Priveliști românești: 190 de planșe cu o prefață și un text introductiv