Interetnicitate în Europa Centrală și de Est. Lucrările Simpozionului Internațional Interdisciplinar 23 - 26 mai 2002