Indici bibliografici la Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice 1908-1945 și Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice 1914-1915 și 1942-1943

  • Realizatori:  GRECEANU, Radu Sc. (autor)
  • Anul publicației: 1990
  • Editura: Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice
  • Localitatea: București
  • Tip publicație: carte