Arta populară din zona Botoșanilor. Scoarțe și lăicere

  • Realizatori:  Paveliuc Olariu Angela (autor)
  • Anul publicației: 1976
  • Publicată de: Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani
  • Editura: Muzeul Județean Botoșani
  • Localitatea: Botoșani
  • Tip publicație: carte