Relații interculturale în spațiul tiso-nistrean în epoca fierului


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 3 română - engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) Cuvânt înainte 4-6 română - engleză
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) Între est și vest. Conexiuni interculturale în prima epocă a fierului, reflectate în necropola de la Valea Stânii, jud. Argeș 7-22 română - engleză
articol de carte COROBCEAN, Andrei (autor) Geții și sciții: o (re)construcție a diferențelor etnice în arheologie 23-38 română - engleză
articol de carte BERZOVAN, Alexandru (autor) , BOGHIAN, Dumitru (autor) , ENEA, Sergiu-Constantin (autor) Fragmente de amfore grecești inedite, aflate în colecția Muzeului Parohial din Țibana (jud. Iași) 39-50 română - engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Interacțiuni și schimburi în microzona Saharna în contextul conexiunilor culturale din a doua epocă a fierului 51-104 română
articol de carte FIDELSKI, Serghei (autor) Латенские аксессуары костюма с левобережья Среднего Днестра 105-118 rusă
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) , CERNĂU, Ioan-Valentin (autor) Originalitate și imitație în tipurile de vase geto-dacice din dava de la Crăsanii de Jos – Piscul Crăsani (România) 119-146 română - engleză
articol de carte IARMULSCHI, Vasile (autor) , MUNTEANU, Octavian (autor) Fibula de tip Kostrzewski K din așezarea de la Kruglik: reper al conexiunilor dintre Europa centrală și silvostepa est-carpatică în epoca La Tène târziu 147-160 română
articol de carte SPÂNU, Daniel (autor) Piese de orfevrerie La Tène târziu documentate de Ion Nestor la Berlin 161-186 română