Valori bibliofile din patrimoniul cultural național. Cercetare și valorificare