română
2005 Crisia, XXXV ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Aurel Lazăr și mișcarea teatrală bihoreană din anii 1927-1930 I. Studii şi articole 253-260 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Matei Vișniec - Occident express Teatru 75-92 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Lucian Alecsa - Năpastă pentru năpastă NOTE, COMENTARII, IDEI 182-182 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Soțul Akulinei NOTE, COMENTARII, IDEI 182-183 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Amadeus NOTE, COMENTARII, IDEI 183-184 română
2009 Hyperion, 27, nr. 1-2-3, Revistă de cultură Dăruiți copiilor îngeri NOTE, COMENTARII, IDEI 184-184 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PLOSCARU, Gheorghe (autor) Tudor Vladimirescu - repere teatrale VI. Literatură 386-398 română
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) FRANCO SARTORI, Una pagina di storia ateniese in un frammento dei "Demi" Eupolidei (Universita degli Studi di Padova Publicazioni dell'Istituto di Storia antica, XII) , Roma, "L'Erma" di Bretschneider, 1976, 107 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 355-357 română
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) GUY RACHET, Tragedia greacă, Editura Univers, București, 1980. NOTE BIBLIOGRAFICE 359-360 română
2003 Patrimonium Banaticum, II LUCHESCU, Gheorghe (autor) Contribuții bănățene la teatrul românesc Istoria Culturii 249
1993 Revista Bistriței, VII CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX DIN, Petre (autor) Un boier luminat călător prin Europa - Dinicu Golescu Istorie 203-207 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU, Elena Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ALBU, Ion Pătru (autor), GĂINARU, Vasile (autor), WARDEGGER, Nicolae (autor) Deva la începutul secolului al XX-lea Istorie 167-174 română, franceză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis SUSAN, Dumitru (autor) Înființarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 Studii şi articole 383-391 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea "Societății pentru fond de teatru român" din județul Hunedoara Studii şi articole 399-405 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea Reuniunii de cîntări din Orăștie Studii şi articole 617-623 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" JOSAN, Nicolae (autor) Noi informații cu privire la societățile culturale românești cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea Studii şi articole 225-233 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis MIHEȚ, Darius (autor) Aspecte urbanistice ale Devei în perioada interbelică Studii şi articole 515-520 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DOBOZI, Beatrice (autor) Contribuții la biografia protopopului de Reghin Galaction Șagău (1843-1914) Istorie 167-172 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis COZMA, Aurelia (autor) Din istoria teatrului sibian Istoria Artei 695-702 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis GHEORGHE, Lavinia (autor) „Astra dobrogeană” punte de legătură între români Istorie contemporană 626-644 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă PANĂ, Doina (autor) Din trecutul învățământului teatral din România. Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureș Istorie. Studii şi articole 407-420 română, franceză
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V NASTA, Mihai (autor) Din nou despre versiunile romînești din clasici. Pe marginea unor traduceri din Aristofan Studiile clasice în R.P.R. 363-374 română
1963 Studii Clasice, V PIATKOWSKI, Adelina (autor) NORBERT ZEGERS, Wesen und Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung, lucrare de disertație, Köln, 1959. RECENZII 413-415 română
1963 Studii Clasice, V TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) LIVIU RUSU, Eschil, Sofocle, Euripide, Editura tineretului, Colecția «Oameni de seamă», 1961, 432 p. RECENZII 415-416 română
1964 Studii Clasice, VI NASTA, Mihai (autor) Aspects de la trilogie chez Eschyle Comunicări şi studii 25-56 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Congresul Asociației „G. Budé” din Aix-en-Provence (aprilie 1963) Studiile clasice în lume 361-362 română
1966 Studii Clasice, VIII MARMELIUC, Dimitrie (autor) Reflectări ale contemporaneității în tragediile lui Sofocle Comunicări şi studii 25-34 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Autour de la catharsis tragique: Aristote et l'abbé Brémond Comunicări şi studii 63-75 franceză
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) G. M. SIFAKIS, Studies in the History of the Hellenistic Drama. University of London, The Athlone Press, 1967, XV 200 p. in 16°. RECENZII 363-366 română
1971 Studii Clasice, XIII PIATKOWSKI, Adelina (autor) T. B. L. WEBSTER, The Greek Chorus, London, Methuen & Co., 1970, 212 p. + Indices. RECENZII 312-313 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer OLIVEIRA, Francisco (autor) Theatre and Society in Greece and Rome Comunicări şi studii 131-142 engleză
1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V GLUCK, Eugen (autor), UJJ, Ioan (autor) Csiky Gergely - dramaturg arădean progresist
1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX RADU, Doina (autor) Dramaturgia independenței
2002 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIII CZIBULA, Adriana (autor), LĂZĂRESCU, Dan (autor) Un dramaturg austriac al secolului al XVIII-lea: Johan Franz Hieronymus Brockmann