Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean / Circulation of the old Romanian books (handwritten and printed) in northern Dobrudja area

  • Realizatori:  MANEA, Lăcrămioara (autor)
  • Anul publicației: 2013
  • Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea; Muzeul Brăilei
  • Seria: Patrimonium 8
  • Editura: Istros
  • Localitatea: Brăila
  • Colecția: Biblioteca Istro-Pontică
  • Seria: Patrimonium 8
  • Tip publicație: carte