Tradiția politică bizantină în țările române în secolele XVI-XVIII