Iulian Antonescu - o viață dăruită istoriei și muzeografiei