Fauna Depresiunii Baia Mare și a zonelor limitrofe: studiu taxonomic, ecologic, biogeografic și de ocrotire a faunei