Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 38 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1962 Aspecte din lupta populației bucureștene împotriva regimului turco-fanariot (1716-1821), anul 1962 PANAIT, Panait (autor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PANAIT, Panait (autor) Moldova în politica lui Constantin Vodă Brîncoveanu Istorie 301- română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII) 47-52 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Porturile dobrogene pe rutele maritime pontice ale secolelor XIII-XV 98-102 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V PANAIT, Panait (autor) Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI CONSTANTINIU, Margareta (autor) , PANAIT, Panait (autor) Șantierul Băneasa-Străulești. Cercetările din sectorul Măicănești (1964-1966) Cercetări arheologice 43-82 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI PANAIT, Panait (autor) , ROSETTI, Dinu (autor) Cercetările istorice și arheologice privind ctitoria brâncovenească de la Sf. Gheorghe Nou Cercetări arheologice 97-118 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Însemnări arheologice pe șantierele de construcții din București (II) Cercetări arheologice 29-39 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în stimularea relațiilor dintre Țările Române în epoca feudală Studii de Istorie 41-53 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII PANAIT, Panait (autor) Evoluția perimetrului Curții Vechi în lumina descoperirilor arheologice (sec. XVI-XVIII) Cercetări arheologice 81-88 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) Orașul București în timpul domniei lui Constantin Vodă Brâncoveanu Studii şi articole 46-67 română
articol de periodic 1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI PANAIT, Panait (autor) George Potra, Din Bucureștiul de ieri, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 1990, Vol. I, II RECENZII 327-329 română
articol de periodic 2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV PANAIT, Panait (autor) Preocupări ale istoricul Petre Ș. Năsturel privind istoria Bucureștilor Personalităţi bucureştene 243-250 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV PANAIT, Panait (autor) Începuturi monahale în centrul Câmpiei Române Studii şi articole 140-146 română
articol de periodic 2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI PANAIT, Panait (autor) Național și european în spiritualității Curții Domnești a lui Constantin Basarab Brâncoveană Studii şi articole 138-144 română
articol de periodic 2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII PANAIT, Panait (autor) Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâcovenești Patrimoniu bucureştean 353-364 română
articol de periodic 2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX PANAIT, Panait (autor) Buftea. Lunga devenire a unei așezări ilfovene Studii şi articole 131-143 română
articol de periodic 2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait (autor) Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
articol de periodic 2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI PANAIT, Panait (autor) Dr. Aristide Ștefănescu arheolog și istoric al Bucureștilor Personalităţi bucureştene 401-410 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait (autor) , RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV BORONEANȚ, Adina (autor) , GAVRILĂ, Elena (autor) , IGNAT, Theodor (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , PANAIT, Panait (autor) , POPESCU, Raluca (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) Centrul istoric al Bucureștilor. Cercetări arheologice de salvare din perioada 2007-2010 "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 74-116 română
articol de periodic 2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait (autor) Societatea istorico-arheologică "Bucureștii Vechi" Patrimoniu 329-339 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Dr., PANAIT, Panait (autor) Date noi privind dezvoltarea orașului Călărași în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie - Arheologie 143-146 română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II Dr., PANAIT, Panait (autor) Considerațiuni privind geneza orașelor dunărene Istorie 233-237 română, germană
articol de periodic 1987 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, III-IV Dr., PANAIT, Panait (autor) Șantiere constructoare de nave din Țara Românească a Evului Mediu Istorie 189-192 română, engleză
articol de periodic 1974 Drobeta, I PANAIT, Panait (autor) Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
articol de periodic 1985 Drobeta, VI PANAIT, Panait (autor) Localități mehedințene în cartografia medievală 169- română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș 99-104 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V PANAIT, Panait (autor) Drăculeștii și centrul Câmpiei Române / Les Drăculești et le centre de la Plaine Roumaine 177-181 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI PANAIT, Panait (autor) Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle 149-154 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII PANAIT, Panait (autor) "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s 177-183 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV PANAIT, Panait (autor) Vechimea așezărilor sătești de pe brațul Borcea 379-385 română
articol de periodic 1984 Pontica, XVII PANAIT, Panait (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Valea Carasu în cartografia medievală 169-176 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV PANAIT, Panait (autor) Proprietăți ale Cantacuzinilor români la Istambul 331-341 română
articol de periodic 1996 Pontica, XXVII-XXIX FLAUT, Daniel (autor) , PANAIT, Panait (autor) , RĂDULESCU, Adrian (autor) , ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Hîrșova campania 1995 121-134 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PANAIT, Panait (autor) Așezările Mostiștei Inferioare în preocupările voievozilor Țării Românești 535-540 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor, 3 PANAIT, Panait (autor) George D. Florescu, la 80 de ani 266-268 română
articol de periodic 2001 Revista Muzeelor, 1-6 PANAIT, Panait (autor) Col. (r) Constantin Căzănișteanu 168-170 română