Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 32 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MORARIU, Iuliu-Marius Organizarea bisericească a românilor ortodocși din teritoriile alipite țării după Marea Unire Istorie 249-256 română (şi un rezumat în engleză)
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV BOZGAN, Ovidiu, FALCAN, Dan O bijuterie a arhitecturii Bucureștilor: Biserica Rusă Studii şi articole 93-97 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV LAZĂR, Mariana Dania - componentă principală a proprietății Mănăstirii Cotroceni Studii şi articole 111-124 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ZECK, Adriana Imposibilitatea întoarcerii și traseul laicizării - Discurs teoretic despre o temă impusă bucureștenilor: Catedrala Neamului - Mentalităţi bucureştene 197-200 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MĂRĂCINEANU, Walter Aspecte ale picturii bisericești în secolul al XIX-lea - erminii din biblioteca Academiei Romane - Studii şi articole 165-171 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ZĂNESCU, Ionel Alaiuri domnești Studii şi articole 198-207 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII PANAIT, Panait Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâcovenești Patrimoniu bucureştean 353-364 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TODIREANU ANCA, Beatrice Tabloul votiv din paraclisul patriarhal Studii şi articole 196-200 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX TODIREANU, Cristian Sf. Dimitrie cel Nou - ocrotitorul Bucureștilor Patrimoniu bucureştean 284-288 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX TODIREANU, Anca, TODIREANU, Cristian Sfîntul ierarh Grigorie Dascălu Mitropolitul Țării Românești Studii şi articole 340-344 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI TODIREANU ANCA, Beatrice Întru Fericita Adormire a Patriarhului Teoctist Personalităţi bucureştene 431-433 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII CONSTANTIN, Gabriel Catedrala Mântuirii Neamului, un proiect amânat pentru eternitate? Patrimoniu 286-293 română
2009 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIII ENE, Camelia Pictura românească. Întoarcerea la tradiție Patrimoniu 307-318 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORAȘ, N. Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
1974 Cercetări istorice, V VACARIU, D Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
1975 Cercetări istorice, VI Mitropolia Moldovei și Sucevei, monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1973-1974 ; 453 p. (P. Abrudan) VI. Recenzii 277-279 română
2007 Cumidava, XXX OPRIȘ, Ioan Despre unele reacții ale clerului ortodox român la presiunile revizioniste 116-120 Română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj I. Arheologie-istorie 91-99 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MARINOIU, Vasile O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj I. Arheologie-istorie 115-122 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ISAC, Eva O reeditate a cazaniei lui Varlaam, Iași 1643 II. Istorie 123-126 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GĂRBACIU, Mariana Icoana de vatră III. Documentar şi memorialistică 339-344 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Gabriela Carte veche românească din depozitul Muzeului județean Gorj II. Istorie 123-156 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BĂLTĂȚEANU, Adrian Preoți refugiați, primiți în eparhia Olteniei (județul Gorj - 1940) II. Istorie 211-222 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BRATU, Olimpia Bisericile din lemn, embleme ale arhitecturii tradiționale din Gorj III. Etnografie 223-240 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CĂTANĂ, Ion Considerații asupra conservării Bisericii "Sfântul Gheorghe" din cadrul complexului "Gheorghe Tătărescu" Curtișoara V. Conservare 305-316 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII POPESCU-BRĂDICENI, Ion Pictura murală de la Mănăstirea Tismana III. Etnografie şi folclor 253-259 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALOTOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strîmba-Jiu și Urdari, județul Gorj I. Arheologie 101-116 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CAUC, Dumitru Formarea și dezvoltarea domeniului mănăstirii Tismana II. Istorie 131-140 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română