Sumarul căutării

  • 7 volume
  • 75 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1941 Arhiva românească: ArhRom, VI, anul 1941, Editată de Fundația Culturală Mihail Kogălniceanu Costache Negri; duel; Ghica; Mihail Kogălniceanu; Vasile Alecsandri; apă potabilă; Athos; Mavrocordat; Ludovic Steege; Georges Philippar
volum de carte 2000 Bistrița-Năsăud: natura și monumentele sale, anul 2000 Bistriţa-Năsăud; relief; Monument; rezervaţie naturală; natură; climă; Apă minerală; apă; deal; parc; soluri; monument al naturii CHINTĂUAN, Ioan (autor)
volum de carte 1995 Hidrologie, anul 1995 ROMÂNIA; ape subterane; mare; climă; hidrologie; hidrografie; lac de câmpie; lac artificial; climat temperat; climat tropical; lac dulce; lac sărat; lac montan; lac de deal; cuvetă lacustră; lac tectonic; lac vulcanic; lac glaciar; lac memomictic; climat rece; aluviune; alimentarea râurilor; scurgerea râurilor; sistem fluvial; bilanţ hidrologic; regim termic; resursă hidrologică; strat acvifer; hidrometrie; metoda volmetrică; metoda chimică; regularizare; potamologie; glaciologie; telmatologie; apă stătătoare; factor climatic; circuitul apei în natură; irigaţie; râu; izvor termal; regim hidrologic; hidrogeologie; debit; limnologie; vale; morfometrie; gheţar; poluarea apei; eroziune; apă curgătoare; Izvor; geografie fizică; lac; apă; bazin hidrografic prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
volum de carte 1899 Memoriu asupra alimentărei cu apă a orașului Ploesci, anul 1899 Secolul al XIX lea (perioadă de timp); industrie (subiect); incendii (subiect); Alimentare cu apă (subiect); alterarea calităţii apei potabile (subiect); uz casnic (subiect); udatul străzilor (subiect); apă potabilă (subiect); memoriu (lucrare ştiinţifică); Ploieşti (oraş din România) GHEORGHIU, Ion (autor)
volum de periodic 2006 Natura și omul, nr. în TOM: Supliment, anul 2006, Simpozion național cu participare internațională, ediția a XVI-a, Cheia, 19-21 octombrie 2005 ortodoxie; urbanism; alimentaţie; hidrografie; apă; calitatea apei; electrofiziologie; fitogeneză; sărbători acvatice; mortalitate infantilă; stil de viaţă; maturizare sexuală; ontogeneză; poluarea apei; osteoporoză; Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova; Institutul de Cercetări Antropologice Francisc Rainer; biofizică
volum de carte 1996 Regionarea biogeografică a României, anul 1996 biodiversitate; faună; floră; lumină; mlaştină; ROMÂNIA; biotic; abiotic; factor edafic; factor orografic; regnul animal; antropizare; geografia mediului; Podiş; factor biotic; factor abiotic; factor climatic; regionare biogeografică; corologie; vegetaţie; vânt; ecosistem; eroziune; silvostepă; Sol; litoral; altitudine; apă; deal; biotop; temperatură; climă; biocenoză; munte; biogeografie; câmpie COSTACHE, Nicolae (autor)
volum de carte 2005 Tomis, I, anul 2005, Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie epoca romană târzie (Perioadă istorică); epoca romană timpurie (Perioadă istorică); descoperiri arheologice (Arheologie); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (Muzeu); Tomis (cetate antică); Aprovizionare cu apă (subiect); monografie arheologică (lucrare ştiinţifică); apeduct (complex arheologic); conducte (complex arheologic); Tomis (serie monografică) PAPUC, Gheorghe (autor)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 HOGAȘ, Vlad (autor) De la necesitate la faptă: Studiile inginerului W. Lindley de alimentare a orașului Iași cu apă de la Timișești (1897-1907) Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 324-332 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IV MARE ROȘCA, Oana (autor) Influența metalelor grele asupra calității apei și asupra micronevertebratelor bentice ale rîului săsar 206-213 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I SANDALĂ, Roman (autor) Apa ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 68-71 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 37-1 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BĂEȘTEAN, Gigă (autor) , PISO, Ioan (autor) Des Fistulae Plumbeae a Sarmizegetusa 223-229 franceză
articol de periodic 2014 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare HOCHHAUSER, Ronald (autor) Pagini din istoria alimentării orașului Oradea cu apă. 120 de ani de la inaugurarea Uzinei Vechi de Apă Istorie 171-184 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V CARATA, Cristina (autor) The water shortage in the soil and its influence upon the cultivated plants 307-313 engleză
articol de periodic 2015 Alt Schaessburg, 8, seria Istorie. Patrimoniu ION, Silion (autor) Construcțiile și domeniile militare ca patrimoniu al Armatei a 4-a «Transilvania». Evoluția construcțiilor militare din cele mai vechi timpuri până la 1830 Istorie 81-88 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 ZĂGREANU, Radu (autor) O conductă romană din localitatea Măgheruș (jud. Covasna) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 223-235 română
articol de periodic 2015 Banatica, 25 MAGINA, Adrian (autor) From swamp to Blessed Land: transforming medieval landscape in the Banat. 115-121 română
articol de periodic 1982 Biharea, 1982 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XII istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit TÎRNĂ, Mirela (autor) Alimentarea cu apă potabilă și amenajarea sistemului de canalizare în București (1870-1900) Studii şi Comunicări 112-122 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Alimentația cu apă a orașului La Chaux-de-Fonds Estrase din ziare streine 229-241 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Nou sistem pentru alimentarea orașelor cu apă română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Asupra unui nou sistem pentru alimentarea cu apă a orașelor. Aplicat la alimentarea Bucureșcilor 33-40 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Instalațiunea pentru alimentarea cu apă a orașului Linz 72-76 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PAPADOPOL, Y. N. (redactor) Statistica serviciilor de tracțiune, ateliere și material rulant pe anul 1892 124-128 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas A apărut alimentarea cu apă a orașului Constanța 177-179 română
articol de periodic 2007 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, V etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) MOROIANU, Dan (autor) Alexandru I. Dumitrescu-Coltești - un primar uitat Istorie 155-159 română
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) SÎRBU, Valeriu (autor) Cultul apelor, al izvoarelor și fântânilor reflectat în unele descoperiri arheologice (sec. II î.e.n. - III e.n.) Arheologie 73-76 română, franceză
articol de periodic 1995 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) DIACONU, Petre (autor) Apa preotului Enciu Istorie şi cultură 319-323 română
articol de periodic 1960 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 4, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) TUDOR, Dumitru (autor) , BUJOR, Expectatus (autor) Die geheime Brunnenanlage von Sucidava Notes et informations 541-552 germană
articol de periodic 2010 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 54, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) BĂEȘTEAN, Gică (autor) , OTA, Radu (autor) Water Distribution and Drainage in Apulum Études 127-139 engleză, română
articol de carte 2018 Dobrogea și Marea Unire la Centenar, seria Istorie 2 Dobrogea; România Mare; Primul Război Mondial IVAN, Răzvan-Raul (autor) Începutul refacerii orașului Constanța după încheierea Marelui Război 303-310 română
articol de periodic 1974-1976 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) PAVEL, Jean (autor) Contribuții la cunoașterea morilor cu "titirez" din sudul Moldovei Note şi discuţii 313-317 română, franceză
articol de periodic 2007 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXIV, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) ALEXIANU, Marius (autor) , BRIGAND, Robin (autor) , WELLER, Olivier (autor) Cercetări sistematice asupra izvoarelor de apă sărată din Moldova. Bilanțul explorărilor din anii 2004-2007, efectuate în special în județul Neamț Materiale şi cercetări arheologice 121-190 română, franceză
articol de periodic 1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie ȘIȘU, Vasile (autor) Rituri funerare antume 126-127 română; engleză
articol de periodic 1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie BĂLOSU, Cornel (autor) Ceremonialul funerar – structură și semnificații 128-134 română; engleză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GAVRILESCU, Georgiana (autor) Treatment techniques for improving organoleptic qualities of the water for human consumption Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 209-212 engleză; română
articol de periodic 2004 Patrimonium Banaticum: PB, III TIMOC, Călin (autor) Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
articol de periodic 2005 Patrimonium Banaticum: PB, IV ROȘIU, Liliana (autor) Componente de interes arhitectural din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei Arhitectură 369
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie BĂBEANU, Alexandru (autor) , COSTA-FORU, Gheorghe (autor) , PÎSLĂRAȘU, Ion (autor) Aspecte privind alimentarea cu apă și canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării 203-218 română
articol de periodic 2021 Peuce, 19, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie MANOLESCU, Ștefan (autor) Several Aspects Related to the Spring Water Fountains Presence in Dobruja 301-316 engleză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII CHINTĂUAN, Ioan (autor) Considerații privind formarea concrețiunilor grezoase 271-276 română, franceză
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, nr. 5 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală MOZEȘ, TEREZA (autor) Aprovizionarea cu apă potabilă a populației rurale în Oltenia subcarpatică și Banat Note şi comunicări 444-446 română
articol de periodic 2004 Revue Roumaine de Chimie, 49-5 TOMOAIA-COTIȘEL, Maria (autor) , ZSAKO, Janos (autor) , TOMOAIA, Gheorghe (autor) , MOCANU, Aurora (autor) , POP, Vasilica (autor) , CHIFU, Emil (autor) Adsorption dynamics of some biosurfactants at the benzene/eater interface 443-464
articol de periodic 1989 Revue Roumaine de Physique, 34-4 BADEA, M. (autor) , STÎNGĂ, Aniela (autor) , MOCANU, N. (autor) , BEJAN, Anca-Bogdana (autor) , PREOTEASA, E. (autor) A case of tritiated water on rats 441-447
articol de periodic 1999 Romanian Journal of Physics, 44-7-8 ȘTEFĂNESCU, Doina (autor) , PECULEA, M. (autor) , CROITORU, Cornelia (autor) The behaviour of a column with a combined catalytic/ distillation paxking by isotope exchange between water and hydrogen 721-727
articol de periodic 2016 Romanian Reports in Physics, 68-2 OPREA, M. (autor) , MIRON, Cristina (autor) The application of virtual instrumentation in the study of a thermodynamic system water-ice 905-
articol de periodic 1937 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Buletinul Muzeului Județului Hunedoara Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LEPSI, Iosif (autor) Gheața, suspensiunile și spuma Mureșului 45-56 română, germană
articol de periodic 1937 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Buletinul Muzeului Județului Hunedoara Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LEPSI, Iosif (autor) Despre temperatura Mureșului 93-110 română, germană
articol de periodic 1968 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) ANGHEL, Gheorghe (autor) Date noi în legătură cu apeductele medievale de la Alba Iulia Istorie Medie 155-163 română, franceză
articol de periodic 1969 Sargetia. Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) TRUFAȘ, Valer (autor) Hidrologia zonei orașului Deva ŞTIINŢELE NATURII 285-299 română, germană
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) POP BADEA, Adriana (autor) , TRUFAȘ, Valer (autor) Apele subterane din culoarul Streiului ŞTIINŢELE NATURII 507-533 română, engleză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Blocuri de piatră pentru aprovizionarea cu apă în Colonia Dacică Sarmizegetusa Studii şi articole 353-367 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) GHEORGHIU, Gabriela (autor) Cisterne descoperite în zona capitalei regatului dac Studii şi articole 177-189 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Conducte din tuburi ceramice în Colonia Dacica Sarmizegetusa Studii şi articole 253-260 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BENEA, Doina (autor) , LALESCU, Iulian (autor) Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) Studii şi articole 267-301 română, engleză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Fîntîni publice la Sarmizegetusa Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 243-249 română, engleză
articol de periodic 2005 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Aprovizionarea cu apă a castrelor din Dacia Studii şi articole. Istorie veche şi arheologie 223-229 română, engleză
articol de periodic 2005 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie, Constanța, 2005, 145 p, 17 il. RECENZII 369-371 română
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BĂEȘTEAN, Gică (autor) Despre apeductele de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 138-150 română, engleză
articol de periodic 2014 Sargetia. Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) POPIȚIU, Ioana (autor) Conservarea și restaurarea patrimoniului mobil pe suport anorganic expus în aer liber. Metode și tehnici moderne aplicate Conservare şi restaurare. Studii şi articole 507-509 română, engleză
articol de periodic 2016 Sargetia. Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MUNTEANU, Claudiu (autor) A Roman Age Votive Offering in the Archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County Rapoarte şi note arheologice 231-237 engleză, română
articol de periodic 2001-2003 Satu Mare - Studii și Comunicări, II-III, seria Științele Naturii HOTEA, Radu (autor) , HOTEA, Marcelina (autor) Aspecte ecologice ale alimentării cu apă potabilă a municipiului Baia Mare 298-301 română
articol de periodic 2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, VIII, seria Științele Naturii TARCEA, Monica (autor) , TILINCA, Mariana (autor) , TOMA, Felicia (autor) , GOLEA, Cristina (autor) , MOLDOVAN, Horațiu (autor) , BACÂREA, Vladimir (autor) Parametrii chimici de calitate a apei râului Mureș în arealul Târgu-Mureș Medicină 398-400 română
articol de periodic 1972 Studii Clasice: StCl, XIV NOICA, Simina (autor) Un prolog pindaric Comunicări şi studii 49-58 română, franceză
articol de periodic 1973 Studii Clasice: StCl, XV COSTA, Traian (autor) PLINE L'ANCIEN, Histoire Naturelle. Livre XXXI. Texte établi, traduit et commenté par Guy Serbat. Paris, Les Belles Lettres, 1972, 194 [-200] p., din care p. 26 - 81 duble. (Collection des Universités de France.) RECENZII 251-253 română
articol de periodic 1962 Studii și Cercetări de Chimie, x-1 DAVIDESCU, Yvette (autor) Cercetări cu privire la structura interfeșelor. Nota I. Funcțiile termodinamice ale formării interfețelor o-xilen/apă în prezență de alcooli 117-142
articol de periodic 1962 Studii și Cercetări de Chimie, x-3-4 DAVIDESCU, Yvette (autor) Cercetări cu privire la structura interfeșelor. Nota II. Efecte sinergetice în intefața o-xilen/apă 371-384
articol de periodic 1958 Studii și Cercetări de Fizică, ix-2 CUCUREZEANU, I. (autor) Spectre Raman ale soluțiilor echimoleculare de acid acetic și apă 269-276
articol de periodic 1963 Studii și Cercetări de Fizică, xiv-1 FODOR, E. (autor) , MARAZAN, N. (autor) , MERCEA, V. (autor) , OLARIU, A. (autor) Influența azotului asupra reacției de schimb izotopic între hidrogen și vapori de apă .7-23
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Fizică, 16-7 URSU, Ioan (autor) , STRUGARU, D. (autor) , PIRINGER, O. (autor) , PALADI, M. (autor) Otrăvirea cu hidrogen a catalizatorului de platină-cărbune activ în timpul reacției de schimb izotopic apă-hidrogen 741-746
articol de periodic 1951 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, iulie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală CANARACHE, V (autor) Despre alimentarea Histriei cu apă de băut 61-72 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European: SECE, IX-b, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene DORONDEL, Ștefan (autor) Structura lumii de dincolo în imaginarul țărănesc Structuri sociale şi spaţiale 42-66 română
articol de periodic 2014-2015 Thraco-Dacica, XXIX-XXX, nr. 6-7 Cercetări arheologice (cercetare); studii de lingvistică (Studii); daci (populaţie antică); geţi (populaţie antică); geto-daci (populaţie antică); traci (populaţie antică); Thraco-Dacica (periodic); etnografie (domeniu); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare); Antropologie culturală (ramură a antropologiei); Antropologie fizică (ramură a antropologiei) DANIEL, Costache (autor) Water Management in Bronze Age from Subcarpathian Curvature (Monteoru Culture) 42 engleză
articol de periodic 1975 Tibiscum, I, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în câteva sate din Banatul subcarpatic Arhitectură, instalaţii, meşteşuguri 45-52 română
articol de periodic 1977 Tibiscum, II, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş ȚĂRANU, Nicolae (autor) Râșnițele de pe Pârâul Morilor din Topleț Etnografie 61-71 română, franceză
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş ȚĂRANU, Nicolae (autor) Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al râului Bega Etnografie şi folclor 125-131 română, franceză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş DANCIU, Petru Adrian (autor) Semnificațiile precreștine ale apei neîncepute Etnoreligie 123-125 română, engleză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan - Repere de arheologie industrială Arheologie - Istorie 419-424 română, engleză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan Arheologie - Istorie 425-441 română, engleză
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 ELENA, Oprescu (autor) , MIHAI, Oproiu (autor) , PETRE, Drăguțoiu (autor) ”Fîntîna de piatră" Note 482 română
articol de periodic 1988 Ziridava, XVII BISCĂREAN, V. (autor) Probleme de gospodărire cantitativă și cantitativă a apelor din județul Arad
articol de periodic 1988 Ziridava, XVII DUMESCU, F. (autor) , KLEIN, L. (autor) Dinamica poluării apelor în judeșul Arad