Arta antropomorfă feminină în preistoria spațiului carpato-nistrean. Volum dedicat memoriei prof. doc. Ilie Borziac