Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Table de matières 3-4 engleză
articol de carte Abréviations 9-11 română
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Le IVème Colloque International d'Archéologie Funéraire 11-12 franceză
articol de carte LUNGU, Vasilica (autor) Avant-propos 13 franceză
articol de carte STRICCOLI, Rodolfo (autor) Presenze sepolcrali e rituali nel sud-est italiano dall'encolitico al bronzo medio 15-24 italiană
articol de carte MENKOVA, Milena (autor) Burial Practices of the Local Early Broze Age Cultures in Bulgaria 25-30 engleză
articol de carte SZEKELY, Zsolt (autor) Extra-Carpathian Funeral Discoveries in the Early Bronze Age in the South-East of Transylvania 31-36 engleză
articol de carte MARKOVA, Klara (autor) Berührungsgebiet der Hatvan-Kultur im Nordwesten im Lichte der Gräberfelder 37-44 germană
articol de carte GEDL, Marek (autor) Das grosse Gräberfeld aus der Mittelbronzezeit in Kietrz – Oberschlesien 45-62 engleză
articol de carte GANEVA, Svetlina (autor) Questions of the Necropolis at the Village of Orsoya, near the Town of Lom 63-66 engleză
articol de carte CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) La nécropole de crémation de l’Âge du Bronze de Gruia, dép. de Mehedinți 67-78 engleză
articol de carte WITTENBERGER, Mihai (autor) Funerary Rite and Ritual of the Noua Culture in Transylvania 79-88 engleză
articol de carte NIȚULESCU, Virgil Ștefan (autor) , RENȚA, Elena (autor) , SIMION, Gavrilă (autor) Les tumulus d'Adâncata, dépt. de Ialomița 89-103 engleză
articol de carte LÁSZLÓ, Attila (autor) Sur les coutumes funéraires des populations du Bas-Danube au début de l'Âge du Fer 105-116 franceză
articol de carte PAPATHANASIOU, Dina (autor) , TASARAVOPOULOS, Aris (autor) The Cemetery at Lagonissi in Attica (8th-4th Centuries BC) - Typology of Tombs, Burial Rites 117-128 engleză
articol de carte GRIGOROPOULOS, Dimitos (autor) , LYRINZTIS, Andreas (autor) Illustrating Burial Practice from the Cemetery at Lagonisi, Attica: Burials and Grave Goods of the 5th Century B.C. 129-143 engleză
articol de carte STEINHAUER, Georges (autor) La restauration du monument funéraire de Kallithéa 145-150 franceză
articol de carte DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's Tumular Burials from the Kazanlak Region in Bulgaria 151-156 engleză
articol de carte LUNGU, Vasilica (autor) Nécropoles grecques du Pont Gauche 157-176 engleză
articol de carte PAPANOVA, Valentina (autor) Funeral Ceremony in the Olbia Necropolis (Family Plot) 177-184 engleză
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) Préoccupations d'archéologie funéraire en Roumanie il y a 125 ans. Aspects de l'activité de Cezar Bolliac 185-186 franceză
articol de carte TROHANI, George (autor) Nouvelles interprétations concernant la nécropole Gète de Zimnicea 187-198 engleză
articol de carte RUSTOIU, Aurel (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Funerary Practices at the Geto-Dacians of the 2nd Century BC - 1st Century AD 199-228 engleză
articol de carte YIERGIOU, Raptopoulos (autor) Some Late Roman - Early Byzantine tombs from an Amfissa-in-Fokis Cemetery (Delfi Region), Greece 229-234 engleză
articol de carte HAIMOVICI, Sergiu (autor) The Study of the Bony Fragments Coming from Animal Offers in the Celtic Incineration Cemetery from Fântânele (Matei Village, Bistrița County) 235-238 engleză
articol de carte ANDRUH, Svetlana (autor) About some peculiarities of sepulchral funeral practice at Scythian Burial ground Mamay-Gora Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 241 engleză
articol de carte BEJINARIU, Ioan (autor) Manifestări funerare ale grupurilor culturale post-Otomani din vestul României Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 242 română
articol de carte BRUDIU, Mihalache (autor) Raportul dintre specificul geografic și procesul indoeuropenizării Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 243 română
articol de carte CALATOIU, Gheorghe (autor) , HORTOPAN, Dumitru (autor) Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești - Drăgoești Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 243-244 română
articol de carte BRUDIU, Mihalache (autor) , CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Necropola geto-dacică de la Răcătău. Tumul V. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 244-245 română
articol de carte CHETVERIKOV, Igor (autor) , FIDELSKI, Sergiu (autor) The Burial of the "horse woman" on the territory along the Dnister River Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 245-246 engleză
articol de carte CHOCHOROWSKI, Jan (autor) Zur Semantik der Bestattungssitte des Groß-Kurgans von Ryzanovka Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 246-248 germană
articol de carte DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's tumular Burials from the Kazanlâk Region in Bulgaria Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 248 engleză
articol de carte FICHL, Klara (autor) Analysis of Szoreg C (Sziv Street) Cemetery of Maros Cultura Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 249 engleză
articol de carte GEDL, Marek (autor) Das Grosse Graberfeld aus der Bronze und Fruheisenzeit in Kietrz, Oberschlesien Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 249-250 germană
articol de carte GRIGOROPOULOS, Dimitos (autor) , LYRINZTIS, Andreas (autor) Illustrating Burial Practice from the Cemetery at Kalyvia - Thorikos, Attica, Attica: Six Grave Contexts of the Early 5th Century B.C. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 250 engleză
articol de carte IGNAT, Mircea (autor) Le group des tombes planes d'inhumation appartenant au Hallstatt tardif de la Moldavie Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 250-251 franceză
articol de carte JANOS, Dani (autor) Tumulus Grave from the Beginning of the EBA in Eastern Hungary Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 251-252 engleză
articol de carte KISS, Viktoria (autor) Cultural connections between Transdanubian and Lower Danube incrusted poterry culture (cult objects and funerary rites) Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 252 engleză
articol de carte KITOV, Georgi (autor) Tumuli and tombs and temples in the Valley of the Thracian Rulers Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 252-253 engleză
articol de carte KRASTEVA, Marlena (autor) La Bulgarie du Nord-Est à la fin du IVe et au debut du IIIe siècles av J.-C. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 253 franceză
articol de carte LÁSZLÓ, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormântare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 253 română
articol de carte LÁSZLÓ, Attila (autor) , URSACHE, Corina Nicoleta (autor) Despre obiceiurile funerare ale ale populației culturii Corlăteni-Chișinău, legături cu unele culturi învecinate. Considerații privind necropola de la Vaslui - Curțile Domnești Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 254 română
articol de carte LEVIȚKI, Oleg (autor) Necropola tumulară hallstattiană tîrzie - Trinca - "Drumul Feteștilor" (jud. Edineț) Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 254-255 română
articol de carte MARKOVA, Klara (autor) Berührungspinkte der Hatvan-kultur im nordwestern im lichte der gräberfelder Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 255 germană
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) Practici funerare ale tracilor de la est de Carpați în mileniul I a.Chr. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 255-256 română
articol de carte OZDANI, Ondrej (autor) Zur Problematik des Besttungritus des Hugelgraberkulturen im Nordteil des Karpatenckens Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 256-257 germană
articol de carte PAPANOVA, Valentina (autor) Funeral ceremony of the family place of Olbio necropolis Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 257-258 engleză
articol de carte PAPATHANASIOU, Dina (autor) Le cimetière de Lagonissi en Attique ( VIIIe-IVe siècles av. J.C.). Typologie funeraire Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 259 franceză
articol de carte BEJLEKCHY, V. (autor) , PETRENKO, Vladimir (autor) The Alexandrovka Barrow. The burial site of the Usatovo culture elite Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 259-260 engleză
articol de carte POPA, Alexandru (autor) Sacrificiul funerar de broaște țestoase în necropola de la Giurgiulești - "La Brazdă" Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 260-261 română
articol de carte PAPTOPOULOS, Sotirios (autor) Some Late Roman-Early Byzantine Tombs from an Amfissa - in Phokis Cemetery (Delfi Region), Greece Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 261 engleză
articol de carte CHOCHOROWSKI, Jan (autor) , REDINA, Eugenia (autor) The Necropolis of Antique Settlement Koshary Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 261-262 engleză
articol de carte ROMSAUER, Peter (autor) Domestic and Exotic in the Late Bronze and Early Iron Age. The Mezőcsát Group and its Relations Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 262-263 engleză
articol de carte ROWLETT, Ralph (autor) Health and Trauma of Iron Age Getic Burials at Celic-Dere, Romania Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 263-264 engleză
articol de carte PANDREA, Stănică (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Program of storing, processing and analyzing the funerary and sacrificial descoveries Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 264-265 engleză
articol de carte STEGMANN-KAJTAR, Susanne (autor) Das Gräberfeld Nové Zámky - Ragoňa. Zur Problematik der Bestattungssitten auf hallstattzeitlichen Gräberfeldern der Südwestslowakei Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 265 germană
articol de carte SZEKELY, Zsolt (autor) Descoperiri funerare extracvarpatice din bronzul timpuriu în sud-estul Transilvaniei Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 266-267 engleză
articol de carte STEINHAUER, Georges (autor) L'évolution des monuments funéraires Attiques à la fin du IVe s.av.J.-C. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 266 franceză
articol de carte STRICCOLI, Rodolfo (autor) Presenze sepolcrali e rituale del bronzo antico e medio nell'Italia sud-orientale Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 266 italiană
articol de carte TELNOV, Nicolae (autor) Cu privire la înmormîntările scitice de femei cu arme din Moldova Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 267-268 engleză
articol de carte TOSCHEV, Genadi (autor) Burial Rite of Crimean Population during Early Bronze Age Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 268 engleză
articol de carte TROHANI, George (autor) Nouvelles interprétations concernant la nécropole gète de Zimnicea Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 268-269 franceză
articol de carte URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind ritul funerar la începutul Hallstatt-ului în Nordul Moldovei, în lumina descoperirilor de la Prăjeni - județul Botoșani Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 269-270 română
articol de carte VANCHUGOV, Vladimir (autor) The Social Structure of Population of Belozerka Culture of the North-Western Black Sea Region Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 270-271 engleză
articol de carte YAKOVOY, Eugen (autor) About Appearance of Barrow building in Black Sea North West littoral Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 271-272 engleză
articol de carte CHERTVERIKOV, Igor (autor) , SINIKA, Vitalie (autor) , YAKOVOY, Eugen (autor) The Barrow Cemetery of the Late Scytian Time on the Territory along the Dnister River Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 272-273 engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) Rituri și ritualuri funerare în zona Nistrului Mijlociu în prima jumatate a mileniului I a.Chr. Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 273-274 română
articol de carte ZOUVVOU, Eleni (autor) Tombes of Early Iron Age in Laconia Cronica dramatică: "Othello" de Shakespeare la Teatrul "C. I. Nottara" 274 engleză