Circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. VI-VIII p. Chr) / Circulation of Byzantine currency in Dobrudja (6th - 8th c. AD)

  • Realizatori:  CUSTUREA, Gabriel (autor)
  • Anul publicației: 2019
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
  • Editura: Ex Ponto
  • Localitatea: Constanța
  • Colecția: Bibliotheca Tomitana XI
  • ISBN: 978-606-598-707-4
  • Tip publicație: carte