Din trecutul muzeisticii din România Julius Teutsch - Iulian Marțian - Corespondență