Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae

  • Realizatori:  Pippidi Dionisie (culegere, traducere, comentari și indici)
  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România
  • Editura: Academiei Republicii Socialiste România
  • Localitatea: București
  • Colecția: Inscripțiile antice din Dacia și Scythia Minor
  • Seria:
  • Tip publicație: carte