Mănăstirea Bizere. Ediția a II-a, revizuită și adăugită