Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 publicații
  • 14 volume
  • 33 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte Casa Regală. Documente oficiale
Număr de volume:4
regina Maria; Regele Carol I; Regele Ferdinand; Casa Regală a Românei; Regele Carol al II lea; Regele Mihai I Dr., TAMPA, Natalia (autor), TAMPA, Natalia (autor), TAMPA, Natalia (autor), Dr., TAMPA, Natalia (autor), CRACIUNOIU, Ileana (autor), DINCA, Ileana (autor), DINCA, Ileana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), BRUSARU, Cornelia (autor), CARJAN, Romeo (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), TANE, Cornelia (autor), BARBALATA, Oana (autor), FODOR, LIGIA-MARIA (autor), TANE, Cornelia (autor), TUDOR, Mirela (autor), TUDOR, Mirela (autor)
carte 1979 România în Primul Război Mondial
Număr de volume:1
ROMÂNIA; RUSIA; Transilvania; Primul Război Mondial; Regele Carol I; Antanta; ECONOMIE; Puterile Centrale; Regele Ferdinand I al României; donaţia Aldea Constantin ATANASIU, Victor (autor), IORDACHE, Anastasie (autor), IOSA, Mircea (autor), OPREA, Ion M. (autor), OPRESCU, Paul (autor), MARCU, Alexandru (indice), OPREA, Ion M. (coordonator și autor), OPRESCU, Paul (fotografie)
volum de carte 2003 Casa Regală. Documente oficiale, I, anul 2003, Inventar arhivistic: 1866-1900 Carol I; Secolul al XIX-lea; Regele Carol I; Regatul României; perioada antebelică; Casa Regală a Românei; inventar de documente; 1866 - 1900; epoca modernă; document de arhivă; Monarhie; documente diplomatice; document istoric; documente administrative Dr., TAMPA, Natalia (autor), CRACIUNOIU, Ileana (autor), GRIGORIE, Ioana (autor), CARJAN, Romeo (autor), TUDOR, Mirela (autor)
volum de carte 2009 Ceremonialul la curtea lui Carol I de Hohenzollern (1866-1914), anul 2009 Regatul României (stat); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Secolul al XX lea (Perioadă istorică); Regele Carol I (Rege al României); ceremonial (concept); Monarhie (sistem politic); domnitor (titlu); Hohenzolern (familie nobiliară) NIȚELEA, Mădălina (autor)
volum de carte 2006 Din patrimoniul Arhivelor Naționale, anul 2006, Album de documente Alexandru Ioan Cuza; Aurel Vlaicu; Avram Iancu; George Bacovia; Ion Antonescu; Iulia Haşdeu; Pronunciamentul de la Blaj; invadarea Cehoslovaciei; Revolutia din Ungaria; Constitutia din 1923; Palatul CEC; Arhivele Naţionale ale României; Partidul Comunist al Uniunii Sovietice; istorie contemporană românească; Bogdan Petriceicu Hasdeu; istorie medievală românească; istorie modernă românească; Gheorghe Gheorghiu Dej; Regatul României; Constantin Mavrocordat; Universitatea din Bucureşti; Regele Mihai I; Unirea Principatelor; Traian Vuia; Tudor Vladimirescu; Marea Unire; Partidul Comunist Român; Regele Carol I; fond arhivistic; Mihai Eminescu; Mihai Viteazul; Nicolae Ceauşescu; Nicolae Iorga; regina Elisabeta; regina Maria CIUCA, Marcel-Dumitru (coord.)
volum de carte 1995 Mituri istorice românești, anul 1995 Brătianu; Ion Antonescu; Mihai Viteazul; Mircea cel Bătrăn; regina Maria; Tudor Vladimirescu; cultura eroilor; Ioan Vodă; mit antiboieresc; miscarea legionara; Regele Carol I; Istorie antică; Batalia de la Rovine; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; mituri romanesti BOIA, Lucian (coord.)
volum de periodic 2007 Monumentul, anul 2007, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a VIII-a, Iași, 2007 Alexandru Ioan Cuza; Art Nouveau; Cotroceni; Dorohoi; Mălăieşti; Mihai Eminescu; Familia Lambrino; Monumentul Vânătorilor din Ploieşti; Dimitrie Maimarolu; Hagi Prodan; Cândeşti; monumente de arhitectură; marină; Familia Rosetti-Solescu; Iasi; Hârlău; cercetare arheologică; Cimitirul Bellu; rezistenţa anticomunistă; Mănăstirea Suceviţa; Mănăstirea Golia; Restaurare; Regele Carol I; Castelul Peleş; Monument istoric; Palatul Culturii din Iaşi; Conservare; Popăuţi; Putna; Sinaia; urbanism; Vălenii de Munte; Arhitectură VĂCARU, Silviu (coordonator), ICHIM, Aurica (coordonator), LEFTER, Lucian-Valeriu (coordonator)
volum de periodic 2008 Monumentul, anul 2008, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a IX-a, Iași, 2008 Alexandru Ioan Cuza; Dimitrie Cantemir; Iaşi; Moldova; Sighişoara; Regele Carol I; Costandinică Palade; monumente comemorative; Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi; Familia Rosetti-Solescu; independeţa României; Mănăstirea Humor; Muzeul Unirii; Artă; Monument istoric; arhitectură industrială; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; Emil Racoviţă; Mănăstirea Moldoviţa LEFTER, Lucian-Valeriu (coordonator), ICHIM, Aurica (coordonator)
volum de periodic 2016 Pisanii sângeorzene. Revistă de spiritualitate, istorie și tradiție locală, V, nr. în TOM: 6, iunie, anul 2016 Ioan Raţiu; Vasile Lucaciu; Regele Carol I; ritual nupţial; Sângeorz-Băi; istorie culturală; perioada interbelica; Crima de la Turda HODOROGA, Florin (redactor), DĂRĂBAN, Alexandru (redactor)
volum de carte 2019 Regele Carol I, ctitorul României moderne, anul 2019 Hohenzollern-Sigmaringen (familie); Amedeo Preziosi (Artist); Regele Carol I (Rege al României); carte (categorie); Regatul României (stat modern); Istorie modernă (ramură a istoriei); Monarhie (sistem politic) ION, Narcis Dorin (redactor)
volum de carte 2019 Regele Carol I, ctitorul României moderne, anul 2019 Regatul României (stat); Amedeo Preziosi (Artist); Regele Carol I (Rege al României); carte (categorie); Istorie modernă (ramură a istoriei); Monarhie (sistem politic); Hohenzollern-Sigmaringen (familie nobiliară) ION, Narcis Dorin (redactor)
volum de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. în TOM: 1-2, anul 2003, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu Alexandru Ioan Cuza; Dimitrie Onciul; Ion Bălăceanu; Petru Groza; România Mare; Marea Unire; istorie contemporană românească; document istoric; Alexandru Vaida Voievod; Corneliu Mihail Lungu; Regele Carol I; Partidul Muncitoresc Român; document de arhivă; arhivistică; catagrafie; Arhivele Naţionale ale României IGNAT, Maria (redactor)
volum de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. în TOM: 1-2, anul 2004 Constantin Angelescu; Lucreţiu Pătrăşcanu; regina Maria; Regele Carol I; Regatul României; Stefan cel Mare; cadastru funciar; catagrafie; Arhivele Naţionale ale României; document istoric; Tara Romaneasca; Aurelian Sacerdoţeanu; Săptămâna Arhivelor IGNAT, Maria (redactor)
volum de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. în TOM: 2, anul 2008 Constantin Moisil; Arheologie; Numismatică; Primul Război Mondial; Regele Carol I; arhivistică; rezistenta anticomunistă; Gheorghe Arsenescu; Arhivele Statului din Veneţia; Colecţia Amedeo Svajer; Federico Stefani; teorie arhivistică; Biserica Greco-Catolică; Arhivele Naţionale ale României; Toma Arnăuţoiu; Securitatea; Dora d’Istria; stiinte auxiliare ale istoriei MARIN, Șerban V. (editor-șef), PAVELESCU, Alina (secretar de redacție)
volum de periodic 2015 Revista arhivelor: RA, 81, nr. în TOM: 1-2, anul 2015 BULGARIA; MAREA BRITANIE; regina Maria; Primul Război Mondial; Uniunea Sovietică; Armata română; Consiliul Naţional al Femeilor Române; epistolă; documente diplomatice; istorie contemporană românească; document istoric; Fondul Arhivistic Naţional; Colecţia de clişee pe sticlă; Regele Carol I; Artă plastică; feminism; arhivistică; Documente fotografice; Arhivele Naţionale ale României MARIN, Șerban V. (editor-șef), STANCU, Radu (secretar de redacție)
volum de carte 1994 România Regilor, anul 1994 ROMÂNIA (stat); Regatul României (stat); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); epoca modernă (Perioadă istorică); Regele Carol I (Rege al României); Regele Mihai I (Rege al României); regalitate (concept); Istorie modernă (ramură a istoriei); Monarhie (sistem politic) PIPPIDI, Andrei (autor)
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Carol I - regele României Istorie Modernă şi Contemporană 30-38 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 PINTILII, Loredana (autor) Activitatea culturală a Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 362-370 română
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI CREȚU, Andrei (autor) Documente inedite privind înființarea parohei „Sfânta Treime” din orașul Vaslui 122-144 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII CRISTESCU, Sorin (autor) King Charles I, D.A. Sturdza and the American Diplomatic Mission in Romania (1902-1905) 173-207 engleză
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Vizite ale regelui Carol I în orașul și portul Constanța (1879-1914) 244-251 română
articol de periodic 1999 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XIII istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit COLEA, Constanța (autor) Expoziția "Familia regală, suverani și cetățeni. Ceremonial și cotidian". Tematica expoziției Muzeografie, Numismatică, Medalistică, Heraldică 289-290 română
articol de periodic 2008 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XIX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ȚÂNȚĂREANU, Alexandra (autor) O efigie inedită a lui Carol I 215-218 română
articol de periodic 2009 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ȚÂNȚĂREANU, Alexandra (autor) O efigie inedită a lui Carol I 215-218 română
articol de periodic 1975 Cercetări istorice: CI, VI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CORIVAN, N (autor) Aspecte din politica externă a Principatelor Unite în timpul guvernării D. Ghica - M. Kogălniceanu (16 noiembrie - 2 februarie 1870) IV. Istorie politică şi social-economică 141-159 română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV GEANTĂ, Aurelia (autor) Consilii de Coroană in perioada domniei regelui Carol I 198-202 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV CIUPALĂ, Alin (autor) Francisc Ferdinand la Peleș in 1909. 203-210 Română
articol de periodic 2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Atitudinea României față de războiul sârbo-bulgar din 1885 și eforturile privind integrarea administrativă Dobrogei II. Istorie 147-154 română
articol de periodic 1993 Revista arhivelor: RA, 55, nr. 2 MATEESCU, Tudor (autor) , ȘESAN, Dragoș (autor) , MATEI, Vasile (autor) , GĂMULESCU, Ielița (autor) Recenzii și prezentări 221-230 română
articol de periodic 2003 Revista arhivelor: RA, 65, nr. 1-2, Studia in honorem Corneliu Mihail Lungu acad., BODEA, CORNELIA (autor) Cum a devenit Carol de Hohenzollern, Carol I al României (Audiatur et A. Ubicini) Studii de Istorie 23-33 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 DOGARU, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea sigiliilor de stat din perioada domniei lui Carol I In memoriam Aurelian Sacerdoţeanu 69-79 română
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 73, nr. 3-4 FODOR, LIGIA-MARIA (autor) Carol I al României, Jurnal, vol. I: 1881-1887 Reviews, bibliographical notes 305-306 engleză
articol de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. 2 DINU, Rudolf (autor) King Charles I and Decision Making Process in the Romanian Foreign Policy before the First World War Studies of history 121-139 engleză
articol de periodic 2013 Revista arhivelor: RA, 79, nr. 1-2 BODALE, Suzana (autor) Semnificațiile Domeniilor Coroanei la momentul înființării lor în consolidarea regalității românești Studies of history 211-221 română
articol de periodic 2013 Revista arhivelor: RA, 79, nr. 1-2 NEGRU, Monica (autor) Octavian Buda, "România fără anestezie. Discurs medical și modernitate în vremea lui Carol I, 1872-1912" Reviews, bibliographical notes 324-328 română
articol de periodic 2015 Revista arhivelor: RA, 81, nr. 1-2 Summary 5-7 engleză, română, franceză, germană
articol de periodic 2015 Revista arhivelor: RA, 81, nr. 1-2 ZIMMERMANN, Silvia-Irina (autor) "Die große Liebe, die mich ganz erfüllt". Die Briefe Elisabeths zu Wied an ihren Verlobten Fürst Carol I. von Rumänien (Oktober-November 1869) aus dem Rumänischen Staatsarchiv in Bukarest Restitutio 176-201 germană
articol de periodic 2016 Revista arhivelor: RA, 82, nr. 1-2 TÎRNĂ, Mirela-Daniela (autor) Scrisorile Regelui Ferdinand al României, I Reviews, bibliographical notes 174-176 română
articol de periodic 2018 Revista de Artă și Istoria Artei: RAIA, 2018 ZIMMERMANN, Silvia-Irina (autor) Activitatea literară și artizanală a Reginei Elisabeta din perioada exilului (1891-1894) în Oglinda Corspondenței Cu Regele Carol I. Colaborarea reginei Cu André Lecomte de Noüy III. Artă şi istorie 144-162 română
articol de periodic 1997 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală TEODOSIU, Anatolie (autor) Documente referitoare la constituirea galeriei de tablouri a Regelui Carol I Patrimoniu. Cercetare 31-34 română
articol de periodic 2006 Revista Muzeelor: RM, nr. 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Patru expoziții la aniversarea Regelui Carol I Expoziţii 50-58 română
articol de periodic 1991 Studii și Articole de Istorie: SAI, 59 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERINDEI, Dan (autor) Monarhia în istoria modernă a României. Domnia lui Carol I Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 63-72 română
articol de periodic 1999 Studii și Articole de Istorie: SAI, 64 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala STANCIU, V. (autor) Diplomatul I. Bălăceanu despre alegerea prințului Carol ca domnitor al României Miscelaneea 180-184 română
articol de periodic 2010 Studii și Articole de Istorie: SAI, 77, Cursurile de vară ale societății de Științe Istorice din România istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala HERGHELEGIU, Maricica (autor) , HERGHELEGIU, Georelly (autor) A princely voyage on the Danube, Călărași 1866 Miscellanea 278-282 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERINDEI, Dan (autor) From Spring until Spring. The first reign year of Charles I 1914- Bilanţul vechiului regat în timpul domniei lui Carol I 7-21 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala IORDĂCHIȚĂ, Florin (autor) A survey of the parliamentary elections during the reign of Carol I 1914- Bilanţul vechiului regat în timpul domniei lui Carol I 44-59 română, engleză
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala MICHELSON, Paul (autor) Carol I of Romania, 1866-1914: A developmental assessment 1914- Bilanţul vechiului regat în timpul domniei lui Carol I 59-79 română, engleză
articol de periodic 1994 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 14 GLORIA-GABRIELA, Radu (autor) Elena Dalles - ,,Testament mistic" Patrimoniu 208 română
articol de periodic 2001 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 17, Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice "Mihai Viteazul – domn creștin, strateg militar și întregitor de neam" Târgoviște 7-8 septembrie 2001 EMIL, Păunescu (autor) Istoria aniversării bătăliei de la Călugăreni de-a lungul secolului al XX-lea Secţiunea I: Mihai Viteazul în conştiinţa românească şi europeană 96 română