Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinței „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 5-8
articol de carte AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Arheologia perioadei timpurii a epocii fierului în Dobrogea – un istoric al cercetării 13-44 română
articol de carte ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu–La Muscalu 45-66 română
articol de carte POPESCU, Anca-Dana (autor) Cele mai timpurii obiecte de argint din Europa 67-88 română
articol de carte VERNESCU, Mirela (autor) , CROITORU, Costin (autor) Late Copper Age and Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila Plain and Covurlui Plain 89-130 engleză
articol de carte ȚÂRLEA, Alexandra (autor) , FLOREA, Mihai (autor) Hoards, Feasts and Travels. Possible social and economic responses to environment and landscape during Middle Bronze Age in NW Romania and NE Hungary 131-168 engleză
articol de carte DIETRICH, Oliver (autor) Cele mai timpurii celturi din Europa de Sud-Est. Pe urmele unei inovații tehnice a epocii bronzului 169-184 română
articol de carte NICULICĂ, Bogdan Petru (autor) Câteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina 185-214 română
articol de carte TERNA, Stanislav (autor) , TOPAL, Denis (autor) Ex Oriente: un depozit „răsăritean” de bronzuri de lângă satul Brănești, raionul Orhei, Republica Moldova 215-226 română
articol de carte DIETRICH, Laura (autor) Visible workshops for invisible commodities. Leatherworking in the Late Bronze Age Noua culture´s ‘ashmounds’ 227-246 engleză
articol de carte LÁSZLÓ, Attila (autor) Troia VII – reper cronologic ? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
articol de carte BĂLAN, Gabriel (autor) Așezările fortificate din aria culturii Gáva din România 267-312 română
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) Fortificațiile din arealul culturilor Babadag și Cozia-Saharna 313-350 română
articol de carte NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfârșitul sec. XII - sec. III a.Chr.) 351-372 română
articol de carte MIHAIL, Florian (autor) , ADAMESCU, Adrian (autor) Piese prelucrate din piatră și os descoperite în așezarea din prima epocă a fierului de la Vânători, jud. Galați 373-386 română
articol de carte AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala–Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
articol de carte SCHUSTER, Cristian (autor) Prima vârstă a fierului în bazinul Argeșului și până la Valea Mostiștei (Muntenia centrală, România) 461-486 română
articol de carte CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Analiza antropologică a osemintelor din tumulul de la Rahman (jud. Tulcea) 487-494 română
articol de carte STANC, Simina (autor) , RADU, Valentin (autor) Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
articol de carte STANC, Simina (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (cultura Babadag) 503-510 română
articol de carte PANAIT, Valentin (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , TONE, Marcela (autor) , MIERLĂ, Marian (autor) Distribuția siturilor arheologice din cadrul podișului Babadag în funcție de energia solară și tipurile majore de vegetație 511-522 română
articol de carte Abrevieri 523-525