Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII

  • Realizatori:  PIPPIDI, Andrei (autor)
  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Republicii Socialiste România
  • Editura: Academiei Republicii Socialiste România
  • Localitatea: București
  • Tip publicație: carte