Cultură și istorie la est de Carpați în perspectivă sud-est europeană (sec. XVII-XX)