Companiile grecești din Transilvania și comerțul european în anii 1636-1746

  • Realizatori:  CICANCI, Olga (autor)
  • Anul publicației: 1981
  • Publicată de: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România
  • Editura: Academiei Republicii Socialiste România
  • Localitatea: București
  • Tip publicație: carte