Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 443 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Armenii botoșăneni și rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei Istorie 179-182 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I SETNIC, Eduard (autor) Inscripții din Botoșani. Semnal Istorie 183-184 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Botoșănenii în revoluția de la 1848 Istorie 185-190 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I HANDRABURA, Loretta (autor) Monografia orașului Botoșani după un cronicar fălticenean, Artur Gorovei Istorie 191-194 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) La Botoșani, cu Scipione Bădescu Memorialistică 197-200 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene - Ioan P. Darie (1869-1954) Memorialistică 207-211 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DAMASCHIN, Violeta (autor) Pe urmele strămoșilor lui Nicolae Iorga în Botoșanii de ieri și de azi Memorialistică 212-216 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Momente ale ritualului tradițional de nuntă din zona Botoșani CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 261-275 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) Dorohoiul istoric și cultural - Amarandei Gh. NOTE. COMENTARII. IDEI 285-286 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I DORCU, Aurel (autor) "Dialogul artelor" în atmosfera culturală din Botoșani NOTE. COMENTARII. IDEI 287-290 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II BEJENARU, Ionel (autor) Trei mătuși Iurașcu ale lui Mihai Eminescu în condica Mănăstirii Agafton din 1872 134-136 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II GIOSAN, Stela (autor) O pagină din istoria Botoșanilor - Incendiul din anul 1887, văzut de contemporani 137-145 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II SETNIC, Carolina (autor), SETNIC, Eduard (autor) Contribuții la istoria învățămîntului rural din județele Botoșani și Dorohoi. Cîteva date privind școala comunei Tîrgu Bucecea (1865-1961) 146-155 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II GIOSAN, Stela (autor) Agricultura sistematică și intensivă în perioada interbelică în județele Bitoșani și Dorohoi. Fermele agricole particulare 161-169 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II CERVATIUC, Ștefan (autor) Importanța colecției de stare civilă s direcției județene Botoșani a arhivelor naționale în precizarea unor date biografice ale unor personalități botoșănene 276-286 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II MEDIAN, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul muzeografiei -Înființarea secției de Artă a Muzeului Județean Botoșani 301-313 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II VĂCULIȘTEANU, Elena (autor) Restaurarea unei scoarțe de la sfîrșitul sec. XIX din depozitul Muzeului de Etnografie - Botoșani 314-318 română
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II SETNIC, Eduard (autor) Armenii în istoria și cultura orașului Botoșani - Iovanesian Ștefan, Median Gheorghe 337-343 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Crăinicenii - județul Botoșani un reper geografic și de suflet în ortodoxia română 269-273 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III BĂLAN, Angela (autor), PÎRVAN, Lucica (autor) Ornamentica interioară și legătura artistică la cartea veche românească (evanghelii) din depozitul Mănăstirii Vorona (Botoșani) 278-283 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Sondajul arheologic efectuat în așezarea Cucuteni B2 Ștefănești - "La Stîrcea" (1974-175) 296-312 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III DORCU, Aurel (autor) O admirabilă aniversare 353-355 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BOTEZATU, Daniel (autor) Repere ale întemeierii botoșanilor: Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș 239-255 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle inedite de la Botoșani 256-267 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BEJENARU, Ionel (autor) Concerte ale lui George Enescu la Botoșani și Dorohoi. Ecouri în presă. Evocări ale botoșănenilor. Cinstire peste timp 295-301 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PÎRVAN, Lucica (autor) Reorganizarea muzeelor Enescu din județul Botoșani, la 50 de ani de la moartea maestrului 302-304 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV VILHEM, Doru (autor) Preocupări muzeistice ale școlii și corpului didactic botoșănean în primele decenii ale secolului al XX-lea 307-312 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MEDIAN, Gheorghe (autor) 50 de ani de la înfințarea Muzeului de Istorie Botoșani 313-316 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV SETNIC, Eduard (autor) Colecția de Istorie-Arheologie medievală a Muzeului Județean Botoșani. Evoluție și perspective 317-322 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Secția de etnografie la 50 de ani de viață muzeală la Botoșani 323-330 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BOTEZATU, Daniel (autor) Sigiliul Botoșanilor 93-106 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Dorohoiul și locuitorii săi (1774-1864) 127-155 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 GIOSAN, Stela (autor) Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în foncul documentar botoșănean 156-163 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CAZACU, Maricica (autor), DOHOTARU, Cristina (autor), ENĂȘESCU, Adriana (autor), MEDIAN, Gheorghe (autor) Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoșani în prima jumătate a secolului al XIX-lea 173-177 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 MEDIAN, Gheorghe (autor) Personalități botoșănene uitate - Iosif Șmelt (1834-1888) 178-182 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CERVATIUC, Ștefan (autor) Al XI-lea congres al studenților din România desfășurat la Botoșani în anul 1890 și semnificațiile sale 211-220 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) Județul Botoșani la ora răscoalei. 100 de ani de la marea răscoală din 1907 (montaj de documente inedite) 221-228 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 BEJENARU, Ionel (autor) Grigore Ignat și Botoșanii. Documente inedite 263-278 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PRĂJINARU, Ioan (autor) Noi contribuții la cunoașterea originii oiconimului Botoșani 15-25 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 BOTEZATU, Daniel (autor) Ocolul domnesc al Botoșanilor 26-45 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PÎNZAR, Alexandru (autor) Două hotarnice din tîrgul Botoșanilor. O încercare de reconstituire a topografiei unei zone din "tîrgul vechi" Botoșani de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 46-57 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 VIERU, Nicoleta (autor), VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (I) 58-75 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 MELNICIUC, Aurel (autor) Un fragment de vas cu motive antropomorfe din așezarea de faza Cucuteni A-B de la Ripiceni (jud. Botoșani) 76-78 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Așezările umane în cîmpia Jijiei superioare în secolele Ii-IV d. Hr 79-83 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 CERVATIUC, Ștefan (autor) Lupta de la Verbia dintre Mihai viteazul și Ieremia Movilă din luna mai 1600. Localizare în actualul județ Botoșani 117-122 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Stoparea atacului biologic asupra elementelor din piatră la turla bisericii Mănăstirii Dragomorna și la cimitirul acesteia 123-125 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 SIDORIUC, Eugenia (autor) Corsajul de rochie descoperit la Mănăstirea Probota - un reper în istoria costumului medieval românesc 126-132 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 ONOFREI, Ioan (autor) Liceul Laurian din Botoșani în perioada 1859-1989 168-190 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 CORNACI, Mihai (autor) Pagini cultural-identitare din istoria zonei Botoșani )a doua jumătate a secolului al IXX-lea) 191-201 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) 202-226 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 BEJENARU, Ionel (autor) Mari personalități ale Botoșanilor în Europa 227-229 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Colecții muzeale sătești din zona Botoșani 296-300 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Valorificări patrimoniale la casa memorială Nicolae Iorga Botoșani 301-305 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PÎRVAN, Lucica (autor) Expoziție permanentă de artă plastică redeschisă la Botoșani după 12 ani 306-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Piese din vechea colecție a nuzeului județean Botoșani, de la Corlăteni, județul Botoșani 17-24 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MELNICIUC, Aurel (autor) Ceramica de tip Cucuteni C din Așezările de fază A-B a culturii Cucuteni din județul Botoșani 25-42 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Cine au fost "Barbarii" din Cîmpia Jijiei Superioare? (secolele III-IV d. Hr.) 43-51 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BOTEZATU, Daniel (autor) Hotarul tîrgului Botoșani 84-93 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Evoluția demografică a orașului Dorohoi (1864-1916) - II 94-103 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MEDIAN, Gheorghe (autor) Edificii reprezentative ale Botoșanilor: Palatul administrativ 104-111 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX VIERU, Nicoleta (autor), VIERU, Paul (autor) Zonele funcționale ale municipiului Botoșani (II) 112-124 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CERVATIUC, Ștefan (autor) Reviste bucovinene și sucevene din biblioteca documentară a serviciului județean Botoșani al arhivelor naționale din Romania 192-195 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BALANOVICI, Sergiu (autor) Decembrie 1917: trupe ruse bolșevizate amenință Botoșanii 202-210 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MIHAI, Ioan (autor) Fragmente din activitatea instituțiilor de îndrumare și control ale învățămîntului botoșănean în anii 1918-1948 213-217 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX DIACONESCU, Maria (autor) Muzeul județean Botoșani în expozițiile internaționale de la New York, Oxford și Atena 272-275 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Botoșani: invitație la festivalul Tamisei (Londra) 276-289 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX APARASCHIVEI, Constantin (autor) Considerații cu privire la restaurarea unei amfore aparținînd culturii Cucuteni, faza A-B1 de la Vorniceni, jud. Botoșani. Punct: Pod Ibăneasa 290-302 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Personalități botoșănene - Ileana Turușancu. Corespondență 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Monnaies et parurees du Musee Departamental de Botoșani - Butnariu Viorel 303-308 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Sate pe Jijia de Sus. Vol I, Așezările - Neculau E. 303-308 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X DIACONESCU, Maria (autor) Locuirea eneolitică de la Vorniceni, Pod-Ibăneasa, jud. Botoșani 15-19 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X MELNICIUC, Aurel (autor) Unele considerații privind tipologia și distribuția așezărilor Cucuteni (faza A-B) în Cîmpia Jijiei superioare și a bașeului 20-29 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X BOTEZATU, Daniel (autor) Sate din ocolul Botoșanilor aflate în stăpînire particulară 54-81 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X VIERU, Nicoleta (autor), VIERU, Paul (autor) Componentele cadrului natural și rolul lor în procesul de umanizare a teritoriului municipiului Botoșani 94-103 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Viața culturală a Dorohoiului. Învățământul de la Grigore Alexandru Ghica la Cuza Vodă 104-111 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X ARHIP, George-Lucian (autor) Cîteva fotografii referitoare la preotul Victor Mironescu (1883-1929) din satul Miorcani, fostul județ Dorohoi 272-275 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X SETNIC, Eduard (autor) Muzeul raional Botoșani. Impresii de calătorie (1960) 297-306 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X BUDĂI-DAMASCHIN, Violeta (autor) Propuneri de reorganizare tematică a expoziției permanente din casa memorială "Nicolae Iorga" Botoșani 307-314 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI SETNIC, Eduard (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis - Cuvînt înainte .9-10 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI DIACONESCU, Maria (autor) Aspecte ale unor practici magico-religioase în așezarea cututeniană de la Vorniceni, Pod Ibăneasa, jud. Botoșani 14-25 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Bucecea. Începuturi (secolele XVI-XVIII) 65-83 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI MEDIAN, Gheorghe (autor) Monumentele Botoșanilor - Palatul de Justiție 152-161 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI GOROVEI, Ștefan (autor) Mărturii dorohoiene. Corespondență Artur Girovei-Dumitru Durtună (1926-1950) 272-300 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI FLORESCU, Gheorghe (autor) Istoria unei comune botoșănene (Viișoara) 348-351 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI BEJENARU, Ionel (autor) Date preliminariile organizării retrospective a pictorului Petru Troteanu (1885-1957) la Botoșani - septembrie-octombrie 1965 378-382 română
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV BOTEZATU, Daniel (autor) Dregătorii Botoșanilor. Vornicii de Botoșani LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 79-102 română (rezumat în franceză)
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV VIERU, Paul-Narcis (autor) Influența factorilor istorici, politici, economici, demografici și sociali asupra genezei și evoluției orașului Botoșani LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 103-124 română (rezumat în engleză)
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV EGNER, Florin Simion (autor) Armeni botoșăneni în armata română LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 144-159 română (rezumat în engleză)
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV ZUB, Alexandru (autor) Nicolae Iorga aniversat la Botoșani (18 iunie 2015): secvență memorabilă ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI-EVENIMENTE CULTURALE 356-357 română (rezumat în engleză)
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV FLORESCU, Ana Elisabeta (autor), PLEȘCA, Virgil Nistor (autor) Artiști botoșăneni în patrimoniul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani ANIVERSĂRI-COMEMORĂRI-EVENIMENTE CULTURALE 401-410 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PAVELIUC OLARIU, Angela (autor) Aspecte ale activității muzeale din județul Botoșani între anii 1968-1978 Muzeul Judeţean Botoşani 44-62 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI TOCARIU, Maria Laura (autor) Muzeul de Etnografie Botoșani - 5 ani în Casa Ventura Muzeul Judeţean Botoşani 87-95 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI RENȚEA, Adina (autor) Oameni și muzee Muzeul Judeţean Botoşani 102-103 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI CORNEANU, Aglae (autor) Minunata colaborare a tuturor prin toți și prin fiecare Muzeul Judeţean Botoşani 104-108 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI COȘEREANU, Ana-Elisabeta (autor) Galeriile de artă ,,Ștefan Luchian″ Botoșani – evocări, oameni și valori Muzeul Judeţean Botoşani 111-115 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI SETNIC, Eduard (autor) Principalele rezultate ale cercetării arheologice de la Mănăstirea Coșula (județul Botoșani) VARIA HISTORICA 176-187 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI CORNACI, Mihai (autor) Observații generale referitoare la cartofilia botoșăneană VARIA HISTORICA 327-343 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) ,,Focul înfricoșat” de la Botoșani din anul 1887: reacții publice și frământări politice VARIA HISTORICA 344-354 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Revista Fundației Academice „August Treboniu Laurian” din Botoșani, anul I, nr. 1, februarie 2017, Botoșani, 96 p., format A4 NOTE BIBLIOGRAFICE 458-460 română
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII CORNACI, Mihai (autor) Botoșani – monumentul eroilor din Primul Război Mondial „Compania de mitraliere maior Ignat în atac” ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 200-207 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII EGNER, Florin Simion (autor) România Mare și Republica Armenia - la Centenar (contribuții ale armenilor botoșăneni la înfăptuirea actului Marii Uniri) ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 208-217 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII AIOANEI, Oana (autor) Distrugerea arhivelor în timpul primului război mondial și scoaterea acestora la licitație în perioada interbelică - mărturii documentare din județul Botoșani ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 218-225 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Învățământul interbelic în Botoșani. Documente despre liceele A. T. Laurian și Carmen Sylva ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 226-237 română (rezumat în franceză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII BOTEZATU, Daniel (autor) Conducerea orășenească a Botoșanilor (secolele XVII - XIX) VARIA HISTORICA 267-291 română (rezumat în franceză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII GICOVEANU, Mihai (autor) Un izvor genealogic și prosopografic: pomelnicul Mănăstirii Vorona. VARIA HISTORICA 317-346 română (rezumat în franceză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII VIERU, Paul-Narcis (autor) Context istoric și tendințe socio - economice ale transporturilor în orașul Botoșani VARIA HISTORICA 356-375 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Aspecte demografice ale comunei Bucecea la sfârșitul modernității VARIA HISTORICA 381-388 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII PRODAN, Dan (autor) Florin Simion Egner, Botoșani în mileniul al treilea. Istorie, Cultură, Monumente, Tipografia PIM, Iași, 2017, 128 p. format A4 NOTE BIBLIOGRAFICE 416-418 română
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII PRODAN, Dan (autor) Vatra Noastră Românească, XVIII, nr. 30 (51), serie nouă, aprilie - iunie 2018, Botoșani, 28 p NOTE BIBLIOGRAFICE 418-425 română
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII PRODAN, Dan (autor) Monografia Județului Botoșani, Editura Agata, Botoșani, 2018, 182 p NOTE BIBLIOGRAFICE 425-429 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Un vas de sticlă inedit aflat în colecția Muzeului Județean Botoșani Istorie Veche şi Arheologie 94-98 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BOTEZATU, Daniel (autor) Catastiful târgului Botoșani EVUL MEDIU 177-181 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII VIERU, Paul-Narcis (autor) Scurt istoric asupra dezvoltării comerțului în orașul Botoșani (secolele XV - XX) MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 221-239 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Învățământul normal din orașul Botoșani în perioda interbelică. Documente MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 304-312 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CARANICA, Emil (autor) Lăutarii din Săveni MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 355-363 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Ioan Iordachi, Biserica botoșăneană și Marea Unire, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu o Prefață de prof. dr. Dan Prodan, Editura Doxologia, Iași, 2018 NOTE BIBLIOGRAFICE 381-382 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COVACI, Stela (autor) Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare KOVÁCS, Adela (autor) The anthropomorphic statuettes from the site Stânca Doamnei, Ștefănești, Botoșani County Neolitic 103-117 română (şi un rezumat în engleză)
2008 Acta Musei Tutovensis, III DIACONESCU, Maria (autor) Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni - Pod Ibăneasa (județul Botoșani) 68-74 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen (autor) Taxa with special status from the Zăicești Village Area (Botoșani County) 213-216 engleză
2011 Acta Musei Tutovensis, VI ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola din secolele IV-V de la Nichiteni (com. Coțușca, jud. Botoșani) 61-66 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII DIACONESCU, Maria (autor) Unele aspecte cu privire la construcțiile din așezarea cucuteniană de la Vorniceni, pod Ibăneasa .7-13 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) O necropolă a dacilor liberi la Ștefănești (jud. Botoșani) 47-52 română
1998 Analele Bucovinei, V, nr. 2 CIUBOTARU, Ștefan (autor) Monogrnfia orașului Botoșani 444 română
2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 2 SFARGHIU, OTILIA (autor), SFARGHIU, VASILE (autor) Câmpulungul Moldovenesc - confesiuni, lăcașuri de cult și slujitori ai acestora, Botoșani, Editura Axa, 2007, 260 p. (Rodica Iațencu) 742 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile (autor) Noi materiale arheologice din comuna Vlăsinești, județul Botoșani 91-102 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 MAREȘ, Ion (autor) Un depozit alcătuit din două piese dec aramă, un topor-ciocan de tip Vidra și o brățară, descoperite în satul Lișmănița, com. Darabani, jud. Botoșani 147-158 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 IGNAT, Ioan (autor) O așezare din perioada tîrzie a epocii bronzului de la Șipoteni-Ghenghioaia, com. George Enescu, jud. Botoșani 159-169 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII IGNAT, Ioan (autor) Plastica antropomorfă cucuteniană inedită de la Dumeni-Dealul Coropcaru, com George Enescu, jud. Botoșani 39-44 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL JITĂREANU, Benonia (autor) Cronică locală a tîrgului Dorohoi (secolul XIX), fragmente 117-124 engleză
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X ȘADUESCHI, Paul (autor), ȘOVAN, Octavian-Liviu (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Mihălășeni, județul Botoșani 841-846 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CANTEMIR, Traian (autor) Casa de la Ipotești 457-459 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Ioan (autor) Concluzii istorice rezultate în urma analizei petrografice a unui topor-ciocan naviform descoperit în județul Botoșani 155-160 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia (autor) Prelucrări matematico-statistice ale ceramicii de la Trușești 274-275 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DIACONESCU, Maria (autor), ȘANDURSCHI, Paul (autor) La figurine anthropomporphe en os decouverte a Ștefănești-Botoșani 69-74 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI DIACONESCU, Maria (autor) La ceramique et la plastique cucuteniennes de Vorniceni (Dep. De Botoșani) 353-367 franceză
2010 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV DIACONU, Vasile (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice 164 română
1971 Carpica, IV CHIRICA, Vasile (autor) Cercetări arheologice de teren în județul Botoșani 299-313 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia (autor), MONAH, Dan (autor) Repertoriul arheologic al județului Botoșani, vol. I și II - Păunescu A., Șadurschi P., Chirică V. 422-425 română
1978 Carpica, X ANTONESCU, Silvia (autor) Drăgușeni. Contribuții la o monografie arheologică -Crîșmaru Aristotel 426-427 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan (autor) Informații inedite privind cheltuielile făcute pentru construirea unor mori în ținutul Botoșani în anul 1816 190-198 română
2000 Carpica, XXIX UNGUREANU, Aurelia (autor) Studiul resturilor arheozoologice găsite în situl Velnița 2 din cadrul stațiunii Ghilănești (com. Cristești, jud Botoșani) 113-120 română
2001 Carpica, XXX MITREA, Ioan (autor) Istoria satelor Cristinești, Dămileni și Dragalina (județul Botoșani) 247-248 română
2003 Carpica, XXXII HAIMOVICI, Sergiu (autor), UNGUREANU, Aurelia (autor) Studiul unor resturi faunistice găsite prin săpături arheologice în orașul Botoșani, datate din a doua jumatate a secolului XV (domnia lui Ștefan cel Mare) 219-224 română
2005 Carpica, XXXIV MURARIU, Ioan (autor) Școala de horticultură "Ioan și Natalia Corbu" din satul Dămileni (județul Botoșani) în perioada 1838-1948 309-320 română
2008 Carpica, XXXVII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unor resturi faunistice aparținînd culturii Cerneahov din săpăturile executate în situl de la Trușești 478-488 română
2009 Carpica, XXXVIII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor), CHIȚAC, Ștefania-Otilia (autor), HARABULĂ, Dumitru (autor) De la "Hudeștii Mari", la "Hudeștii Mici" și cei din contenporaneitate - cîteva repere etno-geografice 363-372 română
2009 Carpica, XXXVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Piese din colecția etnografică a Muzeului Botoșani, cu valoare de simbol în ritualul tradițional de nuntă 373-384 română
2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș -Cernjachov de la Mihălășeni (județul Botoșani) - Șovan L.O. 430-438 română
2009 Carpica, XXXVIII HÂNCEANU, George (autor) Așezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău, jud. Botoșani - Șovan L.O., Ignat M. 441-444 română
2010 Carpica, XXXIX MURARIU, Ioan (autor) Monografia comunei Hudești (județul Botoșani) - Apătăchioaie Gheorghe 358-359 română
2010 Carpica, XXXIX HÂNCEANU, George (autor) Hănești-Botoșani. Mărturii arheologice și istorice - Diaconu Vasile 449-354 română
2011 Carpica, XL HÂNCEANU, George (autor) Un centru meșteșugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoșani - Teodor D. 346-348 română
2012 Carpica, XLI BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Destinul unei case de secol XVIII, de patrimoniu, din Botoșani, casa "Manolachi Iorga", cumpărată de familia Saint-Georges și devenită muzeu etnografic între anii 1989-2007 288-299 română
2013 Carpica, XLII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Maria and Nicolae Zahacinschi" donation to the patrimony of the etnography division of the District Museum in Botoșani 499-524 engleză
1986 Cercetări Arheologice, VIII POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 de la Mitoc "Pîrîul lui Istrate", jud. Botoșani 9-19 română (rezumat în engleză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXOAIE, I. (autor), BUZDUGAN, Costachi (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Așezarea cuteniană de La "Balta lui Ciobanu" (com. Roma, jud. Botoșani) 12-28 română (rezumat în engleză)
1971 Cercetări istorice, II BUZATU, Gh. (autor) Nicolae Iorga (1871-1940) IV. 100 ani de la naşterea lui N. Iorga 231-240 română
1974 Cercetări istorice, V BLOȘIU, Cătălina (autor) Noi observații și ipoteze cu privire la mormântul de la Concești III. Arheologie 59-80 română
1978 Hierasus, I ARIMIA, Maria (autor) Marea Unire din 1918 și rolul activ al botoșănenilor 21- română
1978 Hierasus, I BITIRI, Maria (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), VASILESCU, Pompiliu (autor) Paleoliticul de la Mitoc-Valea Izvorului, specificul culturii și mediului natural 33- română
1978 Hierasus, I CHIRICA, Vasile (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Descoperiri paleolitice și postpaleolitice la Mitoc-Pîrîul lui Istrate (jud. Botoșani) 63- română
1978 Hierasus, I BRUDIU, M. (autor) Date noi privind cultura Gravetianului oriental din Moldova, rezultate din cercetările de la Crasnaleuca, jud. Botoșani 75- română
1978 Hierasus, I ISTRATE, Cornelia-Magda (autor) Locuirile paleolitice și epipaleolitice de la Mitoc-Valea lui Stan 83- română
1978 Hierasus, I HAIMOVICI, Sergiu (autor), POPESCU, C. (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Horodiștea, aparținînd perioadei de trecere de la neolitic la epoca bronzului 113- română
1978 Hierasus, I ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, comuna Dersca, județul Botoșani 121- română
1978 Hierasus, I URSULESCU, Nicolae (autor) Materiale arheologice din județul Botoșani în colecția cabinetului de istorie veche a Institutului de Învășămînt Superior din Suceava 243- română
1978 Hierasus, I ANDRONIC, Alexandru (autor), ANTONESCU, Silvia (autor) În legătură cu unele descoperiri de obiecte medievale din județul Botoșani 257- română
1978 Hierasus, I TUDOSE, D. (autor) Asupra urbanismului Botoșani 311- română
1978 Hierasus, I PRĂJINARU, Ioan (autor) Rolul factorului geografic în apariția și dezvoltarea orașului Botoșani 317- română
1978 Hierasus, I CHIȚANU, Sorin (autor), FASSEL, Horst (autor) Botoșanii în jurnalele de călătorie germane 335- română
1978 Hierasus, I CRÎȘMARU, Valerian (autor) Reședințe și curți domnești pînă la jumătatea sec. al XVII-lea. Curtea domnească din Botoșani 347- română
1978 Hierasus, I COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal descoperit la Zlătunoaia - Lunca, jud. Botoșani (sec. XV-XVI) 353- română
1978 Hierasus, I ȘOVAN, Octavian (autor) Eroi botoșăneni ai Războiului pentru Independență 397- română
1978 Hierasus, I AMARANDEI, Gheorghe (autor) Vechi instituții culturale dorohoiene 413- română
1978 Hierasus, I BEJENARU, Ionel (autor) Începuturi ale mișcării socialiste și munitorești botoșănene 433- română
1978 Hierasus, I GIOSAN, Stela (autor) Contribuția județului Botoșani la Primul Război Mondial 445- română
1978 Hierasus, I MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei antifasciste oglindite în presa botoșăneană (1933-1937) 463- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan (autor) Aspecte ale rezistenței maselor populare din județul Botoșani, sub conducerea P.C.R. împotriva dictaturii militaro-fasciste, oglindite în documentele aflate în filiala Arhivelor Statului Botoșani 473- română
1978 Hierasus, I CERVATIUC, Ștefan (autor) Nicolae Iorga și începuturile Universității Populare Botoșani 497- română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigei (jud. Botoșani) 97-120 română
1979 Hierasus, II APROTOSOAIE, Filaret (autor) Cîteva noi puncte arheologice descoperite în zona Săvenilor și în împrejurimi 121-129 română
1979 Hierasus, II CERVATIUC, Ștefan (autor) Începuturile organizării pazei contra incendiilor în orașul Botoșani 141-146 română
1979 Hierasus, II URSU, Fănică (autor) Aspecte ptrivind rolul maselor populare botoșănene în timpul pregătirii și alegerilor de deputați pentru Adunările Ad-hoc 159-166 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel (autor) Problema agrară în viziunea socialistului dorohoian Elefterescu Spiridon-Urzică 179-183 română
1979 Hierasus, II ȘOVAN, Octavian (autor) Aspecte privind solidarizarea muncitorimii botoșănene cu răscoala dinn 1907 185-190 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din județul Botoșani în perioada avîntului revoluționar din anii 1918-1921 191-198 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul dec arheologie din Săveni (jud. Botoșani) 215-224 română
1979 Hierasus, II NAGHIU, Iosif (autor) Documente școlare din Săveni 225-234 română
1979 Hierasus, II CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Drăgușenii în decumente istorice. Fragmente de monografie 235-246 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe (autor) Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1979 Hierasus, II COROLIUC, Gabriela (autor) Tezaurul feudal de la Stăuceni-Botoșani (sec. XV-XVI) 267-271 română
1979 Hierasus, II MEDIAN, Gheorghe (autor) Preocupări pentru organizarea unui muzeu "Nicolae Iorga" la Botoșaniîn perioada interbelică 298-301 română
1979 Hierasus, II FILIP, Corneliu (autor) Centrul vechi comercial din Botoșani: istoric, valoare arhitectonică, valorificare 302-307 română
1979 Hierasus, II BUNEA, Maria (autor) Aspecte etnografice privind agricultura județului Botoșani prezente în lucrarea "Agricultura română din județul Dorojoi" de Ion Ionescu de la Brad 308-313 română
1979 Hierasus, II LAVRIC, Dumitru (autor) Datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani. Semnificații ale jocurilor dramatice cu măști. Căiuții 330-336 română
1979 Hierasus, II AMURĂRIȚEI, Ecaterina (autor) Circulația cărții vechi românești din secolul al XVIII-lea pe teritoriul jud. Botoșani 336-341 română
1979 Hierasus, II BUCĂTARU, Maria (autor) Petru Remus Troteanu - pictor botoșănean 350-355 română
1979 Hierasus, II BEJENARU, Ionel (autor) Anii de tinerețe ai unor militanți socialiști botoșăneni 356-362 română
1980 Hierasus, III GRECEANU, Eugenia (autor) Nicolae Iorga și patrimoniul urbanistic-arhitectuL al Botoșanilor 31-40 română
1980 Hierasus, III MARIN, I. (autor) Nicolae Iorga și Botoșanii 111-120 română
1980 Hierasus, III MUNTEANU-RÎMNIC, Frasin (autor) Itinerarii istorice. Din Botoșani, pe întreg globul 133-134 română
1980 Hierasus, III MEDIAN, Gheorghe (autor) Nicolae Iorga și Botoșanii 151-158 română
1980 Hierasus, III BEJENARU, Ionel (autor) Nicolae Iorga: Chipuri botoșănene 159-162 română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor) Toporul cu gaură transversală descoperit la Oroftiana de Sus, pe Ptut .7- română
1981 Hierasus, IV ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile din prima epocă a fierului de la Lozna - Dealul Morii 13- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Săpăturile arheologice de la Ipotești (județul Botoșani) 45- română
1981 Hierasus, IV IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în județul Botoșani 51- română
1981 Hierasus, IV CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Descoperiri sarmatice pe Valea Podrigei - județul Botoșani 83- română
1981 Hierasus, IV HAIMOVICI, Sergiu (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Studiul materialelor paleofaunistice de epocă dacică, descoperite în turbăria de la Lozna 91- română
1981 Hierasus, IV COROLIUC, Gabriela (autor) Podoabe medievale din secolele XVII-XVIII în colecția Muzeului Județean Botoșani 99- română
1981 Hierasus, IV MARIN, I. (autor) Botoșanii de la începuturile sale pană la jumătatea secolului al XVIII-lea 105- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel (autor) Din istoricul presei botoșănene "Steluța" lui I.V. Adrian 147- română
1981 Hierasus, IV MAXIMIUC, Ioan (autor) In istoricul presei botoșănene - Care este, totuși cel mai vechi ziar din Botoșani 151- română
1981 Hierasus, IV MEDIAN, Gheorghe (autor) Ateneul Român din Botoșani 157- română
1981 Hierasus, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea județelor Botoșani, Dorohoi, Suceava, Neamț și Iași la Expoziția Universală de la Paris din anul 1900 167- română
1981 Hierasus, IV BEJENARU, Ionel (autor) Patriotism și umanism - coordonate ale școlii botoșănene în anii participării României la Primul Război Mondial (1916-1918) 181- română
1981 Hierasus, IV CIUBOTARU, Ștefan (autor) Cîteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu și Ionică Tăutul legate de comuna Sulița, județul Botoșani 317- română
1981 Hierasus, IV BUNEA, Maria (autor) Expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului județean Botoșani - proiect tematic 475- română
1983 Hierasus, V IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola dacică de la Stînca (comuna Ștefănești, județul Botoșani) 89- română
1983 Hierasus, V BELENIUC, G. (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
1983 Hierasus, V PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
1983 Hierasus, V CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Regimul învoielilor agricole pe moșia Drăgășani și Săveni la începutul secolului al XX-lea 369- română
1983 Hierasus, V GIOSAN, Stela (autor) Mișcări țărănești din județul Botoșani premergătoare răscoalei din 1907 379- română
1983 Hierasus, V CRÎȘMARU, Valerian (autor) Memoria străzilor - Calea Națională din Botoșani 385- română
1983 Hierasus, V BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Vîltoarea" (1919) 443- română
1983 Hierasus, V MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei împotriva exploatării capitaliste și a pericolului fascist duse de forțele democratice din județul Botoșani sub conducerea Partidului Comunist Tomân în perioada interbelică 461- română
1983 Hierasus, V MAXIMIUC, Ioan (autor) Personalități de înaltă marcă în ziarul "Clopotul" 531- română
1983 Hierasus, V FRUCHTER, Eugen (autor), MIHAILESCU, Gabriel (autor) Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
1983 Hierasus, V FILIP, Corneliu (autor) Din arhitectura lemnului în județul Botoșani 601- română
1986 Hierasus, VI BRUDIU, M. (autor) O străveche inovație tehnică - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coțușca, județul Botoșani .7- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (județul Botoșani) 15- română
1986 Hierasus, VI CERNELEANU, Ilie (autor), RUSU, Constantin (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul județului Botoșani 25- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Cetatea getică de la Cotu-Copălău 33- română
1986 Hierasus, VI ȘADURSCHI, Paul (autor) Două noi așezări geto-dacice de la Cotu-Miculinți și Strahotin, județul Botoșani 41- română
1986 Hierasus, VI ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola din sec. IV e.n. de la Mihălășeni - județul Botoșani 51- română
1986 Hierasus, VI IGNAT, M. (autor), ȘOVAN, Octavian (autor), UNGUREANU, N. (autor) Sondajul arheologic de la Cîmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoșani 61- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor), RUSU, Constantin (autor) Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos taurus) acornut, provenit din turbăria de la Lozna (județul Botoșani) 73- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul preliminar al materialului faunistic din așezarea cucuteniană de la Mitoc - Valea lui Stan (județul Botoșani) 77- română
1986 Hierasus, VI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor paleofaunistice din așezarea de la Lozna-Străteni, datînd din sec. VII-VIII e.n. 83- română
1986 Hierasus, VI MARIN, I. (autor) O ctitorie a Țării Românești, în Moldova sin sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lîngă Botoșani 97- română
1986 Hierasus, VI MURARIU, Ioan (autor) Ținuturile Botoșani și Dorohoi între anii 1774 și 1835 97- română
1986 Hierasus, VI BALAȘA, D. (autor) Asistența farmaceutică la Botoșani 141- română
1986 Hierasus, VI GIOSAN, Stela (autor) Documente privind începuturile sistematizării orașului Botoșani 145- română
1986 Hierasus, VI BEJENARU, Ionel (autor) "Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor" Botoșanii și Marea Unire 151- română
1986 Hierasus, VI MEDIAN, Gheorghe (autor) Manifestări exponențiale la Botoșani în primele decenii ale sec. XX 157- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan (autor) Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din județul Botoșani 167- română
1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan (autor) File din istoria presei locale - Publiciști de vază în ziarul "Clopotul" din Botoșani 185- română
1986 Hierasus, VI MAFTEI, Victor (autor) "Clopotul" 1933-1934. Articolul de fond - semnal de alarmă împotriva fascizării țării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăților politice și sociale ale orînduirii burghezo-moșierești 199- română
1986 Hierasus, VI CLOȘCĂ, Constantin (autor) Contribuția populației din județul Botoșani la războiul antitlerist din vara anului 1944 205- română
1986 Hierasus, VI SLAVIC, Gheorghe (autor) Regionarea climatologică și potențialul ei economic în județul Botoșani 267- română
1989 Hierasus, VII-VIII CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Încă o așezare cucuteniană din faza A-B descoperită pe teritoriul comunei Drăgușeni - Botoșani 57- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) Topoare de piatră și de silex șlefuit de la Mateieni și Corlăteni (comuna Cprlăteni, județul Botoșani) 67- română
1989 Hierasus, VII-VIII COMȘA, Eugen (autor) Movila II - 1949 de la Glăvăneștii Vechi 91- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor) Săpături arheologice într-un tumul din comuna Roma (județul Botoșani) 105- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor) Săpăturile de salvare de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 117- română
1989 Hierasus, VII-VIII PERIANU, Mihaela (autor) Privire antropologică asupra unor tumuli din epoca bronzului de la Cotîrgaci (comuna Roma, județul Botoșani) 147- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor) Piese metalice din epoca bronzului descoperite pe teritoriul județului Botoșani 157- română
1989 Hierasus, VII-VIII MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) O nouî cetate getică aparținînd aspectului cultural Canlia la Ibănești (județul Botoșani) 183- română
1989 Hierasus, VII-VIII MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Botoșani 217- română
1989 Hierasus, VII-VIII MARCU, Mariana (autor), UNGUREANU, Napoleon (autor) Cercetările arheologice de la Huțani (județul Botoșani) 223- română
1989 Hierasus, VII-VIII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrande în mormintele din necropola birituală de la Mihălășeni (județul Botoșani= aparțînînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IV e.n.) 235- română
1989 Hierasus, VII-VIII ALEXOAIE, Ion (autor), BUZDUGAN, Costică (autor), POPOVICI, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din așezarea de pe dealul Botoșanca (comuna Roma, județul Botoșani) 269- română
1989 Hierasus, VII-VIII ȘADURSCHI, Paul (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Date istorico-arheologice privind dinamica locuirii în bazinul Miletinului (zona comunei Prăjeni, județul Botoșani) 281- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile (autor) Unde a fost satul Popăuți? Note de istorie botoșăneană 287- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani II. Comuna Avrămeni 299- română
1989 Hierasus, VII-VIII PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani III. Comuna Bălușeni 337- română
1989 Hierasus, VII-VIII BÎNZAR, Vasile (autor) Unele precizări referitoare la ctitoria Voronei 381- română
1989 Hierasus, VII-VIII MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinuturilor Dorohoi, Hîrlău, Botoșani și Herța în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului XIX-lea 393- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin (autor) Cercetări de toponimie în raza comunei Vorona 421- română
1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin (autor) Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
1989 Hierasus, VII-VIII CIUBOTARU, Ștefan (autor) "Pe lîngă plopii fără soț" și alte vechi romanțe botoșănene 469- română
1994 Hierasus, IX PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
1994 Hierasus, IX MOSCALU, Emil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneștii Vechi 57-63 română
1994 Hierasus, IX COMȘA, Eugen (autor) Așezarea cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi 65-124 română
1994 Hierasus, IX DIACONESCU, Maria (autor) Așezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din județul Botoșani 125-134 română
1994 Hierasus, IX ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
1994 Hierasus, IX NIȚU, Anton (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mohălășeni (județul Botoșani) aparținînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IC e.n,) 195-228 română
1994 Hierasus, IX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperitîn cătunul Hudum, județul Botoșani 229-234 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Săptămîna" 457-461 română
1994 Hierasus, IX CIUBOTARU, Ștefan (autor) Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Botoșani - Monumerntul unui erou: căitanul Grigore Ignat 511-514 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Documente cu privire la Samson Bodnărescu - activitatea la Pomîrla - în colecțiile Muzeului Județean Botoșani 547-550 română
1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
1994 Hierasus, IX DAMASCHIN, Violeta (autor) Memoria străzilor - Strada Marchian din orașul Botoșani 553-556 română
1997 Hierasus, X DIACONESCU, Maria (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor), TIMOFTE, C. (autor) Figura antropomorfă din os descoperită la Ștefănești - Botoșani .7-20 română
1997 Hierasus, X MIHĂILESCU, Mihai (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani - "Groapa lui Ioachim" (Campaniile 1991-1992) 21-36 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1993 37-48 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Nopoleon (autor) Așezarea dacilor liberi de la Botoșani "Groapa lui Ioachim" (sec. Ii. D. Hr.) Raport de săpătură pe anul 1994 49-56 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Botoșanii, între legendă și dovezi arheologico-istorice 57-62 română
1997 Hierasus, X ȘADURSCHI, Paul (autor) Dovezi arheologice de autohtonie, continuitate și romanizare, la Botoșani 63-66 română
1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VI Comuna Broscăuți 67-80 română
1997 Hierasus, X PĂUNESCU, Alexandru (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. VII Comuna Bucecea 81-97 română
1997 Hierasus, X GUȚIC, Octav (autor) Evoluția teritorială și fizionomia orașului Dorohoi 171-175 română
1997 Hierasus, X BOTEZATU, Daniel (autor) Mănăstirea Doamnei - un așezămînt monahal de demult 176-184 română
1997 Hierasus, X CERVATIUC, Ștefan (autor) Contribuții privind sigiliul orașului Botoșani pînă în anul 1862 185-211 română
1997 Hierasus, X GIOSAN, Stela (autor) Documente botoșănene privind refugiații din teritoriile românești aflate sub ocupație străină (1940-1944) 217-222 română
1997 Hierasus, X MAXIMIUC, Ioan (autor) Posibile și necesare corective și completări la o posibilă istorie a presei locale 223-233 română
1997 Hierasus, X PRĂJINARU, Ioan (autor) Zona de aprovizionare cu unele produse rurale a piețelor din Botoșani 234-246 română
1997 Hierasus, X RUSU, Constantin (autor) Aspecte din istoria culturală a comunei Vorona - Botoșani 247-254 română
2001 Hierasus, XI DIACONESCU, Maria (autor) Plastica antropomorfă cucuteniană din colecțiile muzeelor din județul Botoșani .7-36 română
2001 Hierasus, XI ICONOMU, Constantin (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) New Archaelogical Discoveries of the Corlăteni -Chișinău Culture in Mihălășeni - Botoșani 37-53 engleză
2001 Hierasus, XI MIHĂILESCU-BĂRLIBA, Virgil (autor), ȘADURSCHI, Paul (autor) Cîteva monede inedite din colecția Muzeului de Istorie din Botoșani 55-87 română
2001 Hierasus, XI TEODOR, Dan (autor) Azezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoșani 107-129 română
2001 Hierasus, XI BOTEZATU, Dan (autor) Studiul antropologic, paleodemografic și paleoantropologic al scheletelor din necropola de la Mihălășeni (jud. Botoșani) datînd din secolele IV-V Chr. 131-483 română
2001 Hierasus, XI HAIMOVICI, Sergiu (autor), UNGURIANU, Aurelia (autor) Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea datată în sec. III d. Chr. De la Suharău, județul Botoșani 485-493 română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 FLORESCU, Adrian (autor) Șantierul arheologic Trușești 203-218
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor), ZAHARIA, N. (autor) Cercetările de la Mitoc 011-023
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian (autor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Trușești 147-156
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 FLORESCU, Adrian (autor), FLORESCU, C. (autor), FLORESCU, Marilena (autor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Șantierul arheologic Trușești 227-234
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Cercetări paleolitice în județul Botoșani (1970) 009-014
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 APROTOSOAIE, Filaret (autor), ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, N. (autor) Sondajul din așezarea de la Drăgușeni ''La Ocoale'' jud. Botoșani (1968) 151-168
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din stațiunea paleolitică de la Cotu Miculiți - Comuna Coțușca, județul Botoșani 007-016
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ȘADURSCHI, Paul (autor), TEODOR, Silvia (autor) Descoperirile arheologice de la Lozna, com. Dersca. Așezare hallstattiană 081-084
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetările arheologice în stațiunea arheologică de la Cotu Miculinți, jud. Botoșani 005-012
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni, (jud. Botoșani). Raport de săpături 100-102
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 BOLOMEY, Alexandra (autor) Exploatarea animalelor în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni, jud. Botoșani 103-106
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BRUDIU, Mihai (autor) Rezultatele cercetărilor paleolitice din stațiunea de la Cotu Miculiți, jud. Botoșani 007-013
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Cercetările de la Drăgușeni, jud. Botoșani 082-085
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘADURSCHI, Paul (autor) Așezarea neolitică din turbăria de la Lozna, jud. Botoșani 086-092
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TEODOR, Dan Gh. (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Lozna-Străteni, jud. Botoșani 452-455
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BRUDIU, Mihai (autor) Săpăturile arheologice de a Cotu Miculinți 005-008
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Drăgușeni (jud. Botoșani) 048-052
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis NIȚU, Anton (autor) Ceramica Cucuteni B de la Miorcani (Botoșani) Note şi discuţii 279-298 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis KARA, I. (autor) Inscripții funerare ebraice din județul Botoșani Note şi discuţii 523-531 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 SPINEI, Victor (autor) Descoperiri de topoare din silex în Moldova Studii şi Materiale 79-141 română, germană
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CHIRICA, Vasile (autor) Locuiri aurignaciene pe terasele Prutului dintre Ripiceni și Miorcani. Relațiile lor cu locuirile contemporane de pe terasele Bistriței Studii şi Materiale 19-44 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis BELDIMAN, Corneliu (autor), OTTE, Marcel (autor) Sur les objets paléolithiques de parure et d'art en Roumanie: une pendeloque en os découverte à Mitoc, département de Botoșani Studii şi materiale arheologice 35-70 franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis HONEA, Kenneth (autor) Ambiguities of aurignacian-gravettian surfaces at Mitoc-Malu Galben, Botoșani County, Middle Prut Valley: 39 14C and AMS radiocarbon values Cercetări interdisciplinare în arheologie 173-183 engleză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis PREOTEASA, Constantin (autor) MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIȚA, MARILENA FLORESCU, ADRIAN C. FLORESCU, Trușești. Monografie arheologică, Editura Academiei Române, Complexul Muzeal "Moldova", București-Iași, 1999, 812 p. RECENZII 624-627 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis MELNICIUC, Aurel (autor), PÂRVAN, Lucica (autor) Istoricul cercetării culturii Cucuteni (faza A-B) în Câmpia Jijiei Superioare și a Bașeului Materiale şi cercetări arheologice 137-144 română, engleză
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis CHIRICA, Vasile (autor), MINEA, Bogdan (autor) Locuirile aurignaciene de la Mitoc-Malu Galben. Creația materială și spirituală a comunităților umane Arheologie 33-68 română, engleză
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis KOVACS, Adela (autor) Plastica antropomorfă cucuteniană de la Ștefănești-Stânca Doamnei (județul Botoșani) Arheologie 79-96 română, engleză
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis ȚERNA, Stanislav (autor), VORNICU-ȚERNA, Andreea (autor) Ripiceni-Popoaia: a new Cucuteni B settlement in North-Eastern Romania Arheologie 97-112 engleză, română
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis OLENIUC, Florentina-Carmen (autor) Archaeozoological interpretation of butchering traces obvious on skeletal remains of domestic mammals from Vorniceni (Botoșani County) Cercetări Pluridisciplinare 267-288 engleză, română
1978 Muzeul Național, IV BEJENARU, Ionel (autor) Figuri de eroi botoșăneni ai războiului pentru independență / Figures des héros de Botoșani de la guerre pour l'indépendence 269-274 română
1997 Muzeul Național, IX ANDRIEȘ-TABAC, Silviu (autor) Un proiect de stemă orășenească pentru Botoșani la 1865 /Projet d'un blason municipal pour Botoșani à 1865 43-45 română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii UNGUREANU, Laurenția (autor) Producția primară și structura fitoplanctonului lacului Costești-Stânca Botanică 64-67 română; engleză
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii GĂLUȘCĂ, Simona (autor), VARVARA, Mircea (autor) Diversity and ecological aspects of the species of Carabidae (Coleoptera, Carabidae) in the sugar beet crop ecosystem from the locality of Trușești (Botoșani County) Animal Biology / Biologie animală 124-134 engleză; română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie Cercetător Științific, BĂNCESCU, Iuliana (autor) Căiuții din Moldova Inventarul naţional al elementelor de patrimoniu cultural imaterial 42-43 română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie Semnal: Țara de Sus - revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale Informaţii şi comunicate de presă sosite pe adresa redacţiei 53-53 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie NICULICĂ, Bogdan (autor) Repertoriul arheologic al județului Botoșani - Șovan Octavian 390-395 română
1994 Pontica, XXVII ASĂVOAIE, Costică (autor), ICONOMU, Constantin (autor) Contribuții privind cunoașterea ritualurilor de înmormîntare a tracilor timpurii în lumina cercetărilor de la Ștefănești-Botoșani 25-38 română
1994 Pontica, XXVII MIHĂILESCU, Mihai (autor), SADURSCHI, Paul (autor), UNGUREANU, Napoleon (autor) Cercetările arheologice de la Botoșani "Groapa lui Ichim" (campaniile 1991-1992) 187-198 română
2010 Pontica, XLIII CĂRPUȘ, Cornelia (autor) Analiza unui lot de ceramică din zona Ripiceni, pe Prut 533-544 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 ȘADURSCHI, Paul (autor) About the funeral practices from the gettic cemetery from Strahotin-Dîngeni, Botoșani County 247-247 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prajeni - jud. Botoșani 269-270 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani CHIRICA, Vasile (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - Cuvînt înainte .1-2 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - Introducere .3-8 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘANDRIC, Bogdan (autor) Istoria proiectului Repertoriul arheologic al Județului Botoșani .9-15 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Adășeni 17-20 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Albești 20-37 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Avrămeni 37-47 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Bălușeni 47-57 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Blîndești 57-61 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Municipiul Botoșani 61-65 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Brăești 65-69 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Broscăuți 69-74 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul: Bucecea 74-75 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Călărași 75-82 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Cîndești 82-83 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Concești 83-85 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Copălău 85-88 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Cordăreni 88-91 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Corlăteni 91-99 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Corni 99-103 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Coșula 103-123 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Coșula 103-104 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Cristești 123-127 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Cristinești 127-134 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Curtești 134-138 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul: Darabani 138-148 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Drîngeni 148-154 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Dersca 154-157 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Dimăcheni 157-162 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Dobîrceni 162-167 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul: Dorohoi 167-173 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Drăgușeni 173-182 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Durnești 182-189 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul : Flămînzi 190-196 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Frumușica 196-201 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: George Enescu 201-209 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Gormănești 209-218 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Havîrna 218-228 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Hănești 228-242 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Hilișeu-Horia 242-244 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Hlipiceni 244-249 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Hudești 249-255 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Ibănești 255-259 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Leorda 259-263 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Lozna 263-265 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Lunca 265-270 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Manoleasa 270-283 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Mihai Eminescu 283-291 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Mihăileni 291-292 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Mihălășeni 292-302 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Mileanca 302-310 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Mitoc 310-321 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Nicșeni 321-322 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Păltiniș 322-328 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Pomîrla 328-330 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Prăjeni 330-340 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Răchiți 340-341 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Rădăuți Prut 341-348 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Răuseni 348-357 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Ripiceni 357-363 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Roma 363-369 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Românești 369-371 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Santa Mare 371-378 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul : Săveni 378-385 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Stăuceni 385-390 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Suharău 390-394 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Sulița 394-396 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Șendriceni 396-400 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - orașul : Ștefănești 400-413 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Știubieni 413-419 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Todireni 420-426 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Tușești 426-439 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Tudora 439-441 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Ungureni 441-448 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor) Repertoriul arheologic al Județului Botoșani - comuna: Unțeni 448-452 română
2013 Repertoriul Arheologic al Județului Botoșani ȘOVAN, Octavian (autor)