Culturi antice în zona Gurilor Dunării / Cultures antiques dans la zone de Bouches du Danube

  • Subtitlu: Preistorie și protoistorie / Préhistoire și protohistoire
  • Realizatori:  Simion Gavrilă (autor)
  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
  • Editura: Nereamia Napocae
  • Localitatea: Cluj-Napoca
  • Colecția: Biblioteca Istro-Pontică
  • Seria: Arheologie 5
  • ISBN: 973-7951-00-X
  • Tip publicație: carte