Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 61 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vâlcea Note şi discuţii 577-592 română (rezumat în franceză)
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica DANA, Dan (autor), ȚUȚUIANU, Ion (autor) Trois graffitis sur céramique du site romain d’Ocnița (Dacie Inférieure) ARTICLES AND STUDIES 197-206 franceză
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii DUMITRESCU, Constantin (autor), DUMITRESCU, Florica (autor) Lupta țărănimii împotriva exploatării feudale în județele Argeș și Vâlcea în sec. al XVI-lea și al XVII-lea Istorie 139-150 română (şi un rezumat în franceză)
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Cronica Râmnicului din 1764 Arheologie, istorie antică şi medie 191-204 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Un manuscris slavon din Biserica Sf. Nicolae" din Piscani, județul Argeș în colecția Mănăstirii Bistrița-Vâlcea Istorie medievală 115-122 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie PINTILIE, Dan (autor) Societatea de Petrol "Govora" 1921-1944 Istorie Modernă şi Contemporană 242-255 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie NIȚU, Ionela (autor) Alexandru Balintescu personalitate de seamă a arhivisticii românești istoria culturii, personalităţi 283-288 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor) Contribuția lui Antim Ivireanul la dezvoltarea culturii râmnicene 49-56 română (rezumat în engleză)
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii CODREA, Vlad Aurel (autor), MÁRTON, VENCZEL (autor) A Pliocene Mastodon at Berbești (Vâlcea District) Zoologie 27-38 română, engleză
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BERCIU, Dumitru (autor) Cercetări privind preistoria județului Vâlcea 11-28 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TUDOR, Dumitru (autor) Câteva probleme ale epocii romane în lumina cercetărilor arheologice de la Buridava 29-36 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Originea și condițiile social-economice ale dezvoltării vechiului oraș Râmnicu-Vâlcea 37-56 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I IONESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea așezămintului medieval Mănăstirea Govora din județul Vâlcea 57-122 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I ȘENDRULESCU, Ion (autor) Aspecte ale răscoalei țăranilor din 1907 în județul Vîlcea 123-130 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I FOCȘA, Gheorghe (autor) Însemnătatea documentelor etnografice și de artă populară din județul Vîlcea 131-160 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HAMPARTUNIAN, Nubar (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Note pe marginea unui tezaur monetar din epoca romană, descoperit la Rîureni, județul Vîlcea 161-172 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I HOLTEI, Sever (autor), NANIA, Ion (autor) Depozitul de bronzuri de la Sacoti-Slătioara, județul Vâlcea 173-192 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor), WOLSKI, Wanda (autor) Studiu antropologic al necropolei hallstattiene târzii de la Ferigile 193-268 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I VULPE, Alexandru (autor) Observații privitoare la analiza antropologică a osemintelor incinerate din mormintele hallstattiene de la Ferigile 269-272 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I SACERDOTEANU, Aurelian (autor) Fabrica de hârtie din Râmnicu Vâlcea în secolul al XVII-lea 273- română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321-329 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I TAMAȘ, Corneliu (autor) Documente privind răscoala țăranilor din 1907 331-227 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil (autor) Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, județul Olt și Drăgășani, județul Vâlcea 339-394 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor), ROGOCIU, Traian (autor) Anton Pann la Râmnicu Vâlcea 395-400 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I CURECHIANU, Dumitru (autor) Două lucrări de Dimitrie Paciurea în colecția Muzeului Județean Vâlcea 401-405 română (rezumat în franceză)
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHELMEZ ANA, Violeta (autor) Toporul de bronz de la Berbești 35-36 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BĂLAȘA, Dumitru (autor) Etnogeneza și continuitate. Identificarea cetății Rusidava cu Gârdești. Un toponim necunoscut 45-49 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II BALINTESCU, Alexandru (autor) Însemnări pe carți vechi tipărite la Episcopia Râmnicu Vâlcea 73-79 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MARINOIU, Costea (autor) 270 ani de activitate tipografică la Râmnicu Vâlcea. Elemente de folclor în manuscrisele și tipăriturile vâlcene din secolele XVII-XVIII 81-84 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II DUMITRESCU, Aurel (autor) Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Râmnicu Vâlcea 101-106 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MAMULARU, Gheorghe (autor) Aspecte din istoricului apelor minerale din Călimănești 107-112 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II MĂLDĂRESCU, Petre (autor) Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125-128 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II PÎRNUȚĂ, Gheorghe (autor) Din istoria culturii și școlii în județul Vâlcea, secolele XVI-XIX 133-280 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ANDREESCU, Gheorghe (autor) Câteva vârfuri de săgeată descoperite la Ocnița, județul Vâlcea Istorie 11-13 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III BUSULOC, Elena (autor) Vestigii feudale de la Râmnicu Vâlcea Istorie 24-29 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III ZAHARIA, Dumitru (autor) Ocnele Mari într-o scrisoare din 1690 Istorie 57-62 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III MARINOIU, Costea (autor) File din istoria cărții vâlcene (sec. XVII-XVIII) Istorie 63-69 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Corneliu (autor) Acțiuni de rezistență ale țărănimii vâlcene împotriva exploatării clericale în secolului al XVIII-lea Istorie 70-80 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III VASILE, Radu (autor) Aspecte din județul Vâlcea privind unele consecințe ale politicii fiscale în epoca fanariotă. Vânzarea țăranilor birnici Istorie 81-87 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III STĂNCULESCU, Florea (autor) Un important document vâlcean din timpul revoluției de la 1848 Istorie 94-104 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe (autor) Vâlceni participanți la lupta din Dealul Spirii Istorie 105-108 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III PURECE, Sergiu (autor) Județul Vâlcea și Unirea Istorie 109-117 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III TAMAȘ, Veronica (autor) Aportul județului Vâlcea la constituirea, de către armata română a podului peste Dunăre în timpul operațiunilor militare din 1877-1878 Istorie 126-130 română
2013 Cibinium, seria 2013 HERBEL, Rodica Gabriela (autor) Biserica de lemn din satul Pietroasa, comuna Sutești,județul Vâlcea. 253-260 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII DUMITRESCU, Ionuț (autor) Materiale și tehnici de acoperire a construcțiilor populare din Vâlcea (sec. XIX-XX) III. Etnografie şi folclor 221-227 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BROZBĂ, Dorin (autor) Filofteia Lăcătușu, un cântec stins la 30 de ani III. Etnografie şi folclor 243-252 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV DUMITRESCU, Ionuț (autor) Arhitectura tradițională din microzona Bujoreni-Mucreasca, jud. Vâlcea III. Etnografie 411-417 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru (autor) Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ROSETTI, Dinu V. (autor) Cercetările de la mânăstirea Hurezu 103-106
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor), VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Săpăturile de salvare de la castrul Arutela din 1978 235-236
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BARDAȘU, Petre (autor), BICHIR, Gheorghe (autor) Șantierul arheologic Stolniceni-Buridava 336-343
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor), VLĂDESCU, Cristian M. (autor) Cercetările arheologice în castrul roman de la Racovița și zona aferentă 345-349
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Eugen (autor) Vii și livezi în Vâlcea de altădată. Sec. XIV-XIX Etnografie, etnologie, folclor 108-109 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie ENE, Ioana (autor) Icoanele de la Grămești Etnografie, etnologie, folclor 110-113 română; engleză
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Căteva aspecte privind cultura populară vâlceană de la sfârșitul secolului al XIX-lea 32-48 română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii BĂLONIU, Laurențiu (autor), RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Contributions to the knowledge of the epiphytic lichens from Păușești area Vegetal Biology / Biologie vegetală 19-22 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii ANGHEL, Elena Daciana (autor) Taxonomic and areal-geographic diversity of the cormophytic flora from the Latorița Hydrographic Basin (Vâlcea County, Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 101-108 engleză; română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 2, aprilie ETEGAN, Amelia (autor) Calendarul popular - Focurile de Joimari Cercetare aplicată 17-18 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis ANGHEL, Dan (autor), LIPOT, Ștefan (autor) Restaurarea unui vas aparținând culturii Glina Muzeologie, Restaurare - Conservare 381-385 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂNESCU, Constantin (autor) Istoria localității Stoenești din județul Vâlcea reflectată în toponime Istorie. Studii şi articole 143-151 română, engleză