Cultele orientale în Dacia Romană

  • Subtitlu: Culte siriene și palmiriene
  • Realizatori:  SANIE, Silviu (autor)
  • Anul publicației: 1981
  • Publicată de: Asociația de Studii Orientale din Republica Socialistă România
  • Editura: Științifică și Enciclopedică
  • Localitatea: București
  • Seria: Bibliotheca Orientalis
  • Tip publicație: carte