Comunitatea de avere a fostului Regiment Grăniceresc Româno-Bănățean nr. 13 Caransebeș