Catulle - Oeuvres/Catulle - Poesies (Catullus - Opere)

  • Realizatori:  Catullus (autor)Lafaye Georges (traducător)
  • Anul publicației: 1922
  • Publicată de: Association Guillaume Bude
  • Editura: Sociéte d`édition „Les Belles Lettres”
  • Localitatea: Paris
  • Colecția: Collection des Universites de France
  • Seria:
  • Tip publicație: carte