Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2600 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol Cuprins 6 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol BARNEA, Alexandru (autor) Cuvânt înainte 9-12 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol BARNEA, Alexandru (autor) O istorie scurtă 13-22 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol GHIȚĂ, Iulian (autor) Pionieratul arheologiei românești 23-32 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol BORONEANȚ, Adina (autor) Alexandru Odobescu și aportul său la dezvoltarea arheologiei clasice (1834-1895) 33-70 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol MECU, Mijomir (autor) Grigore G. Tocilescu (1850-1895), inițiatorul arheologiei clasice științifice în România 71-140 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol GÁL, Erwin (autor) Precursorii arheologiei profesioniste din Transilvania: biografia lui Gábor Téglás (1848-1916) 141-170 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol DOBOȘ, Adrian (autor) Arheologul George Murnu (1868-1957) 171-184 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol VIȘENOIU, Sorin-Bogdan (autor) Vasile Pârvan sau de la Episteme la Philosophia (1882-1927) 185-208 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol TURCU, Dan (autor) Ioan Andrieșescu - Viața și opera 209-222 română
articol de carte 2003 Arheologia clasică în România: primul secol BARNEA, Alexandru (autor) În loc de încheiere 223-239 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-1 DIACONESCU, Rodica (autor) , VORNICU, Liliana (autor) Instrumente ale inteligenței artificiale utilizate la conservarea/restaurarea neinvazivă a obiectelor de patrimoniu 5-26 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-1 ANDREI, Ana-Maria (autor) , ANDREI, Mihai (autor) Caracteristicile legăturilor de carte din secolul al XIX-lea, aparținînd palatului "Al.I. Cuza" de la Ruginoasa 27-44 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-1 LEMNARU, Mădălina (autor) Restaurarea și conservarea unei piese deosebite: patera de sticlă 45-58 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-1 TEODOR, Ligia (autor) Restaurarea și conservarea unui vas cucutenian bitronconic de la Liveni-Botoșani 59-69 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-1 IOANID, Ghiocel (autor) , RUSU, Dorina (autor) Tratamentul de conservare în plasmă de înaltă frecvență pentru artefacte arheologice composite 69-92 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 CIOVICĂ, Sorin (autor) , GEBA, Maria (autor) , OLARU, Angelica (autor) , VLAD, Ana (autor) Investigarea unor accesorii metalice ale textilelor etnografice din zona Moldovei prin spectrofotometrie XRF 5-22 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 BIBIRE, Cristina (autor) , IVANOV, Daniela (autor) , ONISCU, Corneliu (autor) , VORNICU, Nicoleta (autor) Tehnici de investigare a textilelor religiose 23-34 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 TEODOR, Ligia (autor) Substanțe macromoleculare folosite la restaurarea și conservarea unui căuș din corn 35-48 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 VOINESCU, Iulia (autor) , VOINESCU, Petru (autor) Restaurarea și conservarea tezaurului de la Boșoteni, județul Bacău 49-56 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 MORARU, Corneliu (autor) Restaurarea li conservarea a trei piese bizantine din bronz descoperite la "Nufăru", jud. Tulcea 57-68 română
articol de periodic 2011 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, IX-2 GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) Restaurarea unei sobe originale decorative de la casa Pogor - Muzeul Literaturii Române Iași 69-78 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 GIURGINCĂ, Maria (autor) , MIU, Lucreția (autor) , PLAVAN, Victoria (autor) Studiul spectroscopic al mostrelor de piele provenite dintr-un sit arheologic 5-20 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 BRĂILEAN, Mirela (autor) , GEBA, Maria (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , OLARU, Angelica (autor) , URSESCU, Marta Cristina (autor) , VLAD, Ana Maria (autor) Studii de caz privind starea de conservare a bunurilor de patrimoniu etnografic de natură organică (textile și piele): tip, degradări, contaminare 21-46 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 ANDREI, Ana-Maria (autor) , ANDREI, Mihai (autor) Metode de restaurare a copertelelor de carte din secolul al XIX-lea 47-62 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 TEODOR, Ligia (autor) Piese ceramice provenite din săpăturile arheologice de la Vorniceni - Botoșani 63-84 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 DOROFTE, Florica (autor) , IOANID, Ghiocel (autor) , RUSU, Dorina (autor) , SĂLĂJAN, Daniela (autor) Comportamentul stratului de preparație al icoanelor la tratamentului în plasmă de înaltă frecvență 85-101 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-1 ANĂSTĂSOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) , MARIAN, Carmen (autor) Ornamentarea cu șnurul a ceramicii de tip Cucuteni C. Cercetări preliminare 102-115 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Restaurarea unui jilț arhieresc aparținînd bisericii "Sf. Sava" din Iași 5-22 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 PRUNĂ, Marioara (autor) Influența acțiunii factorilor climatici și biologici asupra comportării lemnului expus în clasa 3 de risc de atac biologic 23-36 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 URSESCU, Marta (autor) Colecțiile muzeale mixte și implicațiile globale ale specificațiilor standardizate asupra stării de conservare a obiectelor 37-58 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 MELNICIUC, Aurel (autor) Acțiunea factorilor de degradare asupra ceramicii arheologice 59-68 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 ANĂSTĂSOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) , MARIAN, Carmen (autor) Degradări specifice textilelor arheologice din mătase 69-86 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 SĂLĂJAN, Daniela (autor) Modificarea unor date despre tabloul "Femeie pe terasă" autir Giovanni Schiavoni, urmare a restaurării acestuia 87-98 română
articol de periodic 2012 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, X-2 CHIRIȚĂ, Lenuța (autor) , GEBA, Maria (autor) , URSESCU, Marta (autor) Instrumente muzicale din colecția Muzeului Științei și tehnicii "Ștefan Procopiu": Cercetări privind starea de conservare (materiale componente, tipuri de degradări) 99-126 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 DASCALACHE, Manuela (autor) , SĂLĂJAN, Daniela (autor) , SIMON, Mihaela (autor) Restaurarea unui pat de metal pictat 5-24 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 GHEORGHIU, Mircea (autor) , GRECU, Victor (autor) Restaurarea și conservarea vechii uși de la intrare la Biserica Banu 25-42 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) Sfîntul ierarh Dosoftei mitropolitul din Iași. O analiză succintă asupra stării de conservare a monumentului și posibilităților de intervenție 43-56 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Tehnica litografiei și parcursul istoric al acesteia în Țările Ro,âne. Restaurarea imorcromolitografii de wecol XX- Rolul generatorului de vapori cu ultrasunete în procesul de stabilizare a suportului celulozic 57-78 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 ANDREI, Ana-Maria (autor) , ANDREI, Mihai (autor) Coaserea manuală, element al legăturii de carte veche, tiouri și tehnici de restaurare a cusăturii 79-92 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 MIRCEA, Otilia (autor) Restaurarea unor obiecte descoperite la municipală George Radu Melidon din Roman 93-108 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 GIURGINCĂ, Maria (autor) , MIU, Lucreția (autor) Modificări structurale ale pergamentelor sub influența unor factori degradativi. Studiu spectroscopic 109-128 română
articol de periodic 2013 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XI-1-2 ANĂSTĂSOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) , MARIAN, Carmen (autor) Cercetări privind realizarea broderiei cu mărgele. Studiu de caz 129-144 română
articol de periodic 2014 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XII-1 SAMOILEANU, Dorina Claudia (autor) Icoana Maica Domnului Hodighitria sec. XVIII-XIX de la biserica Batușari-Argeș 5-38 română
articol de periodic 2014 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XII-1 GEBA, Maria (autor) , OLARU, Angelica (autor) , RADU, Dorina (autor) Studiul colorimetric privind efectul îmbătrînirii artificiale și al iradierii gamma asupra textilelor din bumbac 39-48 română
articol de periodic 2014 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XII-1 ANĂSTĂTOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) , MARIAN, Carmen (autor) Piesă textilă vestimentară brotată, datată secolul al XIX-lea. Studiu de caz 49-68 română
articol de periodic 2014 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XII-1 IOANID, EMIL GHIOCEL (autor) , RUSU, Dorina (autor) , URSESCU, Marta (autor) , VLAD, Ana Maria (autor) Procese fizice și chimice în plasma rece de înaltă frecvență 69-84 română
articol de periodic 2014 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XII-1 CIMPOEȘU, Corina (autor) , SĂLĂJAN, Daniela (autor) Considerații despre Lidovic Stawski, un artist în Moldova secolului al XIX-lea. Imagini din timpul restaurării tabloului portretul lui Alecu Ghica pictat de Ludocix Stawski 85-106 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 PONTA, Corneliu (autor) Centrul de excelență pentru studiul și conservarea patrimoniului cultural 11-20 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 PONTA, Corneliu (autor) The center of excellence for the study and conservation of the cultural heritage 21-30 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 BODEA, Elena (autor) , IORDACHE, Ovidiu (autor) , MIU, Lucreția (autor) , STĂNCULESCU, Ioana (autor) , ȘENDREA, Claudiu (autor) Studiu preliminar privind influența radiașiilor gamma asupra pieilor de bovine tăbăcite cu extracte tanante vegetale 31-41 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 BODEA, Elena (autor) , IORDACHE, Ovidiu (autor) , MIU, Lucreția (autor) , STĂNCULESCU, Ioana (autor) , ȘENDREA, Claudiu (autor) Preliminary study of the influence of gamma radiation on bovine leather tanned with vegetable tanning extracts 42-52 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 AXINTE, Loredana (autor) , GĂMĂLIE, Georgiana (autor) , MOȘNEAGU, Mina (autor) , MUSTAȚĂ, Gheorghe (autor) , MUSTAȚĂ, Mariana (autor) , UNGUREAN, Bogdan (autor) Microscopia electronică aplicată în studiul insectelor dpunătoare bunurilor de patrimoniu 53-65 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 AXINTE, Loredana (autor) , GĂMĂLIE, Georgiana (autor) , MOȘNEAGU, Mina (autor) , MUSTAȚĂ, Gheorghe (autor) , MUSTAȚĂ, Mariana (autor) , UNGUREAN, Bogdan (autor) Electronic microscopy applied in the study of pests that damage cultural geritage 66-79 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 GUTTMANN, Marta (autor) Problematica terminologiei de specialitate: glosarul european ilustrat Ewaglos 80-86 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 GUTTMANN, Marta (autor) Issues in terminology: Ewaglos, the european illustrated glossary 87-93 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 PAUL, Luminița (autor) Considerații privind aparatura de minitorizare a factorilor microclimatici în expozițiile și depozitele muzeului de artă Timișoara 94-99 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 PAUL, Luminița (autor) Considerations regarding the monitoring equipment of the microclimate factors within exhibitions and storage rooms of the Art Museum of Timișoara 100-105 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 VASILIU, Mugurel (autor) Valorificarea materialului ceramic descoperit la Curtea Domnească de la Suceava 106-112 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 VASILIU, Mugurel (autor) Leverage of the pottery material found at the Royal Court from Suceava 113-119 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 OMENIUC, Mariana (autor) Cazuri deosebite în activitatea de restaurare-conservare 120-123 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 OMENIUC, Mariana (autor) Special cases of restoration-conservation 124-127 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartografia. Partea a II-a. Tipuri de hărți moderne utilizate pentru cartografiere. Produse cartografice - Caracteristici . Exemplificare. Restaurare 128-141 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-1 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartography. Part II. Types of modern papers used for cartography. Cartographic products - Characteristics. Examples. Restoration. 142-155 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 RADVAN, Roxana (autor) Optoelectronica în investigarea mecanismelor de dragare și caracterizarea fizico-chimkicăm in situ a bunurilor culturale 7-21 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 RADVAN, Roxana (autor) The optoelectrinics in the investigation of the degradation mecanisns and in the situ physical and chemical characterization of the cultural goods 22-36 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 CREȚU, Ileana (autor) , PETROVICIU, IRINA (autor) Cercetarea interdisciplinară și conservarea patrimoniului textil prin analiza coloranților 37-46 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 CREȚU, Ileana (autor) , PETROVICIU, IRINA (autor) The interdisciplinary research and the conservation of the textile heritage through the analysis of Dyes 47-56 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 DOMINTE, Merișor (autor) Educația vizuală, o componentă artistică necesară pentru conservare și restaurare patrimonială 57-70 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 DOMINTE, Merișor (autor) Visual education, an artistic component necessary for the conservation and restoration of the heritage 71-84 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 GHEORGHE, Simona (autor) Ceramica din Cultura Verbicioara - abordare interdisciplinară în vederea autentificării și conservării 85-91 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 GHEORGHE, Simona (autor) Pottery from the Verbicioara Culture - interdisciplinary approach toward authentification and conservation 85-98 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 FĂRTĂIȘ, Dan (autor) Restaurarea-conservarea frontonului din zona centrală a teatrului național din Iași 99-114 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 FĂRTĂIȘ, Dan (autor) The restoration-consideration of the central gable of the national theatre of Iași 99-130 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Tratamente de conservare și restaurare aplicate icoanei Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe înconjurată de sfinți și scene 131-138 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus-Ioan (autor) Conservation and restoration treatments applied to the Virgin Mary with child Jesus in her arms surroundded by saints and scenes 131-146 engleză
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartografia. Partea a III-a. Produsul cartografic între speculație și realizare științifică. Terororiul românesc în cîteva dintre lucrările cartografilor străini și ale localnicilor medievali și moderni 147-163 română
articol de periodic 2015 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIII-2 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Cartography. Part III. The cartographic product between speculation and scientific achievement. The Romanian territory in the works of foreign cartographers, medieval and modern natives 164-180 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANĂSTĂTOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) Fire metalice din componența textilelor arheologice descoperite la biserica "Sf. Nicolae", din localitatea Aronescu, Iași. Partea I 7-16 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANĂSTĂTOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) Fire metalice din componența textilelor arheologice descoperite la biserica "Sf. Nicolae", din localitatea Aronescu, Iași. Partea I 17-26 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 BRĂILEAN, Mirela (autor) , VĂLEANU, Mădălin (autor) Procedeu de conservare pasivă în microincintele izolatoare a bunurilor de patrimoniu 27-49 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 BRĂILEAN, Mirela (autor) , VĂLEANU, Mădălin (autor) Procedure (method) for the passive conservation )long term preservation) of herritage assets using barrier film bags 50-72 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANDREI, Ana-Maria (autor) , ANDREI, Mihai (autor) Restaurarea legăturii unui album cu gravuri de la sfărșitul secolului XIX 73-78 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANDREI, Ana-Maria (autor) , ANDREI, Mihai (autor) Restoration of the binding of an album with engravings dating from late 19th century 79-84 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 DASCALACHE, Manuela (autor) , GHEORGHIU, Mircea (autor) , GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , POPA, Remus (autor) , SIMION, Mihaela (autor) Conservarea și restaurarea unei mori de vînt din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei 85-88 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 DASCALACHE, Manuela (autor) , GHEORGHIU, Mircea (autor) , GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , POPA, Remus (autor) , SIMION, Mihaela (autor) Conservarea și restaurarea unei mori de vînt din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei 89-92 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus (autor) Tratamente de conservare și restaurare aplicate icoanei "Sfăntul Ierarh Nicolae", Văratic - Neamț 93-102 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 POPA, Loredana (autor) , POPA, Remus (autor) Works of conservation-restoration conducted on the icon depicting "Hierarch St. Nicholas" ("Sfîntul Ierarh Nicolae") found in the Văratic village, Neamț County 103-114 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANĂSTĂSOAEI, Doina (autor) , GEORGESCU, Mariana (autor) Piesă de port popular din vestimentația de scenă a Angelei Moldovan 115-126 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-1 ANĂSTĂSOAEI, Doina (autor) , GEORGESCU, Mariana (autor) Item of romanian dress, part of Angela Moldovan's stage costume 127-139 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 GEBA, Maria (autor) Restituirea valorilor patrimoniului cultural național prin conservare - restaurare 7-8 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 GEBA, Maria (autor) The restituion of the national cultural heritage values through conservation-restoration 9-10 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 ANĂSTĂTOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) Fire metalice din componența textilelor arheologice descoperite la biserica "Sf. Nicolae", din localitatea Aronescu, Iași. Partea II 11-18 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 ANĂSTĂTOAEI, Doina (autor) , GUGEANU, Mariana (autor) Fire metalice din componența textilelor arheologice descoperite la biserica "Sf. Nicolae", din localitatea Aronescu, Iași. Partea II 19-26 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 ANDREI, Ana-Maria (autor) , CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Restaurarea unui album muzical pentru fotografii aparținînd Muzeului Științei și Tehnicii "Șt. Procopiu" Iași 27-39 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 ANDREI, Ana-Maria (autor) , CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) Restoring a musical photo album belonging to the "Șt. Procopiu" Museum od Science and Technology, Iași 40-52 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 DASCALACHE, Manuela (autor) , GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , SIMON, Mihaela (autor) Conservarea curativă a centralei termoelectrice originale a Palatului Culturii 53-59 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 DASCALACHE, Manuela (autor) , GRECU, Victor (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , SIMON, Mihaela (autor) The curative conservation of the original thermal power station of the Palace of Culture 60-66 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 DASCALACHE, Manuela (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , POPA, Remus (autor) Recuperarea imaginii inițiale a unei console florentine ce aparține Muzeului Unirii Iași 67-84 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 DASCALACHE, Manuela (autor) , LĂCĂTUȘU, Codrin (autor) , POPA, Remus (autor) Recovery of the original image of a florentine console belonging to the Unirii Museum of Iași 85-102 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 IOANID, Emil (autor) , POPESCU, Carmen (autor) , RUSU, Dorina (autor) , STOICA, Iuliana (autor) , VLAD, Ana (autor) Influența plasmei reci HF asupra emulsiei de gelatină de pe suprafața fotografiiilor 103-117 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 IOANID, Emil (autor) , POPESCU, Carmen (autor) , RUSU, Dorina (autor) , STOICA, Iuliana (autor) , VLAD, Ana (autor) The influence of the HF cold plasma on gelatin emusion of photographic substrates 118-133 engleză
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) , URSESCU, Marta-Cristina (autor) Cartografia. Partea a IV-a. Aspecte privind restaurarea unui plan aparținînd Muzeului de Istorie a Moldovei 134-141 română
articol de periodic 2016 Buletinul Centrului de Restaurare Conservare Iași, XIV-2 CĂPĂȚÎNĂ, Oana-Mihaela (autor) , URSESCU, Marta-Cristina (autor) Cartography. Part IV. Aspects regarding thev restoration of a blueprint belonging to Moldova's History Museum 142-149 engleză
articol de periodic 2004 Colecții Muzeale, I KACSO, Carol (autor) Mărturii arheologice 211 română
articol de periodic 2010 Colecții Muzeale, II KACSO, Carol (autor) Date cu privire la istoria mineritului din Maramureș .5-18 română
articol de periodic 2010 Colecții Muzeale, II POP, Lucia (autor) Colecțiile de minerit ale muzeului din Baia Mare 19-98 română
articol de periodic 2012 Colecții Muzeale, III RUSU, Viorel (autor) Secvențe băimărene reflectate în documente scrise și iconografice .3-8 română
articol de periodic 2012 Colecții Muzeale, III POP, Lucia (autor) Stampe, fotografii și cărți poștale ilustrate din colecțiile muzeului .9-99 română
articol de periodic 2014 Colecții Muzeale, IV BOTIȘ, Ioan (autor) , POP, Lucia (autor) , RUSU, Viorel (autor) Baia Mare oraș liber regal. Vestigii și mărturii istorice medievale 100 română
articol de periodic 1984 Columna REDACȚIA (autor) Cuvînt de început 4-5 Română
articol de periodic 1984 Columna Preot, VALDMAN, Traian (autor) Biserica romînească salută «Columna» 6-7 Română
articol de periodic 1984 Columna GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Un mesaj de iubire 8-9 Română
articol de periodic 1984 Columna PILLAT, on (autor) , traducere, MITESCU, Adriana (autor) La Patria 9 Italiană
articol de periodic 1984 Columna MITESCU, Adriana (autor) Roman Vlad în luptă cu timpul 10-12 Română
articol de periodic 1984 Columna UNGUREANU, oana (autor) Constantin Brăiloiu 12-13 Română
articol de periodic 1984 Columna CRISTEA, vram (autor) Prima antologia di poesie classiche latine di letteratura rumena 14-15 Italiană
articol de periodic 1984 Columna traducere, MITESCU, Adriana (autor) Il nome Mihai Eminescu 16-17 Italiană
articol de periodic 1984 Columna CRISTEA, vram (autor) Octavian Goga 17-20 Română
articol de periodic 1984 Columna PREDA, aia (autor) La fiera delle ragazze 21 Italiană
articol de periodic 1984 Columna REDACȚIA (autor) Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 22 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie IONESCU, rândușa (autor) Intervista al giornalista Luigi Rosiello direttore della rivista Columna 4-5 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie BAFFI, ariano (autor) La diplomazia piemontese e l'unione dei principati danubiani 6-9 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie MITESCU, Adriana (autor) Alba Julia il cuore della Transilvania 10 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie CRISTEA, vram (autor) Roata supliciului 11-12 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie REDACȚIA (autor) România: iniziative per la cooperazione internazionale fra le due guerre mondiali 14-15 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Salba fermecată 16-17 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Panait Istrati, scrittore romeno-francese 17-19 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie UNGUREANU, oana (autor) Due artisti della cultura romena: Eminescu - Enescu 20-23 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie REDACȚIA (autor) Lettere 24-25 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie ZANDEL, iego (autor) Recensioni 26-27 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie SCOPEL, alentina Elena (autor) Se ricordo? Non ho mai dimenticato 28-29 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 1, martie MITESCU, Adriana (autor) Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 30-31 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) FRANCESCO COSSIGA ottavo capo dello Stato Italiano 3 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie a cura di, IONESCU, rândușa (autor) Una sintesi di due culture che si chiama EUROPA 5-7 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) Romania: Iniziative per la cooperazione internazionale fra le due guerre mondiali (seguito del numero precedente) 8-9 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie UNGUREANU, oana (autor) Sergiu Celibidache 10-12 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Centenar Mateiu I. Caragiale 13-14 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie MITESCU, Adriana (autor) Giorgio Caproni 15-16 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Împărăția uitării 17-18 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie RACIOPPI, aria (autor) Dal lungo racconto: QUATTRO DONNE IN BUCOVINA 18-20 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) Nemargini de gândire 21-22 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie CRISTEA, vram (autor) Îndemnare și învățătură a prealuminatului Neagoe Basarab 22-23 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) Statuto dell'associazione culturale «Dacia» 24-27 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 28 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Ascoltando Chopin 28-30 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 2-4, aprilie-mai-iunie REDACȚIA (autor) Din viața asociației «Dacia» și a A.C.I.E.R. 31 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie IONESCU, rândușa (autor) Quel rapporto che unisce e che si chiama cultura 4-5 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) I romeni nella storia universale 6-8 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie MASI, austo (autor) Nuove interpretazioni di alcuni particolari della Colonna Traiana 9-11 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Romania: Iniziative per la cooperazione internazionale fra le due guerre mondiali 12-13 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie SCOPEL, alentina Elena (autor) Testimonianze sugli inizi della musica in Romania 14-16 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie CIOPRAGA, Constantin (autor) Centenario Liviu Rebreanu 1885-1995. Uno scrittore universale 17-20 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Nemargini de gândire 21-22 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie CRISTEA, vram (autor) Îndemnare și învățătură a prealuminatului Ioan Neagoe Basarab (seguito del numero precedente) 22-23 Română
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Craiova 24-26 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie DĂNCIULESCU, oana (autor) Ciochircă Aglaia 26-28 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie DĂNCIULESCU, oana (autor) Lettere. Per la gioia di caminare insieme 28 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie MITESCU, Adriana (autor) Lettere 29-31 Italiană
articol de periodic 1985 Columna, 1, nr. 5-9, iulie-decembrie MITESCU, Adriana (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 32-33 Italiană-română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie IONESCU, rândușa (autor) Intervista con l'ingegnere Fausto Masi 4-5 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie Dr. Ing. Oenolog, PUȘCĂ, on (autor) La viticoltura romena lungo la storia 6-8 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie UNGUREANU, oana (autor) Pe urmele lui Liviu Rebreanu 9-10 Română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie traducere, MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 11-13 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Cerșind fericirea 14-15 Română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Craiova (II) 16-18 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) Nemargini de gândire 19-20 Italiană-română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie CRISTEA, vram (autor) Îndemnare și învățătură a prealuminatului Ioan Neagoe Basarab 20-21 Română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie ZANDEL, iego (autor) Ora anche in italiano un'opera giovanile di Eugen Ionescu 22-23 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Riaccendiamo la fiaccola della speranza e dell'amore! 24-25 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie ROMAN, lad (autor) Mircea Eliade si è stanacato del mondo 26-28 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie RACIOPPI, aria (autor) Bucovina la verde 29 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie UNGUREANU, oana (autor) Lettere (către prietenii revistei «Columna) 30 Italiană-română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 31 Română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie IONESCU, rândușa (autor) Romeni a Vienna da tutto il mondo 4-7 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie REDACȚIA (autor) L'incontro a Vienna dell'etnia romena al congresso internazionale A.C.I.E.R. 8-9 Italiană-română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie VORNICESCU, Nestor (autor) Scrittori e scritti cristiani nel (e dal) Basso-Danubio prima dell'apparizione dell'alfabeto cirillico 10-12 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Craiova 13-15 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie CRISTEA, vram (autor) Assimilazioni italo-romene 16-18 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie SENZASONO, uigi (autor) La colonna Ulpia Traiana. Una nuova letteratura del celebre monumento nell'analisi del prof, Davide Nardoni 19-20 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie SOFONEA, raian (autor) Il primo grande archeologo romeno VASILE PÂRVAN 21-23 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie PREDA, aia (autor) Le salamandre 24-25 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 26-28 Italiană
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie Delegata Consiliului comunității, NEAGU, Contel Niculina (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Mesajul Comunității ortodoxe române din Milano către al doilea congres al A.C.I.E.R. 29 Română
articol de periodic 1986 Columna, 2, nr. 5-7, august-octombrie UNGUREANU, oana (autor) Da Parigi a Roma l'espressione latina 30-31 Italiană-română
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) Quando la storia viene mistificata 4-8 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) 2500 anni dalla prima attestazione scritta sull'esistenza del popolo getto-dacio 8-9 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) Sulle tracce del popolo daco-romano 10-11 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie TOFANI, ernardino (autor) Testimonianze epigrafiche riguardanti le tribù romane sul territorio della Dacia 12 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie BENOCCI, ario (autor) L'unita dei Principati Romeni 13-14 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Cuori romeni ad aprilia 15 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Gala Galaction, mio padre 16-17 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie GALACTION, Passarelli Luchi (autor) Creanga de brad 18 şi 30 Română
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie RACIOPPI, aria (autor) , GRILLANDI, assimo (autor) , ANDREONI, manuela (autor) Il convegno dell'espressione latina. Valori dell'uomo contemporaneo 19-23 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie UNGUREANU, oana (autor) Il linguaggio universale della musica per l'uomo moderno 24-26 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie CASTIGLIONE, limpia (autor) Il convegno dell'espressione latina di Roma 27 Italiană
articol de periodic 1987 Columna, 3, nr. 1-4, ianuarie-aprilie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 28-31 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) L'ombra di Horthy a Budapest 4-5 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie CAROLI, iuliano (autor) La realizzazione dell'unità nazionale romena e i rapporti con l'Italia 6-11 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie BAFFI, ariano (autor) Szekely, secui, o siculi? 11-16 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie CRESCIMANNO, enato (autor) La lupa capitolina 16-17 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie CORRUBOLO, austo (autor) «La perfection» 18-19 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie RACIOPPI, aria (autor) L'ora di sabbia - di Ana Blandiana 20-22 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie PANNAIN SERRA, lena (autor) «Dio è nato in esilio» - romanzo di Vintila Horia - editrice «Il falc», pagg. 266 23-24 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie MUSMECI, osario (autor) Il senso della romanità in quinto Orazio fiacco 25-29 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie EYDALIN, arcello (autor) Difficoltà della traduzione poetica 30-32 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie traducere, BAFFI, ariano (autor) «Mamma», di Mihai Eminescu 32 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie SCOPEL, alentina Elena (autor) Il natale nella mia anima 33 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie IOACHIM, na (autor) Noapte de Crăciun 34-36 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie NARDONI, Davide (autor) Vasile Pârvan 37-38 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie MIȘULESCU VOLPONI, ofia (autor) Il simposio internazionale «Getica» 39-40 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie MASI, austo (autor) Impressioni di un viaggio in România 40-42 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) «Muzică de cameră surpriză» 43 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) Costumi natalizi 44 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) Elena Forțu - mostra di grafica a Roma 45-46 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) Alla rivista «Columna» 46 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) Concerto nella Sala della protomoteca 46 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 1, ianuarie-martie REDACȚIA (autor) Concerto all'Auditorium del Gonfalone 46 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) A 70-a aniversare a Marii Uniri 4-6 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie GUIDA, rancesco (autor) Uno sguardo al passato 7-9 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie CHIRILĂ, Dumitru (autor) Inima 10-11 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie BAFFI, ariano (autor) I Daco-Romani e la loro «Piccola Roma» 12-13 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Semnificația istorică a actului de la 1 Decembrie 1918 14 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Marea Unire - 1 Decembrie 1918 15 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) George Coșbuc 16-17 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Gheorghe Asachi 18-21 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie MARNITI, iagia (autor) Piazza della Libertà 21 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie MARUSSO, rene (autor) La România al convegno Virgilio, Ovidio e la Sicilia 22-23 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie VIOLLI, irella (autor) Poesia critica e pubblico 24-26 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie UNGUREANU, oana (autor) Un libro da leggere «Paraboletta del viaggio» di Elena Pannain Serra 27-28 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie RACIOPPI, aria (autor) L'Intervista. Intervista di Maria Racioppi a Maria Roșca 29-30 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie REDACȚIA (autor) Prezentare istorică și artistică, Biserica Trei Ierarhi din lași 31-33 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie RACIOPPI, aria (autor) La tutela dei beni culturali in Romania 34-42 Italiană
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie UNGUREANU, oana (autor) Dimitrie Vintilă, un mesager al muzicii românești 43 Română
articol de periodic 1988 Columna, 4, nr. 3-4, iulie-decembrie VAGNI, rancesco (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Musica ed arte all' Accademia di Romania di Roma 44-46 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie REDACȚIA (autor) Cum se scrie istoria! 4 Română
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie CHIUZBAIAN, abriel losif (autor) Un semn de drum 4 Română
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie UNGUREANU, oana (autor) Addio, măi copilule 5-6 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie CRISTEA, vram (autor) Patrimoni abbandonati 7 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie REDACȚIA (autor) 24 Gennaio in Romania 8-9 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie GUIDA, rancesco (autor) Considerazioni sulla proclamazione d'Indipendenza della Romania 10-12 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie BAFFI, ariano (autor) Italia e România - 70 anni di unità nazionale 13-16 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie S., N.  (autor) Il contributo di Nicolae Iorga, all'attuazione dell'unità statale romena 17 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie THEODORESCU, Răzvan (autor) Interferenze artistiche romeno-italiane un capitolo della civiltà romana 18-21 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie REDACȚIA (autor) Nicolae Iorga nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa 22-27 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie Ambasadorul României la Roma, CONSTANTINI, udor (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 28-30 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie Directorul Accademiei Române din Roma, MILCA, Mihai (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie GIORDANO, ugusto (autor) Convegno Leopardi - Eminescu presso l'Accademia di Romania, Roma, 12 Gennaio 1989 31 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie RACIOPPI, aria (autor) Affinità Leopardiane ed Emineschiane 32-35 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie BUȘULENGA, oe Dumitrescu (autor) Eminescu e Leopardi 36-40 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie NEGOIȚĂ, Jana (autor) , LOMBARDOZZI, lfredo (autor) Costumi e tradizioni popolari romeni 41-43 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie LIGOR, Daniela (autor) Costumi e tradizioni popolari romeni 44-47 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie VIOLLI, irella (autor) Manifestazione al cenacolo 48-49 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie UNGUREANU, oana (autor) Din stagiunea de Concerte a Accademiei «SANTA CECILIA» ROMA 50 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie RACIOPPI, aria (autor) Musica natalizia all'Accademia di Romania (Colinde) 51 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 1-2, ianuarie-iunie REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. 52-55 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PAPU, Edgar (autor) , traducere, UNGUREANU, oana (autor) Eminescu è un poeta universale? 2-3 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George (autor) La fortuna di Mihai Eminescu in Italia 4-8 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan (autor) Mihai Eminescu e la sua straordinaria cultura plurivalente 9-16 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU EMINESCU, Mihai (autor) , traducere, RUFFINI, ario (autor) Desiderio 16 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU ANGHELESCU, anda (autor) "Te poți îmbolnăvi de traducere" - (Intervista realizzata da Sandra Anghelescu nella Revista «Viața Românească». Giugno 1989). 17-32 Română
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BAFFI, ariano (autor) Eminescu in italiano 33-34 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU LĂZĂRESCU, George (autor) La facolta pittorica nell'opera di Eminescu 35-43 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU COSMA, Viorel (autor) Eminescu e la musica 44-46 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU BUȘULENGA, oe Dumitrescu (autor) Zoe Dumitrescu Bușulenga «Despre ediția integrală» 46 Română
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU CHIUZBAIAN, abriel losif (autor) Sulla dottrina sociale politica di Eminescu 47-49 Italiană
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU PASCU, Ștefan (autor) Eminescu publicist, sau publicistica eminesciana 50-59 Română
articol de periodic 1989 Columna, 5, nr. 3, iulie-septembrie, Questo numero è dedicato al centenario della morte di MIHAI EMINESCU REDACȚIA (autor) Din viața asociației Dacia și a A.C.I.E.R. Il centenario di Eminescu a Roma e Viena 60-62 Italiană-română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I Cronica Vrancei - Argument .5-6 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Șantiere arheologice vrîncene .7-11 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I PAVEL, Lelia (autor) Mănăstirea Soveja. Cîteva considerații .12-24 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I PAVEL, Lelia (autor) Cîteva considerații istorice și istorice privind Schitul Valea Neagră 25-32 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I OBODARIU, Petru (autor) Școala în Focșanii-Moldovei și Focșanii-Valahiei între 1831-1865 33-47 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I GIURCĂ, Nicolae (autor) Începuturile școlii din Dumitrești 48-53 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I DUMITRESCU, Horia (autor) Unificarea administrativă a focșanilor 10 Iulie 1962 54-57 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I ADAFINI, Mihai (autor) , GHIMPU, Gheorghe (autor) Istoria învățămîntului din Soveja la a 135-a aniversare 58-72 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I HUȚANU, Dumitru (autor) 1977. O mărturie inedită 73-74 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I HUȚANU, Dumitru (autor) Un discipol despre Ion Mincu 75-78 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I LASCU, Stoica (autor) Mărturii de epocă privind situația fostului județ Putna și a Orașului Focșani la sfîrșitul secolului al XIX-lea 79-107 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I ZAHARIA, Vasilica (autor) 100 de ani de învățămînt viticol la Odobești 108-112 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I ILIESCU, Ionuț (autor) Constantin Bahnă: Haiduc sau tîlhar? 113-135 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I GUȚU, Marcela (autor) Duiliu Zamfirescu 136-182 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I MIHĂILESCU, Maria (autor) Societatea "Mormintele Eroilor - Cultul Eroilor" 183-193 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la cunoașterea relațiilor dintre schiturile și bisericile vrîncene și obștile răzășești din Vrancea (sfîrșitului secolului XIX - prima jumtate a secolului XX) 194-208 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I RENEA, Victor (autor) Activitatea editorială la Focșani în ultima jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea 209-211 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I OBODARIU, Petru (autor) Petrecerea timpului liber în județul Putna între cele două războaie mondiale 212-232 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I GHINIȚĂ ISADORA, Lacrima (autor) , NECULAI, Aurel (autor) Monumentul de la Mărășești (monumentul II Mărășești) 233-237 română
articol de periodic 2000 Cronica Vrancei, I MUSTĂȚEA, Mihalcea (autor) Destăinuiri 238-286 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II Cronica Vrancei - Argument .5-6 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Vechi așezări omenești în zona Adjud .7-10 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II GIURCĂ, Nicolae (autor) Devălmășia în Dumitrești .11-24 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II NICODEI, Aurel (autor) Cercetarea arheologică medievală și bisericile de zid din Vrancea 25-34 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II IVAN, Nicu (autor) Mănăstirea lui Ștefu din Focșani 35-50 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II SPĂNȚULESCU, Nicolae (autor) Cronică de famiei (Familia Plaino) 51-57 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Grigore Alexandrescu și Focșanii 58-68 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Focșanii și "Unirea cea Mică" 69-77 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II DASCĂLU, Mariana (autor) Aplicarea legii rurale din 14 august 1984 în fostul județ Putna 78-99 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II ADAFINI, Mihai (autor) Moș Ion Roată în conștința urmașilor 100-106 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II OBODARIU, Gabriela (autor) , OBODARIU, Petru (autor) Gimnaziul "Unirea" între 1866-1884 107-121 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II DUMITRESCU, Horia (autor) , SPĂNȚULESCU, Nicolae (autor) Spitatul din Dumbrăveni 122-129 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II PAVEL, Lelia (autor) Arhitectura urbană focșăneană din secolul al Xix-lea și începutul secolului al XX-lea 130-154 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II GIURCĂ, Nicolae (autor) Bisericile din Dumitrești 155-168 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II BURLACU, Ionel (autor) , DUMITRESCU, Horia (autor) , SPĂNȚULESCU, Nicolae (autor) Monumentul lui Suvorov de la Dumbrăveni 169-175 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II MÎȚĂ, Cezar (autor) , PAPA, Vasile (autor) O soluție controversată: armistițiul de la Focșani 176-209 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Misiunea națională italiană la Focșani. 24 septembrie 1921 208-212 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II MIHĂILESCU, Maria (autor) George Ulise Negropontes 213-216 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II ILIESCU, Ionuț (autor) , PAVEL, Lelia (autor) Anghel Saligny (1854-1925) 217-221 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II ȚUCĂ, Cornel (autor) Un document din arhivele militare române referitor la judecarea lui Corneliu Zelea Codreanu la Focșani 222-232 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II HUȚANU, Dumitru (autor) General Ion Rașcu. Însemnări ocazionale 233-239 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II OBODARIU, Petru (autor) Alegerile din 1937 în județul Putna 240-249 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții privind luptele pentru apărarea Munților Vrancei 250-278 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II ADAFINI, Mihai (autor) Manfred von Killinger la Soveja 279-283 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) , ȚUCĂ, Cornel (autor) Documente inedite privind restaurarea operelor comemorative de război din Vrancea 284-321 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Ion Nestor (1905-1974) 322-330 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II COTEA, Valeriu (autor) Valea Țiroiu - omul de excepție (1896-1976) 331-336 română
articol de periodic 2001 Cronica Vrancei, II SPĂNȚULESCU, Nicolae (autor) Școlile din Dumbrăveni 337-349 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III APOSTU, Aurora-Emilia (autor) , PAVEL, Lelia (autor) Siturile arheologice din Vrancea .9-17 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Vechi așezări omenești în zona Odobești 18-21 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III NICODEI, Aurel (autor) Ștefan cel Mare și Vrancea. Legendă și adevăr 22-26 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III CIOBANU, Nicolae (autor) Bătălia de la Jiliștea - 14/24 aprilie 1574 27-34 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III PAVEL, Lelia (autor) Biserica de lemhn "Sfîntul Gheorghe" din Anghelești (comuna Ruginești) 35-38 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț (autor) Marile procese ale Vrancei 39-56 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Matei Millo la Focșani (1851) 57-62 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DASCĂLU, Mariana (autor) Pensionatele din Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea 63-71 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III OBODARIU, Petru (autor) Mănăstirea sfîntului Ioan Botezătorul din Focșani 72-79 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Vizita țarului Alexandru al II-lea la Mărășești și Adjud (6 decembrie 1877) 80-90 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Ioan Lupescu (1837-1893) 91-131 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III OBODARIU, Petru (autor) Monumentul "Independenței" din Focșani 132-136 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III OBODARIU, Gabriela (autor) , OBODARIU, Petru (autor) Liceul "Unirea" între anii 1884-1918 137-158 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ADAFINI, Mihai (autor) Orașul Focșani în timpul ocupației germane din primul război mondial 159-162 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , ILIESCU, Ionuț (autor) Focșanii și Marea Unire 163-171 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III HUȚANU, Dumitru (autor) Duiliu Zamfirescu pe meleagurile natale 172-187 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III MIHĂILESCU, Maria (autor) George Enescu la Focșani 188-194 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III MIHĂILESCU, Maria (autor) Pamfil Șeicaru și monumentul "Victoriei" - mărturii documentare - 195-201 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Nicolae Longinescu (1873-1935) 202-214 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Primarii din Focșani între anii 1962-1937 215-226 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ROTARU, Jipa (autor) O inițiativă vrînceană demnă de toată lauda întru cinstirea eroilor neamului 227-255 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III OBODARIU, Gabriela (autor) Modernizarea Focșanilor în perioada interbelică 256-260 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DÎRDALĂ, Florin (autor) Cutremurul din 1940 261-268 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte ale activității societăților forestiere străine în vechea Vrance (I) 269-285 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte ale activității societăților forestiere în vechea Vrance (II). Societatea "Năruja" 286-305 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) Vasile Țiroiu și Savel Rădulescu. Corespondență 306-315 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III COTEA, Valeriu (autor) Vrancea - Țară de legendă 316-326 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Generalul Nicolae Z. Vasiliu (1879-1961) 327-334 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III HUȚANU, Dumitru (autor) Simion Mehedinți - întîlnirea cu istoria 335-341 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III PENTELESCU, Aurel (autor) Geograful Ion Conea și Vrancea 342-353 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III HUȚANU, Dumitru (autor) Monumentele Unirii în corespondența particulară 354-364 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III ILIESCU, Ionuț (autor) Ioan Romanoai (1885-1978) 365-374 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III NICODEI, Aurel (autor) Din tainele Focșanilor - considerații arheologice 375-381 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor) , NICA, Maria (autor) , OLARIU, Ecaterina (autor) Analiza apelor minerale de la Vizantea 382-404 română
articol de periodic 2002 Cronica Vrancei, III COTEA, Valeriu (autor) Încă o pagină de legendă vrînceană 405-407 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea .9-20 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Vechi așezări omenești în zona Panciu 21-31 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV PAVEL, Lelia (autor) Biserica de lemn din satul Ruginești 32-38 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV PAVEL, Lelia (autor) Biserica din Domnești 39-44 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV ADAFINI, Mihai (autor) Proprietățile Mănăstirii Soveja 45-49 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la istoricul pompierilor focșăneni de la începuturi pînă la unificarea orașului de pe Milcov (6-10 iulie 1862) 50-81 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț (autor) Pompierii militari focșăneni între 1863-1890 82-101 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV DUMITRESCU, Horia (autor) , DUMITRESCU, Maria (autor) Participarea Vrancei la expoziția universală de la Paris din anul 1900 102-114 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț (autor) Considerații cu privire la așezămintele obștilor răzășești din Vrancea 115-130 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV MIRON, Gheorghe (autor) Mișcarea comunistă din Vrancea între anii 1924-1933 131-153 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind mișcarea legionară din Vrancea în perioada interbelică 154-184 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV MIHĂILESCU, Maria (autor) Mausoleul eroilor de la Mărășești (1919-1938). Inițiativă și inaugirare 185-203 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV OBODARIU, Gabriela (autor) , OBODARIU, Petru (autor) Liceul "Unirea" între anii 1818-1940 204-213 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV HUȚANU, Dumitru (autor) Focșăneni în corespondență cu personalități ale culturii naționale 214-246 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV ILIESCU, Ionuț (autor) Oscar Sager (1894-1981) 247-281 română
articol de periodic 2003 Cronica Vrancei, IV NICODEI, Aurel (autor) Bibliografia bisericilor din județul Vrancea 282-335 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (II) .9-33 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Vechi așezări omenești în zona Mărășești 34-40 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) 15 iunie 1817 - "focul ce mare de la Valea -Sării" 41-43 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) Divertisment de epocă în Focșani între anii 1876-1902 44-56 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Pompierii militari focșăneni între 1891-1909 57-76 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) Nicolae Iorga și Petre Liciu 77-90 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru (autor) Mărturii restituite 91-94 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) , ILIESCU, Ionuț (autor) 29 mai 1927. Punerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" 95-102 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru (autor) Mentalitatea unei epoci - sursă de cercetare istorică 103-109 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Aspecte privind activitatea pompierilor militari focșăneni în perioada 1910-1930 110-142 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) Vrancea văzută de Nicolae Iorga 143-160 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V HUȚANU, Dumitru (autor) Nicolae Iorga și Vrancea 161-163 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) Savel Rădulescu și acordurile de la Haga 164-180 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) Alexandru Duiliu Zamfirescu și Savel Rădulescu. Corespondență 181-191 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V VOICULEȚ, Livia (autor) Extras din paginile unei monografii a satului Dragosloveni de pe Valea Rîmnei 192-195 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V MIRON, Gheorghe (autor) Contribuții privind activitatea consoliului de patronaj în Vrancea 196-210 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Bustul maiorului Gheorghe Pastia - dezideratul trecutului și necesitatea prezentului 211-230 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Căminul cultural central orășenesc "Maior Gh. Pastia" (1939-1944) 231-234 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V MIRON, Gheorghe (autor) Aplicarea reformei agrare din 1945 în fostul județ Putna 235-281 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Pompierii militari focșăneni în perioada 1931-1946 282-311 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V DUMITRESCU, Horia (autor) , MIRON, Ramona (autor) Abuzurile armatei roșii în Vrancea 312-326 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V ILIESCU, Ionuț (autor) Muzeul orășenesc Panciu 327-348 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, V RĂDULESCU, Mihai (autor) Constantin Ciogolea - arhitectul teatrului Pastia. Contribuții documentare 349-372 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (III) .9-44 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Vechi așezări omenești în zona Focșani 45-55 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI DUMITRESCU, Horia (autor) Vrancea și expoziția universală de la Londra din anul 1862 56-62 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru (autor) Începuturile presei scrise la Focșani 63-65 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț (autor) Inaugurarea monumentului lui Ștefan cel Mare de la Bîrsești 66-82 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru (autor) Vasile Pîrvan și Marin Simionescu-Rîmniceanu. O mare prietenie reflectată în corespondență 83-98 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru (autor) Însemnări inedite despre Ion Roată 99-106 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI DUMITRESCU, Horia (autor) Campania din anul 1916 în Vrancea 107-130 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru (autor) Campania militară din 1916 reflectată în însemnările de pe front ale generalului Ion Rașcu 131-160 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona (autor) Pagubele suferite de orașul Focșani în perioada ocupației germane (decembrie 1916-noiembrie 1918) 161-183 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe (autor) Prostituția în Focșani între anii 1910-1927 184-202 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind activitatea secției Focșani a Ligii Culturale 203-265 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona (autor) Aspecte referitoare la prezența refugiaților polonezi în județul Putna în 1939 266-288 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe (autor) Situația refugiaților basarabeni în Vrancea (1940-1941) 289-312 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Gheorghe (autor) Bombardamentele aliate asupra județului Putna în timpul celui de-al doilea război mondial 313-331 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la cunoașterea trecutului localității Vîsui (Vrîncioaia) 332-374 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI BUZATU, Gheorghe (autor) Erorile, ororile și lecțiile istoriei 375-389 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI PAVEL, Lelia (autor) Biserica "Nașterea Maicii Domnului" din Lespezi 390-395 română
articol de periodic 2006 Cronica Vrancei, VI MIRON, Ramona (autor) Poșta veche Focșani. Scurt istoric 396-410 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe (autor) Contribuții putnene la cucerirea Griviței. 30 august 1877 .9-28 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Ramona (autor) Portretele de eroi vrînceni din zăzboiul de independență în paginile ziarului "Resboiul" 27-35 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia (autor) Aplicarea convenției romano-ruse din 4/16 aprilie 1877 în Vrancea 36-108 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe (autor) Răscoala din anul 1907 în județul Putna 109-160 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia (autor) Figuri de comandanți din primul război mondial în Jurnalul de Front al Generalului Ion Rașcu 161-188 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII HUȚANU, Dumitru (autor) Alexandru Duiliu Zamfirescu - Note din timpul războiul 1916-1917 189-216 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria (autor) Amintiri din timpul războiului 1916-1918. Text îngrijit 217-244 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia (autor) Focșanii în nuvelistica de război a Hortensiei Papadat-Bengescu 245-258 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria (autor) Jean Henri Richard - Un erpu francez din primul război mondial 259-362 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII DUMITRESCU, Horia (autor) Generalul Alexandru Mărgineanu și Mărăștii 271-289 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VII MIHĂILESCU, Maria (autor) Societatea "Mărășești" 363-270 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII SPÎNU, Mădălina (autor) Utilajul litic de silex folosit de putătorii culturii Boian în stațiunea arheologică de la Coroteni .9-20 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII SPÎNU, Mădălina (autor) Plastica antropomorfă descoperită în așezările cucuteniene de la Palanca și Fitionești 21-28 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Considerații privind stațiunea arheologică și tezaurul fr podoabe de la Cîndești 29-39 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Inele de buclă din aur din tezaurul Muzeului Vrancei 40-47 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Sate dispărute din Vrancea 48-54 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII PAVEL, Lelia (autor) Mănăstirea Mera 55-83 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții privind activitatea eroului martir Stefanache Săcăluș în timpul primului război mondial (1916-1917) 84-129 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Petre Liciu și Nicolae Iorga - colegi și prieteni întru eternitate 130-148 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Ruxandra Longinescu (1943-1925) 149-158 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Gheorghe (autor) Situația sanitară și igienică a orașului Focțani în anul 1930 159-171 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Ramona (autor) Criza economică din anii 1929-1933 172-194 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Nicolae Iorga și Savel Rădulescu. Corespondență 195-201 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Ramona (autor) Aspecte privind activitatea desfășurată în Focșani de societatea corală - culturală "Armonia" în perioada interbelică 202-218 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Gheorghe Gh. Longinescu și Nicolae Iorga: colegi-prieteni-colaboratori 219-231 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț (autor) Descoperiri arheologice în Vrancea între anii 1834-1945 232-269 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la istoricul căii ferate Panciu-Mărășești (1900-1948) 270-307 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII MIRON, Gheorghe (autor) Paraschiv Bogdan Chiriță (1880-1969) 308-319 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Un sfert de veac de singurătate: Savel Rădulescu între anii 1945-1970 320-344 română
articol de periodic 2008 Cronica Vrancei, VIII ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la istoricul Crîngului Petrești 345-431 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Meșteșug și artă în ceramica monteoreană .9-28 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX STĂNESCU, Mădălina (autor) Migratori în zona Vrancei între secolelele III-VII 29-42 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX ILIESCU, Ionuț (autor) Plaiurile vrîncene: loc de desfășurare a operațiunilor militare din timpul războiului ruso-austro-turc din 1787-1792 43-58 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIRON, Ramona (autor) Arestul poliției Focșani între anii 1839-1857 59-79 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX HUȚANU, Dumitru (autor) Aspecte ale ocupației străine în Focșani între anii 1848-1856 80-124 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX DUCA, Corina (autor) Sărbătoarea zilelor naționale în Focșani în a diua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 125-162 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX DUMITRESCU, Horia (autor) Tabloul primarilor și președinților orașului Focșani de la unirea Focșanilor munteni cu Focșanii moldoveni (1862-1912) 163-176 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIRON, Gheorghe (autor) Înființarea cimitirului de onoare german "Sfînta Mina" 177-192 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX NEGREI, Mihăiță (autor) Problema căinilor vagabonzi în Focșanii anilor 1911-1928 193-234 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX PAVEL, Lelia (autor) Monumentul "Victoriei" de la Tișița 235-257 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIHĂILESCU, Maria (autor) Date inedite privind ceremonialul aducerii în țară a osemintelor domnului Dimitrie Cantemir 258-265 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX ILIESCU, Ionuț (autor) Județul Putna - parte integrantă a ținutului Dunărea de Jos (august 1838-septembrie 1940) 266-271 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIRON, Ramona (autor) Refacerea comunei Soveja după incendiul din 2 martie 1943 272-315 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind naționalizarea principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 316-342 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX DUMITRESCU, Horia (autor) Anghelie (Anghel) Bardan - ctitorul Muzeului de Științele Naturii din Focșani 343-360 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX BOLDEANU, Mihaela (autor) Date despre Poiana Mărului și Dălhăuți, Brazi și Moșinoaie 361-370 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Piatra și osul - materie primă pentru confecșionarea uneltwelor și armelor omului preistoric .9-48 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X STĂNESCU, Mădălina (autor) Migratori în zona Vrancei între secolelele VII-XII 49-62 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X STĂNESCU, Mădălina (autor) Cetatea Crăciuna în izvoare istorice și cercetări arheologice 63-72 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X MIHĂILESCU, Maria (autor) Sublocotetentul Roger Nanu - erou al luptelor de la Mărăști. Documente și amintiri 73-78 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Ramona (autor) Activitatea filialei Focșani a "Societății Văduvelor Eroilor din Războiul 1916-1918" între anii 1921-1926 79-98 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X PAVEL, Lelia (autor) Considerații privind ridicarea unui monument scriitorului Duiliu Zamfirescu 99-154 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț (autor) Căile ferate particulare din zonele de deal și șes ale județului Putna (prima jumătate a secolului al XX-lea) mărturii documentare 155-171 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind tîrgurile, bălciurile și iarmaroacele din judeșul Putna 172-192 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Ramona (autor) O tragedie umană în județul Putna: cutremurul din 10 noiembrie 1940 193-235 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Buzău-Mărășești-Adjud (1881-1948) 236-294 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X MIRON, Ramona (autor) Activitatea societății suedeze "salvați copiii" în județul Putna (1947-1948) 295-318 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, X DUMITRESCU, Horia (autor) Muzeul memorial "Alexandru Vlahuță" din Dragosloveni 319-373 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI APOSTU, Aurora-Emilia (autor) Mic sondaj arheologic în satul Risipiți, comuna Milcovul, județul Vrancea .9-21 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI STĂNESCU, Mădălina (autor) Începuturile evului mediu în Vrancea. Cultura Dridu 22-35 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI DUMITRESCU, Horia (autor) Un putnean pe tronul Moldovei: Ștefan Tomșa al II -lea (1611-1614, 1621-1623) 36-51 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI DUMITRESCU, Horia (autor) Eustație Dabija Vodă (19/29 septembrie 1661-11/21 septembrie 1665) 52-65 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI BOLDEANU, Mihaela (autor) Din catalogul cărții vechi românești. Cărți rare la Muzeul Vrancei 66-73 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI STĂNESCU, Mădălina (autor) Contribuții la istoricul bisericii "Sfîntul Nicolae" din Tăbăcari 74-83 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Ramona (autor) Congresul Asociațiunii Române pentru înaintarea și răspîndirea științelor Ficșani - 1909 84-110 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI DUMITRESCU, Horia (autor) Bustul lui Petre Liciu 111-139 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI DUMITRESCU, Horia (autor) Bustul lui Nicolae Săveanu 140-157 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIHĂILESCU, Maria (autor) Regina Maria și "Societatea pentru profilaxia tuberculozei și asistența tuberculoșilor săraci din România" 158-176 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIHĂILESCU, Maria (autor) Societatea "Principele Mircea" 177-186 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Ramona (autor) Aspecte ale Focșanilor în anii dictaturii carliste (1938-1940) 187-204 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind activitatea gărzii naționale a frontului renașterii naționale din județul Putna 205-244 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind viața comunității putnene între anii 1941-1945 245-295 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI MIRON, Ramona (autor) Prima grădiniță publică din Focșani (școala frobeliană) 296-313 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Focșani-Odobești (1893-1948) 314-326 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI DUMITRESCU, Horia (autor) Dr. Marcu Cîmpeanu (1872-1948) 327-363 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XI ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Mărășești-Tecuci. Mărturii documentare 364-372 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț (autor) Eroii războiului de independență (1877-1878) din cadrul regimentului 10 dorobanți - Putna de-a lungul timpului .9-49 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII MIRON, Ramona (autor) Aspecte privind manevrele militare de la Focșani (6-10 octombrie 1887) 50-60 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII DUCA MARIANA, Corina (autor) Spiru Haret și reformarea învățămîntului vrîncean 61-127 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII NEGREI, Mihăiță (autor) Copiii orfani aflați în grija primăriei Focșani la începutul secolului al XX-lea (1901-1916) 128-166 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII MIRON, Gheorghe (autor) Greva brutarilor focșăneni din 1920 167-179 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată din Munții Vrancei (zona Tulnici-Lepșa) realizată de către armata germană în timpul primului război mondial. Mărturii documentare 180-187 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, XII MIHĂILESCU, Maria (autor)