Biserică și națiune la românii din Banat și Transilvania; Episcopul Elie Miron Cristea și Marea Unire