Le Monastère de Probota

  • Realizatori:  BUZATU Gh. (autor)
  • Anul publicației: 1968
  • Publicată de: Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
  • Editura: Meridiane
  • Localitatea: București
  • Tip publicație: carte