Byzantina et Daco Romana. Studii de istorie și civilizație bizantină și românească medievală