Indexul speciilor nevertebrate și vertebrate din Depresiunea Maramureș și zonele limitrofe

  • Realizatori:  Ardelean Gavril (autor)Beres Iosif (autor)
  • Anul publicației: 2011
  • Publicată de: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad; Muzeul Maramureșului
  • Editura: „Vasile Goldiș” University Press
  • Localitatea: Arad
  • ISBN: 978-973-664-494-8
  • Tip publicație: carte