Viața economică în nordul Dobrogei în secolele X-XIV / Economic life in Northern Dobrudja from 10th - 14th centuries / La vie economique dans le nord de la Dobrudja aux Xe-XIVe siecles

  • Realizatori:  STĂNICĂ, Aurel Daniel (autor)
  • Anul publicației: 2015
  • Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
  • Editura: Dobrogea
  • Localitatea: Constanța
  • Colecția: Biblioteca Istro-Pontică
  • Seria: Arheologie 11
  • ISBN: 978-606-565-103-6
  • Tip publicație: carte