Populații de origine stepică din Perioada de Tranziție și Epoca Bronzului pe teritoriul României - o abordare antropologică