Les Monuments de la Colline de la Patriarchie

  • Realizatori:  Miclescu P. E. (autor)
  • Anul publicației: 1964
  • Publicată de: Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
  • Editura: Meridiane
  • Localitatea: București
  • Tip publicație: carte