Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 222 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CIPĂIANU, George (autor) Pompiliu Teodor (editor), „Enlightenment and Romanian Society”, Cluj-Napoca, Dacia Publishing House, 1980, Pp. 280, lei 27. RECENZII 769-772 engleză
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PAP, Francisc (autor) Un solitar - O pildă. Academicianul David Prodan la 80 de ani 781-783 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODOR, Andrei (autor) Dumitru Tudor (1980-1982) 789-791 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Gheorghe Matei (1900-1982) 793-793 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BUNTA, Petru (autor), PROTOPOPESCU, George (autor) Actul de la 23 August 1944 - piatră în istoria modernă și contemporană a României XI-XXVI română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI TUȚU, Dumitru (autor) România și războaiele balcanice Studii 277-291 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Vasile Stoica în S.U.A. în sprijinul Unirii (1917-1918) Studii 293-305 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe (autor) Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) Studii 307-323 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PĂUN, Nicolae (autor) Școli de ucenici industriali din Cluj în deceniul al III-lea al secolului XX Studii 325-332 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IANCU, Gheorghe (autor), ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile Societății „Titan - Nădrag - Călan” în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) Studii 353-368 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Rezistența antihortistă în nord-vestul României. Contribuția asociației „Astra” și a Universitații Clujene Studii 369-387 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria (autor), BUNTA, Petru (autor) Procesele antifasciste din 1935 și 1937 de la Cluj și opinia publică (III) Note şi discuţii 641-657 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POPA, Mircea (autor) Dr. Petru Groza în corespondență cu Octavian Goga Note şi discuţii 659-669 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date privind cartea românească veche din nord-vestul Transilvaniei Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 795-799 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TUDORAN, Georgeta (autor) Național și internațional în mișcarea muncitorească din România la începutul secolului al XX-lea Studii 367-382 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NISTOR IOAN, Silviu (autor) Întemeierea școlii de conductori tehnici electromecanici din Cluj și organizarea procesului instructiv - educativ (1919-1929) Studii 403-416 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) Studii 417-435 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȚUȚUI, Gheorghe (autor) Confruntări politico-diplomatice la Conferința de Pace de la Paris din 1946 Studii 437-456 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BOLOVAN, Ioan (autor) Asociația Națională Arădană pentru Cultura Poporului Român, factor de solidarizare și unitate națională (1863-1918) Note şi discuţii 701-710 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPRIȘ, Ioan (autor) Legăturile dintre doi istorici transilvăneni: Constantin Moisil și Iulian Marțian Note şi discuţii 749-753 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 TOȘA, Viorel (autor) Alexandru Lupeanu-Melin (1887-1937). Încercare de schiță monografică Note şi discuţii 767-788 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎRZA, Dan (autor) Din viața și activitatea lui Victor Motogna Note şi discuţii 789-793 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MĂLUȚAN, Cornelia (autor) Unele aspecte privind începuturile mișcării muncitorești la Dej Note şi discuţii 795-805 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ȘTEIU, Nicolae (autor) Preocuparea despărțământului Astrei pentru ridicarea unei statui a lui Avram Iancu la Huedin Note şi discuţii 817-820 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIURĂNCAN, Vasile (autor) Date noi privind sistemul cooperativei din România ("Federala" din Aiud) după dictatul de la Viena Note şi discuţii 821-833 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Muzeul "viu" Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 837-843 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STIGER, Simona (autor) Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare Miscellanea 1141-1153 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Viața și activitatea lui Ștefan Bezdechi Recenzii şi cronică 1156-1163 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 NEAMȚU, Alexandru (autor) Contribuția profesorului Ștefan Bezdechi la publicarea colecției "Documente privind istoria României" Recenzii şi cronică 1165-1169 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) „Pagini dintr-o arhivă inedită”, Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, de Antonie Plămădeală. Documente literare. București, Editura Minerva, 1934, 425 p. Recenzii şi cronică 1194-1195 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Olimpia Pavel, „Rolul presei progresiste în lupta românilor bănățeni pentru înfăptuirea idealului național la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX”, Timișoara, Atcademia de Științe Sociale și Politice, Universitatea din Timișoara, Centrul de științe sociale, 1986; 147 p. Recenzii şi cronică 1195-1196 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Liviu Maior, „Mișcarea națională românească din Transilvania. 1900-1914”, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, 195 p. Recenzii şi cronică 1197-1199 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Traian Moșoiu, „Memorial de război (august-octombrie 1916)”, Cuvânt înainte de prof. dr. Vasile Netea. Ediție, studiu introductiv, note de Al. Dragomirescu, Marius Pop. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 151 p. Recenzii şi cronică 1199-1200 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Nicolae Iorga, „Corespondență. Vol II. Documente literare”, Ediție, note și indici de Ecaterina Vaum, București, Ed. Minerva, 1986, 422 p. Recenzii şi cronică 1200-1202 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IANCU, Gheorghe (autor) Înființarea Teatrului Național Român din Cluj (1919) Studii 245-350 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CIPĂIANU, G. (autor) La Grande Bretagne et la paix séparée de la Roumanie (automne 1917- printemps 1918 Studii 263-268 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu (autor), STAN, Constantin (autor) Din activitatea românilor americani în sprijinul înfăptuirii Marii Uniri Studii 269-296 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor) Opinia publică internațională și aspirațiile românilor reflectată în Ziarul "La Roumanie" (1918) Studii 297-304 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Aurel P. Bănuț, primul director al Societății pentru Fond de Teatru Român în Transilvania Studii 305-326 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie IONESCU, Toader (autor) Concepția dirijistă a lui Mitiță Constantinescu privind crearea și dezvoltarea complexului economic național românesc Studii 327-244 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Activitatea educativă, baza materială, problema subvențiilor (1919-1929) Școala de conductori de lucrări publice Studii 351-365 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Titulescu - ce grand européen Studii 367-372 franceză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie DASCĂLU, Nicolae (autor) Poziția statelor din Africa, America și Asia față de războiul italo-etiopian (1935-1936) analizată de diplomația Statelor Unite ale Americii Studii 373-386 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BODEA, Gheorghe (autor) O pagină dureroasă, puțin cunoscută, din istoria Maramureșului Studii 387-415 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Sistemul cooperatist din nord-vestul Transilvaniei după Dictatul de la Viena IV. Federala "Hangya" din Tg. Mureș (5.IX.1940 - 25.X.1944) Studii 417-424 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȚUGUI, Gheorghe (autor) Participarea ostașilor argeșeni la luptele pentru alungarea trupelor hitleriste și horthyste din partea de nord-est a Transilvaniei Studii 425-437 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Conștiința națională și educație estetică în paginile revistei „Viata ilustrată” (1940-1944) Studii 439-483 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Cronica artistică și ilustrație grafică în revista „Societatea de Mâine” Studii 485-496 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul Național din Cluj în refugiu la Timișoara (1940-1945) Studii 497-512 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuția lui Vasile Goldiș (1862-1934) referitoare la programul național și la tactica activistă - II Note şi discuţii 607-611 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie JUDE MARIA, Magdalena (autor) "Gura Satului" - foaie literară, satirică și mixtă pentru colonia română din Darnița Note şi discuţii 613-618 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae (autor) Țăranul Dumitru Faur despre Primul Război Mondial și problemele românilor transilvăneni Note şi discuţii 619-623 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie COMȘA, Daniela (autor), COMȘA, Marius (autor) Periodizarea istoriei naționale în opera lui Nicolae Iorga Note şi discuţii 625-638 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LICA ELENA, Emilia (autor) Revista "Analele Brăilei" (1929-1940) despre legăturile orașului Brăila cu Transilvania Note şi discuţii 639-646 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LASCU, Viorica (autor) Aminintirile unui neparticipant la Marea Adunare de la Alba Iulia Note şi discuţii 647-647 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) David Prodan (1902-1992) Necroloage 665-666 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie RĂDUȚIU, Aurel (autor) Francisc Pall (1911-1992) Necroloage 667-669 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie BODEA, Gheorghe (autor) Petru Bunta (1928-1992) Necroloage 671-672 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Ion Horațiu Crișan (1928-1994) 614-616 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI-BALMEZ, Gheorghe (autor) Octavian Răuț (1922-1994) 617-618 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Congresele naționalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) Studii 161-172 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu (autor) Școala de conductori tehnici electromecanici din Cluj. Statutul dobândit și demersurile întreprinse pentru îmbunătățirea acestuia în sistemul învățământului tehnic (1919-1929) Studii 173-192 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BATHORY, Ludovic (autor) Asociațiile patronale industriale din România după Primul Război Mondial (1918-1930) Studii 193-205 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Gherla și Huedin. Considerații privind perioada interbelică Studii 221-238 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POPA, Mircea (autor) Din lucrările nepublicate ale lui Andrei Veress Note şi discuţii 335-345 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MELEȘCANU, Teodor (autor) România în Europa anului 1940 Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 11-15 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TINCA, Constantin (autor) Drama României în anul 1940 și exigențele securității naționale Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 17-21 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PLĂMĂDEALĂ, Antonie (autor) Biserica și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 23-31 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie IONESCU SAINT-CYR, Alexandru (autor) Armata română între deznădejdea retragerii și speranța revenirii Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 33-36 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUCULESCU, Victor (autor) Sentința de la Viena: arbitraj sau dictat? Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 37-40 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie ȚEPELEA, Gabriel (autor) Lupta refugiaților din Transilvania de Nord împotriva Dictatului de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 41-48 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie TREBICI, Vladimir (autor) Pierderile teritoriale din vara anului 1940: bilanț demografic Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 49-62 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie DUȚU, Alexandru (autor) Analogia dictatului de la Viena - cauza națiunii române Lucrările simpozionului naţional „România în vara anului 1940 sub impactul politicii de forţă” - 55 de ani după Dictatul de la Viena 69-72 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie OSZTOICS, Miroslava (autor) Constituirea și evoluția grupărilor în sânul Patidului Național Țărăresc Studii 305-321 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie STAN, Constantin (autor) Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al Dictatului de la Viena Studii 323-337 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor) Din activitatea organizatorică și de presă a Partidului Național Român (1911) Miscellanea 451-457 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în paginile revistei "Plaiuri Săcelene" (1934-1940) Miscellanea 459-478 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda (autor) Colecția de insigne ale Puterilor Centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Un remarcabil om de cultură și omenie Ion Apostol Popescu (1920-1984) Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 573-578 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Anteproiect al Legii Muzeelor Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 579-799 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) În apărarea României Mari. Campania armatei române din 1918-1919 - Preda D., Alexandrescu V., Prodan C. Note şi discuţii 613-614 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil (autor) Alexandru Neamțu (1918-1995) Necroloage 627-628 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Magdalena Bunta (1931-1995) Necroloage 629-629 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Contribuții ale studenților români la Marea Unire din 1918 Studii 107-123 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie FOLA NICOLAE, Victor (autor) Mișcarea națională a românilor din zona Târvavei Mici între 1900-1918 Studii 125-143 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) Victor Jinga despre literatura și gândirea economică românească din secolele XVIII-XIX Miscellanea 239-250 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie COMȘA, Daniela (autor), JUDE MARIA, Magdalena (autor) Medalii și decorații acordate academicianului Constantin Daicoviciu Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 341-346 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie LAZĂR, Emil (autor) Victor Motogna și ocrotirea patrimoniului cultural național Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 357-367 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) 100 de documente despre activitatea politică a dr-lui Aurel Lazăr (1899-1919) - Faur Antonio Note şi recenzii 477-477 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie SECHEL, Teodora (autor) Alexandru Lapedatu. Concepție și metodica istorică Studii 111-123 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie STAN, Constantin (autor) Crearea Partidului Național Țărănesc (10 octombrie 1926) Studii 125-143 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie MORAR-VULCU, Călin (autor) Regimul minorităților naționale în România (23 august 1944 - 1945) Studii 145-161 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală în presa românească interbelică din Tulcea Miscellanea 341-351 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie TOPÎRCEANU, Adriana (autor) Lucrări inedite de Sabin Pop Patrimoniu, muzeologie, conservare-restaurare 407-413 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie BREZINSKA, Jadwiga (autor) Nouveau motif dans un ex-libris pharmacien Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 551-554 franceză
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie POPESCU, Honorius (autor) Livres de spécialité édités a Cluj. Possibles exponats dans la collection d'histoire de la pharmacie Lucrările primului colocviu internaţional de istorie a farmaciei, Cluj-Napoca, 15-18 octombrie 1996 591-593 franceză
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 STAN, Constantin (autor) Desăvârșirea unității naționale în toamna anului 1818 și relațiile româno-ruso-ucrainiene Studii 211-223 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 COMȘA, Daniela (autor) Acțiuni ale reuniunilor de meseriași pentru promovarea clasei mijlocii românești în Ardeal după Marea Unire Studii 225-239 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 IANCU, Gheorghe (autor) Proiecte și demersuri privind intensificarea activității în industria metalelor prețioase 1919-1928 Studii 241-250 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 JOSAN, Nicolae (autor) Aniversări și evenimente de importanță națională în județul Alba în perioada interbelică Studii 251-256 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 DIACONU, Crina (autor) Rusia 1917-1921: Revoluție, rărboi civil și implicare externă Miscellanea 273-280 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Teatrul german din București (1917-18) Evoluție și consecințe Miscellanea 281-291 română (rezumat în germană)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 CIUPEA, Ioan (autor) Un destin în vâltoarea Marii Istorii: Învățătorul și preotul greco-catolic Simion Colceriu Miscellanea 293- 304 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 LASCU, Viorica (autor) Un Curriculum uitat Miscellanea 305-307 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 CIOFU, Valerian (autor) Câteva medalii excepționale privind Marea Unire a României Numismatică şi medalistică 311-316 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 COZA, Mihaela (autor) Catalogul medaliilor și monedelor jubiliare din Muzeul de Istorie Aiud (II) Numismatică şi medalistică 317-326 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Reviste românești de cultură din Transilvania interbelică”, voi. I, coordonator Nae Antonescu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1999, 507 p. Note şi recenzii 393-393 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Negoiță Lăptoiu, „Școala de Arte Frumoase din Cluj și Timișoara (1925-1941)”, București, Ed. Arca 2000, 1999, 223 p. Note şi recenzii 394-394 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 CĂLIAN, Livia (autor) Acta Mvsei Napocensis - 35 de ani de activitate editorială (1964-1999) Note şi recenzii 395-457 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 GLODARIU, Eugenia (autor) Nicolae Cordoș (1938-2002) In memoriam 471-472 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 COMȘA, Daniela (autor) Alexandru Vaida Voevod între contestare, ignorare și reconsiderare (1872-1950) Studii 195-207 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Anii de școală ai istoricului Andrei Oțetea Miscellanea 301-308 română (rezumat în germană)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 URSUȚIU, Claudia (autor) Politici comunitare evreiești în parlamentul României (1922-1929) Miscellanea 309-326 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela (autor) Tensiuni între comuniștii români și maghiarii în Transilvania în anii care au urmat celui de-Al Doilea Război Mondial Miscellanea 327-330 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela (autor) Gheorghe Iancu, „Problema minorităților etnice din Romania în documente ale Societății Națiunilor (1923-1932) / Le problème des minoritiés ethniques de la Roumanie dans des documents de la Société des Nations 1923-1932 / Ethnic Minorities from Romania in Documents from the Nations' Society 1923-1932”, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2004, 399 p. Note şi recenzii 468-469 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Südostdeutsche Vierteljahresblätter, Jahrgänge 36-49”, Register II, (1987-2000). Bearbeitet von Eduard Schneider. München. Südostdeusche Kulturwerk Verlag, 2001, 328 p. Note şi recenzii 469-470 română
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica INEOAN, Emanuil (autor) Romania's Involvement in Balkan Policy during the Great War. The Italian Army in the Pindus Mountains Studies 48-58 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica ABRUDAN, Mircea-Gheorghe (autor) „Recollections from Transylvania during those Tempestuous Days”. The Transylvanian Front of World War I reflected in the memories of Transylvanian Saxons Studies 59-73 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu (autor) An Officer from Maramureș: Artur Dan of Apșa. From Dynastic Loyalty to Greater Romania Studies 74-101 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica TURCU, Lucian (autor) The Spiritual Implications of the Union of Transylvania with Romania Studies 102-117 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica In Memoriam. Eugenia Glodariu Biographical Medallions 157-158 română
2017 Acta Musei Napocensis, 53, nr. II, seria historica In Memoriam. Nicolae Bocșan Biographical Medallions 159-160 română
1991 Biharea, 1991 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale evoluției tehnicii agricole la Drăguș în secolul al XX-lea I. Etnografie 75-81 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 HOCHHAUSER, Ronald (autor), SARCA, Vasile (autor) Facturi comerciale tipărite în manieră Secesion, în Oradea începutului de secol al XX-lea III. Artă 245-256 română
2012 Biharea, 2012 TODINCĂ, Vasile (autor) Casa în satul bihorean la începutul secolului al XX-lea (I) I. Etnografie 75-149 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PETRIC, Aron (autor) Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II UNGUREANU, Nicolae (autor) Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști Articole de muzeografie 163-167 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BENE, Ana (autor) Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTEA, Dorina (autor) Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III DAICHE, Petre (autor) Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III BENE, Ana (autor) Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SĂVESCU, Getta (autor) Henry Barbusse la București Comunicări - Note - Recenzii 217-221 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei Comunicări - Note - Recenzii 223-248 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 FAUR, Viorel (autor) Aspecte ale luptei românilor din Crișana pentru drepturi naționale (1849-1914) Istorie Modernă şi Contemporană 215-227 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONAȘCU, Aurelian (autor) Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MÂNDREA, Ioan (autor) 1918 în Țara Făgărașului Istorie Modernă şi Contemporană 281-304 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 UNGUREANU, Arnold (autor) Atitudinea presei săsești față de unirea Transilvaniei cu România Istorie Modernă şi Contemporană 305-317 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 BĂLTESCU, Mircea (autor), POENARU, Emil (autor) Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Gheorghe (autor), SUCIU, Alexandru (autor) Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Silvia (autor) Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 RABINOVICI, Herbert (autor) Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NICULESCU, Alexandru (autor) Sextil Pușcariu, romanist 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 485-495 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 VULPE, Magdalena (autor) Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana (autor) Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan (autor) Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta (autor) Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia (autor) "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
1997 Cumidava, XXI SPÂNU, Margareta Susana (autor) ”Gazeta de Duminică" (1889-1911) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 159-162 Română
1997 Cumidava, XXI COPILU-CHEATRĂ, Vasile (autor) Colaboratori externi ai "Gazetei" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 191-195 Română
1997 Cumidava, XXI CĂLIMAN, Valeria (autor) Viața și atitudinea "Gazetei Transilvaniei" în anii de luptă împotriva Diktatului de la Viena Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 197-211 Română
1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca (autor) Destinul unei familii românești din Brașov Eremias-Savu Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 129-140 Română
1998 Cumidava, XXII BUCUR, Dorica (autor) Legături culturale intre Brașov și Bucovina contribuția lor la realizarea idealului național Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 147-156 Română
1998 Cumidava, XXII SALVAN, Florin (autor) Din activitatea lui Ioan Ursu in cadrul emigrației române din Paris pentru intregirea națională a României Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 157-165 Română
1998 Cumidava, XXII SALVAN, Florin (autor) Dr. Alexandru Vaida Voevod in câmpul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 167-178 Română
1998 Cumidava, XXII VLAD, Ioan (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Brașov in etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 179-184 Română
1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana (autor), VLAD, Ioan (autor) Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
1998 Cumidava, XXII MARIN, Elisabeta (autor) 1918 in câteva documente brașovene Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 203-204 Română
1998 Cumidava, XXII CIOCOI, Mihail (autor) Presa maghiară și germană din Brașov despre Marea Unire Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 205-211 Română
1998 Cumidava, XXII SALCĂ, Horia (autor) Legătura lui Alexandru Vaida Voevod cu Loja ”Ernest Renan" din Paris și rolul jucat de francmasoneria in consacrarea Marii Uniri Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 213-215 Română
1998 Cumidava, XXII NUSSBAECHER, Gernot (autor) Hărți și planuri preluate de la Biserica Neagră Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 237-251 Română
1998 Cumidava, XXII HOLLO, Szilvia Andreea (autor) Old map collections in Hungary Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 311-313 Engleză
1998 Cumidava, XXII BODEA TĂTULEA, Veronica (autor) Pictori brașoveni din perioada interbelică Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 365-369 Română
1998 Cumidava, XXII CHIRU, Gabriela (autor) Evidența patrimoniului industrial din Codlea Etnologie - etnografie 399-404 Română
2002 Cumidava, XXV ITTU, Gudrun Liane (autor) Fonduri epistolare in colecția de manuscrise a Bibliotecii Brukenthal 129-134 Română
2002 Cumidava, XXV BONIS, Johanna (autor) Din istoria primelor colecții și inceputurile instituției muzeale la Târgu Mureș 135-140 Română
2002 Cumidava, XXV SAVU, Ovidiu (autor) Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159-163 Română
2002 Cumidava, XXV DANEȘ, Mariana (autor) Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164-175 Română
2002 Cumidava, XXV GEANTĂ, Aurelia (autor) Consilii de Coroană in perioada domniei regelui Carol I 198-202 Română
2002 Cumidava, XXV CIUPALĂ, Alin (autor) Francisc Ferdinand la Peleș in 1909. 203-210 Română
2002 Cumidava, XXV ȘERBAN, Alexandru (autor) Două sincope in planificarea Reich-ului milenar 211-216 Română
2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ana Maria (autor) Castelul Bran și Dracula adevăr și ficțiune 217-224 Română
2002 Cumidava, XXV MITRAN, George (autor) Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Roesner 225-265 Română
2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N (autor) De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
2002 Cumidava, XXV ZAMFIR, Anca Maria (autor) Hotel "Krone". Reflexe Jugendstil la Brasov 370-445 Română
2002 Cumidava, XXV ANDRON, Ioan-George (autor) Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Brașov 446-467 Română
2003 Cumidava, XXVI DRONCA, Lucian (autor) Filiale, reuniuni de credit și asociații ale băncilor românești din Transilvania în epoca modernă (1877- 1918). 106-118 Română
2003 Cumidava, XXVI DRECIN, Mihai D (autor) 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca (autor) Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
2003 Cumidava, XXVI STOIAN, Emil (autor) Participarea brănenilor la Marea Unire. 160-173 Română
2003 Cumidava, XXVI BODEA, Valentin (autor) Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
2003 Cumidava, XXVI BAUMAN, Ana Maria (autor) Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian (autor) Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935. 231-237 Română
2003 Cumidava, XXVI BACIU, Liviu (autor) Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian (autor), MARIN, Elisabeta (autor) Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
2003 Cumidava, XXVI ZAMFIR, Anca Maria (autor) Mihai Viteazul in pictura românească. De la model la clișeu. 254-302 Română
2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George (autor) Tehnici de construcție tradiționale in satul Lisa din Țara Făgărașului - construcții din lemn. 307-319 Română
2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George (autor) Metode și tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, in prima jumătate a secolului XX. 320-348 Română
2005 Cumidava, XVIII PORȚEANU, Alexandru (autor) Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
2005 Cumidava, XVIII ȘTIRBĂȚ, Gh A (autor) Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
2007 Cumidava, XXIX VLAD, Ioan (autor) Asasinatul politic - formă de represiune extremă a statului austro-ungar împotriva românilor 202-213 Română
2007 Cumidava, XXIX BĂJENARU, Constantin (autor) Reacții făgărășene față de politica cultural-școlară maghiară de la începutul secolului al XX-lea 214-221 Română
2007 Cumidava, XXIX BODEA, Valentin (autor), POPOVICI, Bogdan Florin (autor) O reconstituire istorică 222-228 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea (autor) Curt Liviu Munthiu 317-320 Română
2007 Cumidava, XXX ZAINEA, Ion (autor) The Commissary for Apuseni mountains and its plan for economic recovery in the region (1934-1936) 104-115 Engleză
2007 Cumidava, XXX OPRIȘ, Ioan (autor) Despre unele reacții ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste 116-120 Română
2007 Cumidava, XXX ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Reforma monetară din 15 august 1947 în raportul Ambasadei Cehoslovaciei la București 121-123 Română
2007 Cumidava, XXX DRĂGHICI, Ligia (autor) Restituiri - 15 ani de la Înființarea Laboratorului de restaurare carte veche - document al Muzeului Județean de Istorie Brașov 131-135 Română
2011 Cumidava, XXXI BADER, Tiberiu (autor) ALFRED PROX und sein WERK (1906 -2006). Fuenf Jahre nach dem Tod des Forschers des Burzenlandes 5-48 Germană
2011 Cumidava, XXXI WESTER, Hellmar Christian (autor) KURIOSE Aktiengesellschaften- ungewoehnliche Firmengeschichten 166-171 Germană
2004 Patrimonium Banaticum, III NEGRESCU, Marlen (autor) Avatarurile unei colecții - Colecția de documente Muzeul Banatului. Studiu de caz Istorie 111
2004 Patrimonium Banaticum, III MUNTEANU, Ioan (autor) Componente ale modernizării în Banatul istoric la începutul secolului al XX-lea Istorie 123
2004 Patrimonium Banaticum, III RADOVAN, Ciprian (autor) Despre Paul Neagu, altfel Istoria Artei 209
2004 Patrimonium Banaticum, III PINTILIE, Ileana (autor) Ștefan Bertalan. Un demers creator de la natură prin estetica lui Leonardo Istoria Artei 217
2005 Patrimonium Banaticum, IV MUNTEANU, Ioan (autor) Populația Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale și profesionale Istorie 233
2005 Patrimonium Banaticum, IV GOMBOȘ, Constantin C (autor) Dr. Victor Motogna - personalitate de seamă a istoriografiei române Istorie 271
2005 Patrimonium Banaticum, IV PINTILIE, Ileana (autor) O generație de artiști transilvăneni. Ieșirea din modelul academic (1925-1940) Istoria Artei 301
2005 Patrimonium Banaticum, IV IOVAN, Ioan (autor) Corneliu Baba (1906-1997) Istoria Artei 337
2005 Patrimonium Banaticum, IV REGEP, Rodica Banciu (autor) Arta textilă în Banat. Afinități culturale între școala clujană și timișoreană de tapiserie Istoria Artei 359
2005 Patrimonium Banaticum, IV ROȘIU, Liliana (autor) Componente de interes arhitectural din sistemul de alimentare cu apă al Timișoarei Arhitectură 369
2005 Patrimonium Banaticum, IV MICLE, Dorel (autor) Tipuri de documente "hypermedia" și programe specifice utilizate în publicarea electronică a patrimoniului istoric și arheologic Varia 405
2005 Patrimonium Banaticum, IV MOȘOARCĂ, Claudia (autor) Considerații istorice și juridice despre armele albe Varia 433
2006 Patrimonium Banaticum, V KOSA, Alexandru (autor) Activitatea băncii "Timișiana" între anii 1900-1914 Istorie 93
2006 Patrimonium Banaticum, V SZEKELY, Gabriel (autor) Arhitectura vernaculară și cea cultă din Timișoara și Arad 1700-1918 Istoria Artei 149
2006 Patrimonium Banaticum, V OANĂ, Iza (autor) Exercițiu de imaginație - Arhitectură art nouveau în Piața Plevnei Timișoara Istoria Artei 157
2006 Patrimonium Banaticum, V PINTILIE, Ileana (autor) Oskar Szuhanek - un pictor al Banatului Istoria Artei 173
2006 Patrimonium Banaticum, V IOVAN, Ioan (autor) File dintr-un dicționar ratat (2003) Istoria Artei 189
2006 Patrimonium Banaticum, V MEDINSKI, Andrei (autor) Corneliu Baba (1906 - 1997), la 100 de Ani, portretul artistului din tinerețe Istoria Artei 203