Cercetări privind biodiversitatea unor ecosisteme forestiere din Dobrogea de Nord / Researches concerning the biodiversity of several forest ecosystems of the Northern Dobdrudja

  • Realizatori:  Petrescu Mihai (autor)
  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
  • Localitatea: Tulcea
  • Colecția: Biblioteca Istro-Pontică
  • Seria: Științele Naturii 1
  • Tip publicație: carte