Studii de arheologie și istorie antică în onoarea lui Victor Henrich Baumann cu ocazia celei de a 80-a aniversări


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 5-6
articol de carte Tabula Gratulatoria 7-8 română
articol de carte OPRIS, Ioan (autor) Victor Henrich Baumann octogenar 9-14 română
articol de carte OPAIȚ, Andrei (autor) Cuvânt aniversar 15-16 română
articol de carte MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) ”Domnul Baumann”. Din amintirile unui tulcean rătăcit 17-20 română
articol de carte LUNGU, Vasilica (autor) Victor Henrich Baumann la 80 de ani 21-24 română
articol de carte AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Lista lucrărilor științifice publicate 25-30 română
articol de carte AVRAM, Alexandru (autor) Quatre métèques fabricants d’amphores à Rhodes 31-36 franceză
articol de carte LUNGU, Vasilica (autor) An Egyptian Jar Stamped with the Cartouche of Ramses II in Bucharest 37-42 engleză
articol de carte TALMAȚCHI, Gabriel Mircea (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Un depozit monetar preroman descoperit în necropola de epocă romană de la Callatis 43-54 română
articol de carte CHRZANOVSCHI, Laurent (autor) When the excavations of Novae allow to understand, classify and date a very popular group of Loeschcke VIII lamps, specific to the Western area of the Lower Danube 55-64 engleză
articol de carte BOTAN, Sever Petru (autor) , STĂNICĂ, Aurel Daniel (autor) Vase de sticlă de tip millefiori descoperite la Noviodunum 65-70 română
articol de carte STĂNICĂ, Aurel Daniel (autor) , STREINU, Alina (autor) , STREINU, Marius (autor) New finds from the Roman necropolis at Noviodunum 71-90 engleză
articol de carte TOPOLEANU, Florin (autor) , GAMUREAC, Emilian (autor) Contributions to the study of the Roman pottery from Noviodunum (Romania, Isaccea town, Tulcea county). The 2014 rescue archaeological excavations for the construction of the Border Police Headquarters 91-138 engleză
articol de carte STĂNESCU, Radu Octavian (autor) , MOCANU, Marian (autor) , DOLEA, Alexandra (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Under Lock and Key. Recent Archaeological Excavations on the Jijila Valley (NW Dobruja) 139-190 engleză
articol de carte ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta (autor) The Extraordinary Funerary Stele of verna of an eques romanus from Troesmis 191-220 engleză
articol de carte MOCANU, Marian (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) , STĂNESCU, Radu-Octavian (autor) Cercetări arheologice recente în necropolele de la Noviodunum 221-232 română
articol de carte NUTU, George (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Observații referitoare la două morminte romane timpurii descoperite la Telița, jud. Tulcea 233-250 română
articol de carte OȚA, Liliana (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Mormântul sarmatic izolat de la Prăjeni–Lutărie 2 251-272 română
articol de carte APARASCHIVEI, Dan (autor) Keys and Elements of Locking Systems from Ibida (Moesia Inferior / Scythia Province) 273-293 engleză
articol de carte ELEFTERESCU, Dan (autor) Oglinzi din sticlă reflector cu ramă din plumb de la Durostorum (Ostrov-Ferma 4) 293-334 română
articol de carte PETCU, Radu (autor) , PETCU-LEVEI, Ingrid-Linda (autor) A Roman Bronze Stamp (signalucum ex aere) from Dumbrăveni (Romania) – Moesia Inferior 335-348 engleză
articol de carte OTA, Radu (autor) , LASCU, Ilie (autor) , ANGHEL, Dan George (autor) Piese de coroplastică și ceramică cu decor aplicat descoperite la Apulum 349-376 română
articol de carte BONDOC, Dorel (autor) Depozitul de coase de fier de la Căpreni, judetul Gorj 377-384 română
articol de carte VASILESCU, Dan (autor) Imitații și falsuri după monede romane târzii descoperite la Ulmetum (sec. IV-V p.Chr.) 385-416 română
articol de carte NUȚU, George (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Contribuții la arheologia provinciei Scythia (I). Descoperiri întâmplătoare de epocă romană târzie și bizantină timpurie în zona Luncavița, jud. Tulcea 417-424 română
articol de carte MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Un cuptor de olar descoperit în anul 1985 în așezarea extra muros de la Isaccea – Noviodunum – Vicina 425-440 română
articol de carte OPRIȘ, Ioan (autor) Despre un mare numismat: Constantin Mosil 441-450 română