Influențe, contacte și schimburi culturale între civilizațiile spațiului carpato-dunărean, din Preistorie până în Antichitate

  • Subtitlu: Lucrările colocviului național desfășurat la Cumpăna, 2-4 octombrie 2013
  • Realizatori:  Măndescu Dragoș (editor)
  • Anul publicației: 2014
  • Publicată de: Muzeul Județean Argeș
  • Editura: Ordessos
  • Localitatea: Pitești
  • ISBN: 978-606-8604-07-7
  • Tip publicație: carte