Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 464 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII SOFONEA, Gheorghe (autor) Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII PRAHOVEANU, Ioan (autor) Structura și evoluția raporturilor de proprietate asupra pămîntului în satele brănene 249-254 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Două registre privind postăvăritul și comerțul cu postav la Brașov în sec. XVI Studii şi Materiale 127-151 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV SEREȘ, A. (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 565-572 română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 533-545 germană
1972 Acta Musei Napocensis, IX PORUMB, Marius (autor) Zugravii icoanelor "Paraclisului Nou" din Șcheii Brașovului Note şi discuţii 571-585 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII SEREȘ, Andrei (autor) Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IGNA, Aurelia (autor) Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIUPEA, Ioan (autor) Ajutoare primite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) Studii 191-200 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUPEA, Ioan (autor) Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 615-638 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI IANCU, Gheorghe (autor), ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POPA, Luana (autor), SPÎNU, Margareta (autor) "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov 685-669 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (com. Hârseni, jud. Brașov) Studii 97-118 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIUPEA, Ioan (autor) Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului Studii 277-299 română (rezumat în franceză)
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ISAC, Adriana (autor) Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov) Note şi discuţii 179-183 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COSTEA, Florea (autor) Construcții civile din așezarea dacică fortificată de la Râșnov - "Cetate" (județul Brașov) Note şi discuţii 185-198 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DRAGOTĂ, Gheorghe (autor), POP, Constantin (autor) Cupa romană de la Dumbrăvița Note şi discuţii 575-578 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Adrian Ioniță, Dan Căpățână, Nikolaus Boroffka, Rodica Boroffka, Adrian Popescu, „Feldioada-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bârsei” / „Archäologische Beiträge zur geschichte des Burzenlandes”, București, Editura Academiei, 2004, 163 pagini, 84 de figuri Note şi recenzii 456-459 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica GRUIA ANA, Maria (autor) Stove tiles discovered at Rîșnov (Brașov County) Studii 105-144 engleză
2019 Acta Musei Napocensis, 55-II, seria historica HASAN, Marciana (autor) Cloth Seals from the Romanian Medieval Space. Clarifications Regarding Some Items Already Discussed in the Literature ARTICLES AND STUDIES 9-20 engleză
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FULGA, Ligia (autor), VARGA, Mihaela (autor) Despre monumente de arhitectură populară din sud-estul Transilvaniei - porțile mocănești din Săcele (jud. Brașov) 823-828 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (jud. Brașov) Istorie Veche şi Arheologie 169- română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BORZAN, Cristina (autor), LEAȘU, Florin (autor), MOLEAVIN, Ion (autor), NEMET, Codruța (autor), REPANOVICI, Angela (autor), ROGOZEA, Liliana (autor) Documente despre și de Ioan Bordea la Arhivele Statului din Brașov Istoria culturii. Carte veche 371-382 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare COSTEA, Florea (autor) O statuetă dacică insolită descoperită la Ormeniș - "Tipia Ormenișului", județul Brașov 151-155 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII MOȚEI, Florin (autor) Piese de port și podoabă din secolul al IV P. Chr. Din colecțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov 126-136 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), DIETRICH, Laura (autor) Observații privind utilizarea omoplaților crestați dun cultura Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud. Brașov 33-46 română (rezumat în germană)
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie DIETRICH, Oliver (autor) Ein kleiner bronzedepotfund aus der siedlung von Rotbav, "la Pîrîuț" sowie einige gedanken zum auftreten zyprischer schleifennadeln in der Noua-Kultur 97-107 germană (rezumat în engleză)
2005 Analele Brăilei, 6 RUS, Valer (autor) Proiect managerial de dezvoltare a muzeului "Casa Mureșenilor" 313-334 română
2007 Analele Brăilei, VII-1, seria 1935 MIHĂILESCU, Gheorghe (autor) Importanța comercială a Brăilei dela întemeiere pînă la căderea sub turci și relațiile ei cu Brașovul - epoca 1358-1540 - .11-30 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FLEȘERU, Anca (autor) Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 MUȘLEA, Ion (autor) Noi contribuții la obiceiurile junilor brașoveni 225-248 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOT, Nicolae (autor) Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor) Substraturi arhaice în practici magice ale sistemului de credințe din zona Bran 425-431 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIUTĂ, Marius (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Neoliticului timpuriu în Depresiunea Brașovului .5-35 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Restaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, județul Brașov, campaniile 2005-2007 Arheologie, istorie antică 67-74 română
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii LOTREAN, Nicolae (autor), MANU, Minodora (autor) Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Bogății Forest, Brașov County, Romania Zoologie 73-88 română, engleză
2005 Arheologia Medievală, V SOOS, Zoltan (autor) Feldioara-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bîrsei - Ioniță A., Căpătînă D., Boroffka Nikolaus, Boroffka Rodica, Popescu A. 209- română
2007 Arheologia Medievală, VI STĂNESCU, Alexandru (autor) Feronerie brașoveană secolerle XV-XIX - Negulici Dorina 270-276 română
1981 Banatica, 6 POP IOAN, Aurel (autor) Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea II. Istorie medie 237-243 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov VI. Recenzii 498-499 română
2010 Banatica, 20-1 DIETRICH, Oliver (autor) Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, "La Pîrîuț". Einige gedanken zum gwebrauch frzher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur 49-64 germană
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
2012 Banatica, 22 SZEGEDI, Edit (autor) Wohn gehort die kronstadter reformation? Versuch einer theologischen zuordnung von Johannes Honterus und der reformation in Kronstadt 77-85 germană
2007 Biblioteca Brukenthal , IX APOSTOL, Daniel (autor), DUDĂU, Oltea (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan (autor) Rîșnițe dacice de bazalt de Racoș 253-254 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia (autor), SĂSĂRAN, Liana (autor) Analize geoarheologice la Leț 255-255 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E. (autor), KESSLER, Eugen (autor) Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. III. Note şi recenzii 261-262 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Muzeul Etnografic Brașov. Ghid IV. Recenzii 246-247 română
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica COSTEA, Florea (autor), SZEKELY, Zsolt (autor) Aspects of the ritual life of the Wietenberg Culture. Miniture religious shrines from Racoș, Transylvania 107-113 engleză
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 EL SUSI, Georgeta (autor) Faunal remains from la tene levels at Racoș - Piatra Detunată/"Durduia" (County Brașov) 93-114 engleză
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX OANE, Sorin (autor) Disputa dintre vâlceni și brașoveni pe tema Imnului Național. O părere Istorie 288-297 română
2013 Carpica, XLII DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice (autor) Ecouri moldave în periodicul "Gazeta Transilvaniei" (1847) 193-211 română
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 155-198 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III DUMITRACHE, Mariana (autor) Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409-420 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV DUMITRACHE, Mariana (autor) Evoluția cetății țărănești de la Viscri, jud. Brașov, în lumina cercetărilor arheologice și de arhitectură 253-285 română
1997 Cercetări Arheologice, X CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Făgăraș 239-248 română (rezumat în franceză)
2012 Cercetări Numismatice, XVIII Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 175-186 română
1968 Cibinium PETRESCU-BURLOIU, Ion (autor) Tipurile de case din Țara Oltului și tehnica de construcție a lor 71-88 română, germană
1968 Cibinium MOZES, Tereza (autor) Ceramica populară din Bîrsa 131-140 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 RĂDULESCU, Lelia (autor) Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPESCU, Constantin (autor) Arhitectura pastorală din Munții Branului 253-258 română, germană
2000 Cibinium, seria 1990-2000 SARSAMĂ DRADOMIR SORIN, Sebastian (autor) Țara Oltului - „țară” istoricî în muzeul țării. Specificitatea și reprezentare în domeniul arhitecturii, al gospodăriei și meșteșugurilor tradiționale De la Muzeul Tehnicii Populare la Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA”: perspective fenomenologice de optimizarea proiectelor tematice şi de reprezentare monumentală şi obiectuală în expoziţiile în aer liber şi pavilionare 83-94 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TIMAR MARIA, Cristina (autor) Opțiunea pentru restaurarea mobilei la Universitatea "Transilvania" din Brașov 368-372 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu (autor), NIMIRCEAG, Isabella (autor) Industria casnică textilă - reprezentată în Muzeul în Aer Liber prin gospodăriile din Lisa (județul Brașov) și Tilișca (județul Sibiu) Patrimoniul civilizaţiei tradiţionale 178-181 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 ALEXE, Adrian (autor) Casa tradițională din Scheii Brașovului reprentată în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra Cercetări etnografice 12-17 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 BĂJENARU, Elena (autor) Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului Cercetări etnografice 131-138 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Pictura pe sticlă contemporană. Tradiție, inovație, kitsch Cercetări etnografice 139-150 română
2011 Cibinium DELEANU, Valer (autor) Care tradiționale în Țara Oltului 154-176 română
2011 Cibinium BĂJENARU, Elena (autor) Icoana pe sticlă din Țara Făgărașului și sursele de inspirație. Evangheliile și legendele apocrife 244-251 română
2011 Cibinium FARAON, Gheorghe (autor) Conservarea și depozitarea colecției de icoane pe sticlă a muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" 323-228 română
2012 Cibinium, seria 2012 COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Centrul de pictură pe sticlă Șcheii Brașovului ilustrat în colecția Muzeului Astra, Sibiu Cultură materială 26-43 română
2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie (autor) Căruțe tradiționale din Țara Oltului Cultură materială 44-86 română
1974 Crisia, IV BĂLTESCU, Mircea (autor), TANASIU, Mariuca (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1880) II. Studii şi articole 213-244 română
1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe (autor) Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. IV. Recenzii 294-296 română
1978 Crisia, VIII BĂLTESCU, Mircea (autor), RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
1978 Crisia, VIII MANDREA, Ioan (autor) Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
1979 Crisia, IX MANDREA, Ioan (autor) Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașov în primul deceniu al secolului al XX-lea I. Studii 293-306 română
1980 Crisia, X GYEMANT, L. (autor) Proiectul din 1820 al Societății comerciale române din Brașov I. Studii 105-114 română
1980 Crisia, X MANDREA, E. (autor), MANDREA, Ioan (autor) Tineretul revoluționar brașovean în marile bătălii de clasă din anii crizei economice (1929-1933) I. Studii 259-271 română
1984 Crisia, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Un document inedit despre conținutul manualelor de istorie redactate la Brașov de către Vasile Goldiș II. Documente 129-133 română
1984 Crisia, XIV MANDREA, Ioan (autor), OPREA, Sorin (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 III. Articole şi note 319-327 română
1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel (autor) Documente despre expoziția de la Brașov, din anul 1862 VII. Muzeografie 715-719 română
1989 Crisia, XIX ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
1991 Crisia, XXI GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) I. Studii şi articole 52-62 română
1967 Cumidava, I GHIRAN, Ioan (autor) Cumidava - Cuvînt înainte .5- română
1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu (autor) Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei .9- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor (autor), CONSTANTINEANU, Mihai (autor) Ichniomonide din depresiunea Țara Bîrsei și împrejurimi 33- română
1967 Cumidava, I MARCU, Mariana (autor) Monede dacice aflate în colecția Muzeului regional Brașov 93- română
1967 Cumidava, I HAȘDEU, Titus (autor) Cetatea Bran sub stăpînirea orașului Brașov (secolele XV-XVII) 137- română
1967 Cumidava, I CĂLIMAN, Valeria (autor) Căutatea urmei animalelor furate și "colacul" mărturii ale obiceiului pănîntului în Țara Bîrsei 169- română
1967 Cumidava, I POPESCU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea situației social-economice a colibașilor din zona Branului în secolele XVIII-XIX 175- română
1967 Cumidava, I BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuții la istoricul "Reuniunii Femeilor Române" din Brașov 191- română
1967 Cumidava, I MORARU, Olivia (autor) Colecția de port popular femeiesc a Muzeului regional Brașov 215- română
1967 Cumidava, I VASIU, Dinu (autor) Idealul de libertate și unitate națională manifestat în arta pictorilor brașoveni Constantin Lecca și Mișu Popp 237- română
1967 Cumidava, I NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții cu privire la tabloul județului Brașovului Lucas Hirscher 247- română
1967 Cumidava, I NISTOR, Minerva (autor) Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bîrsei 259- română
1967 Cumidava, I SEIDEL, Klaus (autor) Conservarea obiectelor din metal la Muzeul regional Brașov 273- română
1968 Cumidava, II POP, Ioan (autor) Date arheologice privitoare la istoria Brașovului în secolele IX-XII .9- română
1968 Cumidava, II MARCU, Mariana (autor) Săpături arheologice la Cristian - Brașov 43- română
1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Obiecte metalice descoperite în cetatea de la Măgura Codlei 79- română
1968 Cumidava, II NUSSBACHER, Gernot (autor) Statutul breslei arcarilor din Brașov 91- română
1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Date despre strîngerea censului în satele domeniului Bran în anii 1556-1560 97- română
1968 Cumidava, II HUTIMANN, Arnold (autor) Considerații privind venirea diaconului Coresi la Brașov 103- română
1968 Cumidava, II JIGA, Caius (autor) Brașovul și lupta antiotomană a țărilor române la începutul secolului al XVI-lea 111- română
1968 Cumidava, II MICU, Emil (autor) Brașovul și mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu 119- română
1968 Cumidava, II NICOARĂ, Ion (autor) Glasul Ardealului - ziarul brașovean al unirii naționale de la 1 decembrie 1918 211- română
1968 Cumidava, II CATRINA, Constantin (autor) Borda, dărdaica și mulțămita - trei obiceiuri agrare din Feldioara (Țara Bîrsei) 335- română
1968 Cumidava, II MORARU, Olivia (autor) Contribuții la studiul portului din Șcheii Brașovului 343- română
1968 Cumidava, II VASIU, Dinu (autor) Portretul în plastica brașoveană 359- română
1968 Cumidava, II MORARIU, Iuliu (autor), ULARU, Pantelimon (autor) Vegetația halofilă de la Băile Perșani (Munții Perșani) 383- română
1968 Cumidava, II MUNTHIU, Liviu (autor), THOMAS, Friederich (autor) Avenele din Piatra Craiului 395- română
1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea (autor) Lupta patriotică a oamenilor muncii brașoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944 23- română
1969 Cumidava, III ALBU, Cornelia (autor) "Bateria albastră". Contribuții brașovene la lupta antifascistă 63- română
1969 Cumidava, III ROMANCA, Mihai (autor) Luptele trupelor române împotriva forțelor germane fasciste din Brașov și împrejurimi 67- română
1969 Cumidava, III BINDER, Pavel (autor) Unele probleme referitoare la prima mențiune documentară a Brașovului 125- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Rica (autor) Aspecte ale dezvoltării tîrgului și a orașului Făgăraș în epoca feudală 133- română
1969 Cumidava, III COSTEA, Florea (autor) Date privind strîngerea censului pe domeniului Branului între anii 1561-1575 143- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
1969 Cumidava, III BLUCHER, Gebhard (autor) Din istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din Brașov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 159- română
1969 Cumidava, III PHILIPPI, Maja (autor) Un nou document despre răscoala brașovenilor din 1688 179- română
1969 Cumidava, III HAȘDEU, Titus (autor) Satele din preajma cetății Bran în secolele XVIII-XIX 191- română
1969 Cumidava, III PINCZES, Iuliu (autor) Rolul comerțului brașovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reflectatea lui în gîndirea economică 201- română
1969 Cumidava, III BUCUR, Dorica (autor) Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Instituții și realități medievale românești atestate în lexicul Apostolului de la Brașov 399- română
1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin (autor), MORUȘ, Ilie (autor) Contribuții la cunoașterea programului de activitate a societății "Progresul" din Făgăraș 439- română
1969 Cumidava, III POPESCU, Constantin (autor) Meșteșugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII 523- română
1969 Cumidava, III RĂDULESCU, Lelia (autor) Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu (autor) Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion (autor), MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de istorie din Brașov 583- română
1969 Cumidava, III OANCEA, Alexandru (autor) Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
1969 Cumidava, III Sesiunea științifică a Muzeelor din județul Brașov, 6-7 dec. 1969 621- română
1969 Cumidava, III POP, Ioan (autor) Săpături arheologice în castrul de la Rîșnov 627- română
1969 Cumidava, III MARCU, Mariana (autor) Sondajul arheologic de la Cristian 629- română
1969 Cumidava, III FLOAREȘ, E. (autor) Cetatea țărănească a Rîșnovului 631- română
1970 Cumidava, IV HAȘDEU, Titus (autor), NOAGHIA, Jenica (autor) Domeniul cetății Bran în secolele XIV-XVI 69- română
1970 Cumidava, IV NISTOR, Minerva (autor) Lăzile de breaslă din colecția Muzeului Județean Brașov 103- română
1970 Cumidava, IV JURCA, Nicolae (autor) Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
1970 Cumidava, IV DON, Ioan (autor) Greva generală din 1920 la Brașov 333- română
1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de organizația Blocului muncitoresc-țărănesc din județul Brașov sub conducerea P.C.R. între anii 1926-1932 351- română
1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din județul Brașov 403- română
1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Acțiuni ale țărănimii din județul Brașov împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944) 413- română
1970 Cumidava, IV BĂLTESCU, Mircea (autor) Brașovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (august 1944-februarie 1945) 421- română
1970 Cumidava, IV MORARU, Olivia (autor) Considerații asupra portului din subzona Săcele 441- română
1970 Cumidava, IV MICU, Emil (autor) Tiparnița lui Petcu (Petru) Șoanul din Șcheiului Brașovului și primele calendare în limba română 465- română
1970 Cumidava, IV CATRINA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea bibliotecii muzicale a Reuniunii de Gimnastică și Cîntări din Brașov 485- română
1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Despre obiceiurile junilor brașoveni 529- română
1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Mărturii literare și istorice despre junii Brașovului 539- română
1970 Cumidava, IV COLIBAN, Tiberiu (autor) Colecțiile de documente întocmite în trecut de arhivele brașovene 545- română
1970 Cumidava, IV NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoria arhivei Brașovului în secolele XV-XVIII 559- română
1970 Cumidava, IV PETRIC, Aron (autor) O valoroasă lucrare de istorie 587- română
1970 Cumidava, IV BUTA, Sanda (autor), VASIU, Dinu (autor) Prezentarea Muzeului de artă din Brașov 595- română
1970 Cumidava, IV POPESCU, Constantin (autor) Muzeul de etnografie din Rupea 609- română
1970 Cumidava, IV MARCU, Mariana (autor) Muzeul sătesc din Rotbav 611- română
1970 Cumidava, IV GHIRAN, Ioan (autor) Muzeul etnografic din Săcele 615- română
1970 Cumidava, IV VASIU, Dinu (autor) Repertoriu al expozițiilor organizate în sala "Arta" în anii 1969-1970 619- română
1970 Cumidava, IV ȘELARU, Gheorghe (autor) Comunicări științifice la Muzeul județean Brașov 629- română
1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor), MARCU, Mariana (autor) Sesiune de comunicări științifice 631- română
1970 Cumidava, IV COSTEA, Florea (autor) Săpături arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1970 635- română
1970 Cumidava, IV ANDREI, Constantin (autor), CONSTANTINESCU, Neculai (autor), PAVEL, Nicolae (autor) Acțiunea de octotire a naturii în județul Brașov în anul 1970 643- română
1971 Cumidava, V ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Ceramica liniară de la Hărman .11- română
1971 Cumidava, V COSTEA, Florea (autor) Sondajul arheologic de la Feldioara-Brașov (1970) 25- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) Noi cercetări privind secolul al IV-lea e.n. la Hărman 45- română
1971 Cumidava, V NISTOR, Minerva (autor) Noi identificări de lucrări ale argintarului brașovean Georg May II 55- română
1971 Cumidava, V SÎRBU, Vasile (autor) Contribuții privind modul de organizare a breslei rotarilor și a breslei strungarilor în lemn din Rîșnov (jud. Brașov) 71- română
1971 Cumidava, V MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind crearea organizației din Brașov a Partidului social-democrat 137- română
1971 Cumidava, V CĂLIMAN, Valeria (autor) Scrisori brașovene inedite, mărturii ale colaborării româno-slovace în monarhia austro-ungară 151- română
1971 Cumidava, V CIUREA, Ioan (autor) Virgil Onițiu, director al școlilor românești din Brașov 165- română
1971 Cumidava, V ȘELARU, Gheorghe (autor) Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "Honterus" - Brașov (1925) 285- română
1971 Cumidava, V JURCA, Nicolae (autor) Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
1971 Cumidava, V BUCUR, Dorica (autor) Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică și comunistă din județul Brașov (1921-1944) 347- română
1971 Cumidava, V PETRARU, Ștefan (autor) Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste în județul Brașov 389- română
1971 Cumidava, V SORCOIU, Andrei (autor) Industrializarea și unele mutații în mediul rural (Analiza fenomenelor prin exemplul județului Brașov) 421- română
1971 Cumidava, V GHIRAN, Ioan (autor) Tematica și orientarea ideologică a publicației socialiste "Dreptatea" (1921) 483- română
1971 Cumidava, V PETRESCU, Gheorghe (autor) 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Brașov (octombrie 1921) 527- română
1971 Cumidava, V STĂNESCU, M. (autor) Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
1971 Cumidava, V CATRINA, Constantin (autor) Arta cojocăritului în Țara Oltului 607- română
1971 Cumidava, V NETEA, Vasile (autor) Din activitatea lui Andrei Mureșianu la Brașov 653- română
1971 Cumidava, V MIRCEA, Ion-Radu (autor) Contribuții la istoria culturii Șcheilor din Brașov 689- română
1971 Cumidava, V POPA, Silvia (autor) Institutul de fete Hentiette Vautier. Contribuții la istoria învățămîntului brașovean 703- română
1971 Cumidava, V MIHĂILESCU, Dan (autor) Pătrunderea publicațiilor progresiste și marxist-leniniste în bibliotecile publice și particulare din Brașov și Sibiu 723- română
1971 Cumidava, V COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică la Rîșnov 737- română
1971 Cumidava, V PROX, Alfred (autor) Ein zentralasiatischer Sattelbeschlag von Gesprengberg bei Kronstadt 744- germană
1971 Cumidava, V IACOȘ, Ion (autor) 125 de ani de la înființarea Asociației de ajutor reciproc a tipofradilor din Brașov 779- română
1971 Cumidava, V Tematica expoziției de bază a secției de istorie contemporană a Muzeului de istorie din Brașov 785- română
1971 Cumidava, V MÎNDREA, Ioan (autor), MUNTEANU, Liviu (autor) Acțiuni organizate de Muzeul județean Brașov în întimpinarea semicentenarului Patidului Comunist Roman 837- română
1971 Cumidava, V 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România. Sesiunea științifică și adunarea festivă de la Brașov 849- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) Sesiunea științifică a Muzeului județean Brașov, 26 iunie 1971 851- română
1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) A doua sesiune științifică arheologică a Muzeului județran Brașov, 12 decembrie 853- română
1971 Cumidava, V ANDREI, Constantin (autor) Însemnări pe marginea expoziției documentare de ocrotirea naturii din Brașov 855- română
1971 Cumidava, V POP, Ioan (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1971 859- română
1973 Cumidava, VI COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică în Țara Bîrsei: așezarea daco-romană de la Rîșnov "Blocuri" 19- română
1973 Cumidava, VI GUDEA, Nicolae (autor) Ceramica dacică din cadtrul roman de la Rîșnov (Cumidava),(județul Brașov) 25- română
1973 Cumidava, VI MARCU, Mariana (autor) O noua așezare prefeudală la Hărman 39- română
1973 Cumidava, VI POPA, Valentina (autor) Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion (autor) Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
1973 Cumidava, VI MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Brașov între anii 1903-1907 151- română
1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia (autor) Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin (autor) Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
1973 Cumidava, VI MORARU, Olivia (autor) Date etnografice puțin cunoscute privind satele brănene într-o publicație din anul 1908 217- română
1973 Cumidava, VI NISTOR, Minerva (autor) Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni 227- română
1973 Cumidava, VII GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica (autor) Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva (autor) Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
1973 Cumidava, VII CHIRILĂ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
1973 Cumidava, VII ȘELARU, Gheorghe (autor) Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
1973 Cumidava, VII PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan (autor), MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
1973 Cumidava, VII GHIRAN, Ioan (autor) Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
1973 Cumidava, VII Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus (autor), PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
1973 Cumidava, VII POPA, Luana (autor) Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Așezarea dacică de la Hărman .9- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ioan (autor) Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor), POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Feldioara (Făgăraș) 55- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Rîșnov - "Blocuri" (1973-1974) 65- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPA, Valentina (autor) Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 PRAHOVEANU, I. (autor) Aspecte privind funcțiiule castelanilor de la cetatea Bran 97- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 REZACHEVICI, G. (autor) Neobișnuitul drum peste Carpați al oștii lui Radu Șerban, înaintea bătăliei de lingă Brașov cu Gabriel Bathory (iulie 1611) 113- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta (autor) Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRECIN, Mihai (autor) Bologa Valeriu - director al filialei din Brașov a băncii "Albina" (1837-1899) 157- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NICOARĂ, Ion (autor) Brașoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrșirea procesului de unitate națională și politică de la 1 decembrie 1918 169- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HĂȘFĂLEANU, Ioan (autor) Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Coperta de carte și legătorii brașoveni 205- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CĂLIMAN, Valeria (autor) Contribuții la istoricul Bibliotecii Gimnaziului "Honterus" din Brașov 235- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CATRINA, Constantin (autor) Revistele literare românești brașovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric) 275- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Grafica veche și modernă din patrimoniul Muzeului de artă Brașov 297- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 VASIU, Dinu (autor) Arta plastică brașoveană în socialism 315- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 FULGA, Ligia (autor) Aspecte documentare privind piuăritul și dărsdtîritul din Țara Bărsei (secolul al XVIII-lea - ănceputul secolului al XIX-lea) 323- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MARARU, Olivia (autor), STOICA, Georgeta (autor) Semne de recunoaștere în costumul din Șcheii Brașovului și Săcele 337- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Lelia (autor) Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MORARU, Olivia (autor) Structura tematică a Muzeului etnografic al Țării Bîrsei 369- română
1976 Cumidava, IX-1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoricul cetății Bran și a domeniului ei în secolele XIV-XV 25- română
1976 Cumidava, IX-1 NISTOR, Minerva (autor) Broșovul în izvoare cartografice și iconografice 35- română
1976 Cumidava, IX-1 VĂTĂMANU, Adrian (autor) Vasile Alecsandri la Brașov 71- română
1976 Cumidava, IX-1 OLTEANU, Vasile (autor) Adevăratul Maiorescu - în acțiunea de susținere a primului liceu românesc brașovean 103- română
1976 Cumidava, IX-1 BUCUR, Dorica (autor) Tradiții de luptă și legături internaționaliste ale tineretului Brașovean (1921-1947) 125- română
1976 Cumidava, IX-1 ROMANCA, Mihai (autor) Din tradițiile unei școli militare brașovene 141- română
1976 Cumidava, IX-1 MIKLOS, Ștefan (autor) "Totul pentru front, totul pentru victorie"! Contribuția oamenilor muncii din orașul Brașov 154- română
1976 Cumidava, IX-1 GHERMAN, Mircea (autor) Istoricul conservatorului "Astra" Brașov 160- română
1976 Cumidava, IX-1 BUTA, Sanda-Maria (autor) Vechi colecții care stau la bazele muzeului din Brașov 179- română
1976 Cumidava, IX-1 POP SĂNDULESCU, Anca (autor) Un sfert de veac de artă plastică brașoveană 189- română
1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Conflictul oriental și contribuția Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independența României 33- română
1977 Cumidava, X POPA, Luana (autor) Gazeta Transilvaniei, oglindită a războiului pentru cucerirea independenței de stat a României 53- română
1977 Cumidava, X SUCIU, Ștefan (autor) Contribuția Brașovului la sprijinirea războiului pentru independența de stat a României 73- română
1977 Cumidava, X KRONER, Michael (autor) Poziția sașilor brașoveni față de războiul pentru cucerirea independenței de Stat a României 89- română
1978 Cumidava, XI CHIȚESCU, Maria (autor) Monedele antice de aur și argint din colecția Muzeului Județean Brașov română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 PRAHOVEANU, Ioan (autor) Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MITRAN, Gheorghe (autor) Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 NISTOR, Minerva (autor) Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GYEMANT, Ladislau (autor) O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 MARIN, Elisabeta (autor) Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 SPÂNU, Margareta Susana (autor) Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Luana (autor) Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 GHERMAN, Mircea (autor) Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 BĂLTESCU, Mircea (autor), POENARU, Emil (autor) Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Gheorghe (autor), SUCIU, Alexandru (autor) Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 OLTEANU, Vasile (autor) Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 LAMBUCĂ, Maria (autor), MICU, Emil (autor) Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și alți cărturari români, colaboratori ai ”Foii pentru minte, inimă și literatură” Comentarii şi discuţii 393-408 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Silvia (autor) Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 RABINOVICI, Herbert (autor) Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 VULPE, Magdalena (autor) Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor), COȘULEȚ, Stelian (autor) Un topor de aramă cu brațele "în cruce" descoperit la Drumul Carului (com. Moeciu, Brașov) .5- română
1989 Cumidava, XIV ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor), POP, Ioan (autor) Cetățuia dacică de la Teliu (jud. Brașov) .10- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cercetările arheologice de la Rîșnov- "Cetate" 41- română
1989 Cumidava, XIV SALVAN, Florin (autor) Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Considerații asupra localizării Posadei 95- română
1989 Cumidava, XIV NUSSBACHER, Gernot (autor) Date despre trecutul comunei Dumbrăvița (sateleȚînțari și Vlădeni în secolele XV-XVIII) 105- română
1989 Cumidava, XIV OLTEAN, Vasile (autor) Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca (autor) Contribuția Brașovului la întemeierea și dezvoltarea "Asociațiunii Transilvane pentru literatura rpmână și cultura poporului român". Acțiunea Despărțămîntului Brașov al "Astrei" (1870-1918) 161- română
1989 Cumidava, XIV POPA, Luana (autor) Constituirea și activitatea consiliilor (sfaturilor) și a Gărzilor naționale române din actualul județ Brașov (1918-1919) 213- română
1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia (autor), MORARU, Olivia (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorina (autor) Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de colecții 311- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cetatea Rîșnovului 465- română
1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988) 491- română
1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea (autor) Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
1996 Cumidava, XX MITRAN, Gheorghe (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Date istorice privind prima farmacie orășănească, Studiu asupra picturii murale și evoluției arhitecturale 87-104 Română
1996 Cumidava, XX LAMBESCU, Gabriel (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Aspecte privind evoluția arhitecturală a ansamblului de arhitectură medievală, Piața Sfatului nr. 15-16 105-131 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta (autor), NEGULICI, Dorina (autor) O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca (autor) Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana (autor) Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan (autor) Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta (autor) Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia (autor) "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) Geneza "Gazetei de Transilvania" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 7-14 Română
1997 Cumidava, XXI BUZAȘI, Ion (autor) Publicistica lui Andrei Mureșanu la "Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 15-20 Română
1997 Cumidava, XXI NISTOR, Ioan Silviu (autor) Gazetele de la Brașov - școală de educație națională pentru toți românii (1838-1848) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 21-39 Română
1997 Cumidava, XXI COSTEA, Florea (autor) "Foaie pentru minte, inimă și literatură" sub redacția lui Iacob Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 73-94 Română
1997 Cumidava, XXI BORCEA, Licinia (autor) Poeziile lui Iacob Mureșianu publicate în ”Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 95-101 Română
1997 Cumidava, XXI MAXIMESCU, Mariana (autor) "Gazeta Transilvaniei" și lupta românilor transilvăneni între Dieta de la Sibiu și instaurarea dualismului austro-ungar Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 103-119 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) "Gazeta Transilvaniei" sub redacția lui Aurel Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 121-129 Română
1997 Cumidava, XXI NEAMȚU, Gelu (autor) Două răsunătoare procese de presă intentate "Gazetei Transilvaniei" pentru atitudinea ei antidualistă (1888-1890) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 131-157 Română
1997 Cumidava, XXI SPÂNU, Margareta Susana (autor) ”Gazeta de Duminică" (1889-1911) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 159-162 Română
1997 Cumidava, XXI RADU, Măriuca (autor) Contribuții privind legăturile Brașovului cu "Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 163-175 Română
1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria (autor) Gazeta Transilvaniei"- oficios al Partidului Național Român -oglindind evenimentul Înaintării Memorandului Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 177-180 Română
1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria (autor) O ciudată campanie ziaristică Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 181-184 Română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) ..Gazeta Transilvaniei" În anii primului război mondial Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 185-189 Română
1997 Cumidava, XXI COPILU-CHEATRĂ, Vasile (autor) Colaboratori externi ai "Gazetei" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 191-195 Română
1997 Cumidava, XXI CĂLIMAN, Valeria (autor) Viața și atitudinea "Gazetei Transilvaniei" în anii de luptă împotriva Diktatului de la Viena Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 197-211 Română
1997 Cumidava, XXI Postfață Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 213-214 Română
1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca (autor) Destinul unei familii românești din Brașov Eremias-Savu Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 129-140 Română
1998 Cumidava, XXII BUCUR, Dorica (autor) Legături culturale intre Brașov și Bucovina contribuția lor la realizarea idealului național Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 147-156 Română
1998 Cumidava, XXII VLAD, Ioan (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Brașov in etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 179-184 Română
1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana (autor), VLAD, Ioan (autor) Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
1998 Cumidava, XXII MARIN, Elisabeta (autor) 1918 in câteva documente brașovene Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 203-204 Română
1998 Cumidava, XXII CIOCOI, Mihail (autor) Presa maghiară și germană din Brașov despre Marea Unire Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 205-211 Română
1998 Cumidava, XXII HUEHNEL, Helga (autor) Die Verkehrssituation von Kronstadt und seiner Umgebung vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, gezeigt an Landkartenbeispielen aus den Bestănden der Kartensammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 217-235 Germană
1998 Cumidava, XXII NUSSBAECHER, Gernot (autor) Hărți și planuri preluate de la Biserica Neagră Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 237-251 Română
1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) O hartă necunoscută a Țării Bârsei și a regiunilor înconjurătoare aflată in patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 253-259 Română
1998 Cumidava, XXII ZAMFIR, Anca Maria (autor) Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 321-360 Română
1998 Cumidava, XXII BODEA TĂTULEA, Veronica (autor) Pictori brașoveni din perioada interbelică Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 365-369 Română
1998 Cumidava, XXII IACOBEANU, George (autor) Restaurarea unui vas de ceramică smălțuită aflat in colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov Restaurare - conservare 435-438 Română
1998 Cumidava, XXII LUPAȘCU, Maricica (autor) Conservarea pieselor de artă decorativă expuse in galeriile Muzeului de Artă din Brașov Restaurare - conservare 439-447 Română
1998 Cumidava, XXII SZASZ, Lucica (autor) Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov Restaurare - conservare 453-466 Română
2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D (autor) Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
2002 Cumidava, XXV RUS, Valer (autor) Români și maghiari in Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale 141-144 Română
2002 Cumidava, XXV SAVU, Ovidiu (autor) Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159-163 Română
2002 Cumidava, XXV DANEȘ, Mariana (autor) Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164-175 Română
2002 Cumidava, XXV LAZĂR, Ioachim (autor) O tânără brașoveancă in concert pe scenele europei: Elisa Circa 176-181 Română
2002 Cumidava, XXV CONȚU, Gheorghe (autor), RADU, Măriuca (autor) "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
2002 Cumidava, XXV MITRAN, George (autor) Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Roesner 225-265 Română
2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N (autor) De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
2002 Cumidava, XXV ZAMFIR, Anca Maria (autor) Hotel "Krone". Reflexe Jugendstil la Brasov 370-445 Română
2002 Cumidava, XXV ANDRON, Ioan-George (autor) Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Brașov 446-467 Română
2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia (autor) Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ionel (autor), NEGULICI, Dorina (autor) Din activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov (1990-2002) 505-518 Română
2003 Cumidava, XXVI OLTEAN, Vasile (autor) Actualitatea Diaconului Coresi. 63-68 Română
2003 Cumidava, XXVI OLTEAN, Vasile (autor) lzvodul primului calendar-almanah descoperit În Scheii Brașovului. 84-86 Română
2003 Cumidava, XXVI ZAINEA, Ion (autor) Școala Comercială Română din Brașov - pepinieră de comercianți și funcționari de bancă pentru întreg spațiul geografic național. 87-105 Română
2003 Cumidava, XXVI DRECIN, Mihai D (autor) 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca (autor) Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
2003 Cumidava, XXVI BODEA, Valentin (autor) Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
2003 Cumidava, XXVI BACIU, Liviu (autor) Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian (autor), MARIN, Elisabeta (autor) Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
2003 Cumidava, XXVI CERNEA, Elena (autor) Problematica organizării și funcționării secției de conservare-restaurare a Muzeului Județean de Istorie Brașov in raport cu starea de conservare a colecțiilor. 349-355 Română
2003 Cumidava, XXVI DRĂGHICI, Ligia (autor) Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
2004 Cumidava, XXVII BAUMAN, Ionel (autor), MOȚEI, Florin (autor) Sondajul arheologic de la Cristian Măgurice (jud. Brașov) 15-25 română
2004 Cumidava, XXVII TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Colecția de documente și registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) 85-98 română
2004 Cumidava, XXVII BEȘLIU, Olga (autor) Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 109-125 română
2004 Cumidava, XXVII BĂJENARU, Constantin (autor) "Sbornicul" lui Matei Pisariul din Mîndra 137-142 română
2004 Cumidava, XXVII ȘCHIOPU IULIAN, Marius (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Făgăraș 143-152 română
2004 Cumidava, XXVII DANEȘ, Mariana (autor) O piesă textilă de secol XVIII în colecția Muzeului de Istorie Sibiu 157-160 română
2004 Cumidava, XXVII MARIN, Elisabeta (autor) Arhiva Brașovului în anii 1916 - 1920: 1936 Arhivarul Fritz Schuster (1916-1927) 235-272 română
2004 Cumidava, XXVII TĂNASE, Cristina (autor), TĂNASE, Ionuț (autor) Comunitatea evreilor din Brașov. Scurt istoric 277-281 română
2004 Cumidava, XXVII ANDRON, Ioan-George (autor) Despre "țehiul" croitorilor români din Șchei 301-310 română
2004 Cumidava, XXVII BĂJENARU, Elena (autor) Arta picturii pe sticlă la familia Tămaș - atelier Făgăraș - 326-335 română
2004 Cumidava, XXVII ROSSI, Nicoleta (autor) Proiect de consolidare profilactică a colecției de picturi în tempera pe suport lemnos aparâinînd Muzeului de Artă Brașov 365-368 română
2005 Cumidava, XXVIII DRAGNE, Aurel (autor) Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Țara Făgărașului 35-46 română
2005 Cumidava, XXVIII COSTEA, Florea (autor) Bisericile rupestre din complexzl monahal de la Șinca Veche 47-91 română
2005 Cumidava, XXVIII MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din patrimoniul birericii St. Nicolae din Schei-Brașov 94-101 română
2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina (autor) Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 română
2005 Cumidava, XXVIII ISTRATE, Voica (autor) Metalii papale în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 română
2005 Cumidava, XXVIII ANDRON, Ioan-George (autor) Industria casnică textilă în Șcheii Brașovului (sf. sec. al XVIII-lea - mijlocul sec. al XIX-lea) 183-199 română
2005 Cumidava, XXVIII POPICA, Radu (autor) Artă și status - portretele patricianatului săsesc din colecția muzeului de artă Brașov 200-211 română
2005 Cumidava, XXVIII CERNEA, Elena (autor) Bastionul țesătorilor. Probleme de biodeteriorare 212-220 română
2005 Cumidava, XXVIII MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția muzeului județean de istorie Brașov - Restaurare și conservare 239-246 română
2005 Cumidava, XXVIII BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Anuarului Muzeului Județean de Istorie din Brașov. CUMIDAVA pe anii 2001-2005 și indicele de autori 247-254 română
2005 Cumidava, XXVIII COȘULEȚ, Stelian (autor) Activitatea muzeului județean de istorie Brașov în perioada 2003-2005 255-265 română
2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina (autor) Cronica activității Secției Marketing Cultural-Relații Publice a Muzeului Județean de Istorie Brașov, 2003-2005 266-272 română
2005 Cumidava, XXVIII CERNEA, Elena (autor) Cronica activității secției de conservare - restaurare în perioada 2003-2005 273-281 română
2005 Cumidava, XVIII IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
2005 Cumidava, XVIII MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
2005 Cumidava, XVIII VOICA, Istrate (autor) Medalii papale În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 Română
2005 Cumidava, XVIII ANDRON, Ioan-George (autor) Industria casnică textilă În Șcheii Brașovului 183-199 Română
2005 Cumidava, XVIII POPICA, Radu (autor) Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
2005 Cumidava, XVIII CERNEA, Elena (autor) Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
2005 Cumidava, XVIII DRĂGHICI, Ligia (autor) Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
2005 Cumidava, XVIII MOȚEI, Mary Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
2007 Cumidava, XXIX ANDRON, Ioan-George (autor) Frământări și controverse în sânul bisericii și comunității românești din Brașov in secolul al XVIII-lea 166-197 Română
2007 Cumidava, XXIX RUS, Valer (autor) Transilvania secolului al XIX-lea și mitul înțelegerii 198-201 Română
2007 Cumidava, XXIX VOICA, Istrate (autor) Medaliile englezești din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 242-250 Română
2007 Cumidava, XXIX DRĂGHICI, Ligia (autor) Ceaslov 1777- Notele manuscris, tezaur de informații 277-284 Română
2007 Cumidava, XXIX SÂRGHIE, Valerica (autor) Observații privind întregirea și restaurarea unui volum de carte veche românească 285-293 Română
2007 Cumidava, XXIX IACOBEANU, George (autor) Restaurarea unui pahar din argint aurit aflat În colecțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov 294-298 Română
2007 Cumidava, XXIX CRĂCIUN, Dinu (autor) Turnul Negru în circuitul muzeal al Brașovului 299-306 Română
2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea (autor) Liviu Pandele, Transilvania - Terra Dacica, Brașov, 2005, Editura Rom print (327 p. + 44 planșe) 307-314 Română
2007 Cumidava, XXX ȚOPAN, Grigore (autor) Boierul Gheorghe Cantacuzino din Brașov versus Episcopul Ioan Giurgiu Pataki de la Făgăraș (1713-1727) 57-67 Română
2007 Cumidava, XXX OLTEAN, Vasile (autor) Bicentenar Ioan Popazu - protopop al Brașovului și primul episcop al Caransebeșului (1808-1889)