Din domnia lui Mahomed al II-lea (anii 1451 - 1467)

  • Realizatori:  Critobul din Imbros (autor)Grecu Vasile (traducător)
  • Anul publicației: 1963
  • Publicată de: Academia Republicii Populare România; Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Editura: Academiei Republicii Populare România
  • Localitatea: București
  • Colecția: Scriptores Byzantini IV
  • Seria:
  • Tip publicație: carte